Heti jogász 2019. 22. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 22. héten a Magyar Közlöny 89-93. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/89.

Megjelent: 2019. 05. 27.

 

Új jogszabályok

 

121/2019. (V. 27.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek területrendezéssel összefüggő módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 04., 2020. 01. 01.

 

122/2019. (V. 27.) Korm. rendelet

a kulturális értéket műfaja alapján létrehozó filmalkotások körébe nem tartozó filmalkotások meghatározásáról

Hatályos: 2019. 05. 28.

 

123/2019. (V. 27.) Korm. rendelet

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 28.

 

124/2019. (V. 27.) Korm. rendelet

a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó, az új börtönépítési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 28.

 

3/2019. (V. 27.) TNM rendelet

a nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2019. (III. 19.) TNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 28.

 

20/2019. (V. 27.) AM rendelet

a szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról

Hatályos: 2019. 05. 30.

 

22/2019. (V. 27.) BM rendelet

a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 28.

 

23/2019. (V. 27.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 28.

 

1294/2019. (V. 27.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program keretében a falugondnoki szolgálatok országos bővítéséhez szükséges intézkedésekről, valamint a falu- és tanyagondnoki szolgálatok 2019. évi többlettámogatásáról

 

1295/2019. (V. 27.) Korm. határozat

a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2019-2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióról

Hatályos: 2019. 05. 28.

 

1296/2019. (V. 27.) Korm. határozat

a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó egyes kérdésekről

 

1297/2019. (V. 27.) Korm. határozat

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén új, a Közös Agrárpolitika 2020 utáni szabályozásának tárgyalásait segítő, határozott idejű szakdiplomata-álláshely létesítéséről

 

1298/2019. (V. 27.) Korm. határozat

a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 01.

 

1299/2019. (V. 27.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból, valamint a Beruházás Előkészítési Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

 

1300/2019. (V. 27.) Korm. határozat

a Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1301/2019. (V. 27.) Korm. határozat

a XIV. Belügyminisztérium fejezet 2019. évi egyes forrásigényeinek biztosításáról

 

1302/2019. (V. 27.) Korm. határozat

az Óbudai (Hajógyári)-sziget árvízvédelmi rendszere megvalósításának előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról

 

1303/2019. (V. 27.) Korm. határozat

a Gödön megkezdett Adatközpont-beruházás állami érdekű hasznosításáról

 

1304/2019. (V. 27.) Korm. határozat

a “II. Nemzetközi Konferencia a Keresztényüldözésről” elnevezésű rendezvény 2019. évi megtartásáról

 

1305/2019. (V. 27.) Korm. határozat

a Szír Ortodox Egyház projektjeinek támogatásáról

 

1306/2019. (V. 27.) Korm. határozat

A szíriai trappista-ciszterci nővérek projektjeinek a Hungary Helps Program keretében történő támogatásáról

 

1307/2019. (V. 27.) Korm. határozat

az EFOP-3.2.10-16-2016-00001 azonosító számú (“Tehetséggondozás sport által” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 28.

 

1308/2019. (V. 27.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 2., 4. és 6. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

 

1309/2019. (V. 27.) Korm. határozat

az elítélt személyek átszállításáról szóló Egyezmény Kiegészítő Jegyzőkönyvét módosító Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

1310/2019. (V. 27.) Korm. határozat

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében támogatást nyert “C-ROADS 2 Hungary” projekt teljes körű megvalósításához szükséges források biztosításáról

 

53/2019. (V. 27.) ME határozat

Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek Szervezetének Terrorizmus Ellenes Hivatala között a fogadó országgal kötött megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

54/2019. (V. 27.) ME határozat

az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről

 

Módosított jogszabályok

 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről

Módosítja: 121/2019. (V. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 06. 04.

 

76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet

a területrendezési hatósági eljárásokról

Módosítja: 121/2019. (V. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 06. 04.

 

218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet

a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól

Módosítja: 121/2019. (V. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 06. 04.

 

16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet

a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról

Módosítja: 121/2019. (V. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 06. 04., 2020. 01. 01.

 

68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet

a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

Módosítja: 121/2019. (V. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 06. 04.

 

489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról

Módosítja: 123/2019. (V. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 05. 28.

 

268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó, az új börtönépítési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 124/2019. (V. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 05. 28.

 

2/2019. (III. 19.) TNM rendelet

a nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 3/2019. (V. 27.) TNM r.

Hatályos: 2019. 05. 28.

 

37/2014. (IV. 4.) VM rendelet

a fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról

Módosítja: 20/2019. (V. 27.) AM r.

Hatályos: 2019. 05. 30.

 

68/2012. (XII. 14.) BM rendelet

a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról

Módosítja: 22/2019. (V. 27.) BM r.

Hatályos: 2019. 05. 28.

 

33/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól

Módosítja: 23/2019. (V. 27.) BM r.

Hatályos: 2019. 05. 28.

 

1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat

a Kormány ügyrendjéről

Módosítja: 1298/2019. (V. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 06. 01.

 

1156/2017. (III. 20.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és a központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

Módosítja: 1299/2019. (V. 27.) Korm. h.

 

1540/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat

a vajdasági magyarok anyanyelvű tájékoztatásának támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1299/2019. (V. 27.) Korm. h.

 

1231/2018. (IV. 25.) Korm. határozat

a 2018. évi AIBA Ifjúsági Férfi és Női Ökölvívó Világbajnokság megrendezése érdekében az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1299/2019. (V. 27.) Korm. h.

 

1134/2019. (III. 18.) Korm. határozat

a 2019. évi Gyorsasági Kajak-Kenu Világbajnokság lebonyolításához kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztések megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

Módosítja: 1299/2019. (V. 27.) Korm. h.

 

1497/2017. (VIII. 8.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1299/2019. (V. 27.) Korm. h.

 

2118/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely turisztikai fejlesztésének előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról

Módosítja: 1299/2019. (V. 27.) Korm. h.

 

1419/2018. (IX. 7.) Korm. határozat

egyes turisztikai tárgyú kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1299/2019. (V. 27.) Korm. h.

 

1189/2019. (IV. 5.) Korm. határozat

a Magyar Kézilabda Szövetség 2019. évi működési támogatásának biztosításáról, valamint a kézilabda sportág kiemelt fejlesztéseinek támogatásáról

Módosítja: 1299/2019. (V. 27.) Korm. h.

 

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1307/2019. (V. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 05. 28.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet

a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 121/2019. (V. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 06. 04.

 

1023/2017. (I. 24.) Korm. határozat

a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017-2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióról

Hatályon kívül helyezi: 1295/2019. (V. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 05. 28.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/90.

Megjelent: 2019. 05. 28.

 

Új jogszabályok

 

22/2019. (V. 28.) MNB rendelet

adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 17., 2019. 07. 01.

 

21/2019. (V. 28.) AM rendelet

a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről szóló 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 05.

 

14/2019. (V. 28.) OGY határozat

az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról

Hatályos: 2019. 05. 28.

 

15/2019. (V. 28.) OGY határozat

az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Hatályos: 2019. 05. 28.

 

16/2019. (V. 28.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 27.

 

KE határozatok kitüntetés adományozásáról, valamint állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

 

1311/2019. (V. 28.) Korm. határozat

a Maklár község külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról

 

1312/2019. (V. 28.) Korm. határozat

külgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügylet megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről

 

Módosított jogszabályok

 

36/2018. (XI. 13.) MNB rendelet

a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja: 22/2019. (V. 28.) MNB r.

Hatályos: 2019. 06. 17, 2019. 07. 01.

 

37/2018. (XI. 13.) MNB rendelet

a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja: 22/2019. (V. 28.) MNB r.

Hatályos: 2019. 06. 17.

 

38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja: 22/2019. (V. 28.) MNB r.

Hatályos: 2019. 06. 17.

 

39/2018. (XI. 14.) MNB rendelet

a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja: 22/2019. (V. 28.) MNB r.

Hatályos: 2019. 06. 17.

 

40/2018. (XI. 14.) MNB rendelet

a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja: 22/2019. (V. 28.) MNB r.

Hatályos: 2019. 06. 17.

 

34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet

a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről

Módosítja: 21/2019. (V. 28.) AM r.

Hatályos: 2019. 06. 05.

 

5/2018. (V. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Módosítja: 16/2019. (V. 28.) OGY h.

Hatályos: 2019. 05. 27

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/91.

Megjelent: 2019. 05. 29.

 

Új jogszabályok

 

10/2019. (V. 29.) ITM rendelet

a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 13.

 

11/2019. (V. 29.) ITM rendelet

a pályahálózat-működtető függetlenségi feltételeiről

Hatályos: 2019. 08. 12.

 

Módosított jogszabályok

 

45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet

a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről

Módosítja: 10/2019. (V. 29.) ITM r.

Hatályos: 2019. 06. 13

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

56/2015. (IX. 30.) NFM rendelet

a jogi, szervezeti és döntéshozatali szempontból független pályahálózat-működtető függetlenségi feltételeinek részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 11/2019. (V. 29.) ITM r.

Hatályos: 2019. 08. 12.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/92.

Megjelent: 2019. 05. 30.

 

Új jogszabályok

 

125/2019. (V. 30.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti környezetügyi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 05. 31. – kivétellel

 

126/2019. (V. 30.) Korm. rendelet

az idegenrendészeti szerv kijelöléséről és hatásköréről

Hatályos: 2019. 05. 31., 2019. 07. 01.

 

127/2019. (V. 30.) Korm. rendelet

a külpolitikáért felelős miniszter feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggő, valamint a tartós külszolgálathoz kapcsolódó felkészítésről szóló 238/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 31.

 

128/2019. (V. 30.) Korm. rendelet

az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet, valamint a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 14., 2019. 12. 03.

 

129/2019. (V. 30.) Korm. rendelet

a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltárról szóló 9/2019. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 31., 2019. 06. 15.

 

12/2019. (V. 30.) ITM rendelet

a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 04.

 

5/2019. (V. 30.) PM rendelet

az online pénztárgépek és a taxaméterek üzemeltetésére vonatkozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 31.

 

17/2019. (V. 30.) AB határozat

a Kúria Kfv.I.35.760/2016/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról

 

1313/2019. (V. 30.) Korm. határozat

a naperőművek termőföldeken való telepítésére vonatkozó jogszabályok felülvizsgálatáról, valamint a napelemes beruházások fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

 

1314/2019. (V. 30.) Korm. határozat

a Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekthez kapcsolódó intézkedésekről

 

1315/2019. (V. 30.) Korm. határozat

a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztési koncepciójáról és az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló járóbetegszakellátás-fejlesztésekhez szükséges feladatokról szóló 1673/2017. (IX. 21.) Korm. határozat módosításáról

 

1316/2019. (V. 30.) Korm. határozat

a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal rendvédelmi feladatokat ellátó szervvé alakulásával kapcsolatos források biztosításáról

 

1317/2019. (V. 30.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1104/2017. (III. 6.) Korm. határozat, valamint a libanoni templomrekonstrukciós projekt támogatásáról szóló 1459/2017. (VII. 19.) Korm. határozat módosításáról

 

1318/2019. (V. 30.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a 8311. jelű összekötő út Győr-Ménfőcsanak-Győrújbarát-Nyúl közötti szakasza felújításának megvalósítása érdekében a 2019. évi forrás átcsoportosításáról

 

1319/2019. (V. 30.) Korm. határozat

a Zalaegerszeg-Rédics-Lendva vasútvonal-fejlesztés I. ütemének előkészítéséről

 

1320/2019. (V. 30.) Korm. határozat

a Petőfi Irodalmi Múzeum hosszú távú fejlesztési és működési koncepciójáról, valamint a 2020-2022 közötti időszakban ehhez szükséges költségvetési forrásokról

 

1321/2019. (V. 30.) Korm. határozat

a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 31.

 

1322/2019. (V. 30.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Kambodzsai Királyság Kormánya közötti kétoldalú gazdasági együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

1323/2019. (V. 30.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Malajzia Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

Módosítja: 126/2019. (V. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet

a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 126/2019. (V. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

Módosítja: 126/2019. (V. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet

a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

Módosítja: 126/2019. (V. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 126/2019. (V. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 126/2019. (V. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

181/2007. (VII. 6.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási megállapodásról

Módosítja: 126/2019. (V. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet

a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 126/2019. (V. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet

a kormányzati célú hálózatokról

Módosítja: 126/2019. (V. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 126/2019. (V. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről

Módosítja: 126/2019. (V. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

34/2012. (III. 9.) Korm. rendelet

az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselőkről, kormánytisztviselőkről és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjairól

Módosítja: 126/2019. (V. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

az államháztartás számviteléről

Módosítja: 126/2019. (V. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

253/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai végrehajtásának egyes kérdéseiről

Módosítja: 126/2019. (V. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet

a segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes szabályairól

Módosítja: 126/2019. (V. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

4/2014. (I. 10.) Korm. rendelet

a rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Országgyűlési Őrség, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről

Módosítja: 126/2019. (V. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 126/2019. (V. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

316/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó beszerzésekről

Módosítja: 126/2019. (V. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről

Módosítja: 126/2019. (V. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról

Módosítja: 126/2019. (V. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

282/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet

az államtudományi képzési terület alap- és mesterképzési szakjainak meghatározásáról és azok képzési és kimeneti követelményeiről, valamint az azzal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 126/2019. (V. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 126/2019. (V. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

223/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet

a külképviseletek gazdálkodásának részletes szabályairól

Módosítja: 127/2019. (V. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 05. 31.

 

238/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet

a tartós külszolgálathoz kapcsolódó felkészítésről

Módosítja: 127/2019. (V. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 05. 31.

 

239/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet

a szakdiplomata-álláshely létesítésére, valamint a szakdiplomata felkészítésére és szakmai irányítására vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 127/2019. (V. 30.) Korm. r.
Hatályos: 2019. 05. 31.

 

271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet

az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről

Módosítja: 128/2019. (V. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 06. 14., 2019. 12. 03.

 

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 128/2019. (V. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 06. 14.

 

9/2019. (II. 5.) Korm. rendelet

a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltárról

Módosítja: 129/2019. (V. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 05. 31., 2019. 06. 15.

 

13/2016. (V. 24.) NFM rendelet

a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról

Módosítja: 12/2019. (V. 30.) ITM r.

Hatályos: 2019. 06. 04.

 

48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet

a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról

Módosítja: 5/2019. (V. 30.) PM r.

Hatályos: 2019. 05. 31.

 

49/2013. (XI. 15.) NGM rendelet

a taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről

Módosítja: 5/2019. (V. 30.) PM r.

Hatályos: 2019. 05. 31.

 

1673/2017. (IX. 21.) Korm. határozat

a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztési koncepciójáról és az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló járóbetegszakellátás-fejlesztésekhez szükséges feladatokról

Módosítja: 1315/2019. (V. 30.) Korm. h.

 

1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat

a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1321/2019. (V. 30.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 05. 31.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

361/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalról

Hatályon kívül helyezi: 126/2019. (V. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/93.

Megjelent: 2019. 05. 31.

 

Új jogszabályok

 

130/2019. (V. 31.) Korm. rendelet

a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet, valamint a felsőoktatási intézmények alaptevékenységének finanszírozásáról szóló 389/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 08.

 

5/2019. (V. 31.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjakkal kapcsolatos egyes MEKH rendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 15., 2019. 10. 01.

 

22/2019. (V. 31.) AM rendelet

a szőlőültetvényekben végzett zöldszüretre igényelhető támogatásról

Hatályos: 2019. 06. 01.

 

23/2019. (V. 31.) AM rendelet

a termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 03.

 

24/2019. (V. 31.) AM rendelet

a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 03., 2019. 07. 01.

 

25/2019. (V. 31.) AM rendelet

az élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítésekről szóló 34/2018. (XII. 3.) AM rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről

Hatályos: 2019. 06. 01.

 

14/2019. (V. 31.) IM rendelet

a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 01.

 

13/2019. (V. 31.) ITM rendelet

a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól szóló 55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 15.

 

KE határozatok rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről; rektori megbízásokról

 

2/2019. (V. 31.) MK határozat

a 2020. évi Dubaji Világkiállítással kapcsolatos egyes rendelkezésekről, valamint a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 51/2019. (III. 14.) Korm. rendelet egyes rendelkezései hatálybalépése napjának megállapításáról

 

Módosított jogszabályok

 

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről

Módosítja: 130/2019. (V. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 06. 08.

 

389/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a felsőoktatási intézmények alaptevékenységének finanszírozásáról

Módosítja: 130/2019. (V. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 06. 08.

 

8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól

Módosítja: 5/2019. (V. 31.) MEKH r.

Hatályos: 2019. 06. 15., 2019. 10. 01.

 

11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól

Módosítja: 5/2019. (V. 31.) MEKH r.

Hatályos: 2019. 06. 15., 2019. 10. 01.

 

13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről

Módosítja: 5/2019. (V. 31.) MEKH r.

Hatályos: 2019. 06. 15., 2019. 10. 01.

 

42/2015. (VII. 22.) FM rendelet

a termelői csoportok elismeréséről

Módosítja: 22/2019. (V. 31.) AM r.

Hatályos: 2019. 06. 01.

 

42/2015. (VII. 22.) FM rendelet

a termelői csoportok elismeréséről

Módosítja: 23/2019. (V. 31.) AM r.

Hatályos: 2019. 06. 03.

 

48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet

a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról

Módosítja: 24/2019. (V. 31.) AM r.

Hatályos: 2019. 06. 03.

 

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól

Módosítja: 24/2019. (V. 31.) AM r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

34/2018. (XII. 3.) AM rendelet

az élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítésekről

Módosítja: 25/2019. (V. 31.) AM r.

Hatályos: 2019. 06. 01.

 

22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet

a közjegyzői díjszabásról

Módosítja: 14/2019. (V. 31.) IM r.

Hatályos: 2019. 06. 01.

 

55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet

a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól

Módosítja: 13/2019. (V. 31.) ITM r.

Hatályos: 2019. 06. 15

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.