Heti jogász 2019. 32 – 33. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 32. héten a Magyar Közlöny 139-140., a 33. héten a 141-142.  számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/139.

Megjelent: 2019. 08. 05.

 

Új jogszabályok

 

10/2019. (VIII. 5.) NVTNM rendelet

az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személy kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 06.

 

11/2019. (VIII. 5.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet Budapest Főváros fejlesztésével összefüggő módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 08.

 

17/2019. (VIII. 5.) EMMI rendelet

az Egészségügyi Tudományos Tanácsról szóló 28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet és az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 20.

 

183/2019. számú NVB határozat

a Nemzeti Választási Bizottság határozata

 

Módosított jogszabályok

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 10/2019. (VIII. 5.) NVTNM r.

Hatályos: 2019. 08. 06.

 

8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 11/2019. (VIII. 5.) MvM r.

Hatályos: 2019. 08. 08.

 

28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet

az Egészségügyi Tudományos Tanácsról

Módosítja: 17/2019. (VIII. 5.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 08. 20.

 

23/2002. (V. 9.) EüM rendelet

az emberen végzett orvostudományi kutatásokról

Módosítja: 17/2019. (VIII. 5.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 08. 20.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/140.

Megjelent: 2019. 08. 10.

 

Új jogszabályok

 

38/2019. (VIII. 10.) AM rendelet

az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 11.

 

22/2019. (VIII. 10.) ITM rendelet

a megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról szóló 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 18.

 

Módosított jogszabályok

 

32/2015. (VI. 19.) FM rendelet

a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról

Módosítja: 38/2019. (VIII. 10.) AM r.

Hatályos: 2019. 08. 11.

 

16/2019. (IV. 29.) AM rendelet

a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről és a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről

Módosítja: 38/2019. (VIII. 10.) AM r.

Hatályos: 2019. 08. 11.

 

20/2019. (V. 27.) AM rendelet

a szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról

Módosítja: 38/2019. (VIII. 10.) AM r.

Hatályos: 2019. 08. 11.

 

27/2019. (VI. 14.) AM rendelet

a baromfi- és sertéságazati piaci szereplők foglalkoztatási célú jövedelempótló támogatásáról

Módosítja: 38/2019. (VIII. 10.) AM r.

Hatályos: 2019. 08. 11.

 

29/2019. (VI. 20.) AM rendelet

a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

Módosítja: 38/2019. (VIII. 10.) AM r.

Hatályos: 2019. 08. 11.

 

62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet

a megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról

Módosítja: 22/2019. (VIII. 10.) ITM r.

Hatályos: 2019. 08. 18.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/141.

Megjelent: 2019. 08. 14.

 

Új jogszabályok

 

10/2019. (VIII. 14.) MEKH rendelet

a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 15.

 

12/2019. (VIII. 14.) MvM rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivataloknál foglalkoztatott kormánytisztviselők kiemelt ügyintézői osztályba sorolásáról

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 15., 2020. 01. 01., 2020. 02. 15.

 

19/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendeletnek a Herczeg Ferenc-díj megalapításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 17.

 

23/2019. (VIII. 14.) ITM rendelet

a minimális építőipari rezsióradíj 2019. évi mértékéről

Hatályos: 2019. 08. 19.

 

24/2019. (VIII. 14.) ITM rendelet

a légiközlekedés, a víziközlekedés és a vasúti közlekedés biztonságát, környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről és a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről szóló 58/2012. (X. 31.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 17.

 

KE határozatok dandártábornoki kinevezésekről, rektori megbízásról

 

1496/2019. (VIII. 14.) Korm. határozat

a 2019-ben Budapesten megrendezésre kerülő 7. FINA Junior Úszó Világbajnokság járművei számára az autóbusz forgalmi sáv használatáról

 

Módosított jogszabályok

 

1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet

a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről

Módosítja: 10/2019. (VIII. 14.) MEKH r.

Hatályos: 2019. 08. 15.

 

40/2002. (V. 24.) OM rendelet

az érettségi vizsga részletes követelményeiről

Módosítja: 18/2019. (VIII. 14.) EMMI r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet

az egészségügyi szakmai kollégium működéséről

Módosítja: 18/2019. (VIII. 14.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 08. 15.

 

51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet

az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök használatából eredő kockázatok kezelésére, valamint az egészségügyi tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó követelményekről

Módosítja: 18/2019. (VIII. 14.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 08. 15.

 

20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Módosítja: 18/2019. (VIII. 14.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 08. 15.

 

26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről

Módosítja: 18/2019. (VIII. 14.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 08. 15.

 

24/2018. (VII. 27.) EMMI rendelet

az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról

Módosítja: 18/2019. (VIII. 14.) EMMI r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről

Módosítja: 19/2019. (VIII. 14.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 08. 17.

 

58/2012. (X. 31.) NFM rendelet

a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről

Módosítja: 24/2019. (VIII. 14.) ITM r.

Hatályos: 2019. 08. 17.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

30/2016. (XI. 15.) MvM rendelet

az állami tisztviselők kiemelt ügyintézői osztályba sorolásáról, az állami tisztviselők részére előírt szakirányú szakképzettség megszerzése alóli mentesülés eljárási szabályairól, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzése keretében megszerzett szakképzettséghez kötött munkakörök meghatározásáról

Hatályon kívül helyezi: 12/2019. (VIII. 14.) MvM r.

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

30/2018. (XI. 26.) ITM rendelet

a minimális építőipari rezsióradíj 2018. évi mértékéről

Hatályon kívül helyezi: 23/2019. (VIII. 14.) ITM r.

Hatályos: 2019. 08. 19.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/142.

Megjelent: 2019. 08. 15.

 

Új jogszabályok

 

201/2019. (VIII. 15.) Korm. rendelet

a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak meghatározásáról

Hatályos: 2019. 08. 16., 2019. 09. 01.

 

11/2019. (VIII. 15.) NVTNM rendelet

az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, a Molekuláris-Ujjlenyomat Kutató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személy kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 16.

 

Módosított jogszabályok

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 11/2019. (VIII. 15.) NVTNM r.

Hatályos: 2019. 08. 16.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

183/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet

a Nemzeti Befektetési Ügynökségről

Hatályon kívül helyezi: 201/2019. (VIII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.