Online kassza mellé elektronikus fizetés!

A 2020. évi LXXVI. törvény 38. § alapján 2021. január 1-től minden online pénztárgépet használó kereskedőnek, vállalkozónak kötelező lesz elektronikus fizetési lehetőséget biztosítani vásárlóinak.

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2021. január 1-jétől hatályos 5/F. §-a kimondja, hogy a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (továbbiakban NGM rendelet) 1. §-a szerinti kereskedő köteles biztosítani a fogyasztó számára az elektronikus fizetés lehetőségét és annak folyamatos rendelkezésre állását.

 

Az NGM rendelet 1. § (1) bekezdés alapján nyugtaadási kötelezettségüket kizárólag pénztárgéppel teljesíthetik az adóalanyok az 1. mellékletben meghatározott tevékenységük során.

 

Az 1. számú melléklet a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelethez az alábbiakat tartalmazza:

Nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel eleget tenni kötelezettek köre

Az Áfa tv. 166. § (2) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése hiányában nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel tehetnek eleget az alábbi adóalanyok, illetve üzletek:

 1. a) a gyógyszertárak,
 2. b) a 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR ’08
 3. a 45.20 szerinti gépjármű-javítási, karbantartási,
 4. a 45.32 szerinti gépjárműalkatrész-kiskereskedelmi,
 5. a 45.40 szerinti motorkerékpár, -alkatrész kereskedelmi, javítási,
 6. a 47.1-47.7 és 47.91 szerinti kiskereskedelmi,
 7. 49.32 szerinti taxis személyszállítási,
 8. az 56.1 és 56.3 szerinti vendéglátási (kivéve a mozgó szolgáltatásnyújtási),
 9. az 55.1-55.3 szerinti szálláshely-szolgáltatási (kivéve a falusi szálláshely-szolgáltatási),
 10. 66.12 szerinti értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenységből kizárólag a pénzváltási,
 11. a 77.1-77.2 és 77.33 szerinti kölcsönzési,
 12. 86.10 szerinti fekvőbeteg-ellátási tevékenységből kizárólag plasztikai sebészeti,
 13. 93.29 szerinti m.n.s. egyéb szórakoztatási, szabadidős tevékenységből kizárólag táncteremi, diszkó működtetési,
 14. a 95.1-95.2 szerinti javítási,
 15. 96.01 szerinti textil, szőrme mosási, tisztítási tevékenységből kizárólag mindenfajta ruházat (beleértve a szőrmét) és textil géppel, kézzel mosási és vegytisztítási, vasalási,
 16. 96.04 szerinti fizikai közérzetet javító szolgáltatási, és
 17. 93.13 szerinti testedzési szolgáltatási

tevékenységet folytató valamennyi adóalany, üzlet, mozgóbolt, kivéve:

 1. ba) a betétdíjas göngyöleget visszaváltó üzlet,
 2. bb) a csomagküldő kereskedelem, kivéve annak nyílt árusítást végző üzlete, bemutatóterme,
 3. bc) az ipari – kivéve élelmiszeripari – tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, ha termelő és értékesítő tevékenységét ugyanabban a helyiségben folytatja,
 4. bd) a termelői borkimérés,
 5. be) az utazási iroda, utazási ügynökség, turisztikai szolgáltató iroda utazási szolgáltatásai tekintetében,
 6. c) a 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR ’08 46.2-46.7 szerinti nagykereskedelmi tevékenységet folytató adóalanyok, üzletek, a kiskereskedelmi értékesítésük tekintetében.

 

Kedves Olvasóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI. 17.) AB határozata, valamint a jogalkotásról szóló törvény rendelkezései alapján a tájékoztatásunk nem minősül hatósági állásfoglalásának, jogi iránymutatásának és a tájékoztatás egy esetleges jogvita esetén az eljáró bíróságot nem köti. Amennyiben Önökhöz vagy az Önöket delegáló területi kamarához ilyen jellegű kérdés érkezik az alábbiakról tudják tájékoztatni a megkeresőt.