Heti jogász 2021. 22. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 22. héten a Magyar Közlöny 99 – 103. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/99.

Megjelent: 2021. 05. 31.

 

Új jogszabályok

 

289/2021. (V. 31.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 01.

 

290/2021. (V. 31.) Korm. rendelet

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló 62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 01.

 

291/2021. (V. 31.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti, az interregionális együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2021. 06. 01.

 

292/2021. (V. 31.) Korm. rendelet

az ÉMÁSZ Hálózati Korlátolt Felelősségű Társaság 100%-os üzletrészének az MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megvásárlása nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Hatályos: 2021. 06. 01.

 

293/2021. (V. 31.) Korm. rendelet

a Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft. 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaság által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről

Hatályos: 2021. 06. 03.

 

294/2021. (V. 31.) Korm. rendelet

a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 01.

 

295/2021. (V. 31.) Korm. rendelet

a paksi Integrált Központ létrehozását célzó beruházás, valamint a kapcsolódó bontási és kármentesítési munkák előkészítésével és megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 545/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 01.

 

296/2021. (V. 31.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 01.

297/2021. (V. 31.) Korm. rendelet

a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 31. 23 órától, 2022. 01. 01., 2022. 07. 08.

 

298/2021. (V. 31.) Korm. rendelet

az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

 

6/2021. (V. 31.) MvM rendelet

az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 01.

 

7/2021. (V. 31.) MvM rendelet

a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 01.

 

8/2021. (V. 31.) MvM rendelet

a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 25/2015. (IV. 30.) MvM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 01.

 

18/2021. (V. 31.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Moldovai Köztársasággal összefüggő módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 01.

 

19/2021. (V. 31.) KKM rendelet

az Információs Hivatal alkalmazottainak lakáscélú munkáltatói kölcsönéről szóló 36/2015. (VII. 22.) MvM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 01.

 

1317/2021. (V. 31.) Korm. határozat

a nemzeti kulturális műszaki és közlekedési örökség megmentéséről

 

1318/2021. (V. 31.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program keretében a kistelepülési üzletek támogatásának 2021. és 2022. évi végrehajtásához, valamint a Falusi Civil Alap 2021. évi végrehajtásához kapcsolódó lebonyolítói díj biztosítása érdekében szükséges előirányzat-átcsoportosításról

 

1319/2021. (V. 31.) Korm. határozat

a Magyar Kultúráért Alapítvány létrehozásáról és a részére történő vagyonjuttatásról

 

1320/2021. (V. 31.) Korm. határozat

az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggő intézkedésekről szóló 1468/2020. (VIII. 5.) Korm. határozat módosításáról

 

1321/2021. (V. 31.) Korm. határozat

a Közszolgálati Személyügyi Szolgáltatási Keretrendszerhez szükséges források biztosításáról

 

1322/2021. (V. 31.) Korm. határozat

a XV. Pénzügyminisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet, valamint a XII. Agrárminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1323/2021. (V. 31.) Korm. határozat

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben 2021. évben szükséges forrás biztosításáról

 

1324/2021. (V. 31.) Korm. határozat

a Budapesti Gazdasági Egyetem Központi Könyvtár és Hallgatói Központ fejlesztéséről

 

1325/2021. (V. 31.) Korm. határozat

az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő Kútvölgyi Tömb teljes homlokzati korszerűsítésének megvalósításával kapcsolatos egyes döntések meghozataláról

 

1326/2021. (V. 31.) Korm. határozat

a Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó kórházfejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról

 

1327/2021. (V. 31.) Korm. határozat

a Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft. 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaság által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről

 

1328/2021. (V. 31.) Korm. határozat

a debreceni Német Általános Iskola és Gimnázium épületének felújításáról

 

1329/2021. (V. 31.) Korm. határozat

a geszti Tisza-kastély rekonstrukciójának megvalósulásáról

 

1330/2021. (V. 31.) Korm. határozat

a Málenkij Robot Emlékhely, a Kubinyi Ferenc Múzeum és a Központi Bányászati Múzeum működéséhez szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1925/2020. (XII. 17.) Korm. határozat módosításáról

 

1331/2021. (V. 31.) Korm. határozat

az egyes fővárosi kulturális színterek és ingatlanok magyar állam általi megvásárlásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1149/2020. (IV. 10.) Korm. határozat, valamint a Thália Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatellátásához szükséges további ingatlanok magyar állam általi megvásárlásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1433/2020. (VII. 23.) Korm. határozat módosításáról

 

1332/2021. (V. 31.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott EFOP-2.4.1-16-2017-00084 azonosító számú (“Élethelyzetek javítása komplex programmal Kőkúton” című) projekt támogatásának növeléséről

 

1333/2021. (V. 31.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.2-17-2017-00096 azonosító számú (“Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” című) projekt összköltségének növeléséről

 

1334/2021. (V. 31.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.3-17-2017-00025 azonosító számú (“Tolna ISZI Csilla von Boeselager Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye korszerűsítése, bővítése” című) projekt összköltségének növeléséről

 

1335/2021. (V. 31.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program VP5-8.5.1-17 kódszámú “Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások” című gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról

 

Módosított jogszabályok

 

502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről

Módosítja: 289/2021. (V. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 01.

 

62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról

Módosítja: 290/2021. (V. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 01.

 

364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 294/2021. (V. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 01.

 

545/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet

a paksi Integrált Központ létrehozását célzó beruházás, valamint a kapcsolódó bontási és kármentesítési munkák előkészítésével és megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 295/2021. (V. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 01.

 

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 296/2021. (V. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 01.

 

98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet

az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól

Módosítja: 297/2021. (V. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól

Módosítja: 297/2021. (V. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 08.

 

462/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a jelzáloghitel nyújtásával, közvetítéssel kapcsolatos eljárásra, a hiteltanácsadásra és a foglalkoztatottak szakmai ismereteire vonatkozó szabályokról

Módosítja: 297/2021. (V. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

156/2021. (III. 29.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a hallgatói és képzési hitelekkel összefüggő módosításáról

Módosítja: 297/2021. (V. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 31.

 

474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet

az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról

Módosítja: 298/2021. (V. 31.) Korm. r.

 

36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet

az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról

Módosítja: 6/2021. (V. 31.) MvM r.

Hatályos: 2021. 06. 01.

 

21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet

a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról

Módosítja: 7/2021. (V. 31.) MvM r.

Hatályos: 2021. 06. 01.

 

25/2015. (IV. 30.) MvM rendelet

a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

Módosítja: 8/2021. (V. 31.) MvM r.

Hatályos: 2021. 06. 01.

 

7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet

védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról

Módosítja: 18/2021. (V. 31.) KKM r.

Hatályos: 2021. 06. 01.

 

36/2015. (VII. 22.) MvM rendelet

az Információs Hivatal alkalmazottainak lakáscélú munkáltatói kölcsönéről

Módosítja: 19/2021. (V. 31.) KKM r.

Hatályos: 2021. 06. 01.

 

1468/2020. (VIII. 5.) Korm. határozat

az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggő intézkedésekről

Módosítja: 1320/2021. (V. 31.) Korm. h.

 

1925/2020. (XII. 17.) Korm. határozat

a Málenkij Robot Emlékhely, a Kubinyi Ferenc Múzeum és a Központi Bányászati Múzeum működéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

Módosítja: 1330/2021. (V. 31.) Korm. h.

 

1149/2020. (IV. 10.) Korm. határozat

egyes fővárosi kulturális színterek és ingatlanok magyar állam általi megvásárlásához szükséges kormányzati intézkedésekről

Módosítja: 1331/2021. (V. 31.) Korm. h.

 

1433/2020. (VII. 23.) Korm. határozat

a Thália Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatellátásához szükséges további ingatlanok magyar állam általi megvásárlásához szükséges kormányzati intézkedésekről

Módosítja: 1331/2021. (V. 31.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/100.

Megjelent: 2021. 06. 01.

 

Új jogszabályok

 

299/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet

az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságról

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

300/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között, a földgáz Magyar Köztársaság területén történő tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével kapcsolatos együttműködésről 2008. február 28. napján aláírt Megállapodás megszüntetéséről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Hatályos: 2021. 06. 02. – kivétellel.

 

301/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet

az egyes egyszer használatos, valamint egyes egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásáról

Hatályos: 2021. 07. 01., 2023. 01. 01.

 

302/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet

az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 06.

 

303/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

23/2021. (VI. 1.) ITM rendelet

a 2022. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

Hatályos: 2022. 01. 01.

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5010/2021/4. határozata

A közterület-használati jogviszony hatósági jogviszony, azt az önkormányzat nem rendezheti polgári jogi jogviszonyként. A hatósági szerződés közigazgatási szerződés. A hatósági szerződés megkötése nem változtat a felek közötti jogviszony jellegén, azt nem teszi magánjogi jogviszonnyá. A hatósági szerződést az ügyféllel a hatóságnak és nem a tulajdonosnak kell megkötnie. Ezért kizárt, hogy az önkormányzat mint tulajdonos – ebben a minőségében – a hatósági feladat ellátására megbízottat vegyen igénybe.

 

1336/2021. (VI. 1.) Korm. határozat

COVID-19 vakcina kölcsönös biztosításáról a Szlovén Köztársasággal

 

1337/2021. (VI. 1.) Korm. határozat

az építésgazdaság hatékonyságjavítását, teljesítménynövelését és az épített környezet fenntartható fejlesztését célzó középtávú stratégiáról és intézkedési tervről

 

1338/2021. (VI. 1.) Korm. határozat

a nemzetiségi névnek a magánútlevélen történő feltüntetéséhez szükséges források biztosításáról

 

1339/2021. (VI. 1.) Korm. határozat

az új rendszámtáblák bevezetéséhez szükséges egyes intézkedésekről

 

1340/2021. (VI. 1.) Korm. határozat

a Magyar Államkincstár központi székháza földszinti pénztártermének helyreállításáról

 

1341/2021. (VI. 1.) Korm. határozat

az IKARUS Atlétikai Centrum területén futófolyosó és edzőcsarnok beruházás előkészítésének támogatásáról

 

1342/2021. (VI. 1.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Békéscsaba komplex energetikai programja megvalósításának támogatásáról szóló 1779/2019. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet

az országhatárt átlépő hulladékszállításról

Módosítja: 302/2021. (VI. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 06.

 

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

Módosítja: 303/2021. (VI. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

1779/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Békéscsaba komplex energetikai programja megvalósításának támogatásáról

Módosítja: 1342/2021. (VI. 1.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

17/2012. (II. 16.) Korm. rendelet

az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságáról

Hatályon kívül helyezi: 299/2021. (VI. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

45/2008. (II. 29.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a földgáz Magyar Köztársaság területén történő tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Hatályon kívül helyezi: 300/2021. (VI. 1.) Korm. r.

Hatályos: a Jegyzőkönyv 2. Cikkében meghatározott időponttól.

 

284/2012. (X. 9.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a földgáz Magyar Köztársaság területén történő tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével kapcsolatos együttműködésről szóló, 2008. február 28. napján aláírt, a 45/2008. (II. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett Megállapodás módosításáról szóló, jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás kihirdetéséről

Hatályon kívül helyezi: 300/2021. (VI. 1.) Korm. r.

Hatályos: a Jegyzőkönyv 2. Cikkében meghatározott időponttól

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/101.

Megjelent: 2021. 06. 02.

 

Új jogszabályok

 

304/2021. (VI. 2.) Korm. rendelet

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 03.

 

305/2021. (VI. 2.) Korm. rendelet

a sportakadémiákról szóló 303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 03.

 

3/2021. (VI. 2.) MK rendelet

a kormányzati informatikai beszerzéssel érintett alkalmazások, informatikai eszközök és szoftverek köréről szóló 2/2019. (VII. 12.) MK rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 03.

 

19/2021. (VI. 2.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 03.

 

1343/2021. (VI. 2.) Korm. határozat

az (EU) 2018/844 számú irányelve alapján a 2021-2027 közötti kohéziós célú támogatások kifizetését lehetővé tevő feljogosító feltételek teljesítése céljából szükséges Hosszú Távú Felújítási Stratégia elfogadásáról

 

1344/2021. (VI. 2.) Korm. határozat

a közbiztonság erősítése érdekében meghatározott egyes feladatok megvalósításához szükséges költségvetési források biztosításáról

 

1345/2021. (VI. 2.) Korm. határozat

lélegeztetőgépeknek a NATO járványügyi célalapja számára történő adományozásáról és Moldovába, valamint Tunéziába történő szállításáról

 

1346/2021. (VI. 2.) Korm. határozat

a Magyarországi Református Egyház Országos Óvoda Programjának kiegészítő támogatásáról

 

1347/2021. (VI. 2.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.1-15-2016-00009 azonosító számú (“Az egri vár és erődrendszer turisztikai célú fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről

 

Módosított jogszabályok

 

301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről

Módosítja: 304/2021. (VI. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 03.

 

303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet

a sportakadémiákról

Módosítja: 305/2021. (VI. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 03.

 

2/2019. (VII. 12.) MK rendelet

a kormányzati informatikai beszerzéssel érintett alkalmazások, informatikai eszközök és szoftverek köréről

Módosítja: 3/2021. (VI. 2.) MK r.

Hatályos: 2021. 06. 03.

 

55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról

Módosítja: 19/2021. (VI. 2.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 06. 03.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/102.

Megjelent: 2021. 06. 03.

 

Új jogszabályok

 

 1. évi LXI. törvény

a szakosított intézmények kiváltságairól és mentességeiről szóló egyezmény és Függelékei egységes szerkezetű kihirdetéséről

Hatályos: 2021. 06. 04.

 

 1. évi LXII. törvény

a szülői felelősséget érintő nemzetközi igazságügyi együttműködésről

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

 1. évi LXIII. törvény

a fővárosi és megyei kormányhivatalok elektronikus ügyintézésével, valamint a kormányhivatali adatszolgáltatással összefüggő egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 01., 2022. 01. 01.

 

 1. évi LXIV. törvény

a szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

 1. évi LXV. törvény

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 04.

 

306/2021. (VI. 3.) Korm. rendelet

az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények feladat- és hatásköréről, valamint a kapcsolódó eljárásrendről

Hatályos: 2021. 06. 04.

 

13/2021. (VI. 3.) MNB rendelet

a “XXXII. Nyári Olimpiai és XVI. Nyári Paralimpiai Játékok” ezüst emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2021. 06. 04.

 

14/2021. (VI. 3.) MNB rendelet

a “XXXII. Nyári Olimpiai és XVI. Nyári Paralimpiai Játékok” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2021. 06. 04.

 

7/2021. (VI. 3.) NVTNM rendelet

az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 04., 2021. 07. 01.

 

22/2021. (VI. 3.) AM rendelet

az egyes borászati támogatási tárgyú rendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 06.

 

1348/2021. (VI. 3.) Korm. határozat

a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 felülvizsgálatáról

 

1349/2021. (VI. 3.) Korm. határozat

a 2022. évi Giro d’Italia kerékpáros körverseny lehetséges budapesti rajtja és első három szakasza magyarországi megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1350/2021. (VI. 3.) Korm. határozat

a 2022. évi Giro d’Italia kerékpáros körverseny lehetséges budapesti rajtja és első három szakasza magyarországi megrendezése érdekében szükséges szervező bizottság létrehozásáról

Hatályos: 2021. 06. 04.

 

1351/2021. (VI. 3.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat- átcsoportosításról, valamint kormányhatározat módosításáról

 

1352/2021. (VI. 3.) Korm. határozat

a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány részére történő alapítói adomány adományozásáról

 

1353/2021. (VI. 3.) Korm. határozat

a Makovecz Campus Alapítvány létrehozásáról

 

Módosított jogszabályok

 

 1. évi LIII. törvény

a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2021. évi LXII. tv.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

 1. évi XXXI. törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Módosítja: 2021. évi LXII. tv.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

 1. évi V. törvény

a Polgári Törvénykönyvről

Módosítja: 2021. évi LXII. tv.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

 1. évi CXXX. törvény

a polgári perrendtartásról

Módosítja: 2021. évi LXII. tv.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

 1. évi XXVIII. törvény

a nemzetközi magánjogról

Módosítja: 2021. évi LXII. tv.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

 1. évi CXVIII. törvény

a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról

Módosítja: 2021. évi LXII. tv.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

 1. évi 14. törvényerejű rendelet

a Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában az 1980. évi október 25. napján kelt szerződés kihirdetéséről

Módosítja: 2021. évi LXII. tv.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

 1. évi XX. törvény

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

Módosítja: 2021. évi LXIII. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről

Módosítja: 2021. évi LXIII. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi II. törvény

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról

Módosítja: 2021. évi LXIII. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi LXXX. törvény

a menedékjogról

Módosítja: 2021. évi LXIII. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi CXXII. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

Módosítja: 2021. évi LXIII. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi CXXVI. törvény

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról

Módosítja: 2021. évi LXIII. tv.

Hatályos: 2021. 09. 01., 2022. 01. 01.

 

 1. évi CL. törvény

az adózás rendjéről

Módosítja: 2021. évi LXIII. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi LXXXIX. törvény

az oktatási nyilvántartásról

Módosítja: 2021. évi LXIII. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja: 2021. évi LXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

 1. évi XLIX. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Módosítja: 2021. évi LXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

 1. évi LXVI. törvény

a Bérgarancia Alapról

Módosítja: 2021. évi LXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

 1. évi XXIII. törvény

a fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről

Módosítja: 2021. évi LXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

 1. évi V. törvény

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Módosítja: 2021. évi LXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

 1. évi CLXXXI. törvény

a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról

Módosítja: 2021. évi LXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

 1. évi CV. törvény

a természetes személyek adósságrendezéséről

Módosítja: 2021. évi LXIV. tv.

1Hatályos: 2022. 07. 01.

 

 1. évi CLIII. törvény

az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról

Módosítja: 2021. évi LXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

 1. évi XLII. törvény

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról

Módosítja: 2021. évi LXV. tv.

Hatályos: 2021. 06. 04.

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 7/2021. (VI. 3.) NVTNM r.

Hatályos: 2021. 06. 04., 2021. 07. 01.

 

70/2012. (VII. 16.) VM rendelet

a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról

Módosítja: 22/2021. (VI. 3.) AM r.

Hatályos: 2021. 06. 06.

 

1/2018. (II. 1.) FM rendelet

a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018-2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról

Módosítja: 22/2021. (VI. 3.) AM r.

Hatályos: 2021. 06. 06.

 

2/2020. (II. 28.) AM rendelet

az Európai Unió területén történő borpromóció támogatásáról

Módosítja: 22/2021. (VI. 3.) AM r.

Hatályos: 2021. 06. 06.

 

3/2020. (II. 28.) AM rendelet

a harmadik országokban történő borpromóció támogatásáról

Módosítja: 22/2021. (VI. 3.) AM r.

Hatályos: 2021. 06. 06.1

 

53/2020. (X. 27.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatásról

Módosítja: 22/2021. (VI. 3.) AM r.

Hatályos: 2021. 06. 06.

 

57/2020. (XI. 13.) AM rendelet

a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról

Módosítja: 22/2021. (VI. 3.) AM r.

Hatályos: 2021. 06. 06.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

 1. évi 23. törvényerejű rendelet

az Egyesült Nemzetek szakosított intézményeinek kiváltságairól és mentességeiről New Yorkban 1947. november 21-én kelt Egyezmény kihirdetéséről

Hatályon kívül helyezi: 2021. évi LXI. tv.

Hatályos: 2021. 06. 04.

 

7/1988. (VIII. 1.) IM rendelet

a Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában, az 1980. évi október 25. napján kelt, az 1986. évi 14. törvényerejű rendelettel kihirdetett szerződés végrehajtásáról

Hatályon kívül helyezi: 2021. évi LXII. tv.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

172/2015. (VII. 2.) Korm. rendelet

az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények feladat- és hatásköréről, valamint a kapcsolódó eljárásrendről

Hatályon kívül helyezi: 306/2021. (VI. 3.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 04.

 

40/2019. (VIII. 30.) AM rendelet

a borászati termékek krízislepárlási támogatásáról

Hatályon kívül helyezi: 22/2021. (VI. 3.) AM r.

Hatályos: 2021. 06. 06.

 

21/2020. (VI. 19.) AM rendelet

a borászati termékek krízislepárlására a 2020. évben igényelhető támogatásról

Hatályon kívül helyezi: 22/2021. (VI. 3.) AM r.

Hatályos: 2021. 06. 06.

 

1200/2019. (IV. 15.) Korm. határozat

a Giro d’Italia országúti kerékpáros körverseny első három szakaszának 2020. évi magyarországi megrendezéséhez szükséges szervező bizottság létrehozásáról

Hatályon kívül helyezi: 1350/2021. (VI. 3.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 06. 04.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/103.

Megjelent: 2021. 06. 05.

 

Új jogszabályok

 

307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2021. 06. 15., 2021. 06. 29.

 

20/2021. (VI. 5.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Ciprusi Köztársasággal összefüggő módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 06.

 

1354/2021. (VI. 5.) Korm. határozat

az állami vezetői mulasztások, illetve az állam nevében elkövetett jogsértések áldozatait megillető kártérítésekről szóló 33/2010. (VI. 11.) OGY határozat végrehajtása érdekében szükséges további intézkedésekről

Hatályos: 2021. 06. 06.

Módosított jogszabályok

 

7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet

védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról

Módosítja: 20/2021. (VI. 5.) KKM r.

Hatályos: 2021. 06. 06.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.