Vállalkozás CSOK-támogatott ingatlanban

Az elmúlt időszakban a családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) megjelenésével kapcsolatban több megkeresés érkezett a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához, hogy a CSOK keretében támogatott lakásban/ingatlanban az egyéni vállalkozást, ill. bármilyen vállalkozást be lehet-e jelenteni. Tekintettel arra, hogy ez a téma sokakat érint, az MKIK állásfoglalást kért a Pénzügyminisztériumtól.

A PM állásfoglalása alapján a családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) keretében támogatott ingatlanban vállalkozási tevékenység végzése, illetve székhely (telephely, fióktelep) létesítése lakáscéltól eltérő hasznosításnak minősül és a támogatás visszafizetését vonja maga után.

Tehát, CSOK-kal vagy egyéb állami támogatással érintett ingatlanba, lakásba nem lehet bejelenteni a vállalkozás (és az egyéni vállalkozó) székhelyét, telephelyét, fióktelepét stb., ill. az érintett ingatlanban, lakásban a lakhatástól eltérő vállalkozási tevékenységet (pl. rendelő, iroda stb.) nem lehet végezni, mert az az eredeti, támogatott céltól eltérő hasznosításnak minősül és a támogatás visszafizetését vonja maga után.

A CSOK-kal vagy egyéb állami támogatással érintett ingatlanba történő vállalkozási tevékenység bejelentés elkerülésének egyik lehetséges módja lehet a székhelyszolgáltatás igénybevétele.

 

Részletes indoklás:

A CSOK igénybevételét szabályozó, az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016 (II.10.) Korm.rendelet, ill. a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016 (II.10.) Korm.rendelet célja, hogy támogassa a gyermeket nevelő és vállaló szülőket családjuk megfelelő otthonának biztosítása érdekében.

A fenti két jogszabály és a korábbi lakáscélú vissza nem térítendő állami támogatásokat szabályozó jogszabály egyaránt kizárják a támogatások igénybevételével épített vagy vásárolt lakásnak a lakáscéljától eltérő hasznosítását. A lakás céljától eltérő hasznosítás körbe tartozik a lakás használatának átengedése, illetve a lakásban bármilyen vállalkozási tevékenység végzése.

A lakásban bármilyen vállalkozási tevékenység végzésére irányuló korlátozás oka, hogy a vállalkozások állami támogatásának lehetősége ebben az esetben fel se merülhessen, ugyanis a cég (egyéni vállalkozás) székhelye (telephelye, fióktelepe) nem csupán egy, a Cégnyilvántartásban (vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásában) adminisztratív bejegyzésre kerülő adatot jelent.

A cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, ill. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény alapján a cég székhelye a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítésének helyszíne. Ezen túlmenően a cég székhelye, telephelye és fióktelepe olyan ingatlan lehet, amely a cég tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára – ideértve a székhelyszolgáltatás útján biztosított székhelyhasználatot is – a cég jogosult. Ez utóbbi feltétel a CSOK-kal épített vagy vásárolt ingatlan vonatkozásában nem tud teljesülni.

 

Forrás: MKIK