Végrehajtás és fizetési kedvezmények a veszélyhelyzet után

Miként jár el a NAV a szüneteltetett és újraindított, valamint az új végrehajtási eljárások esetén? Mire fordítanak különös figyelmet és milyen fizetési kedvezmények kérhetőek?

 

  1. Szüneteltetett és újraindított végrehajtási eljárások

A koronavírus-járvány miatt 2020. március 11-én elrendelt veszélyhelyzet 2020. június 17-én megszűnt. A végrehajtási eljárások 2020. március 24-től a veszélyhelyzet után további 15 napig, azaz 2020. július 3-ig szüneteltek.

A szünetelő eljárások 2020. július 4-től indultak újra.

A végrehajtási eljárás „újraindítása” azt jelenti, hogy ha a tartozás továbbra is fennáll, a szünetelés miatt visszavont hatósági megbízások és felfüggesztett jövedelem letiltások ismét érvénybe lépnek.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tehát ismét benyújthatja az ügyfelek pénzforgalmi szolgáltatóinak a hatósági átutalási megbízásokat, egyúttal megszüntetheti a jövedelem letiltások felfüggesztését.

Nincs már akadálya a helyszíni eljárásoknak, megtarthatók a hagyományos árverések, kivonhatók a forgalomból a végrehajtás során lefoglalt gépjárművek, és közzé lehet tenni árverési hirdetményt a végrehajtás során lefoglalt lakóingatlanok értékesítésére.

 

  1. Új végrehajtási eljárások

Az új végrehajtási eljárás megindítása előtt – néhány kivételtől eltekintve – a NAV az adósnak fizetési értesítőt küld, az abban szereplő határidő leteltéig végrehajtási cselekmény nem történik.

Ha az ügyfél vagyoni, gazdálkodási körülményei indokolják, akkor a fizetési értesítőben megjelölt határidőben vagy akár azon túl is, fizetési kedvezményt vagy a végrehajtási eljárás méltányossági felfüggesztését kérheti.

 

  1. Kiemelt gondosság a helyszíni eljáráskor

A helyszíni eljárásoknál, illetve az ügyfelekkel való személyes kapcsolattartásban a továbbiakban is elsődleges szempont az ügyfelek és a munkatársak egészségének a védelme, a vírus terjedésének megelőzése. A személyes érintkezéskor ezért – különösen zárt térben – a NAV munkatársai maszkot viselnek.

Kérjük az ügyfelek együttműködését is a fertőzésveszély elkerülése érdekében.

Mivel az általános közigazgatási rendtartás alapján hozott döntésen és a törvényszéki megkeresésen alapuló, úgynevezett meghatározott cselekményekre a szünetelés eleve nem vonatkozott, így ezek változatlanul folytatódnak.

 

  1. Fizetési kedvezmények

A veszélyhelyzet megszűnése után 30 nappal a „140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet” szerinti elbírálásra szolgáló jelölő is megszűnik a FAG01 és a FAM01 elektronikus űrlapokon, de a „kérelem indoka járvány” jelölő továbbra is alkalmazható. Ettől kezdve azonban az űrlapokat már teljes adattartalommal kell kitölteni.

Az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózók 2020. szeptember 30-ig még e-papíron is benyújthatják kérelmüket. Azt követően ismét csak az elektronikus űrlapok fogadhatók el az elektronikus fizetési kedvezményi eljárásban.

A NAV a veszélyhelyzet megszűnése után is engedélyezhet az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került ügyfeleinek akár hosszabb távú, pótlékmentes fizetési halasztást, részletfizetést vagy a kettő kombinációját, ha igazolható, hogy a fizetési nehézség a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet következtében alakult ki.

Természetesen továbbra sem csak a járvány indokával előterjesztett kérelmekre engedélyezhető fizetési kedvezmény, hanem az általános szabályok szerint egyéb fizetési nehézség miatt is.

Ha az ügyfél a veszélyhelyzet miatt vagy a Kormányrendelet alapján engedélyezett fizetési könnyítését nem vagy nem a határozatban foglaltak szerint teljesíti, akkor a NAV először 8 napos határidővel felhívást küld, amiben tájékoztatja az ügyfelet a mulasztás jogkövetkezményeiről, továbbá arról, hogy fizetési nehézsége esetén kérheti a tartozás újbóli átütemezését. Ha a felhívásnak az adózó nem tesz eleget, akkor a NAV a fizetési könnyítést visszarendezheti, vagyis a tartozást egy összegben meg kell fizetni. Ha pedig a tartozás újbóli átütemezését kéri, ennek engedélyezésével a NAV új fizetési határidőket állapít meg.

Forrás: NAV