Heti jogász 2019. 30 – 31. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 30. héten a Magyar Közlöny 127-131., a 31. héten a 132-138. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/127.

Megjelent: 2019. 07. 22.

 

Új jogszabályok

 

KE határozatok közigazgatási államtitkári, államtitkári, valamint egyetemi tanári kinevezésekről

 

ME határozatok helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/128.

Megjelent: 2019. 07. 23.

 

Új jogszabályok

 

 1. évi LXXI. törvény

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 11. 01., 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXXII. törvény

az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények uniós jogharmonizációs kötelezettségek miatt szükséges módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 24., 2019. 08. 01., 2019. 08. 23., 2020. 01. 01., 2020. 01. 02., 2020. 07. 01., 2021. 01. 01. – kivétellel.

 

 1. évi LXXIII. törvény

az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 24., 2019. 08. 23., 2020. 01. 01., 2021. 01. 01., 2022. 01. 01.

 

24/2019. (VII. 23.) AB határozat

a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 22. § (1) bekezdése, 24/A. §a és 29. §a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról

 

25/2019. (VII. 23.) AB határozat

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 44/A. § (1) bekezdés a) és b) pontját összekötő “és” szövegrésze, valamint b) pontjának “ugyanazon gyermekre tekintettel” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 44/A. §-ának alkalmazásával kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról és alkalmazási tilalom kimondásáról

 

26/2019. (VII. 23.) AB határozat

a Kúria Pfv.IV.21.039/2017/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5014/2019/3. határozata

 

Módosított jogszabályok

 

 1. évi LXXXI. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról

Módosítja: 2019. évi LXXII. tv.

Hatályos: 2019. 07. 24., 2019. 08. 23., 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXLVII. törvény

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Módosítja: 2019. évi LXXII. tv.

Hatályos: 2019. 07. 24., 2019. 08. 23., 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXXVII. törvény

az általános forgalmi adóról

Módosítja: 2019. évi LXXII. tv.

Hatályos: 2019. 07. 24., 2019. 08. 23., 2020. 01. 01., 2021. 01. 01.

 

 1. évi LXXXII. törvény

az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról

Módosítja: 2019. évi LXXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXVIII. törvény

az utasok személyi poggyászában importált termékek általános forgalmi adó és jövedéki adó mentességéről

Módosítja: 2019. évi LXXII. tv.

Hatályos: 2019. 08. 23.

 

 1. évi LXVIII. törvény

a jövedéki adóról

Módosítja: 2019. évi LXXII. tv.

Hatályos: 2019. 07. 24., 2019. 08. 23., 2020. 01. 01.

 

 1. évi C. törvény

a helyi adókról

Módosítja: 2019. évi LXXII. tv.

Hatályos: 2019. 08. 01., 2020. 01. 02.

 

 1. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja: 2019. évi LXXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LII. törvény

a szociális hozzájárulási adóról

Módosítja: 2019. évi LXXII. tv.

Hatályos: 2019. 07. 24.

 

 1. évi CL. törvény

az adózás rendjéről

Módosítja: 2019. évi LXXII. tv.

Hatályos: 2019. 07. 24., 2019. 08. 23., 2020. 01. 01.

 

 1. évi XLII. törvény

az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény és módosításai kihirdetéséről

Módosítja: 2019. évi LXXII. tv.

Hatályos: 2019. 07. 24.

 

 1. évi CLII. törvény

az uniós vámjog végrehajtásáról

Módosítja: 2019. évi LXXII. tv.

Hatályos: 2019. 07. 24.

 

 1. évi CXXII. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

Módosítja: 2019. évi LXXII. tv.

Hatályos: 2019. 07. 24.

 

 1. évi LXXV. törvény

a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről

Módosítja: 2019. évi LXXII. tv.

Hatályos: 2019. 07. 24.

 

 1. évi XXXVII. törvény

az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Módosítja: 2019. évi LXXII. tv.

Hatályos: 2019. 07. 24., 2020. 07. 01.

 

 1. évi XCI. törvény

az országonkénti jelentések cseréjéről szóló illetékes hatóságok közötti multilaterális Megállapodás kihirdetéséről

Módosítja: 2019. évi LXXII. tv.

Hatályos: 2019. 07. 24.

 

 1. évi XVII. törvény

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

Módosítja: 2019. évi LXXII. tv.

Hatályos: 2019. 07. 24.

 

 1. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja: 2019. évi LXXIII. tv.

Hatályos: 2019. 07. 24., 2019. 08. 23., 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXXXI. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról

Módosítja: 2019. évi LXXIII. tv.

Hatályos: 2019. 07. 24., 2019. 08. 23., 2020. 01. 01., 2021. 01. 01., 2022. 01. 01.

 

 1. évi CXX. törvény

az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról

Módosítja: 2019. évi LXXIII. tv.

Hatályos: 2019. 07. 24.

 

 1. évi LXVII. törvény

a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről

Módosítja: 2019. évi LXXIII. tv.

Hatályos: 2019. 07. 24.

 

 1. évi CXLVII. törvény

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Módosítja: 2019. évi LXXIII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXXVI. törvény

a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

Módosítja: 2019. évi LXXIII. tv.

Hatályos: 2019. 07. 24.

 

 1. évi CXXVII. törvény

az általános forgalmi adóról

Módosítja: 2019. évi LXXIII. tv.

Hatályos: 2019. 07. 24., 2020. 01. 01.

 

 1. évi C. törvény

a helyi adókról

Módosítja: 2019. évi LXXIII. tv.

Hatályos: 2019. 07. 24., 2020. 01. 01.

 

 1. évi XXII. törvény

a reklámadóról

Módosítja: 2019. évi LXXIII. tv.

Hatályos: 2019. 07. 24.

 

 1. évi LXVI. törvény

az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról

Módosítja: 2019. évi LXXIII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXVI. törvény

a pénzügyi tranzakciós illetékről

Módosítja: 2019. évi LXXIII. tv.

Hatályos: 2019. 07. 24., 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXXX. törvény

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

Módosítja: 2019. évi LXXIII. tv.

Hatályos: 2019. 07. 24., 2020. 01. 01.

 

 1. évi LII. törvény

a szociális hozzájárulási adóról

Módosítja: 2019. évi LXXIII. tv.

Hatályos: 2019. 07. 24.

 

 1. évi CL. törvény

az adózás rendjéről

Módosítja: 2019. évi LXXIII. tv.

Hatályos: 2019. 07. 24., 2019. 08. 23., 2020. 01. 01.

 

 1. évi C. törvény

a számvitelről

Módosítja: 2019. évi LXXIII. tv.

Hatályos: 2019. 08. 23., 2020. 01. 01

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

 1. évi XLIII. törvény

az egyszerűsített vállalkozói adóról

Hatályon kívül helyezi: 2019. évi LXXIII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/129.

Megjelent: 2019. 07. 26.

 

Új jogszabályok

 

36/2019. (VII. 26.) AM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 27.

 

30/2019. (VII. 26.) BM rendelet

az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 22.

 

14/2019. (VII. 26.) EMMI rendelet

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet és az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 27., 2020. 01. 01.

 

15/2019. (VII. 26.) EMMI rendelet

egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek szemészeti, nőgyógyászati beavatkozásokhoz és kemoterápiás protokollokhoz kapcsolódó módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 27., 2019. 08. 01.

 

KE határozatok a bírósági ülnökök soron kívüli választása időpontjának kitűzéséről, bírói felmentésekről, valamint bírói kinevezésekről

 

Módosított jogszabályok

 

24/2015. (V. 26.) FM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

Módosítja: 36/2019. (VII. 26.) AM r.

Hatályos: 2019. 07. 27.

 

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet

az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Módosítja: 30/2019. (VII. 26.) BM r.

Hatályos: 2020. 01. 22.

 

32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról

Módosítja: 14/2019. (VII. 26.) EMMI r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet

az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról

Módosítja: 14/2019. (VII. 26.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 07. 27., 2020. 01. 01.

 

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Módosítja: 15/2019. (VII. 26.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 08. 01.

 

9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról

Módosítja: 15/2019. (VII. 26.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 07. 27., 2019. 08. 01.

 

10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól

Módosítja: 15/2019. (VII. 26.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 08. 01.

 

11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L, valamint 9511-9515 homogén betegségcsoportok szerint finanszírozott daganatellenes terápiákról

Módosítja: 15/2019. (VII. 26.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 08. 01

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/130.

Megjelent: 2019. 07. 26.

 

Új jogszabályok

 

180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet

a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 27., 2019. 08. 01., 2019. 12. 31., 2020. 01. 01.

 

181/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet

a belügyi tárgyú kormányrendeletek adatvédelmi szempontú módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 03.

 

182/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet

a kormányzati informatikai beszerzésekkel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 27.

 

183/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet

a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 27.

 

184/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet

az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 03.

 

185/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 31.

 

186/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet

a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról szóló 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

37/2019. (VII. 26.) AM rendelet

a komlóültetvény létesítéséhez igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról

Hatályos: 2019. 07. 29.

 

1426/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

az Új Roma Stratégiával (2019-2030) összefüggő feladatok meghatározásáról

 

1427/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság létrehozásáról

 

1428/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

egyes kormányhatározatoknak a központi hivatalok hatáskörének változásával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 01.

 

1429/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

Magyarország közúti határátkelőhelyeinek átfogó fejlesztéséről

 

1430/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a Magyarország védelmi ipari kapacitásbővítéséhez szükséges állami kezességvállalásról

 

1431/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a tankönyvellátás finanszírozásának és az állami tankönyvfejlesztés folyamatának hosszú távú biztosításával kapcsolatos kormányzati állásfoglalásról

 

1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

 

1433/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a Nemzeti Védelmi Szolgálat létszámfejlesztéséhez szükséges források biztosításáról

 

1434/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság finanszírozásához szükséges intézkedésekről

 

1435/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a Határtalanul! program 2019. évi többletforrás-igényének biztosításáról

 

1436/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a 2020. évi Vízilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

 

1437/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a 2019-ben Budapesten megrendezendő Maccabi Európa Játékok járművei számára az autóbusz forgalmi sáv használatáról

 

1438/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a kiemelt fővárosi sportegyesületek, valamint a Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete sportszakmai feladatainak ellátásához szükséges kiegészítő támogatás biztosításával összefüggő kormányzati intézkedésekről

 

1439/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a Nemzeti Táncszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szakmai feladatai ellátásához szükséges többletforrás biztosításáról

 

1440/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a K-12 Mesterszalon kialakításával és működésével összefüggő intézkedésekről

 

1441/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a “Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése” tárgyú, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz által társfinanszírozott projekt megvalósításával összefüggésben felmerült költségnövekménnyel kapcsolatos intézkedésekről

 

1442/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a Dunakiliti-Dobrohost (Doborgaz) közötti gyalogos-kerékpáros Duna-híd magyar oldali létesítményeinek kezeléséről

 

1443/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a Magyar Nemzeti Táncegyüttes állandó játszóhely-kialakítását célzó beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

 

1444/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a Steindl Imre Programra vonatkozó egyes részhatáridők egységesítéséről

 

1445/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a Jedlik Ányos Terv felülvizsgálatáról

 

1446/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a Bay Zoltán Nemzeti Kutatóintézet-hálózat kialakításáról

 

1447/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület központi költségvetési támogatásból megvalósuló egyes beszerzései tekintetében közbeszerzési eljárás lefolytatása alól történő felmentéséről

 

1448/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

az Európai Unió Régiók Bizottsága Nemzeti Delegáció tagjainak és póttagjainak jelöléséről

 

1449/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú (“Digitális kompetencia fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 27.

 

1450/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.2-15-2016-00008 azonosító számú (“A Balaton vízi turizmusának komplex fejlesztése” című) és a GINOP-7.1.2-15-2016-00012 azonosító számú (“A Felső- és Alsó-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése” című) projektek támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 27.

 

1451/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a KEHOP-1.3.0-15-2016-00010 azonosító számú (“Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 27.

 

1452/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a KEHOP-4.1.0-15-2016-00075 azonosító számú (“Dávodi Földvári-tó és a karapancsai erdei tavak rehabilitációja kotrással, bioremediációval, kisműtárgy építéssel, cserjeirtással” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 27.

 

1453/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program módosításáról

 

1454/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 3. és 4. prioritása keretében finanszírozott négy darab projekt támogatásának növeléséről

 

1455/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00009, TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00023 és a TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00012 azonosító számú projektek támogatásának növeléséről

 

1456/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a VEKOP-5.3.3-17-2017-00006 azonosító számú (“Az Érd, Riminyáki út – Gellért utca csomópontjának fejlesztése” című) és a VEKOP-5.3.3- 17-2017-00007 azonosító számú (“Az Érd, Felső utca egy szakaszának felújítása forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével” című) projekt támogatásának növeléséről

 

73/2019. (VII. 26.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között az M2 gyorsforgalmi út Vác – Hont-Parassapuszta, országhatár szakasza és az R3 gyorsforgalmi út Ipolyság (Sahy), országhatár – Zólyom (Zvolen) szakasza határmetszéspontjának meghatározásáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

74/2019. (VII. 26.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a közös államhatáron átvezető közutak forgalmi jellegéről szóló, Pozsonyban, 2012. február 27. napján aláírt Megállapodást módosító megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

75/2019. (VII. 26.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló, Budapesten, 2017. év szeptember hó 14. napján aláírt Megállapodást módosító megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

76/2019. (VII. 26.) ME határozat

az Emberi Találkozások és Párbeszéd Akadémiája létrehozásáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről

Módosítja: 180/2019. (VII. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 01.

 

316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról

Módosítja: 180/2019. (VII. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 27., 2019. 08. 01.

 

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről

Módosítja: 180/2019. (VII. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 01.

 

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 180/2019. (VII. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 01.

 

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 181/2019. (VII. 26.) Korm. r.
Hatályos: 2019. 08. 03.

 

293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet

a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról

Módosítja: 181/2019. (VII. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 03.

 

234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 181/2019. (VII. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 03.

 

414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól

Módosítja: 181/2019. (VII. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 03.

 

168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet

a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről

Módosítja: 182/2019. (VII. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 27.

 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 182/2019. (VII. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 27.

 

320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről

Módosítja: 182/2019. (VII. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 27.

 

459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet

a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról

Módosítja: 182/2019. (VII. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 27.

 

301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről

Módosítja: 182/2019. (VII. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 27.

 

314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazás-katalógusról, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 182/2019. (VII. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 27.

 

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet

a közúti közlekedés szabályairól

Módosítja: 183/2019. (VII. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 27.

 

374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet

egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról

Módosítja: 184/2019. (VII. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 03.

 

549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja: 185/2019. (VII. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 31.

 

279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet

a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról

Módosítja: 186/2019. (VII. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

34/2019. (VII. 12.) AM rendelet

az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2019. évi finanszírozásának szabályairól

Módosítja: 37/2019. (VII. 26.) AM r.

Hatályos: 2019. 07. 29.

 

1089/2013. (III. 4.) Korm. határozat

a Kábítószerügyi Koordinációs Tárcaközi Bizottságról

Módosítja: 1428/2019. (VII. 26.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 08. 01.

 

1090/2013. (III. 4.) Korm. határozat

a Kábítószerügyi Tanácsról

Módosítja: 1428/2019. (VII. 26.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 08. 01.

 

1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1428/2019. (VII. 26.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 08. 01.

 

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1428/2019. (VII. 26.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 08. 01.

 

1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról

Módosítja: 1432/2019. (VII. 26.) Korm. h.

 

1198/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

a Tokaji borvidék közösségi infrastruktúra alapprogram megvalósítása érdekében szükséges többletforrás biztosításáról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1943/2015. (XII. 15.) Korm. határozatban meghatározott egyes határidők módosításáról

Módosítja: 1432/2019. (VII. 26.) Korm. h.

 

1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításról, a Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1432/2019. (VII. 26.) Korm. h.

 

1603/2018. (XI. 27.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzat felhasználásáról, a Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1432/2019. (VII. 26.) Korm. h.

 

1781/2018. (XII. 21.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XV. Pénzügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1432/2019. (VII. 26.) Korm. h.

 

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1449/2019. (VII. 26.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 07. 27.

 

1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1450/2019. (VII. 26.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 07. 27.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1451/2019. (VII. 26.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 07. 27.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1452/2019. (VII. 26.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 07. 27.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

228/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet

az állami szervek informatikai fejlesztéseinek koordinációjáról

Hatályon kívül helyezi: 182/2019. (VII. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 27.

 

1487/2015. (VII. 21.) Korm. határozat

a Jedlik Ányos Tervhez kapcsolódó jogalkotási feladatokról

Visszavonta: 1445/2019. (VII. 26.) Korm. határozat.

 

1687/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

az Európai Unió Régiók Bizottsága Nemzeti Delegáció tagjainak és póttagjainak jelöléséről

Visszavonta: 1448/2019. (VII. 26.) Korm. határozat.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/131.

Megjelent: 2019. 07. 26.

 

Új jogszabályok

 

308/2019. (VII. 26.) KE határozat

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásának kitűzéséről

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/132.

Megjelent: 2019. 07. 29.

 

Új jogszabályok

 

19/2019. (VII. 29.) IM rendelet

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról

Hatályos: 2019. 07. 30.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/133.

Megjelent: 2019. 07. 30.

 

Új jogszabályok

 

187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet

egyes továbbadott támogatások kihelyezésének részletes szabályairól

Hatályos: 2019. 08. 07.

 

188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet

az állattenyésztésről

Hatályos: 2019. 08. 01., 2020. 08. 01.

 

189/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 01.

 

190/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az egészségügyi szakfelügyelettel összefüggő módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 14., 2019. 11. 01.

 

191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet

a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 01., 2019. 10. 01., 2020. 01. 01., 2020. 09. 01.

 

192/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 25/2018. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 31.

 

16/2019. (VII. 30.) EMMI rendelet

az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletéről

Hatályos: 2019. 08. 14.

 

KE határozatok rektori megbízásról, egyetemi tanári kinevezésekről

 

1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozat

a gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések és további települések közbiztonsági kamerarendszerének támogatásáról

 

1458/2019. (VII. 30.) Korm. határozat

egyes szennyvíz-elvezetési és -tisztítási agglomerációk fejlesztési igényeinek finanszírozásáról

 

1459/2019. (VII. 30.) Korm. határozat

az egészségügyi szakfelügyelettel összefüggő forrás biztosításáról

 

1460/2019. (VII. 30.) Korm. határozat

a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjnak a tanító alapképzésben részt vevőkre történő kiterjesztéséhez szükséges forrásbiztosításról

 

1461/2019. (VII. 30.) Korm. határozat

az ENSZ Közgyűlésének 74. ülésszakán való magyar részvételről

 

77/2019. (VII. 30.) ME határozat

az Emberi Találkozások és Párbeszéd Akadémiája létrehozásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 189/2019. (VII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 01.

 

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

Módosítja: 190/2019. (VII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 14.

 

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Módosítja: 190/2019. (VII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 14.

 

339/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

a humán reprodukciós eljárásokkal kapcsolatos, kötelezően nyilvánosságra hozandó eredményességi adatok, statisztikák köréről, a nyilvánosságra hozatal módjáról és helyéről, továbbá az ellenőrzés módjáról

Módosítja: 190/2019. (VII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 14., 2019. 11. 01.

 

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről

Módosítja: 190/2019. (VII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 01.

 

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról

Módosítja: 191/2019. (VII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 01.

 

362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

az oktatási igazolványokról

Módosítja: 191/2019. (VII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 01.

 

230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről

Módosítja: 191/2019. (VII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 01.

 

248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről

Módosítja: 191/2019. (VII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 01., 2020. 01. 01.

 

387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet

a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról

Módosítja: 191/2019. (VII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet

a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról

Módosítja: 191/2019. (VII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 01., 2020. 09. 01.

 

121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet

az Oktatási Hivatalról

Módosítja: 191/2019. (VII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 01.

 

87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 191/2019. (VII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 01., 2019. 10. 01., 2020. 01. 01., 2020. 09. 01.

 

139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet

a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről

Módosítja: 191/2019. (VII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 01.

 

25/2018. (II. 26.) Korm. rendelet

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 192/2019. (VII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 31.

 

12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet

az egészségügyi szakmai kollégium működéséről

Módosítja: 16/2019. (VII. 30.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 08. 14.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

32/1994. (VI. 28.) FM rendelet

a tenyészállatok teljesítményvizsgálatáról és tenyészértékbecsléséről

Hatályon kívül helyezi: 188/2019. (VII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 01.

 

35/1994. (VI. 28.) FM rendelet

az állami tulajdonú apaállat és szaporítóanyag-ellátás módjáról, feltételeiről, valamint költséghozzájárulásáról

Hatályon kívül helyezi: 188/2019. (VII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 01.

 

38/1994. (VI. 28.) FM rendelet

az állattenyésztésről szóló törvény hatálya alá tartozó kisállatfajok körének meghatározásáról

Hatályon kívül helyezi: 188/2019. (VII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 01.

 

39/1994. (VI. 28.) FM rendelet

a mesterséges termékenyítésről, az embrióátültetésről, az állati szaporítóanyagok előállításáról, felkínálásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról

Hatályon kívül helyezi: 188/2019. (VII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 01.

 

47/1997. (VII. 4.) FM rendelet

a tenyésztési hatóság által díjfizetés ellenében végzett feladatok körének és a fizetendő díj mértékének megállapításáról szóló 33/1994. (VI. 28.) FM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 188/2019. (VII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 01.

 

129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet

a tenyészállat, illetve szaporítóanyag behozatalának és kivitelének szakmai előírásairól

Hatályon kívül helyezi: 188/2019. (VII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 01.

 

123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet

a tenyésztő szervezeti és fajtaelismerés rendjéről

Hatályon kívül helyezi: 188/2019. (VII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 01.

 

4/2007. (I. 18.) FVM-KvVM együttes rendelet

a védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének megállapításáról

Hatályon kívül helyezi: 188/2019. (VII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 01.

 

49/2007. (VI. 26.) FVM rendelet

az egyes mezőgazdasági állatfajok spermatároló központjainak létesítéséről és üzemeltetésüknek rendjéről

Hatályon kívül helyezi: 188/2019. (VII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 01.

 

121/2007. (X. 18.) FVM rendelet

a baromfikeltető állomások üzemeltetésének engedélyezéséről és működésüknek rendjéről

Hatályon kívül helyezi: 188/2019. (VII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 01.

 

93/2008. (VII. 24.) FVM rendelet

a védett őshonos állatfajták genetikai fenntartásának rendjéről

Hatályon kívül helyezi: 188/2019. (VII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 01.

 

67/2010. (V. 12.) FVM rendelet

a méhanyanevelő telep üzemeltetéséről, valamint a méhanya és szaporítóanyag előállításáról, felhasználásáról

Hatályon kívül helyezi: 188/2019. (VII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 01.

 

34/2011. (IV. 28.) VM rendelet

a halkeltető állomások üzemeltetéséről, valamint a tenyészhalak és hal szaporítóanyag felajánlásáról, értékesítéséről

Hatályon kívül helyezi: 188/2019. (VII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 01.

 

68/2012. (VII. 13.) VM rendelet

az állattenyésztési bírság befizetésének rendjéről

Hatályon kívül helyezi: 188/2019. (VII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 01.

 

98/2013. (X. 24.) VM rendelet

a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 188/2019. (VII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 01.

 

62/2016. (IX. 16.) FM rendelet

a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről

Hatályon kívül helyezi: 188/2019. (VII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 01.

 

33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet

az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről

Hatályon kívül helyezi: 16/2019. (VII. 30.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 08. 14.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/134.

Megjelent: 2019. 07. 30.

 

Új jogszabályok

 

193/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet

a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlói körébe tartozó gazdasági társaságnak a honvédelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági, valamint egyéb állami fegyveres szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségeiről

Hatályos: 2019. 07. 31.

 

194/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 01., 2019. 08. 15.

 

10/2019. (VII. 30.) MvM rendelet

a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 13.

 

31/2019. (VII. 30.) BM rendelet

a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 31.

 

20/2019. (VII. 30.) IM rendelet

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról

Hatályos: 2019. 07. 31.

 

1462/2019. (VII. 30.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Veszprémi Iparos Park beruházás megvalósítása érdekében történő támogatás biztosításáról

 

1463/2019. (VII. 30.) Korm. határozat

a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés 6. számú módosításának jóváhagyásáról

 

1464/2019. (VII. 30.) Korm. határozat

a kutatási, fejlesztési és innovációs célú támogatások bővítéséről

 

Módosított jogszabályok

 

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 194/2019. (VII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 01., 2019. 08. 15.

 

31/2011. (X. 24.) KIM rendelet

a területi számjelrendszerről

Módosítja: 10/2019. (VII. 30.) MvM r.

 

15/2015. (IV. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Módosítja: 31/2019. (VII. 30.) BM r.

Hatályos: 2019. 07. 31.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

4/2014. (VII. 24.) IM rendelet

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról

Hatályon kívül helyezi: 20/2019. (VII. 30.) IM r.

Hatályos: 2019. 07. 31.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/135.

Megjelent: 2019. 07. 31.

 

Új jogszabályok

 

5/2019. (VII. 31.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 08.

 

32/2019. (VII. 31.) BM rendelet

a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 08.

 

21/2019. (VII. 31.) IM rendelet

a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról

Hatályos: 2019. 08. 01.

 

22/2019. (VII. 31.) IM rendelet

a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

Hatályos: 2019. 08. 01.

 

19/2019. (VII. 31.) ITM rendelet

a légiforgalmi szolgálatok ellátásának és eljárásainak szabályairól szóló 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 05.

 

KE határozatok közigazgatási államtitkári felmentésekről és kinevezésekről

 

ME határozatok helyettes államtitkár felmentésekről és kinevezésekről

 

Módosított jogszabályok

 

14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról

Módosítja: 5/2019. (VII. 31.) NMHH r.

Hatályos: 2019. 08. 08.

 

25/2013. (VI. 24.) BM rendelet

a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről

Módosítja: 32/2019. (VII. 31.) BM r.

Hatályos: 2019. 08. 08.

 

57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet

a légiforgalmi szolgálatok ellátásának és eljárásainak szabályairól

Módosítja: 19/2019. (VII. 31.) ITM r.

Hatályos: 2019. 08. 05.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

3/2014. (I. 20.) KIM rendelet

a 2014. április 6. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról

Hatályon kívül helyezi: 21/2019. (VII. 31.) IM r.

Hatályos: 2019. 08. 01.

 

13/2014. (III. 10.) KIM rendelet

az Európai Parlament tagjainak 2014. május 25. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról

Hatályon kívül helyezi: 21/2019. (VII. 31.) IM r.

Hatályos: 2019. 08. 01.

 

2/2014. (VII. 24.) IM rendelet

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról

Hatályon kívül helyezi: 21/2019. (VII. 31.) IM r.

Hatályos: 2019. 08. 01.

 

5/2014. (VII. 30.) IM rendelet

a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról

Hatályon kívül helyezi: 21/2019. (VII. 31.) IM r.

Hatályos: 2019. 08. 01.

 

16/2016. (VII. 5.) IM rendelet

a 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról

Hatályon kívül helyezi: 21/2019. (VII. 31.) IM r.

Hatályos: 2019. 08. 01.

 

3/2018. (I. 11.) IM rendelet

a 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról

Hatályon kívül helyezi: 21/2019. (VII. 31.) IM r.

Hatályos: 2019. 08. 01.

 

3/2014. (VII. 24.) IM rendelet

a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

Hatályon kívül helyezi: 22/2019. (VII. 31.) IM r.

Hatályos: 2019. 08. 01.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/136.

Megjelent: 2019. 07. 31.

 

Új jogszabályok

 

KE határozatok bírói felmentésekről és kinevezésről

 

1465/2019. (VII. 31.) Korm. határozat

Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési programot koordináló szervezetrendszer kialakításáról

 

1466/2019. (VII. 31.) Korm. határozat

a World Urban Games sportesemény kiemelt nemzetközi sportrendezvénynek nyilvánításáról

 

1467/2019. (VII. 31.) Korm. határozat

Budapest Fővárosban munkásszállás kialakításával kapcsolatos intézkedésekről

 

1468/2019. (VII. 31.) Korm. határozat

a határon túli célú költségvetési támogatások biztosításáról szóló 1810/2018. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

 

1469/2019. (VII. 31.) Korm. határozat

a Gúth-Keled Idegenforgalmi és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület feladatainak támogatásáról

 

Módosított jogszabályok

 

1810/2018. (XII. 23.) Korm. határozat

határon túli célú költségvetési támogatások biztosításáról

Módosítja: 1468/2019. (VII. 31.) Korm. h.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/137.

Megjelent: 2019. 08. 01.

 

Új jogszabályok

 

195/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet

a kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

196/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet

egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 09., 2019. 09. 01., 2020. 01.01.

 

197/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet

a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 09.

 

198/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 8. § (3) bekezdésének hatálybalépésével összefüggő, valamint iparszabályozási szempontból történő módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 02., 2019. 09. 01.

 

199/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet

az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 02.

 

200/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet

a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

20/2019. (VIII. 1.) ITM rendelet

a veszélyes áruk szállításáról szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 02.

 

322/2019. (VIII. 1.) KE határozat

a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanács tagja megbízatása megszűnésének megállapításáról

 

1470/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat

a magyar agrárium digitalizációjának előmozdításáról és összehangolásáról, Magyarország Digitális Agrár Stratégiájáról

 

1471/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat

Magyarország Nemzeti Integrált Határigazgatási Stratégiájáról

Hatályos: 2019. 08. 02.

 

1472/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat

a 2014-2020. Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 2019. évi módosításáról

 

1473/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat

a 2021. évi FIG Ritmikus Gimnasztika Világbajnokság megrendezése érdekében pályázat benyújtásához szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1474/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat

a turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak fejlesztésének II. üteméről

 

1475/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezet és a X. Igazságügyi Minisztérium fejezet címrendjének módosításáról

 

1476/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat

egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

 

1477/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2019. júniusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 

1478/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2019. júniusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 

1479/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat

az Alkotmánybíróság épületének felújításához szükséges többletforrás biztosításáról

 

1480/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat

az egyes kisvárosi települések fejlesztési feladatainak támogatásáról

 

1481/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat

egyházi közösségi célú beruházás megvalósításának támogatásáról

 

1482/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat

a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét érintő 2019. június 27-ei viharos időjárás okozta károk enyhítéséről

 

1483/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a kecskeméti Városháza felújítása érdekében szükséges többletforrás biztosításáról

 

1484/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a zalaegerszegi Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium területén megvalósuló “Tornacsarnok és vívóterem” beruházáshoz szükséges támogatás biztosításáról

 

1485/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 02.

 

1486/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.0-16-2016-00001 azonosító számú (“Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése” című) kiemelt projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 02.

 

1487/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat

az IKOP-2.1.0-15-2018-00049 azonosító számú (“Csepeli Szabadkikötő kapacitásbővítő fejlesztése, valamint a csepeli gerincút 2. ütemét magában foglaló projekt előkészítése” című) projekt címének módosításáról, támogatásának növeléséről, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 02.

 

1488/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat

az IKOP-3.2.0-15-2016-00013 azonosító számú, “Nyíregyháza megyei jogú város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz (41 db CNG és 6 db elektromos meghajtású) beszerzése, töltőállomás létesítése és autóbusz telephely kialakítása” című projekt megnevezésének, és szakmai elvárásainak módosításáról, továbbá az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 02.

 

1489/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat

a KEHOP-1.3.0-15-2015-00005 azonosító számú (“Hajdúhátsági többcélú vízgazdálkodási rendszer fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 02.

 

1490/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat

a KEHOP-4.1.0-15-2016-00061 azonosító számú (“Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok in-situ megőrzését szolgáló gyakorlati védelmi beavatkozások az ANPI működési területén” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 02.

 

1491/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat

a TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00001 azonosító számú (“Innovációs iparterület elérhetőségének javítása” című) projekt támogatásának növeléséről

 

1492/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat

egyes állami erdészeti társaságok támogatási kérelmének a VP5-8.4.1-16 azonosító jelű “Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása”, valamint a VP5-8.5.1-17 azonosító jelű “Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások” című, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívására történő benyújtásához való hozzájárulásról

 

1493/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat

“Életmentő Emlékérem” adományozásáról

 

85/2019. (VIII. 1.) ME határozat

az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága Irányító Testülete elnökének és tagjainak kinevezéséről

 

86/2019. (VIII. 1.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról

 

87/2019. (VIII. 1.) ME határozat

főiskolai rektor felmentéséről és főiskolai rektor megbízásáról

 

Módosított jogszabályok

 

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól

Módosítja: 195/2019. (VIII. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

Módosítja: 196/2019. (VIII. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 09.

 

277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet

a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről

Módosítja: 196/2019. (VIII. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 196/2019. (VIII. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 09., 2019. 09. 01.

 

121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet

az Oktatási Hivatalról

Módosítja: 196/2019. (VIII. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 09., 2019. 09. 01.

 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Módosítja: 196/2019. (VIII. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 09., 2019. 09. 01., 2020. 01. 01.

 

423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a felsőoktatási felvételi eljárásról

Módosítja: 197/2019. (VIII. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 09.

 

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról

Módosítja: 198/2019. (VIII. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet

az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi aktusokban előírt bejelentési, értesítési, tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséről

Módosítja: 198/2019. (VIII. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról

Módosítja: 198/2019. (VIII. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 02.

 

6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet

a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól

Módosítja: 198/2019. (VIII. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet

az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól

Módosítja: 198/2019. (VIII. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet

a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról

Módosítja: 198/2019. (VIII. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról

Módosítja: 198/2019. (VIII. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról

Módosítja: 198/2019. (VIII. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 02.

 

508/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági feladatokról és hatósági eljárási szabályokról, valamint a nemesfém tárgyak készítésének és díszítésének szabályairól szóló kormányrendelet

Módosítja: 198/2019. (VIII. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja: 198/2019. (VIII. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről

Módosítja: 198/2019. (VIII. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 02.

 

345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet

egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 199/2019. (VIII. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 02.

 

38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról

Módosítja: 200/2019. (VIII. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

61/2013. (X. 17.) NFM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) “A” és “B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Módosítja: 20/2019. (VIII. 1.) ITM r.

Hatályos: 2019. 08. 02.

 

62/2013. (X. 17.) NFM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról

Módosítja: 20/2019. (VIII. 1.) ITM r.

Hatályos: 2019. 08. 02.

 

26/2017. (VII. 5.) NFM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat belföldi alkalmazásáról

Módosítja: 20/2019. (VIII. 1.) ITM r.

Hatályos: 2019. 08. 02.

 

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1485/2019. (VIII. 1.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 08. 02.

 

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1486/2019. (VIII. 1.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 08. 02.

 

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1487/2019. (VIII. 1.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 08. 02.

 

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1488/2019. (VIII. 1.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 08. 02.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1489/2019. (VIII. 1.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 08. 02.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1490/2019. (VIII. 1.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 08. 02.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet

a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról

Hatályon kívül helyezi: 195/2019. (VIII. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/138.

Megjelent: 2019. 08. 02.

 

Új jogszabályok

 

3/2019. (VIII. 2.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 03.

 

23/2019. (VIII. 2.) IM rendelet

a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 17.

 

24/2019. (VIII. 2.) IM rendelet

egyes büntetőjogi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 10.

 

21/2019. (VIII. 2.) ITM rendelet

a légiforgalmi tájékoztatás rendjéről és a légiforgalmi tájékoztató szolgálat ellátásáról

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

1494/2019. (VIII. 2.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 

1495/2019. (VIII. 2.) Korm. határozat

a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ elhelyezésével összefüggő intézkedésekről

 

Módosított jogszabályok

 

2/2018. (XII. 28.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 3/2019. (VIII. 2.) MK r.

Hatályos: 2019. 08. 03.

 

21/2006. (V. 18.) IM rendelet

a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

Módosítja: 23/2019. (VIII. 2.) IM r.

Hatályos: 2019. 08. 17.

 

16/2014. (XII. 19.) IM rendelet

a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól

Módosítja: 24/2019. (VIII. 2.) IM r.

Hatályos: 2019. 08. 10.

 

13/2018. (VI. 12.) IM rendelet

a különleges bánásmódot igénylő személy részvételét igénylő eljárási cselekmény elvégzésére szolgáló rendőrségi helyiség kialakításáról, működtetéséről és a használata ellenőrzéséről

Módosítja: 24/2019. (VIII. 2.) IM r.

Hatályos: 2019. 08. 10.

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.