Tanulói juttatás féléves emelése

A Szakképzési törvény előírásának megfelelően a tanulószerződéssel rendelkező tanulók pénzbeli juttatását a januári minimálbér felülvizsgálata és emelése után, a félév váltás után is emelni szükséges. Az emelés mértékének megállapításához a képzőhelynek a tanulók félévi eredményéről szóló értesítőt be kell kérni.

A második félévtől, a februári bérfizetésnél az alábbi teendők ellátása fontos:

  1. amennyiben a tanuló teljesítette a félévet, úgy a februári bértől, amelyet márciusban kell először számfejteni, a tanulószerződés 11. pontjában rögzített szempontrendszer szerinti emelést érvényesíteni kell,
  2. amennyiben a tanuló tanulmányi eredményei között az értesítőben szerepel elégtelen (1), úgy azon tanuló bérét februártól nem kell emelni. A félévente kötelező emelés csak a tanulmányi kötelezettségének eredményesen eleget tett tanulóra vonatkozik. A sikertelen félévet követően a második félévben a tanulói juttatás emelésére nem kerül sor.

A törvényi szabályozás szerint, ha a tanuló tanulmányi eredménye miatt évismétlésre volt kötelezett, de az első félévet sikeresen teljesítette, úgy a második féléves emelés februártól neki is jár a tanulószerződésben szabályozott módon és mértékben.

További információkkal kapcsolatban keresse humánerőforrás-fejlesztési osztályunk tanácsadóit.