Új helyi adó kedvezmények Pécsett a 2019-es évtől

Ön nagy beruházó vagy gyakorlati képzőhely és helyi adóját a Pécs Város Önkormányzatának fizeti? Ne feledje, bevallásában ezeket az új adókedvezményeket érvényesíteni!

2019. évtől a pécsi vállalkozások kedvezményben részesülnek a helyi adók vonatkozásában, mert a kamara javaslatát is megszavazta a pécsi közgyűlés az építményadó és az iparűzési adó esetében.

A javaslat értelmében az építményadó mértéke a tényleges használati mód alapján az adóévben legalább 3 fő szakmunkástanulót gyakorlati képzőhelyként foglalkoztató adóalany esetén 2019. évben az építmény teljes alapterülete vonatkozásában 750 Ft/m2/év. A 2018. évre vonatkozó szabályozás szerint az építmény hasznos alapterületének 30%-áig terjedő épületrész után járt a kedvezmény, amennyiben az építmény teljes hasznos alapterülete nem haladja meg az 500 m²-t. A fennmaradó hasznos alapterület vonatkozásában a teljes hasznos alapterületre tekintettel az adó mértéke a tényleges használati mód alapján kerül megállapításra az idén.

Az iparűzési adó esetében új adókedvezményt vezet be a város 2019. évtől: kedvezményesen adózik az a vállalkozás, mely megfelel az alábbi együttes feltételeknek:

  • a legalább 200 millió forint aktivált értékű beruházást hajt végre
  • a beruházást első alkalommal a vállalkozás veszi használatba,
  • a beruházás eredményeképpen az éves statisztikai létszám legalább 10%-kal nő,
  • a beruházás eredményeképpen a helyi adókról szóló 1990 évi C. törvény szerinti vállalkozási szintű, Pécsi Önkormányzatra osztott adóalap legalább 10%-kal nő.

A helyi iparűzési adóból számított adókedvezmény mértéke az adóévben aktivált beruházás értékének a 20%-a, de legfeljebb a fizetendő adó 10 %-a.