„A jó együttműködés alapja a bizalom”

A PSZC Simonyi Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának igazgatója, Déri Tibor évtizedek óta elkötelezett a megyei szakképzés színvonalának emelésében. Az elmúlt évtizedekben az irányítása alatt lévő iskola a megyében a legszélesebb képzési kínálatot nyújtó középiskola lett. Déri Tibor rendkívül aktív a pályaorientációban, a szakmai versenyeken komoly eredményeket érnek el tanulóik. Munkáját a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Baranya Megyei Szakképzési Díjjal jutalmazta.

– Miben áll az ön által irányított iskola sikere? Miként tudtak a megyében a legszélesebb képzési kínálattal rendelkező iskolává válni?

– Ennek az oka egészen 1968-ig nyúlik vissza, ugyanis akkor osztották szét a szakmák képzését Pécsett a különböző intézmények között. Abban az időben került iskolánkhoz jónéhány olyan szakma, ami nem a szocialista nagyipar munkaerő-utánpótlását biztosította, hanem a kisipar, a kézművesipar munkaerő-igényét próbálta kielégíteni. A rendszerváltozás után aztán jelentős változás történt, mert leépült a szocialista nagyipar, a kisipar pedig kezdett megerősödni és olyan szakmák kerültek előtérbe, amelyek korábban nem voltak olyan fontosak.

A sikerünk érdekében tett következő lépés az volt, hogy rengeteg programot, innovációt végeztünk és végzünk a mai napig. Az iskola már az 1990-es évek elejétől kezdve benne volt mindenféle innovatív programban, világbanki programban, számos pedagógus-továbbképzésen vettünk részt. Emellett jelentős mennyiségű saját innovációnk van, közülük az egyik a mai napig sikeresen működő szocializációs és felzárkóztató program, amely a 9.-be hozzánk érkező tanulók középiskolába való beilleszkedését segíti. De említhetem azt az értekezletsorozatot is, amelynek keretében az egy osztályban tanító pedagógusok ülnek össze éves szinten és beszélik át, hogy mit kellene másként tenni az egyes diákok előmentele érdekében. Azt tapasztaljuk, hogy szeretnek hozzánk járni a gyerekek, a pedagógusok pedig úgy érzik, hogy az itt bevezetett módszerek miatt könnyebbé válik a munkájuk, ettől pedig eredményesebbek lesznek.

– Miért tartja fontosnak az innovációs tevékenységet az iskola?

– Mert az iskola nem a múltnak, hanem a jövőnek képez. A gyerekek felkészítésénél azt kell figyelembe vennünk, hogy mi várható a jövőben, tehát előre kell gondolkodnunk. Folyamatosan figyelemmel kísérjük az új technológiákat, az új anyagokat, az új szemléletet, hogy ezeket beépíthessük a tananyagba. Nálunk már 15 évvel ezelőtt is mindenki tudott számítógéppel dolgozni az iskolában, mert a kollégáknak is szerveztünk erre tanfolyamot. 30 évvel ezelőtt iskolánk bevezette, hogy az első tanévben letanította a közismereti tárgyakat, a szakmai tantárgyakat pedig a következő két évben sajátíthatták el a tanulók. Ebből egy országos program is kinőtt.

– Milyen irányítóelvek vezették önt a pályáján?

– Az egyik a jövőnek való felkészítés. A ma létező szakmák negyede 15-20 éve még nem is létezett, de a meglévő szakmák is teljesen átalakultak. Nekünk előre kell néznünk, ezért is vezettük be idejekorán az informatika oktatást a szakmunkásképzőben, hogy a leendő szakmunkások tudjanak számítógéppel dolgozni. A másik dolog az, hogy jó iskolát kell csinálni és akkor majd lesz gyerek az intézményben. A tavalyi tanévhez viszonyítva idén 20%-kal emelkedett a tanulói létszámunk, de már az előző tanévben is 15%-os volt az emelkedés. Fontos szempont, hogy az is, hogy ki kell szolgálni az iskolahasználót: a szülőt, a gyereket. A gyereket úgy, hogy mindig időben tudjon foglalkozni az aktuális feladataival.

De ki kell szolgálni a pedagógust is, hogy itt maradjon, itt végezze jól a munkáját. Ez akkor valósul meg, ha a kollégáink biztonságban érzik magukat. Ehhez viszont meg kell teremtenünk a körülményeket. Biztonságot teremtek a pedagógusnak, ha tudok neki munkát adni (a növekvő gyereklétszám ezt támasztja alá), ha pedig jól végzi a munkáját, innovál és elvégzi az aktuális képzéseket, illetve előretekint, akkor egyre könnyebb lesz a dolga és nehéz helyzetben is meg tudja oldani a feladatait. A gyerekeknek olyan szabályok bevezetésével kell biztonságérzetet nyújtani, amelyek az ő mindennapjaikat befolyásolják. Ahhoz, hogy jól érezzék magukat az iskolában, olyan programokat szervezünk, amelyek megfelelnek az igényeiknek, és azt érezhetik, hogy vannak lehetőségeik, a tanárok értük vannak és segítik őket. A jó együttműködés alapja a bizalom. Ezt a munkát sem pedagógus, sem iskolavezető nem tudja jól ellátni, ha nincs kellő bizalma a hozzá beosztottak felé. A mi iskolánkban minimális a fluktuáció a pedagógusok körében, a nyugdíjba vonulók mellett nagyon kevesen mennek máshová tanítani.  Ez is azt igazolja vissza, hogy munkatársaink is jól érzik magukat a Simonyiban.

Kis Tünde