Baranyai vizsgák, a sikeres élet kapui

Május közepétől megkezdődtek a szakmai záróvizsgák és azokkal párhuzamosan az ágazati alapvizsgák szervezési munkálatai a szakképző intézményekben.

A 139 szakmai záróvizsgára (tervezett) 1352 fővel, 62 fő vizsgafelügyelő került kijelölésre kamaránk által.

Az ágazati alapvizsgák vonatkozásában, 11 ágazatban, 44 vizsga kerül a tanítási évet követően megszervezésre (tervezett) 731 fővel, melyre kamaránk által 27 fő ágazati vizsgaelnök került delegálásra.

A beérkezett ágazati vizsgaelnöki és vizsgafelügyelői pályázatok elbírálására a pandémia miatt 2021. január hónap helyett márciusban került a sor.

A bírálat eredményéről elektronikus tájékoztató került megküldésre a pályázók részére. A határidőn túli jelentkezéseket szintén továbbítottuk, de ezek bírálata az MKIK részéről augusztus végére várható.

Kamaránk az új szakmanévjegyzékben szereplő, illetve a bekerülésre váró pályázók továbbképzését szervezi, melynek legfőbb célja, hogy a szakmai záróvizsgákon és az ágazati vizsgákon olyan szakemberek lássák el a felügyelői és az elnöki feladatokat, akik a jogszabályi előírásokat ismerik, valamint a gyakorlatban alkalmazzák.

Az új szabályozás szerint: szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) 272. § (1) és (3) bekezdése értelmében a szakmai vizsga vizsgabizottsága három tagból áll, amelynek ellenőrzési feladatokat ellátó tagja felel a szakmai vizsga szabályszerűségéért. A vizsgabizottság ellenőrzési feladatokat ellátó tagját (azaz a vizsgafelügyelőt) a szakmai vizsga helyszíne szerint területileg illetékes gazdasági kamara delegálja.

Sajnálatos módon nyugdíjas pályázó nem delegálható iskolarendszerű vizsgákra, mivel az 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat 1.8. pontja értelmében a költségvetési szervek nem köthetnek megbízási és vállalkozási szerződést olyan személlyel, aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte.

Az öregségi nyugdíjkorhatár elérése tehát a pályázaton való indulást nem zárja ki teljes mértékben, azonban a fenti korlátozással érdemes tisztában lenni a későbbi delegálási lehetőségek tekintetében, mert nyertes pályázó csak a költségvetési szervnek nem minősülő vizsgáztató esetén láthatja el a vizsgáztatási feladatokat.

 

További információ a vizsgákkal, a vizsgáztatói pályázatokkal és a továbbképzésekkel kapcsolatban:

Döme Éva vizsgadelegáló referens

E-mail:

Telefon: +36 72 507 178