Tudatos és innovatív stratégiafejlesztés: miért és hogyan?

Kiemelkedő szerepet kap az innováció a kutatás-fejlesztéssel főtevékenységként foglalkozó GEOCHEM Kft. életében. A cég egy high-tech felszereltségű kőzetfizikai laboratóriummal rendelkező kisvállalkozás, komplex kőzetfizikai vizsgálatok kivitelezését, valamint speciális vizsgálóberendezések, eszközök, ezekhez szükséges szoftverek és módszerek fejlesztését végzi. A vállalkozás az Alkalmazott Földtudományi Klaszter alapító tagja, a nemzetközi IGD-TP platform résztvevője. Mint az ügyvezető, Dr. Fedor Ferenc mondja, évről évre új szolgáltatásokkal, új készülékekkel és új ötletekkel jönnek ki, ezeket értékesítik is. A megbízóiknak az adott feladatok megoldására szükségük van az innovatív ötletekre, ezért a GEOCHEM működési stratégiáját az innováció határozza meg. Folyamatosan dolgoznak egy automatizált laboratóriumi rendszer, egy SmartLab létrehozásán, ami jelenleg prioritást élvez a cég életében.

– Miért kap ekkora jelentőséget az innováció a vállalkozás életében?

– Mindig érdeklődtem a kutatás-fejlesztés iránt, láttam, hogy mi nem működik, és tudtam, hogy mit szeretnék jobbá tenni. Gyakorlatilag emiatt alapítottuk meg a céget. A bodai aleurit kutatása volt az alap, ez egy rendkívül tömör kőzet, a különböző kőzetfizikai jellemzői szerint előttünk a világon senki nem tudta megvizsgálni. Az első készüléket, amit erre fejlesztettünk, ma már rutinszerűen használjuk. Majd amikor már működött a laborunk és megfelelő mennyiségű megbízásunk volt K+F-I tevékenységre, akkor merült fel a labor automatizálásának ötlete, ami nagy fokú innovatív hozzáállást igényel.

– Egy vállalkozás elsődleges célja a profit termelése. A piacnak szüksége van ezekre az innovációkra?

– A piac sokszor nem tudja pontosan megfogalmazni az igényét. Mi igyekszünk olyan speciális dolgokat kitalálni, amikről úgy érezzük, hogy van helyük a piacon, majd megpróbáljuk értékesíteni. Ha ez sikerrel jár, akkor esetleg többször is visszajön hozzánk a partnerünk.

– A közelmúltban végezte el a kamara a GEOCHEM-nél az IMP3rove innovációmenedzsment felmérést. Ez mivel szembesítette önöket?

– Ezt a felmérést öt év elteltével már második alkalommal végeztük el. A kérdés az volt, hogy ahhoz képest mennyire tudtunk fejlődni, illetve arra is kíváncsiak voltak, hogy a hasonló tevékenységű közép-európai cégek között hol állunk. Megnyugtató volt számunkra azzal szembesülni, hogy nem állunk rossz helyen, mind az innováció, mind az innováció használata egészen jól megy. Persze vannak még kihívások, ilyen például az értékesítés. Ez nem véletlen, hiszen nincs külön munkatársunk erre a feladatra, a marketinget is még erősítenünk kell. Viszont jó volt szembesülni azzal, hogy a vezető munkatársaim számára az elmúlt 5 évben teljesen letisztázódott a célkitűzésünk. A kollégáimmal közösen töltöttük ki a kérdőívet, méghozzá úgy, hogy mindig más adott választ az adott kérdésre, majd megvitattuk a témát. Meglepő volt, hogy mennyire tisztán látják a GEOCHEM céljait.

– A felmérés után milyen változások várhatók a cég működésében?

– Az öt évvel ezelőtti felméréshez képest az volt a szembeötlő változás, hogy a kollégákban tudatosult, mit szeretnék, ezt teljesen elfogadták és együttműködnek ebben. Ez számomra azt jelenti, hogy a szervezetünk éretté vált. Természetesen látom a hibákat is: az innováció értékesítése, kifuttatása és a marketing hiánya nehézséget okoz, nem véletlenül, hogy ebbe az irányba lépünk az exportképzésen és a marketingképzésen való részvétellel. Nagy szerep jut ebben a kollégáimnak, akikből mára sikerült egy elhivatott csapatot kovácsolnom.

 

Szellemitulajdon-védelem

Az üzleti stratégiának a külvilág felé is nyilvános, jól látható elemei az iparjogvédelmi oltalmak. Dr. Liber Noémit, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szellemitulajdon-védelmi és innovációs szakértőjét arról kérdeztük, hogy miként látja a GEOCHEM Kft. törekvéseit.

– Mivel a cég mára rengeteg saját fejlesztéssel rendelkezik, melyek száma az újabb projektekkel csak tovább növekszik, nem kérdés, hogy mindezek esetében átgondolandók a szellemitulajdon-védelmi kérdések és lehetőségek. Üdítő volt megtapasztalni a GEOCHEM esetében azt a tudatosságot, amit a nemzetközi piacra lépés, a piacválasztás, és ezekhez igazítva szellemi tulajdon stratégia kapcsán képviselnek. Mindezek során élnek azzal az eszközzel, hogy az általuk kiválasztott célpiacon a már meglévő szellemi tulajdonjogokat is megvizsgálták, megvizsgáltatták velünk annak érdekében, hogy ne sértsék mások jogait, ne kövessenek el technológia bitorlást. Az oltalmazási stratégiájuk kialakítása közben azt a célt tartják szem előtt, hogy a legnagyobb piacokon oltalmat szerezzenek, hozzátéve, hogy szellemi alkotásonként átgondoljuk ezt velük újra és újra, hiszen a portfolió-menedzsmenthez csak így fogunk tudni igazodni.

Mindezeken túl felismerték annak jelentőségét is, hogy szükség van a szabadalmi és védjegy adatbázisok, valamint szaklapok rendszeres vizsgálatára, azaz a technológia monitoringra, melynek segítségével figyelemmel kísérhetők az új technológiák és technikai fejlesztések is, valamint rá tudnak lelni a vállalkozás szellemi tulajdonjogainak potenciális jogsértőire is. Értékes információkhoz jutnak ezzel a stratégiai lépéssel továbbá a versenytársak fejlesztéseire, jövőbeli terveire és piaci stratégiájára vonatkozóan is, valamint a potenciális licenciapartnerek is megismerhetővé válnak.

Az oltalmi lehetőségek mellett a cég belső működését és a partneri kapcsolatait jellemző jogi dokumentumok is felülvizsgálatra kerülnek a szellemi tulajdonjogi aspektusok szemszögéből, ezzel is támogatva a bizalmas információk, üzleti titkok és know-how-k védelmét.

 

A Geochem Kft. törekvéseit az Enterprise Europe Network és az Inno-Hun projekt támogatja.