Európai vállalkozói régió díj -2021

Az Európai vállalkozói régió (EVR) díjat azok az uniós régiók kaphatják meg, amelyek kiemelkedő és innovatív vállalkozáspolitikai stratégiával rendelkeznek.

A díjat az Eurochambres, az SME United, az EURADA és a Social Economy Europe hozta létre az Európai Bizottsággal közösen. A díjra a leghitelesebb, legelőremutatóbb és legígéretesebb cselekvési tervet kidolgozó régiók pályázhatnak. A régiók mérete nem számít, az a fontos, hogy politikai hatáskörrel rendelkezzenek a vállalkozáspolitika területén. A régió fogalmába a tagállamok minden uniós területi egységét -a településeket és a városokat, valamint a jogi személyiséggel rendelkező határokon átnyúló térségeket, például EGTC-ket és eurorégiókat is–beleértik. A 2020. évi EVR-díjat a következő régiók nyerték el: Gdańsk/Pomeránia régió (Lengyelország), Göteborg régió (Svédország) és Navarra régió (Spanyolország).

 

Pályázati határidő: 2020. március 31.

 

További információ: https://cor.europa.eu/hu/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx?utm_source=SharedLink&utm_medium=ShortURL&utm_campaign=EER2020