Heti jogász 2021. 6. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 6. héten a Magyar Közlöny 19-21. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/19.

Megjelent: 2021. 02. 09.

 

Új jogszabályok

 

52/2021. (II. 9.) Korm. rendelet

a bérletidíj-fizetési mentességről

Hatályos: 2021. 02. 10.

 

53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet

a praxisközösségekről

Hatályos: 2021. 02. 15., 2022. 01. 01., 2023. 01. 01.

 

54/2021. (II. 9.) Korm. rendelet

a Puskás Aréna működtetésével és üzemeltetésével kapcsolatos egyes feladatokról

Hatályos: 2021. 02. 10.

 

55/2021. (II. 9.) Korm. rendelet

a Budapest-Kelenföld vasútállomás volt felvételi épületének átalakítását és felújítását célzó beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Hatályos: 2021. 02. 10.

 

56/2021. (II. 9.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 10.

 

5/2021. (II. 9.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól szóló 45/2019. (XII. 18.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 10.

 

2/2021. (II. 9.) NVTNM rendelet

a turisztikai ágazatban működő egyes társaságok állami tulajdonú társasági részesedései tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 10.

 

1/2021. (II. 9.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a 2021. évi felhasználási szabályok megállapítására irányuló módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 10.

 

6/2021. (II. 9.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 10.

 

5/2021. (II. 9.) AB határozat

az Országgyűlés 2020. december 15-i ülésnapján elfogadott, az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló törvény 49. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról

 

1039/2021. (II. 9.) Korm. határozat

a Beruházási Alap létrehozásáról, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1040/2021. (II. 9.) Korm. határozat

a Pécsi Tudományegyetem Balassa Kollégium felújítása II. ütemének munkálatairól

 

1041/2021. (II. 9.) Korm. határozat

az UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság budapesti mérkőzéseinek és kapcsolódó programjainak megrendezésével összefüggő egyes intézkedésekről szóló kormányhatározatok módosításáról

 

1042/2021. (II. 9.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

 

1043/2021. (II. 9.) Korm. határozat

az EFOP-1.3.2-16-2016-00001 azonosító számú (“Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 10.

 

1044/2021. (II. 9.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Fogászati ellátás jogcíme 2021. évi előirányzatának megemeléséről

 

Módosított jogszabályok

 

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 53/2021. (II. 9.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 15.

 

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja: 53/2021. (II. 9.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 15., 2022. 01. 01., 2023. 01. 01.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 56/2021. (II. 9.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 10.

 

45/2019. (XII. 18.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól

Módosítja: 5/2021. (II. 9.) MNB r.

Hatályos: 2021. 02. 10.

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 2/2021. (II. 9.) NVTNM r.

Hatályos: 2021. 02. 10.

 

8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 1/2021. (II. 9.) MvM r.

Hatályos: 2021. 02. 10.

 

16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól

Módosítja: 6/2021. (II. 9.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 02. 10.

 

64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet

az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről

Módosítja: 6/2021. (II. 9.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 02. 10.

 

22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről

Módosítja: 6/2021. (II. 9.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 02. 10.

 

23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről

Módosítja: 6/2021. (II. 9.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 02. 10.

 

1506/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat

az UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság megrendezéséhez kapcsolódó egyes intézkedésekről

Módosítja: 1041/2021. (II. 9.) Korm. h.

 

1032/2020. (II. 13.) Korm. határozat

az UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság budapesti szurkolói programjainak megvalósításához szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1041/2021. (II. 9.) Korm. h.

 

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1043/2021. (II. 9.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 02. 10.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/20.

Megjelent: 2021. 02. 10.

 

Új jogszabályok

 

57/2021. (II. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején biztosított arcképes azonosítást lehetővé tevő videotechnológián alapuló telemedicináról

Hatályos: 2021. 02. 15.

 

58/2021. (II. 10.) Korm. rendelet

a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet és a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 11.

 

59/2021. (II. 10.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 11.

 

1/2021. (II. 10.) MEKH rendelet

a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 01.

 

4/2021. (II. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet és a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 01.

 

1001/2021. (II. 10.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1004/2020. (IV. 30.) AB Tü. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 11.

 

1045/2021. (II. 10.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról

 

1046/2021. (II. 10.) Korm. határozat

a Szlovák Köztársaságban működő egészségügyi intézmény részére egészségügyi eszközök biztosításáról

 

1047/2021. (II. 10.) Korm. határozat

a MotoGP és a Superbike verseny hazai megrendezéséhez szükséges intézkedésekről, valamint a MotoGP kelet-magyarországi helyszínen történő megrendezésével, valamint egyes autó-motorsport stratégiai kérdésekkel kapcsolatos döntésekről szóló 1399/2020. (VII. 15.) Korm. határozat módosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet

a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról

Módosítja: 58/2021. (II. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 11.

 

68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet

a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

Módosítja: 58/2021. (II. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 11.

 

254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról

Módosítja: 59/2021. (II. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 11.

 

10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet

a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól

Módosítja: 1/2021. (II. 10.) MEKH r.

Hatályos: 2021. 04. 01.

 

30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

Módosítja: 4/2021. (II. 10.) BM r.

Hatályos: 2021. 03. 01.

 

31/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről

Módosítja: 4/2021. (II. 10.) BM r.

Hatályos: 2021. 03. 01.

 

1004/2020. (IV. 30.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja: 1001/2021. (II. 10.) AB Tü. h.

Hatályos: 2021. 02. 11.

 

1578/2020. (IX. 10.) Korm. határozat

a Külgazdasági és Külügyminisztérium egyes szervezeti egységeinek elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja: 1045/2021. (II. 10.) Korm. h.

 

1399/2020. (VII. 15.) Korm. határozat

a MotoGP kelet-magyarországi helyszínen történő megrendezésével, valamint egyes autó-motorsport stratégiai kérdésekkel kapcsolatos döntésekről

Módosítja: 1047/2021. (II. 10.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/21.

Megjelent: 2021. 02. 12.

 

Új jogszabályok

 

60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásáról

Hatályos: 2021. 02. 13.

 

61/2021. (II. 12.) Korm. rendelet

a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 13.

 

62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról

Hatályos: 2021. 03. 01.

 

63/2021. (II. 12.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 13.

 

64/2021. (II. 12.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes egyszerűsített közjegyzői eljárási szabályokról szóló 732/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 13.

 

2/2021. (II. 12.) MvM rendelet

a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 13.

 

7/2021. (II. 12.) EMMI rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek az egyes törvényeknek nyilvántartásokkal és elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 13.

 

8/2021. (II. 12.) ITM rendelet

egyes közlekedési képzésekkel összefüggő, a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos szabályokról

Hatályos: 2021. 02. 13.

 

1048/2021. (II. 12.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Kormánybizottságról

Hatályos: 2021. 02. 13.

 

1049/2021. (II. 12.) Korm. határozat

az egykori szlovák ajkú evangélikus gyülekezet templomának felújításával kapcsolatos intézkedésekről

 

Módosított jogszabályok

 

284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet

térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról

Módosítja: 61/2021. (II. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 13.

 

500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról

Módosítja: 63/2021. (II. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 13.

 

732/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes egyszerűsített közjegyzői eljárási szabályokról

Módosítja: 64/2021. (II. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 13.

 

1/2013. (I. 8.) KIM rendelet

a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól

Módosítja: 2/2021. (II. 12.) MvM r.

Hatályos: 2021. 02. 13.

 

13/1992. (VI. 26.) NM rendelet

a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról

Módosítja: 7/2021. (II. 12.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 02. 13.

 

31/1992. (XII. 19.) NM rendelet

a közúti járművezetők elsősegélynyújtási ismeretei megszerzésének igazolásáról

Módosítja: 7/2021. (II. 12.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 02. 13.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.