A megváltozott munkaképességű személyek szochokedvezmény-alapjának megállapítása

2021. június 10-től a többi kedvezmény alapjához hasonlóan kell meghatározni a megváltozott munkaképességű személyek után igénybe vehető szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény alapját.

Ez azt jelenti, hogy nem vehetők figyelembe a kedvezmény alapjának megállapításakor

a) az Szja tv szerint külön adózó jövedelmek közül

  • a béren kívüli juttatások
  • a béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások
  • a kamatkedvezményből származó jövedelem

Szja tv. szerinti adóalapként meghatározott összege;

b) valamint a következő jövedelmek Magyarországon adóztatható része:

  • a vállalkozásból kivont jövedelem
  • az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem
  • az osztalék, vállalkozói osztalékalap
  • az árfolyamnyereségből származó jövedelem
  • az Szja tv. 1/B. § hatálya alá tartozó természetes személy e tevékenységből származó jövedelme.

A 2021. június 10. előtt ezeken a jogcímeken megszerzett jövedelmek a kedvezmény alapjába beszámíthatók.

 

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi LXIX. törvény 88. § f) pont

A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocho tv. ) 13. §.
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakba: Szja tv.)
Szja tv. 71. §.
Szja tv. 70. §.
Szja tv. 72. §
Szja tv. 68. §.
Szja tv. 65/A. §.
Szja tv. 66. §.
Szja tv. 49/C. §.