HÉA – egyszerűsített szabályok

A Európai Tanács általános megközelítést fogadott el a kisvállalkozásokra alkalmazandó hozzáadottérték-adó szabályok további egyszerűsítéséről.

Az új szabályok célja, hogy csökkentsék a kisvállalkozások adminisztratív terheit és megfelelési költségeit, illetve,hogy olyan adózási környezet kialakítását segítsék elő, amely támogatja a kisvállalkozások növekedését és határokon átnyúló kereskedelmük hatékonyabbá tételét. A kisvállalkozások akkor alkalmazhatják majd az egyszerűsített szabályokat, ha éves árbevételük az érintett tagállam által megállapított értékhatár alatt marad, ami nem lehet magasabb 85 000 EUR-nál.

 

További információ: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13952-2019-INIT/hu/pdf