Heti jogász 2019. 36. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 36. héten a Magyar Közlöny 148-150. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/148.

Megjelent: 2019. 09. 04.

 

Új jogszabályok

 

30/2019. (IX. 4.) ITM rendelet

a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítése során alkalmazandó akadálymentesítési nyilatkozat tartalmi elemeiről

Hatályos: 2019. 09. 12.

 

10/2019. (IX. 4.) PM rendelet

az egyes foglalkoztatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 12., 2020. 01. 01., 2020. 03. 01. – kivétellel

 

11/2019. (IX. 4.) PM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek a 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználásával és fejezeti kezelésű előirányzat átvételével összefüggő módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 05.

 

KE határozatok államtitkári kinevezésekről és felmentésről, valamint állampolgárság visszavonással történő megszüntetésekről

 

1515/2019. (IX. 4.) Korm. határozat

az 1997. évi I. törvénnyel kihirdetett, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében Bécsben, 1994. szeptember 20-án létrejött a Nukleáris Biztonságról szóló Egyezmény szerinti Nyolcadik Nemzeti Jelentésről és a részes országok nemzeti jelentéseit megvitató felülvizsgálati értekezleten való magyar részvételről

 

1516/2019. (IX. 4.) Korm. határozat

a központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról

 

1517/2019. (IX. 4.) Korm. határozat

a Beruházás ösztönzési célelőirányzat megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat előirányzat-módosítás nélküli túllépésének engedélyezéséről

 

1518/2019. (IX. 4.) Korm. határozat

egyes Beruházás Előkészítési Alapból finanszírozott egyházi támogatásokról szóló kormányhatározatok módosításáról

 

1519/2019. (IX. 4.) Korm. határozat

a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz szükséges fedezet biztosításáról

 

1520/2019. (IX. 4.) Korm. határozat

a “30 éve szabadon” emlékév programjáról szóló 1124/2019. (III. 13.) Korm. határozat egyes rendelkezéseinek a visszavonásáról és kiegészítéséről

 

1521/2019. (IX. 4.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 1038/2016. (II. 10.) Korm. határozat módosításáról

 

1522/2019. (IX. 4.) Korm. határozat

a Szeged-Csanád Egyházmegye beruházásainak támogatása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1236/2018. (IV. 25.) Korm. határozat módosításáról

 

ME határozatok helyettes államtitkárok kinevezésekről, helyettes államtitkárok megbízatása megszűnésének megállapításáról, helyettes államtitkárok felmentéséről

 

Módosított jogszabályok

 

6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet

a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról

Módosítja: 10/2019. (IX. 4.) PM r.

Hatályos: 2019. 09. 12., 2020. 01. 01.

 

27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet

a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról

Módosítja: 10/2019. (IX. 4.) PM r.

Hatályos: a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítéséről szóló törvény hatálybalépését követő naptól.

 

30/2000. (IX. 15.) GM rendelet

a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról

Módosítja: 10/2019. (IX. 4.) PM r.

Hatályos: 2019. 09. 12.

 

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet

a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

Módosítja: 10/2019. (IX. 4.) PM r.

Hatályos: 2019. 09. 12.

 

2/2011. (I. 14.) NGM rendelet

az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásból való törlésről

Módosítja: 10/2019. (IX. 4.) PM r.

Hatályos: 2019. 09. 12.

 

44/2011. (XII. 16.) NGM rendelet

az EU Kék Kártyával foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgár részére fizetendő kötelező legkisebb munkabér megállapításáról, valamint egyes munkaügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja: 10/2019. (IX. 4.) PM r.

Hatályos: 2019. 09. 12.

 

18/2013. (VI. 11.) NGM rendelet

a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 10/2019. (IX. 4.) PM r.

Hatályos: 2019. 09. 12.

 

10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet

a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

Módosítja: 10/2019. (IX. 4.) PM r.

Hatályos: 2019. 09. 12.

 

9/2018. (X. 19.) PM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 11/2019. (IX. 4.) PM r.

Hatályos: 2019. 09. 05.

 

1124/2019. (III. 13.) Korm. határozat

a “30 éve szabadon” emlékév programjáról

Módosítja: 1520/2019. (IX. 4.) Korm. h.

 

1038/2016. (II. 10.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről

Módosítja: 1521/2019. (IX. 4.) Korm. h.

 

1236/2018. (IV. 25.) Korm. határozat

a Szeged-Csanádi Egyházmegye beruházásainak támogatása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Módosítja: 1522/2019. (IX. 4.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

8/2005. (II. 8.) PM rendelet

a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 10/2019. (IX. 4.) PM r.

Hatályos: 2020. 03. 01.

 

2/2012. (II. 7.) NGM rendelet

a Karrier Híd programban való részvétel további feltételeiről, valamint a szociális hozzájárulási adókedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolás kiadásáról

Hatályon kívül helyezi: 10/2019. (IX. 4.) PM r.

Hatályos: 2019. 09. 12.

 

36/2015. (XII. 28.) NGM rendelet

a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kiadási előirányzatainak felhasználási szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 10/2019. (IX. 4.) PM r.

Hatályos: 2019. 09. 12.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/149.

Megjelent: 2019. 09. 05.

 

Új jogszabályok

 

215/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti infrastrukturális projektek területén kötött együttműködési megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 09. 06. – kivétellel

 

216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet

a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről

Hatályos: 2019. 11. 04.

 

217/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 06.

 

218/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet

a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

29/2019. (IX. 5.) MNB rendelet

a “Semmelweis Egyetem” ezüst emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2019. 09. 06.

 

30/2019. (IX. 5.) MNB rendelet

a “Semmelweis Egyetem” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2019. 09. 06.

 

31/2019. (IX. 5.) ITM rendelet

a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 04.

 

12/2019. (IX. 5.) PM rendelet

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2018. (XII. 19.) PM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 06.

 

1523/2019. (IX. 5.) Korm. határozat

a KEHOP-1.4.0-15-2016-00015 azonosító számú (“Esztergom árvízvédelmének fejlesztése I. ütem” című) projektnek a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretében előkészítési célú kiemelt projektként történő nevesítéséről, támogatási szerződése módosításáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 06.

 

1524/2019. (IX. 5.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között a Magyar Népköztársaság/Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság/Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság/Jugoszláv Szövetségi Köztársaság/Szerbia és Montenegró között létrejött kétoldalú nemzetközi szerződésekben való államutódlásról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

1525/2019. (IX. 5.) Korm. határozat

a balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnázium fejlesztéséről

 

ME határozat helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről

 

Módosított jogszabályok

 

365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról

Módosítja: 216/2019. (IX. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 04.

 

1/2016. (I. 5.) NGM rendelet

a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről

Módosítja: 216/2019. (IX. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 04.

 

41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról

Módosítja: 217/2019. (IX. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 09. 06.

 

208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet

a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról

Módosítja: 218/2019. (IX. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

1/2016. (I. 5.) NGM rendelet

a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről

Módosítja: 31/2019. (IX. 5.) ITM r.

Hatályos: 2019. 11. 04.

 

16/2018. (XII. 19.) PM rendelet

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 12/2019. (IX. 5.) PM r.

Hatályos: 2019. 09. 06.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1523/2019. (IX. 5.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 09. 06.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/150.

Megjelent: 2019. 09. 06.

 

Új jogszabályok

 

31/2019. (IX. 6.) MNB rendelet

a “Magyar vizsla” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2019. 09. 07.

 

32/2019. (IX. 6.) ITM rendelet

a nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről szóló 55/2012. (IX. 17.) NFM rendelet, valamint az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 4/2016. (III. 5.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 21., 2019. 10. 07.

 

KE határozatok bírói felmentésekről és bírói kinevezésekről, valamint KE határozat módosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

55/2012. (IX. 17.) NFM rendelet

a nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről

Módosítja: 32/2019. (IX. 6.) ITM r.

Hatályos: 2019. 09. 21.

 

4/2016. (III. 5.) NFM rendelet

az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról

Módosítja: 32/2019. (IX. 6.) ITM r.

Hatályos: 2019. 10. 07

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.