Baranya – Európa Gasztronómiai Régiója

Az „Európa Gasztronómiai Régiója” cím egy európai elismerés, mellyel olyan közösségeket tüntetnek ki, melyek a fenntartható fejlődés szellemében fontosnak tartják különleges gasztronómiai és kulturális értékeiket, helyi termékeiket, természeti környezetüket és ezek védelmén túl megmutatják mindezt önként, közösségi összefogással.

Kovács Dezső címzetes egyetemi tanár és Lokodi Ákos gasztronómiai tanácsadó úgy gondolta, hogy Baranya megyében van annyi érték, ami megfelel egy ilyen címnek. A helyi közösségekben is van annyi erő és összefogás, hogy sikerrel pályázhassunk a „Baranya és Pécs Európa Gasztronómiai Régiója 2024” címre. Április elején elindított kezdeményezésük mögött már összeállt egy kritikus tömeg, civilekből, vállalkozókból, polgármesterekből, szakértőkből.  Ezt 12 videokonferencia, személyes konzultációk és a június 6-i kamarában tartott minikonferencia is alátámasztotta, ahol közel negyven résztvevő érdeklődött a kezdeményezés iránt. A kezdeményezők azonban nemcsak programokban gondolkodnak. Arra ösztönzik a város és megye vezetőit, hogy a gasztronómia, kultúra, helyi termék, természeti értékek fonatából érdemes fejlesztési stratégiát is megfogalmazni, melyen keresztül európai és nemzeti forrásokból a helyi fejlesztési elképzelések is támogathatók. A kezdeményezést a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara is támogatja, mely Cult-CreaTE pályázata kapcsán nyújt segítséget a szervezésben, a témában érintett vállalkozók bevonásában, a szakmai anyag véleményezésben és a kommunikációban.

A Cím megszerzése érdekében, egy 2021-2027 terjedő komplex programot célszerű megalkotni a kultúra, gasztronómia, mezőgazdaság, az oktatás, az állami intézmények, vállalkozások és a civil világ együttműködésével. A program kialakításába – alulról építkezve – minden lehetséges érintettnek lehetőséget kell biztosítani. Ez a helyi gazdaság és társadalom fejlesztését és dinamizálását kell, hogy szolgálja. A kezdeményezők alapkérdése mindenkihez: Ön mivel tud hozzájárulni a programhoz?

A 2024-re tervezett címre már 2021-ben be kell nyújtani Baranya és Pécs ajánlatát a díjat menedzselő nemzetközi szervezetnek.  Az Európa Gasztronómiai Régiója címet 2016-tól 2022-ig 14 régiónak ítélték oda 12 országból. Ez a Cím nem egy forráselosztó konstrukció, hanem az adott terület eredményeit, programját, összefogását és a jövő kihívásaira adott válaszokat széles körben népszerűsítő elismerés.