Kata könnyítések

A gazdaságvédelmi intézkedések között több adóügyi könnyítés is található. Az alábbi rövid tájékoztató a katás vállalkozókat érintő könnyítéseket tartalmazza.

Nem kell megfizetni a tételes adót

–          A 61/2020 (III.23. ) Korm. rendeletben tételesen felsorolt veszélyeztetett ágazatokba tartozóknak nem kell megfizetni a tételes adót 2020. március, április, május, és június hónapokra. Ez igaz arra az esetre is, ha a kisadózó más tevékenységet is végez és ebből is keletkezik bevétele. A mentesség automatikus, a NAV ezekre a hónapokra nem írja elő a kisadózó vállalkozás adószámláján a bejelentett kisadózó(k) után a havi tételes adót.

–          Azok élhetnek a lehetőséggel, akik már februárban is a katásként végezték a mentesített tevékenységet.

–          Fontos tudni, hogy az adófizetési kötelezettség alóli mentesülés nem befolyásolja a társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságot és az ellátások összegét.

 

Tíz havi automatikus részletfizetést kapnak az adótartozásra

–          További könnyítés, hogy a kisadózó vállalkozás a 2020. március 1-je előtt keletkezett kata adótartozását a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónaptól 10 havi egyenlő részletben – az egyes részleteket a tárgyhó 12. napjáig – fizetheti meg, pótlékmenetesen. Ez a kedvezmény automatikusan jár, ezt a NAV a kisadózó folyószámláján automatikusan könyvelni fogja.

 

Ha a veszélyeztetett ágazatba tartozó kisadózónak munkaviszonyban foglalkoztatottjai is vannak, a foglalkoztatottak után fizetendő közterhekre vonatkozóan további mentességek és kedvezmények illetik meg a március, április, május és június hónapokra. Így:

–          nem kell szociális hozzájárulási adót fizetniük;

–          a járulékalapot képező jövedelem után nyugdíjjárulékot, pénzbeli egészségbiztosítási járulékot és munkaerő-piaci járulékot nem, csak a 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb 7.710 forint összeget kell megfizetni;

–          nem kell szakképzési hozzájárulást fizetni.

 

Ha a kisadózó vállalkozás megfelel a feltételeknek, vagyis a NAV-hoz bejelentett tevékenységei között 2020 február hónapban szerepelt olyan tevékenység, amely a Korm. rendelet alapján mentesített tevékenységnek számít, akkor a NAV március, április, május, június hónapokra végeredményképpen nem írja elő (könyvelésileg előírja, csak rögtön jóvá is írja, ha az adózó megnézi az adószámláját, akkor két tételt, egy előíró és egy jóváíró tételt is lát) a kisadózó vállalkozás adószámláján a bejelentett kisadózó(k) után a havi tételes adót.

 

A mentesített tevékenységet folytató kisadózó vállalkozás abban az esetben alkalmazhatja a kedvező szabályokat, ha e tevékenysége tekintetében 2020. február hónapjában már a kata törvény hatálya alá tartozott (Kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény).

 

A katás vállalkozások esetében a Korm. rendelet nem írja elő, hogy a mentesített tevékenységet főtevékenységként kell folytatnia a kisadózó vállalkozásnak.

 

Olyan esetben, ha a kisadózó egyéni vállalkozó bejelentette a vállalkozói nyilvántartást vezető hatóságnak, hogy szünetelteti a tevékenységét, akkor nem tekinthető úgy, hogy folytatja a tevékenységet.