Megjelent a GINOP 1.2.9-20 Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása c. felhívás

Az 5 milliárd Ft keretösszeggel kiírásra került pályázatban a hátrányos helyzetű településeken megvalósuló eszközbeszerzésre, ingatlan építésre, felújításra, bővítésre, IT beszerzésekre (hardver és szoftver) és bérköltség támogatásra adhatnak be támogatási kérelmet a vállalkozások.

A teljes pályázati felhívás a pályázatban résztvevő települések mellékleteivel elérhető a központi pályázati oldalon:

GINOP 1.2.9-20 Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása

Támogatás keretösszege: 5 milliárd Ft

Támogatás pályázatonként: 2 millió Ft – 60 millió Ft

Támogatottság mértéke: 70-100%-os vissza nem térítendő támogatás

– 1. sz. mellékletben szereplő településeken maximum 10 millió Ft (70%-os támogatottság mellett),

– 2. sz. mellékletben található településeken maximum 60 millió Ft (100%-os támogatottság mellett).

Projekt végrehajtására rendelkezésre álló idő: 18 hónap

Támogatást igénylők köre:

   • azon mikro- és kisvállalkozások, melyek az 1. sz. és 2. sz mellékletben felsorolt településeken valósítják meg fejlesztéseiket,
   • rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel,
   • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
   • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

A támogatást igénylőnek a felsorolt pontokban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.

Pályázható tevékenységek: eszközbeszerzés, ingatlan építés, felújítás, bővítés, átalakítás, IT beszerzések (hardver és szoftver), képzés, bérköltség támogatás.

A támogatási kérelemben a cégkivonatba 2020. április 30. előtti dátummal bejegyzett tevékenység jelölhető meg fejlesztendő tevékenységként.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

   1. a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása

A 3.1.1. a) tevékenység költségének a 3.1.2. b) tevékenység költségével együtt el kell érnie a projekt elszámolható összköltségének legalább 50%-át).

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

A Felhívás 3.1.1. pontjában meghatározott tevékenységhez kapcsolódó alábbi tevékenységek támogathatóak:

   1. b) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés).
   2. c) Információs technológia-fejlesztés: új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).
   3. d) Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érheti el).
   4. e) Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el).
   5. f) Bérköltség-támogatás igénybevétele (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el),
   6. g) Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a tevékenység elszámolható összköltségének legfeljebb 15%-át érheti el).
   7. h) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek

Beadás: 2021. január 19. kedd 9:00 órától 2021. február 18. csütörtök 12:00 óráig lehetséges.

A teljes pályázati felhívás a települések mellékleteivel elérhető a központi pályázati oldalon:

GINOP 1.2.9-20 Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása