A helyi gazdaság a gazdaságfejlesztés alapja

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elengedhetetlennek tartja, hogy olyan célokat tűzzön ki maga elé, melyek a helyi gazdaság élénkítését szolgálják.

 • A helyi vállalkozások fejlesztéseinek és azokra épülő és építhető kooperációinak valamint a beszállítói láncok támogatása kiemelt feladat.
 • A családi tulajdonú helyi vállalkozások nemzetközi piacra jutásának támogatása és szervezése, a helyben működő multinacionális vállalatokkal kiépített harmonikus szakmai kapcsolat ma már adottság.
 • A megyében működő vállalkozások termékeket és szolgáltatásokat fejlesztenek. A fejlesztési tevékenységnek, a kutatás-fejlesztés vállalati finanszírozása a későbbi gazdaságfejlesztés alapja.
 • A szakképzés dinamikus fejlesztése, egy 21. századi szakképzési infrastruktúra kialakítása a későbbi humán-erőforrás lehetőségek megalapozását eredményezi.
 • A tudásközpont helyi ipari kapcsolatainak bővítése, a helyi vállalatokkal történő eredményorientált szakmai együttműködés rövid távon is kölcsönösen értelmezhető sikereket hoz.
 • A nemzetközi trendeket figyelemmel kísérve lehet helyi, de nemzetközileg is érett programokat indítani.
   • Kamaránk évek óta menedzseli a helyi céges kooperációs együttműködéseket, családi vállalkozások kérésére elindítottuk a Baranyai Iparfejlesztési Programot. Mára a megyében 100 vállalkozás nagyobb, több százmilliós, sok esetben több milliárdos fejlesztési programját azonosítottuk és mértük fel.
   • Képzési kerekasztalunk mellett ül minden jelentős megyei oktatási entitás, az egyeztetés az alapfoktól a felsőfokig folyamatos. A pályaorientációs munkánk során 10 000 diákkal és szüleikkel egyeztetünk évente.
   • A vállalkozások nemzetközi technológiai és üzleti együttműködéseit a kamara által menedzselt Enterprise Europe Network iroda segíti, évente több száz vállalkozás a partnerünk. Magyarország legnagyobb internetes B2B platformját, az Itt&Most rendszert Pécsről üzemeltetjük.
   • Évente több ezer vállalkozás számára nyújtunk tanácsadást az iparjogvédelemtől az üzletfejlesztésen át az export lehetőségekig.
   • Az együttműködési rendszerek koordinálása alapvető érdekünk. A Dél-dunántúli Gépipari és az Építőipari Technológiai Klaszter mellett megalakítottuk a Baranyai Gasztronómiai Klasztert is. Együttműködünk a mérvadó gazdasági közösségekkel, az informatika, kreatív ipar, földtudományok, biotechnológia és környezetipar területén is.
   • Helyi fontos ügyeket segítő projekteket szervezünk: #ajelenajövőd, #heti1helyi, #példaképp
   • A megyei üzleti közösség szolidáris, összetartó és együttműködő. A 800 mérvadó kamarai tagvállalkozás mellett minden megyei vállalkozás számára elérhetőek szolgáltatásaink.

A Baranyai Iparfejlesztési Program – összegzés

2018-ban családi vállalkozások keresték meg a kamara vezetőit, hogy egy megyei iparfejlesztési program keretében szervezzük meg a vállalkozások fejlesztési terveinek kormányzati és helyi támogatását, hogy a gazdaságfejlesztés stratégiája mentén a humán erőforrás, szükséges infrastruktúra és a menedzselő önkormányzatok szükséges kihívásait is segítsük kompetenciáink mentén.

A Baranyai Iparfejlesztési Program egésze mintaprojektként azonnal elindítható, a program minden érintett helyi entitással egyeztetve már koordináltan megindításra került. A felmért közel 40 vállalkozás fejlesztési projektjei egy gyors frissítést követően azonnal támogathatóak, a programban leírt módszerrel és eszközökkel. A program forráskerete: 50 MRD Ft Baranyára! A program gyors és hatékony lehetőséget jelent a bevételt termelő, eddig is fejlesztési és egy részben export tevékenységet is végző gépipar, elektronikaipar, egészségipar, környezetipar, kreatív ipar számára, amely összhangban van a világ globális trendjeivel és a tudásgazdaságot erősíti, arra épít. A program gyors tempóban megragadja az érdekcsoport KKV-k és nagyvállalatok adottságait és feszítő sebességgel támogatja az elrugaszkodást és új termékek és szolgáltatások fejlesztése révén a hazai és nemzetközi piacon történő megjelenést, tevékenységet. A program közvetlen forrásokat, vissza-nem és visszatérítendő támogatást jelent, épít a kreativitásra, kooperációs képességre, értékláncok részben önmaga gerjesztett építésére. Felelősséget jelent és eredményez minden, a fejlesztéspolitikában résztvevő szereplőnek, függetlenül attól, hogy a politika szervezője vagy a fejlesztések haszonélvezője.