Kamarai Választások 2020.

Eltelt ismét négy év, és a kamarai törvény szerint 2020-ban rendes kamarai választásokra kerül sor hazánkban. Ennek megfelelően a PBKIK Küldöttgyűlése kiírta a Baranya megyei választásokat is.

Megválasztotta a választás testületeit, amelyekbe a tagozatok és városi kamarai szervezetek delegáltak tagokat.

A kamarai választásokon a kamarában rendben regisztrált vállalkozások a kamarai tagozati keretben választják meg a kamarai tag küldötteket a kamara küldöttgyűlésbe. E tagozatok:

  • Ipari
  • Kereskedelmi
  • Kézműves
  • Szolgáltató

A törvény szerint a választójogi névjegyzéket július 7-től július 9-ig tekinthetik meg a vállalkozások az ügyfélszolgálati irodákban (Pécsett 7 és 16 óra között, Komlón, Mohácson, Siklóson és Szigetváron 8 és 16 óra között). A névjegyzékkel kapcsolatos esetleges kifogásaikat ugyanebben az időszakban kell a választási bizottsághoz továbbítaniuk. A tagozatokon belül valamennyi oda besorolt rendben regisztrált vállalkozásnak – vagyis nem csak a kamarai tagoknak – választójoga van. Viszont kizárólag csak a kamarai tagvállalkozások képviselőjét (pl. tulajdonosát, vezető alkalmazottját, IT vagy FEB tagját) lehet kamarai testületekbe, ill. tisztségviselőnek megválasztani.

A tagozatok közötti mandátumok a gazdasági súlyarányosan kerültek meghatározásra, eszerint

Tagozat neve Mandátumok száma
Ipari Tagozat 19
 Kereskedelmi Tagozat  6
 Kézműves Tagozat  5
 Szolgáltató Tagozat  20

 

mandátummal rendelkezik.

A tagozati küldöttek megválasztásával együtt, a tagvállalkozások szavaznak a max. 10 fős tagozati elnökségek tagjaira, – és Pécsen kívül – hovatartozás szerint a mohácsi, siklósi, szigetvári és komlói 5-5 fős városi elnökségekre is.

A megválasztott küldöttgyűlés augusztus 4-i alakuló ülésén választja meg a kamara tisztségviselőit és a kamara önkormányzati bizottságainak tagjait.

A küldöttgyűlés megválasztja a kamara ellenőrző bizottságát, etikai bizottságát, valamint Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlésébe delegált baranyai vállalkozókat, üzletembereket. Ugyancsak választ az Európai Vállalkozói Parlament 1 mandátumára is.

A választások menetrendje

Július 7-től 9-ig valamennyi kamarai ügyfélszolgálaton kihelyezésre kerül a választási névjegyzék. Július 9-ig adható be a választási bizottsághoz a választási jegyzékhez kapcsolódó fellebbezés (pl. tagozati besorolás, képviselő neve stb.) amelyet soron kívül, Július 10-én bírál el a választási bizottság. A kamarai testületektől, tagoktól beérkezett javaslatok alapján a jelölőbizottság alakítja ki a jelölő listákat.

Július 20-án kerül sor a választásokra, valamennyi kamarai ügyfélszolgálaton várja a választási bizottság a regisztrált vállalkozások képviselőit szavazni. Minden vállalkozás a saját városi körzetében adhatja le szavazatát (Komlói körzet: komlói járás, hegyháti járás; Hosszúhetény (a 287/2017. (V. 15.) KGY határozat alapján), Mohácsi körzet: bólyi járás, mohácsi járás; Pécsi körzet: pécsi járás, pécsváradi járás, Siklósi körzet: sellyei járás, siklósi járás; Szigetvári körzet: szentlőrinci járás, szigetvári járás). A regisztrált vállalkozások a küldöttekre szavaznak, míg a kamarai tagok emellett a tagozati és városi elnökségekre is. A küldöttek, tagozati elnökségek és városi elnökségek választási eredményét, és a mandátum vizsgálat eredményét legkésőbb július 24-én közli a bizottság.

A tisztújító küldöttgyűlésre augusztus 4-én kerül sor Baranya megyében.

A választásokról további információkat a www.pecsikamara.hu honlapon, a kamarai ügyfélszolgálatokon kaphatnak. Kérdéseit a címen és a 72/ 507-148 telefonszámon teheti fel.

PBKIK Választási Bizottság