Kiírásra került az új gyakornoki program

Novemberben nyílik a Széchenyi 2020 Program keretében kiírásra került GINOP-5.2.4-19 Új gyakornoki program című, gyakornokok foglalkoztatását támogató pályázat.

A KKV-k a pályázat keretében gyakornokok foglalkoztatásához bér- és járuléktámogatást igényelhetnek, de lehetőség van munkaterület kialakítására, így igényelhető támogatás anyagköltségre, eszközbeszerzésre, immateriális javak beszerzésére, vagy akár infrastrukturális és ingatlan beruházásra is.

Adott esetben a gyakornok mellé a vállalkozás kijelölhet egy vállalaton belüli segítő mentort is, akinek a bérköltsége szintén elszámolható a pályázatban.

Támogatás mértéke: 100% vissza nem térítendő

Pályázat keretösszege: 10 milliárd Ft

Igényelhető összeg: min. 4.032.000 Ft, max. 22.176.000 Ft

Gyakornoki foglalkoztatás ideje: 6 hónap, a továbbfoglalkoztatási kötelezettség ideje 3 hónap.

A gyakornoknak a támogatást igénylő vállalkozással minimum 9 hónapos időszakra szóló heti 40 órás, határozott idejű szerződéssel kell rendelkeznie. A munkaviszony kezdete meg kell, hogy előzze a támogatási kérelem benyújtását, de legfeljebb 90 nappal előzheti azt meg.

Támogatotti kör:

Azon vállalkozások, akik:

  • Legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkeznek,
  • Éves átlagos statisztikai állománya a pályázatot megelőző üzleti évben minimum 1 fő volt,
  • Mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek.

Gyakornokra vonatkozó követelmények:

  • 25 évesnél fiatalabb (megváltozott munkaképességű személy esetében 29 évnél fiatalabb) személy,
  • Az Ifjúsági Garancia Rendszerben a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően regisztrált,
  • Iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében szerzett szakképesítést (OKJ),
  • Nappali tagozaton nem folytat tanulmányokat és nem is dolgozik,
  • Felsőfokú végzettséggel vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettséggel nem rendelkezik.

 

A támogatási kérelmek benyújtása 2019. november 26. 10.00 óra és 2021. április 30. 12.00 óra között lehetséges.

Bővebb információ:

GINOP-5.2.4-19 Új gyakornoki program