Újra lehet közgyűlést, részközgyűlést, küldöttgyűlést tartani

A május 31-én megjelent kormányrendelet alapján ismét lehet közgyűlést, részközgyűlést és küldöttgyűlést tartani.

A gazdasági társaságok és más, a polgári törvénykönyv alapján működő szervezetek, jogi személyek küldöttgyűlését, részközgyűlését személyes részvétellel is megtarthatják, de továbbra is lehetővé kell tenni ennek mellőzését vagy elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő megtartását akkor is, ha a cég vagy szervezet alapító okirata erről nem rendelkezik. Ez utóbbi esetben pontosan tisztázni kell a személyazonosítást, ülés nélküli határozathozatal esetén pedig 8 napot kell hagyni a szavazásra.

A szűkebb vezetőségnek a veszélyhelyzeti szabályok alapján hozott, ám egy szélesebb döntéshozó szerv hatáskörébe tartozó döntéseit egy legkésőbb október 15-re összehívandó rendkívüli ülés napirendjére kell tűzni. Lehetőség van a korábban meghozott döntések megváltoztatására vagy hatályon kívül helyezésére is, de az nem érinti az azt megelőzően keletkezett jogokat és kötelezettségeket, ugyanakkor a cég (szervezet) vezetőit „a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint” felelősségre vonhatják.

A nyilvános (tőzsdei) részvénytársaságoknál a szavazatok legalább 1 százalékával rendelkező, a részvénykönyvben szereplő részvényesek június végéig kérhetik a közgyűlés összehívását az ügyvezetés által a veszélyhelyzet ideje alatt 2021. június 1-ig meghozott közgyűlési határozatok utólagos jóváhagyásának érdekében. Ha a közgyűlés összehívását a részvényesek a társaság beszámolójával összefüggésben kezdeményezték, az osztalék már elhatározott kifizetésére csak azt követően kerülhet sor, ha a beszámolót és az osztalék kifizetését a közgyűlés utólagosan jóváhagyta.

forrás: https://bkik.hu/hu/hirek/ujra-lehet-kozgyulest-reszkozgyulest-kuldottgyulest-tartani