Crowdfunding/Közösségi finanszírozás szellemi tulajdonjogi kockázatai

Az utóbbi évek folyamán vált ismertté hazánkban is ez az új finanszírozási forma, mellyel olyan hálózatokhoz is eljutnak az ötlet és projekt gazdák, amikhez korábban nem. Hasznos hozzáadott értéke továbbá, hogy az összegyűjtött pénz a fogyasztói érdeklődés mutatója is egyben, segítve a kezdeti fogyasztói bázis kialakítását.

Mindemellett azonban, bizonyos kockázatokkal is jár. Az egyik, az a nehézség, hogy az ötletgazda, feltaláló a folyamat során megvédje szellemi tulajdonát. Meg kell ugyanis osztania ötletének, találmányának újdonságtartalmát. Mindez titoktartási nyilatkozat vagy nyilvánosságra hozatali tilalom hiányában a legtöbb joghatóság területén megakadályozhatja a szabadalmi oltalom megszerzését. Magában hordozza annak veszélyét is, hogy a versenytársak vagy a terület más szakértői lemásolják és megvalósítják a terméket/szolgáltatást. Ezért fontos, hogy szabadalmi bejelentéssel védje meg találmányát, a kampány megkezdése előtt. A bejelentés visszatarthatja a versenytársakat is a termék másolásától, és ha találmányát lemásolják, a szabadalmat pedig végül megadják, kártérítésre lehet jogosult.

A kampány egy formatervezési mintát is felfedhet, így ha termék eredeti mintát tartalmaz, érdemes meggondolni az ipari formatervezési minta bejegyzését. Mindezt a kampány előtt, elkerülve a minta lemásolását, ami a nyilvántartásba vételt megakadályozná.

Ha a projekt egyedi névvel és logóval társul, az növeli siker lehetőségét, és megkönnyítheti a marketinget. Fennáll viszont annak a kockázata, hogy valaki más elkezdi használni ezeket egy védjegyhez, vagy kapcsolódó Domain neveket vásárol Ön előtt. Így a legmegfelelőbb intézkedés, a név védjegyjogainak biztosítása a kampány előtt.

A szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos viták elkerülése

Végül, mielőtt döntést hozna a platformról és elindítaná a kampányt, vegye figyelembe mások jogait is, amik, relevánsak lehetnek. Ha egy konkrét nevet használ, úgy kell kezelni, mint egy védjegyet, ami védelmet igényel. Ellenőrizni kell, hogy adott joghatóság területen található-e olyan védjegy, domain név vagy vállalati név, amely azonos/nagyon hasonlít. Ha van ilyen, akkor fennáll annak a veszélye, hogy beperelik, amikor elkezdi használni a nevet.

Egy másik eset, ha találmánya egy meglévő termék továbbfejlesztése, vagy más módon magában foglal egy nem saját találmányt. Ha azt aktív szabadalom védi, felelősséggel tartozhat annak megsértéséért, ha nem szerezte be a szükséges engedélyeket.

Végül, ha a kampány során fotókat és videókat használ, ne feledje, hogy ezen anyagok előállítására felbérelt vállalkozók ellentétes megállapodás hiányában megtartják kapcsolódó jogaikat. Vagyis a nyilvánosságra hozatal szerzői jogok megsértését jelentheti, így fontos a megfelelő szerződés alkalmazása.

Néhány kulcsfontosságú kérdés szellemi tulajdonjogi szempontból a platformválasztás során:

  • Melyik joghatóságban működik ez a platform?
  • Vannak-e szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos védelmi intézkedések, szabályok? Milyen politikát folytat a platform a szellemi tulajdon esetleges – akár véletlenszerű – megsértésével kapcsolatban?
  • Lehetnek a platform látogatóinak kommentjei/javaslatai a találmánnyal, annak módosításával, továbbfejlesztésével kapcsolatban a kampány során? A kommentátorok elveszítik-e a kapcsolódó szellemi tulajdonjogukat, vagy fenntartják-e a felmerült javaslatok tulajdonjogát?
  • Vannak-e olyan szellemi tulajdonjogok a találmány/projekt vagy a marketing összetevőkkel kapcsolatban, amelyekre a platform igényt tarthat?

Konklúzió

A közösségi finanszírozás nagyszerű módja annak, hogy kapcsolatba lépjen a befektetőkkel és a potenciális ügyfelekkel, elősegítse a korai stádiumú találmány kereskedelmi forgalmazását. Bonyolult jellege miatt azonban szellemi tulajdon buktatókkal is rendelkezik. Ha gondosan megvizsgálja projektjét, előzetesen nyújtja be az iparjogvédelmi bejelentéseket és megvizsgálta a kiválasztott platformmal való kapcsolattartás feltételeit, hozzájuthat a fenti előnyökhöz, miközben megőrzi találmányának tulajdonjogát is.

 

Felhasznált források:

https://www.heerlaw.com/crowdfunding-intellectual-property-rights

https://www.eu-startups.com/2018/11/intellectual-property-risks-for-startups-using-crowdfunding/

https://startup.law/legal-issues-with-crowdfunding/

dr. Liber Noémi

Szellemitulajdon-védelmi és innovációs tanácsadó

E-mail: