Kérdések és válaszok – az Egyesült Királyság kilépett az Európai Unióból

Az Egyesült Királyság 2020. január 31-én, brüsszeli idő szerint éjfélkor kilépett az Európai Unióból, többé nem EU-tagállam. Az EU sajnálja, de tiszteletben tartja ezt a döntést.


Az EU és az Egyesült Királyság intenzív tárgyalásokat folytatott annak érdekében, hogy megállapodjanak az Egyesült Királyság kilépésének feltételeiről, és jogbiztonságot teremtsenek arra az időre, amikor az uniós jog már nem lesz alkalmazandó az Egyesült Királyságra.
A tárgyalások során az Európai Bizottság inkluzív folyamatot biztosítva mindvégig rendszeres megbeszéléseket folytatott a 27 uniós tagállammal, az Európai Parlamenttel és a nemzeti parlamentekkel. Uniós tanácsadó szervektől és érdekelt felektől kapott további információk segítségül szolgáltak az Európai Bizottság számára az információk összegyűjtésében a folyamat során. Végig példátlan átláthatóság volt biztosított, mivel az Európai Bizottság a tárgyalási dokumentumokat és minden egyéb releváns dokumentumot közzétett a honlapján.

Az alábbi összefoglaló a polgárok és a vállalkozások számára nyújt információt az átmeneti időszakra – amely legalább 2020. december 31-ig tart – vonatkozóan. Eddig az időpontig – az EU-ban és az Egyesült Királyságban egyaránt – minden marad a régiben a polgárok, a fogyasztók, a vállalkozások, a befektetők, a diákok és a kutatók szempontjából. Az Egyesült Királyság többé nem képviselteti magát az Unió intézményeiben, ügynökségeinél, testületeinél és irodáinál, az uniós jog azonban az átmeneti időszak végéig alkalmazandó marad az Egyesült Királyságban.
Forrás: Europe Direct 

Brexit_Q&A

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/qanda_20_104