Heti jogász 2019. 48 – 49. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 48. héten a Magyar Közlöny 188-193, a 49. héten a 194-197. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/188.

Megjelent: 2019. 11. 25.

 

Új jogszabályok

 

281/2019. (XI. 25.) Korm. rendelet

a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló, módosított Megállapodás kihirdetéséről és a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 281/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 26., kivétellel

 

53/2019. (XI. 25.) AM rendelet

az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 15.

 

1/2019. (XI. 25.) AB Tü. állásfoglalás

az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 26. § (1) bekezdésének és 27. §ának, valamint az Alkotmánybíróság Ügyrendje 32. §ának egységes értelmezéséről

 

477/2019. (XI. 25.) KE határozat

a bírósági ülnökök soron kívüli választása időpontjának kitűzéséről

 

1663/2019. (XI. 25.) Korm. határozat

a Magyar Unitárius Egyház programjainak és fejlesztéseinek támogatásával összefüggő feladatokról szóló 1565/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat módosításáról

 

1664/2019. (XI. 25.) Korm. határozat

az öntözésfejlesztéshez szükséges intézkedésekről

 

Módosított jogszabályok

 

281/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet

a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Módosítja: 281/2019. (XI. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 26.

 

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet

az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

Módosítja: 53/2019. (XI. 25.) AM r.

Hatályos: 2020. 01. 15.

 

1565/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a Magyar Unitárius Egyház programjainak és fejlesztéseinek támogatásával összefüggő feladatokról

Módosítja: 1663/2019. (XI. 25.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/189.

Megjelent: 2019. 11. 27.

 

Új jogszabályok

 

1665/2019. (XI. 27.) Korm. határozat

a Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Program végrehajtása, a Ferencvárosi Szabadidő- és Sportpark megvalósítása, valamint a 2023. évi IAAF Atlétikai Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges további feladatokról

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/190.

Megjelent: 2019. 11. 27.

 

Új jogszabályok

 

282/2019. (XI. 27.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 28., 2020. 01. 01.

 

15/2019. (XI. 27.) MvM rendelet

a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 01.

 

33/2019. (XI. 27.) AB határozat

a nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló 2016. évi XV. törvény 13. § (6)-(7) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 

130/2019. (XI. 27.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Kenyai Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

486/2019. NVB határozat

időközi országgyűlési képviselő-választás időpontjának kitűzéséről

 

Módosított jogszabályok

 

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól

Módosítja: 282/2019. (XI. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 28., 2020. 01. 01.

 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 282/2019. (XI. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 28., 2020. 01. 01.

 

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

az államháztartás számviteléről

Módosítja: 282/2019. (XI. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 28., 2020. 01. 01.

 

310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet

a Magyar Államkincstárról

Módosítja: 282/2019. (XI. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2019. 11. 28.

 

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 282/2019. (XI. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 28.

 

233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet

a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról

Módosítja: 282/2019. (XI. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 28.

 

31/2011. (X. 24.) KIM rendelet

a területi számjelrendszerről

Módosítja: 15/2019. (XI. 27.) MvM r.

Hatályos: 2019. 12. 01.

 

 1. évi XV. törvény

a nemzeti otthonteremtési közösségekről

Módosítja: 33/2019. (XI. 27.) AB hat

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

29/2019. (III. 20.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Kenyai Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Visszavonta: 130/2019. (XI. 27.) ME határozat.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/191.

Megjelent: 2019. 11. 28.

 

Új jogszabályok

 

 1. évi LXXVIII. törvény

a magyar-szlovén államhatár új, 2018. évi határokmányainak kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 11. 29., kivétellel

 

 1. évi LXXIX. törvény

a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 12. 06.

 

 1. évi LXXX. törvény

a szakképzésről

Hatályos: 2020. 01. 01., 2021. 01. 01.

 

 1. évi LXXXI. törvény

a törvényszéki végrehajtással összefüggő egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 01. 31.

 

 1. évi LXXXII. törvény

az ingatlan-nyilvántartást, valamint egyes közigazgatási hatósági eljárásokat érintő egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 29., 2020. 01. 01., 2020. 01. 02., 2021. 01. 01., 2022. 01. 01.

 

 1. évi LXXXIII. törvény

egyes törvények ipar- és kereskedelemszabályozási szempontból történő, valamint jogharmonizációs célú módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 28., 2020. 04. 19., 2020. 07. 30.

 

 1. évi LXXXIV. törvény

a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával összefüggő törvények módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 01.

 

283/2019. (XI. 28.) Korm. rendelet

a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 01.

 

Módosított jogszabályok

 

 1. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja: 2019. évi LXXXI. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LIII. törvény

a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2019. évi LXXXI. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXXXV. törvény

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról

Módosítja: 2019. évi LXXXI. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXVIII. törvény

az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról

Módosítja: 2019. évi LXXXI. tv.

Hatályos: 2020. 01. 31.

 

 1. évi CXLI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja: 2019. évi LXXXI. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CIV. törvény

a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről

Módosítja: 2019. évi LXXXI. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXXX. törvény

a regisztrációs adó részleges visszatérítéséről

Módosítja: 2019. évi LXXXI. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXXXVIII. törvény

a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Módosítja: 2019. évi LXXXI. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXI. törvény

az alapvető jogok biztosáról

Módosítja: 2019. évi LXXXI. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi C. törvény

a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja: 2019. évi LXXXI. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CLXXX. törvény

az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről

Módosítja: 2019. évi LXXXI. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CCXL. törvény

a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

Módosítja: 2019. évi LXXXI. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CV. törvény

a természetes személyek adósságrendezéséről

Módosítja: 2019. évi LXXXI. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXXX. törvény

a polgári perrendtartásról

Módosítja: 2019. évi LXXXI. tv.
Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LII. törvény

az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról

Módosítja: 2019. évi LXXXI. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XC. törvény

a büntetőeljárásról

Módosítja: 2019. évi LXXXI. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CL. törvény

az adózás rendjéről

Módosítja: 2019. évi LXXXI. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CLI. törvény

az adóigazgatási rendtartásról

Módosítja: 2019. évi LXXXI. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CLII. törvény

az uniós vámjog végrehajtásáról

Módosítja: 2019. évi LXXXI. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CLIII. törvény

az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról

Módosítja: 2019. évi LXXXI. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXXXV. törvény

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról

Módosítja: 2019. évi LXXXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXLI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja: 2019. évi LXXXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XVII. törvény

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

Módosítja: 2019. évi LXXXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 02.

 

 1. évi XLVI. törvény

a földmérési és térképészeti tevékenységről

Módosítja: 2019. évi LXXXII. tv.

Hatályos: 2019. 11. 29., 2022. 01. 01.

 

 1. évi CL. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról

Módosítja: 2019. évi LXXXII. tv.

Hatályos: 2021. 01. 01.

 

 1. évi CXXV. törvény

a közigazgatási szabályszegések szankcióiról

Módosítja: 2019. évi LXXXII. tv.

Hatályos: 2021. 01. 01.

 

 1. évi CLXXIX. törvény

a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: 2019. évi LXXXII. tv.

Hatályos: 2019. 11. 29.

 

 1. évi CLXXXVI. törvény

a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról

Módosítja: 2019. évi LXXXII. tv.

Hatályos: 2019. 11. 29., 2021. 01. 01.

 

 1. évi C. törvény

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről

Módosítja: 2019. évi LXXXIII. tv.

Hatályos: 2019. 12. 28., 2020. 07. 30.

 

 1. évi XXIX. törvény

az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról

Módosítja: 2019. évi LXXXIII. tv.

Hatályos: 2019. 12. 28.

 

 1. évi CIX. törvény

a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről

Módosítja: 2019. évi LXXXIII. tv.

Hatályos: 2019. 12. 28.

 

 1. évi CLXIV. törvény

a kereskedelemről

Módosítja: 2019. évi LXXXIII. tv.

Hatályos: 2019. 12. 28.

 

 1. évi VII. törvény

az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződésnek az áruk szabad áramlását biztosító rendelkezéseihez kapcsolódó kölcsönös elismerés alkalmazásáról

Módosítja: 2019. évi LXXXIII. tv.

Hatályos: 2020. 04. 19.

 

 1. évi LXXVI. törvény

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

Módosítja: 2019. évi LXXXIII. tv.

Hatályos: 2020. 04. 19.

 

 1. évi CXXIV. törvény

a nemzeti akkreditálásról

Módosítja: 2019. évi LXXXIII. tv.

Hatályos: 2019. 12. 28., 2020. 07. 30.

 

 1. évi CIII. törvény

a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról

Módosítja: 2019. évi LXXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 12. 01.

 

 1. évi LIII. törvény

a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2019. évi LXXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 12. 01.

 

274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával kapcsolatos egyes szabályokról

Módosítja: 283/2019. (XI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 01.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

 1. évi CXXIII. törvény

a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 2019. évi LXXXII. tv.

Hatályos: 2019. 11. 29.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/192.

Megjelent: 2019. 11. 28.

 

Új jogszabályok

 

284/2019. (XI. 28.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 29.

 

26/2019. (XI. 28.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 28.

 

1666/2019. (XI. 28.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante) közötti megállapodás megkötéséről és az azzal összefüggő feladatokról

 

1667/2019. (XI. 28.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás, a Gyógyszertámogatás és a Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportok egyes előirányzatainak megemeléséről

 

1668/2019. (XI. 28.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és az Országvédelmi Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Nagyvállalati beruházási támogatások előirányzat terhére kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja: 284/2019. (XI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 29.

 

55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról

Módosítja: 26/2019. (XI. 28.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 12. 28.

 

1070/2016. (II. 25.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1668/2019. (XI. 28.) Korm. h.

 

1348/2016. (VII. 6.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1668/2019. (XI. 28.) Korm. h.

 

1038/2017. (II. 2.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, előirányzattal nem rendelkező közfeladathoz kapcsolódó tárgyévi és tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1668/2019. (XI. 28.) Korm. h.

 

1104/2017. (III. 6.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról

Módosítja: 1668/2019. (XI. 28.) Korm. h.

 

1276/2017. (V. 31.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1668/2019. (XI. 28.) Korm. h.

 

1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1668/2019. (XI. 28.) Korm. h.

 

1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1668/2019. (XI. 28.) Korm. h.

 

1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításról, a Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1668/2019. (XI. 28.) Korm. h.

 

1661/2018. (XII. 6.) Korm. határozat

a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program harmadik üteméről, az ahhoz szükséges források biztosításáról, valamint a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program első és második üteméről szóló kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1668/2019. (XI. 28.) Korm. h.

 

1794/2018. (XII. 21.) Korm. határozat

a Davis Kupa világcsoport rájátszás 2018. évi magyarországi rendezésének támogatása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Módosítja: 1668/2019. (XI. 28.) Korm. h.

 

1244/2019. (IV. 30.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1668/2019. (XI. 28.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/193.

Megjelent: 2019. 11. 29.

 

Új jogszabályok

 

285/2019. (XI. 29.) Korm. rendelet

az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 30.

 

18/2019. (XI. 29.) NVTNM rendelet

az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Petőfi Irodalmi Múzeum tulajdonosi joggyakorlásával összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 30.

 

34/2019. (XI. 29.) AB határozat

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 79. § (2) bekezdés korábban hatályos rendelkezése alaptörvény-ellenességének megállapításáról, és bármely bíróság előtt folyamatban lévő illetékelőleg visszatérítésével kapcsolatos ügyben való alkalmazásának kizárásáról

 

KE határozatok bírói kinevezésekről és felmentésekről

 

1669/2019. (XI. 29.) Korm. határozat

az Európa Kulturális Fővárosa 2023 Veszprém nyertes pályázati programja megvalósításának koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályos: 2019. 11. 30.

 

1670/2019. (XI. 29.) Korm. határozat

a Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központjának megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

 

Módosított jogszabályok

 

271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet

az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről

Módosítja: 285/2019. (XI. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 30.

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 18/2019. (XI. 29.) NVTNM r.

Hatályos: 2019. 11. 30.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/194.

Megjelent: 2019. 12. 03.

 

Új jogszabályok

 

42/2019. (XII. 3.) MNB rendelet

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításokra kiterjedő szerződés- és káradatbázisból történő adatigénylés részletes szabályairól

Hatályos: 2019. 12. 04.

 

45/2019. (XII. 3.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 02.

 

46/2019. (XII. 3.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 03.

 

KE határozat államtitkári felmentésről

 

Módosított jogszabályok

 

5/2018. (V. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Módosítja: 45/2019. (XII. 3.) OGY h.

Hatályos: 2019. 12. 02.

 

5/2018. (V. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Módosítja: 46/2019. (XII. 3.) OGY h.

Hatályos: 2019. 12. 03.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/195.

Megjelent: 2019. 12. 04.

 

Új jogszabályok

 

286/2019. (XII. 4.) Korm. rendelet

vízgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

287/2019. (XII. 4.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 03. 01.

 

288/2019. (XII. 4.) Korm. rendelet

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló iskolafejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 3/2018. (II. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 05.

 

54/2019. (XII. 4.) AM rendelet

a géntechnológiai tevékenységre vonatkozó nyilvántartás és adatszolgáltatás rendjéről, valamint a géntechnológiai tevékenységhez szükséges engedély iránti kérelemhez csatolandó dokumentációról szóló 82/2003. (VII. 16.) FVM rendelet és a mezőgazdaság és az ipar területén folytatott géntechnológiai tevékenység egyes szabályairól szóló 142/2004. (IX. 30.) FVM-GKM együttes rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 07.

 

KE határozatok egyetemi tanári kinevezésekről

 

1671/2019. (XII. 4.) Korm. határozat

a Magyar Honvédség feltölthető beosztásainak számáról

Hatályos: 2019. 12. 05.

 

1672/2019. (XII. 4.) Korm. határozat

a kárpátaljai Magyar Házak program bővítéséről

 

1673/2019. (XII. 4.) Korm. határozat

a szabadkai Avilai Szent Teréz székesegyház rekonstrukciója során felmerült statikai problémák megoldásához szükséges intézkedésekről

 

1674/2019. (XII. 4.) Korm. határozat

az Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje egyes beruházásainak támogatásáról

 

131/2019. (XII. 4.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról

 

Módosított jogszabályok

 

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

Módosítja: 286/2019. (XII. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet

a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról

Módosítja: 286/2019. (XII. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

Módosítja: 286/2019. (XII. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet

a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról

Módosítja: 286/2019. (XII. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 286/2019. (XII. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet

Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról

Módosítja: 286/2019. (XII. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja: 286/2019. (XII. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

Módosítja: 287/2019. (XII. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 03. 01.

 

3/2018. (II. 1.) Korm. rendelet

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló iskolafejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 288/2019. (XII. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 05.

 

82/2003. (VII. 16.) FVM rendelet

a géntechnológiai tevékenységre vonatkozó nyilvántartás és adatszolgáltatás rendjéről, valamint a géntechnológiai tevékenységhez szükséges engedély iránti kérelemhez csatolandó dokumentációról

Módosítja: 54/2019. (XII. 4.) AM r.

Hatályos: 2019. 12. 07.

 

142/2004. (IX. 30.) FVM—GKM együttes rendelet

a mezőgazdaság és az ipar területén folytatott géntechnológiai tevékenység egyes szabályairól

Módosítja: 54/2019. (XII. 4.) AM r.

Hatályos: 2019. 12. 07.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/196.

Megjelent: 2019. 12. 05.

 

Új jogszabályok

 

289/2019. (XII. 5.) Korm. rendelet

a nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetéről szóló 246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 20.

 

290/2019. (XII. 5.) Korm. rendelet

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

291/2019. (XII. 5.) Korm. rendelet

a Robert Bosch Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 212/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 06.

 

KE határozatok dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről, valamint vezérőrnagy szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

 

1675/2019. (XII. 5.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség és a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1676/2019. (XII. 5.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2019. szeptemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 

1677/2019. (XII. 5.) Korm. határozat

az elektronikus ügyintézési pontok kialakításához szükséges forrás biztosításáról

 

1678/2019. (XII. 5.) Korm. határozat

a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ beruházás kapcsán a Gróf Tisza István Kórházat érintő komplex fejlesztés végrehajtásának támogatásáról

 

1679/2019. (XII. 5.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében megvalósuló beruházások forrásigényének átütemezéséről

 

1680/2019. (XII. 5.) Korm. határozat

a debreceni autóipari központ kialakításával összefüggő oktatási és innovációs fejlesztésekről

 

1681/2019. (XII. 5.) Korm. határozat

a mátészalkai ipari parkban innovatív kutatás-fejlesztési technológia megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

 

1682/2019. (XII. 5.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Zalaegerszegi Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont (Mindszentyneum) fejlesztése, a zalaegerszegi “Mindszenty Út” megvalósítása elnevezésű projekthez szükséges támogatás biztosításáról

 

1683/2019. (XII. 5.) Korm. határozat

a Zalaegerszeg megyei jogú város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról és a terület fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

 

1684/2019. (XII. 5.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 06

 

Módosított jogszabályok

 

246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet

a nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetéről

Módosítja: 289/2019. (XII. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 20.

 

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

Módosítja: 290/2019. (XII. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

212/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

a Robert Bosch Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 291/2019. (XII. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 06.

 

1933/2017. (XII. 8.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében tervezett székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása érdekében szükséges források biztosításáról

Módosítja: 1679/2019. (XII. 5.) Korm. h.

 

2013/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében az “ELI” Science Park Szeged területén kialakítandó Inkubátorház fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról

Módosítja: 1679/2019. (XII. 5.) Korm. h.

 

1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1684/2019. (XII. 5.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 12. 06

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/197.

Megjelent: 2019. 12. 07.

 

Új jogszabályok

 

19/2019. (XII. 7.) NVTNM rendelet

az Adria Port Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 08.

 

15/2019. (XII. 7.) PM rendelet

a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

16/2019. (XII. 7.) PM rendelet

az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 08., 2020. 01. 01., 2020. 08. 31.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5030/2019/3. határozata

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által intézményesített települési pénzbeli támogatás önkormányzati rendelettel történő nem szociális szempont szerinti szabályozása ellentétes e törvény 26. §-ában meghatározott rászorultsági elvvel; meghatározott életkor elérése, illetve el nem érése pedig nem tekinthető szociális szempontnak.

 

Módosított jogszabályok

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 19/2019. (XII. 7.) NVTNM r.

Hatályos: 2019. 12. 08.

 

38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról

Módosítja: 16/2019. (XII. 7.) PM r.

Hatályos: 2019. 12. 08., 2020. 01. 01., 2020. 08. 31.

 

 1. évi CXCV. törvény

az államháztartásról

Módosítja: 16/2019. (XII. 7.) PM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet

a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről

Hatályon kívül helyezi: 15/2019. (XII. 7.) PM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

34/2015. (XII. 16.) NGM rendelet

az államháztartás számvitelének változásaival kapcsolatos feladatokról és államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 16/2019. (XII. 7.) PM r.

Hatályos: 2019. 12. 08

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.