Nyilvános konzultáció az új európai munkavédelmi stratégiáról

2021-ben az Európai Uniónak újabb munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi stratégiát kell elfogadnia. Az Európai Bizottság nyilvános konzultációt hirdet, mely során a kapott információk és nézetek egyrészt felhasználásra kerülnek a 2020-ig érvényes uniós stratégia értékeléséhez, másrészt hozzájárulnak az új, 2021–2027-es időszakra vonatkozó stratégia elkészítéséhez és még hatékonyabbá tételéhez.

Az Európai Bizottság az uniós dolgozók jogainak elkötelezett védelmezője. Ez vonatkozik mind a munkahelyi egészségvédelem és biztonságteremtés magas szintjére, mind a szakmai kívánalmaknak megfelelő munkakörülményekre, melyeknek köszönhetően növelhető az egészségesen, munkával töltött évek száma.

A konzultáció a munkahelyi egészségvédelmet és biztonságot szolgáló jövőbeli stratégiai kerethez kapcsolódik. A foglalkoztatottak munkahelyi biztonsága és egészsége széles körű érdeklődésre számot tartó téma, ezért e nyilvános konzultáció minden érdekelt polgár és szervezet előtt nyitva áll.

Különösen hasznosak lehetnek az alábbiak hozzájárulásai:

  • a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel foglalkozó nemzeti vagy regionális hatóságok (pl. minisztériumok, nemzeti intézetek, munkaügyi felügyelőségek);
  • munkaadók és munkáltatói szervezetek (vállalkozói szövetségek, szakmai szövetségek);
  • munkavállalók és munkavállalói szervezetek (szakszervezetek stb.);
  • más uniós intézmények vagy szervek;
  • a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel hivatásosan vagy saját indíttatásból foglalkozó szervezetek és egyének (akadémia, kutatóintézetek, uniós ügynökségek, munkaügyi szakemberek, köz- és magántulajdonú biztosítótársaságok, civil szervezetek).

 

Ha részt kíván venni a nyilvános konzultációban, kérjük, töltse ki a konzultációs kérdőívet!

Az információgyűjtést a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.