12 milliárd Ft támogatás foglalkoztatásbővítésre

Azok a baranyai KKV-k is pályázhatnak az akár 90 millió Ft-os támogatásra, akik vállalják, hogy az adott régiók valamelyikében működő vagy újonnan létrehozott telephelyen legalább 3 fővel bővítik a foglalkoztatottak számát.

A Széchenyi 2020 Program keretében kiírásra került „Foglalkoztatásbővítés ösztönzése” című (GINOP-5.3.12-19 kódszámú) felhívás keretében 12 milliárd Ft-os keretösszeg áll rendelkezésre.

Pályázónként az egy főre jutó támogatás max. a becsült 2 teljes éves bérköltség 70%-a kisvállalkozás esetén, 60%-a középvállalkozás esetén.

Támogatási forma: vissza nem térítendő

Támogatás mértéke: 8-90 millió Ft

Támogatott tevékenységek:

Foglalkoztatotti létszám növelése – A felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő munkavállaló foglalkoztatása 24 hónapon keresztül a támogatási kérelemben meghatározott székhelyen vagy telephelyen olyan induló beruházás esetén, amelyik:

 • új létesítmény létrehozatalát vagy
 • egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy
 • egy meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését,
 • egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi.

Támogatottak köre:

 • rendelkezik min. 1 lezárt üzleti évvel,
 • korlátolt felelősségű társaság,
 • részvénytársaság,
 • közkereseti társaság,
 • betéti társaság,
 • külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe,
 • nonprofit korlátolt felelősségű társaság,
 • nonprofit részvénytársaság,
 • nonprofit közkereseti társaság,
 • nonprofit betéti társaság,
 • egyéni vállalkozás,
 • szövetkezetek .

Beadás: 2020. január 27. 12:00 óra és 2020. április 15. 12:00 óra között

Teljes kiírás:  Foglalkoztatásbővítés ösztönzése (GINOP-5.3.12-19)