Az alanyi adómentesség értékhatárába beszámít-e a kapott előleg?

Az alanyi adómentesség – annak választása esetén – évi 12 millió forintos bevételi értékhatárig illeti meg az adóalanyt. A 12 millió forintos értékhatárba az adóalany által teljesített értékesítések ellenértékének éves szinten göngyölített összege számít bele.

A termékértékesítésre, szolgáltatásnyújtásra kapott előleg az értékhatárba nem számít bele, mivel az a teljesítést megelőzően kapott összegnek minősül. Ugyanakkor a termékértékesítés, a szolgáltatásnyújtás tényleges teljesítésekor az előleggel együtt számított ellenértéket kell figyelembe venni az értékhatár számításánál.

Például:

Egy több éve működő betéti társaság a 2019-es évre alanyi adómentességet választott. 2019. október 10-éig 10 millió forint értékben értékesített terméket. 2019. október 11-én, egy várhatóan 5 millió forintos végösszegű megrendelésre tekintettel a vevő 3 millió forint előleget utal át a társaság bankszámlájára. A betéti társaság 2019. október 10-ét követően 2019-ben még értékesít 1 millió forint értékben. A betéti társaság 2020. évre az alanyi adómentes jogállást megtartja. Az előleggel érintett értékesítés 2020. március 4-én teljesül, 5 millió forintos végösszeggel.

Az előleget 2019-ben az alanyi adómentesség értékhatára szempontjából nem kell figyelembe venni, a társaság az előleg megszerzése miatt nem veszíti el alanyi adómentes jogállását. 2020-ban azonban az előleges ügylet teljes ellenértéke, azaz mind az 5 millió forint beleszámít értékhatárba.

Forrás: NAV