Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által meghirdetett felhívás célja a vállalkozások versenyképességének javítása piacorientált kutatás-fejlesztési és innovációs projektjeik támogatásával. A felhívás keretében piacképes termék, technológia vagy szolgáltatás-fejlesztés kerül támogatásra.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett felhívás célja a vállalkozások versenyképességének javítása piacorientált kutatás-fejlesztési és innovációs projektjeik támogatásával, az alábbi konstrukciókban:

„A” alprogram: A vállalkozások önállóan vagy konzorciumban, partnerek bevonásával megvalósított, piaci potenciállal rendelkező és megtérülést valószínűsítő KFI projektjeinek támogatása.
„B” alprogram: A vállalkozások konzorciumban – felsőoktatási intézmények, kutató-tudásközvetítő szervezetek bevonásával – megvalósított KFI projektjeinek támogatása, amelyek nagy jelentőségű és összetett kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok megoldását tűzik ki célul a szakterület szakmailag kiemelkedő szereplőinek részvételével. A létrejövő eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva fontos problémák megoldásához járulnak hozzá és jelentős gazdasági, társadalmi hasznot hoznak az erőforrások ésszerű fókuszálásával.

A támogatási kérelmek elektronikus benyújtása a kitöltő program élesítésétől 2019. augusztus 5-én 14.00 óráig lehetséges.

 

A keretösszeg és az igényelhető támogatás mértéke

Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseihez a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból összesen 45 milliárd forint keretösszeget biztosít az alábbi megoszlásban:

„A” alprogram: 24 milliárd forint keretösszegből önálló pályázó esetén projektenként 100-500 millió forint, konzorciumban benyújtott támogatási kérelem esetén projektenként 150-500 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A támogatás 100%-ának profitorientált gazdasági társasághoz kell kerülnie.
„B” alprogram: 21 milliárd forint keretösszegből projektenként 400-1000 millió Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A támogatás legalább 75%-ának profitorientált gazdasági társasághoz kell kerülnie.

Támogatott pályázatok becsült értéke: 100 – 1.000 millió Ft

Támogatott pályázatok becsült száma: 130-150 darab

 

Bővebb információ elektronikus benyújtási lehetőség ide kattintva.