Orientációs évfolyam szakmatanulás előtt

Az orientációs, szakképzést előkészítő évfolyam a pályaválasztásban bizonytalan, az általános iskolát kompetenciahiányokkal befejező, magatartási zavarral, tanulási nehézségekkel küzdő diákok számára lehet alternatíva.

Olyan tanulóknak szól, akik befejezték az általános iskolát, de felzárkóztatásra szorulnak további iskolai kudarcok veszélyének csökkentése érdekében.

Nem az általános iskolai tananyagok ismétlése a feladata, hanem a diák képességeihez illeszkedő szakmaválasztás mellett a szakmatanuláshoz szükséges alapok megszerzése a célja. A tanulók egyéni kompetenciáinak felmérésére alapozott fejlesztés és a szakmák gyakorlati körülmények között való megismertetése 1 év során.

Az oktatás nem hagyományos tantárgyi keretekben, hanem projektszemlélet mentén folyik. Az ágazatok, szakmák megismerése tanműhelyi foglalkozások és vállalati programok keretében, szakoktatók bevonásával történik. A cél az erősségek felszínre hozása és a sikerélmény. A program segít a tanulóknak önmaguk megismerésében.  Az oktatók mentorszerepben vesznek részt az oktatásban, folyamatosan követik a tanulók fejlődési útját. Mentoruk vezetésével célokat tűznek ki, törekszenek azok megvalósítására, és közben megtanulják értékelni eredményességüket, feltárják az eredménytelenség okait. Fejlődik kommunikációjuk, együttműködésük, kreativitásuk.

Az előkészítő év befejezését követően a diák képességei és érdeklődése alapján felvételi nélkül folytathatja tanulmányait a választott szakmában. Az orientációs évfolyamon tanuló fiatal szakképzési ösztöndíjra jogosult.

A 2020/2021-es tanévtől az orientációs évet megyénkben Pécsett a PSZC Angster József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma tervezi indítani.