Heti jogász 2021. 28 – 29. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 28. héten a Magyar Közlöny 131 – 135, a 29. héten a 136 – 140. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/131.

Megjelent: 2021. 07. 12.

 

Új jogszabályok

 

411/2021. (VII. 12.) Korm. rendelet

egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 13., 2022. 12. 31.

 

412/2021. (VII. 12.) Korm. rendelet

a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről szóló 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 13.

 

27/2021. (VII. 12.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet San Marino Köztársasággal összefüggő módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 13., 2021. 08. 01.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5015/2021/3. határozata

Önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes. Az azonos vagy hasonló életviszonyokra vonatkozó szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A szabályozás horizontális széttagolása ugyancsak ellentétes a Jat. 3. §-ával. A normavilágosság követelményébe beletartozik továbbá, hogy a rendelet szabályozástechnikailag se legyen hibás.

 

1454/2021. (VII. 12.) Korm. határozat

a “Visegrád 700” fejlesztési programról

 

Módosított jogszabályok

 

410/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet

a Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 411/2021. (VII. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 13.

 

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 411/2021. (VII. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 13.

 

691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről

Módosítja: 412/2021. (VII. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 13.

 

7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet

védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról

Módosítja: 27/2021. (VII. 12.) KKM r.

Hatályos: 2021. 07. 13., 2021. 08. 01.

 

25/2021. (VI. 25.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Zöld-foki Köztársasággal összefüggő módosításáról

Módosítja: 27/2021. (VII. 12.) KKM r.

Hatályos: 2021. 07. 13.

 

1841/2020. (XI. 24.) Korm. határozat

a Citadella erőd és sétány megújítása érdekében a kivitelezési feladatokhoz szükséges forrás biztosításáról

Módosítja: 1454/2021. (VII. 12.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/132.

Megjelent: 2021. 07. 13.

 

Új jogszabályok

 

413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről

Hatályos: 2021. 07. 14.

 

414/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet

egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 14.

 

415/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet

az e-közigazgatással, informatikával, valamint infokommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek megvalósításáról és a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. kijelöléséről szóló 684/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

22/2021. (VII. 13.) AB határozat

a Kúria Kf.VI.39.667/2020/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról

 

23/2021. (VII. 13.) AB határozat

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet egyes rendelkezési alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról és alkotmányos követelmény megállapításáról

 

1455/2021. (VII. 13.) Korm. határozat

a Nemzeti Egészséginformatikai Stratégiáról

 

1456/2021. (VII. 13.) Korm. határozat

Magyarország kutatási, fejlesztési és innovációs stratégiájának (2021-2030) elfogadásáról

 

1457/2021. (VII. 13.) Korm. határozat

az okos város központi platformszolgáltatás és helyi eredménytermékek üzemeltetéséhez kapcsolódó forrás biztosításáról

 

1458/2021. (VII. 13.) Korm. határozat

a családokért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörét érintő egyes kormányhatározatok módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 14.

 

Módosított jogszabályok

 

256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet

a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 413/2021. (VII. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 14.

 

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Módosítja: 414/2021. (VII. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 14.

 

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről

Módosítja: 414/2021. (VII. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 14.

 

102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

Módosítja: 414/2021. (VII. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 14.

 

327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról

Módosítja: 414/2021. (VII. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 14.

 

316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról

Módosítja: 414/2021. (VII. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 14.

 

327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról

Módosítja: 414/2021. (VII. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 14.

 

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

Módosítja: 414/2021. (VII. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 14.

 

684/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

az e-közigazgatással, informatikával, valamint infokommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek megvalósításáról és a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. kijelöléséről

Módosítja: 415/2021. (VII. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

1859/2017. (XI. 23.) Korm. határozat

a Wacław Felczak Alapítvány létrehozásáról, valamint a működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról

Módosítja: 1458/2021. (VII. 13.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 07. 14.

 

1368/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a fiatalok pénzügyi tudatosságát növelő oktatási kompetenciák támogatásáról

Módosítja: 1458/2021. (VII. 13.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 07. 14.

 

1686/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2019-2020. évi cselekvési programjáról

Módosítja: 1458/2021. (VII. 13.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 07. 14.

 

1110/2019. (III. 12.) Korm. határozat

a családvédelmi akcióterv részét képező kormányzati intézkedésekről

Módosítja: 1458/2021. (VII. 13.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 07. 14.

 

1634/2019. (XI. 14.) Korm. határozat

az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek és családjaik életkörülményeinek javításáról

Módosítja: 1458/2021. (VII. 13.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 07. 14.

 

1110/2020. (III. 20.) Korm. határozat

a Magyar-Horvát Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság XV. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról

Módosítja: 1458/2021. (VII. 13.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 07. 14.

 

1187/2020. (IV. 28.) Korm. határozat

az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2022. évig tartó Intézkedési Tervéről

Módosítja: 1458/2021. (VII. 13.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 07. 14.

 

1369/2020. (VII. 6.) Korm. határozat

a rozsdaövezetekben megvalósuló “Városi Otthonteremtés Program” elindításához szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1458/2021. (VII. 13.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 07. 14.

 

1616/2020. (X. 1.) Korm. határozat

az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 2021. május-november közötti magyar elnökségét előkészítő feladatokról

Módosítja: 1458/2021. (VII. 13.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 07. 14.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

2122/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének jelentős egyszerűsítéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Visszavonta: 1458/2021. (VII. 13.) Korm. határozat.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/133.

Megjelent: 2021. 07. 14.

 

Új jogszabályok

 

416/2021. (VII. 14.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 15.

 

417/2021. (VII. 14.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet és a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli intézkedésekről szóló 548/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 19.

 

418/2021. (VII. 14.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási megfelelőségi véleményezési eljárásnak a veszélyhelyzet időszakában alkalmazandó egyes szabályairól

Hatályos: 2021. 07. 15., 2021. 07. 29.

 

25/2021. (VII. 14.) AM rendelet

egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 17.

 

20/2021. (VII. 14.) BM rendelet

egyes, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervekkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 17., 2021. 08. 01.

 

21/2021. (VII. 14.) BM rendelet

az eliminációs célú mintavétel, valamint a DNS-profil meghatározásának szakmai-módszertani követelményei részletszabályairól, továbbá az eliminációs célú biometrikus adatok nyilvántartása részére teljesítendő adatszolgáltatás és a nyilvántartás vezetésével kapcsolatos technikai feladatok végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

22/2021. (VII. 14.) BM rendelet

a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 29.

 

1459/2021. (VII. 14.) Korm. határozat

az építésgazdasági intézkedések összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályos: 2021. 07. 15.

 

1460/2021. (VII. 14.) Korm. határozat

a KEHOP-5.2.2-16-2016-00089 azonosító számú, Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése című és a KEHOP-5.2.2-16-2016-00101 azonosító számú, Budapesti Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése című projekt támogatásának növeléséről

Hatályos: 2021. 07. 15.

 

38/2021. (VII. 14.) ME határozat

a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács tagjának kinevezéséről

 

Módosított jogszabályok

 

408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól

Módosítja: 416/2021. (VII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 15.

 

502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről

Módosítja: 417/2021. (VII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 19.

 

548/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli intézkedésekről

Módosítja: 417/2021. (VII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 19.

 

38/2016. (VI. 6.) FM rendelet

az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről

Módosítja: 25/2021. (VII. 14.) AM r.

Hatályos: 2021. 07. 17.

 

41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet

a tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról

Módosítja: 25/2021. (VII. 14.) AM r.

Hatályos: 2021. 07. 17.

 

42/2019. (IX. 20.) AM rendelet

a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar beruházási hiteleihez kapcsolódó kamattámogatásról

Módosítja: 25/2021. (VII. 14.) AM r.

Hatályos: 2021. 07. 17.

 

57/2019. (XII. 14.) AM rendelet

a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020-2022 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól

Módosítja: 25/2021. (VII. 14.) AM r.

Hatályos: 2021. 07. 17.

 

23/1997. (III. 19.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről

Módosítja: 20/2021. (VII. 14.) BM r.

Hatályos: 2021. 07. 17.

 

11/2006. (III. 14.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról

Módosítja: 20/2021. (VII. 14.) BM r.

Hatályos: 2021. 07. 17.

 

30/2011. (IX. 22.) BM rendelet

a rendőrség szolgálati szabályzatáról

Módosítja: 20/2021. (VII. 14.) BM r.

Hatályos: 2021. 07. 17.

 

49/2011. (XII. 20.) BM rendelet

a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának, valamint a polgári védelmi szervezetek Szolgálati Szabályzatáról

Módosítja: 20/2021. (VII. 14.) BM r.

Hatályos: 2021. 07. 17.

 

70/2011. (XII. 30.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól

Módosítja: 20/2021. (VII. 14.) BM r.

Hatályos: 2021. 07. 17.

 

44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet

a lakáscélú munkáltatói kölcsönről

Módosítja: 20/2021. (VII. 14.) BM r.

Hatályos: 2021. 07. 17.

 

56/2012. (XI. 22.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról

Módosítja: 20/2021. (VII. 14.) BM r.

Hatályos: 2021. 07. 17.

 

85/2012. (XII. 28.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról

Módosítja: 20/2021. (VII. 14.) BM r.

Hatályos: 2021. 07. 17., 2021. 08. 01.

 

6/2013. (III. 27.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról

Módosítja: 20/2021. (VII. 14.) BM r.

Hatályos: 2021. 07. 17.

 

75/2013. (XII. 18.) BM rendelet

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 20/2021. (VII. 14.) BM r.

Hatályos: 2021. 07. 17.

 

15/2015. (IV. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Módosítja: 20/2021. (VII. 14.) BM r.

Hatályos: 2021. 07. 17.

 

22/2015. (VI. 15.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálatképes állapota megállapítása érdekében a befolyásoltság kiszűrése céljából elvégezhető vizsgálatok köréről és a vizsgálat végrehajtásának szabályairól

Módosítja: 20/2021. (VII. 14.) BM r.

Hatályos: 2021. 07. 17.

 

30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

Módosítja: 20/2021. (VII. 14.) BM r.

Hatályos: 2021. 08. 01.

 

31/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről

Módosítja: 20/2021. (VII. 14.) BM r.

Hatályos: 2021. 07. 17., 2021. 08. 01.

 

33/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól

Módosítja: 20/2021. (VII. 14.) BM r.

Hatályos: 2021. 07. 17., 2021. 08. 01.

 

20/2016. (VI. 9.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeiről és a tisztjelölti szolgálati jogviszonyról

Módosítja: 20/2021. (VII. 14.) BM r.

Hatályos: 2021. 07. 17.

 

4/2019. (III. 11.) BM rendelet

a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyával összefüggő egyes szabályokról

Módosítja: 20/2021. (VII. 14.) BM r.

Hatályos: 2021. 08. 01.

 

45/2020. (XII. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány alkalmasságvizsgálatáról

Módosítja: 20/2021. (VII. 14.) BM r.

Hatályos: 2021. 07. 17.

 

9/2011. (III. 23.) BM rendelet

a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről

Módosítja: 22/2021. (VII. 14.) BM r.

Hatályos: 2021. 07. 29.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1460/2021. (VII. 14.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 07. 15.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/134.

Megjelent: 2021. 07. 15.

 

Új jogszabályok

 

419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Hatályos: 2021. 07. 16., 2022. 01. 01., 2027. 07. 01.

 

420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a településtervezés egyszerűsítésével összefüggő módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

421/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

422/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

a praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 18.

 

423/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

egyes atomenergetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 14.

 

424/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

a turisztikai térségek meghatározásáról szóló 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

425/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

426/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

427/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 17.

 

428/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

21/2021. (VII. 15.) MNB rendelet

a hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról szóló 20/2021. (VI. 23.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

8/2021. (VII. 15.) MEKH rendelet

a rendszer-összekötési pontokra vonatkozó szabályok harmadik országok tekintetében történő alkalmazhatóságáról szóló 8/2019. (VII. 12.) MEKH rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 18.

 

13/2021. (VII. 15.) HM rendelet

egyes honvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

1461/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

COVID-19 vakcina Cseh Köztársaság részére történő kölcsönbe adásáról (III. ütem)

 

1462/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

a gyermekgyógyászati fekvőbeteg-szakellátás fejlesztéséről

 

1463/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

az Erzsébet-táborok kapacitásbővítésének előkészítéséhez szükséges intézkedésekről

 

1464/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

egyes egyházi felsőoktatási intézmények támogatásáról

 

1465/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

az Apimondia 2025. évi Nemzetközi Méhészeti Kongresszusa Magyarországon történő megrendezésére irányuló előkészületek támogatásáról

 

1466/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

a Külgazdasági és Külügyminisztérium egyes szervezeti egységeinek elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1578/2020. (IX. 10.) Korm. határozat módosításáról

 

1467/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

a közúti felújításokra vonatkozó kiemelt társadalmi igények megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1744/2020. (XI. 11.) Korm. határozat módosításáról

 

1468/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program keretében faluközpont és kulturális rendezvényhelyszín kialakításához kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításról

 

1469/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

egyes sportcélú infrastruktúra-beruházásokkal összefüggő kormányhatározatok módosításáról

 

1470/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

egyes vidéki sportfejlesztések támogatásáról

 

1471/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

a hévízi kézilabda munkacsarnok építéséről

 

1472/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

a komlói kézilabda munkacsarnok építéséről

 

1473/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

a nagyvarsányi tanuszoda beruházás előkészítésének folytatásával kapcsolatos intézkedésekről

 

1474/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

a vecsési kézilabda munkacsarnok építéséről

 

1475/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

a paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium fejlesztéséhez szükséges támogatásról

 

1476/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.0-16-2016-00001 azonosító számú, “Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése” című projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

1477/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú, “Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése” című projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

1478/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.2-17-2017-00021 azonosító számú (“A pécsváradi Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című) projekt összköltségének növeléséről

 

a GINOP-7.1.3-15-2016-00001 azonosító számú, “Élményteli gyógyhely: Bükfürdő” című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

1480/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

a KEHOP-3.2.1-15-2017-00025 azonosító számú, “Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című projekt költségnövekményéről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

39/2021. (VII. 15.) ME határozat

Magyarország és a Svájci Államszövetség között a jövedelem- és vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény módosításának létrehozására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Módosítja: 419/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet

az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet

a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet

a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet

egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet

a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet

a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet

a területrendezési hatósági eljárásokról

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

a főépítészi tevékenységről

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet

a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet

a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet

a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

a levegő védelméről

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet

a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

394/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

az Esterházy-kastélyegyüttes rekonstrukciójával összefüggő beruházásokkal kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a Millenáris területén megvalósítandó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

48/2015. (III. 12.) Korm. rendelet

a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló Pannon Park és Mesepark projektekhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

237/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet

a Budai Vigadó felújítására irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

251/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet

a Melis Investment Kft. Budapesten megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

319/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

a Magyar Művészeti Akadémia Székháza kialakítását szolgáló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

410/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet

a Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

482/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

105/2016. (V. 13.) Korm. rendelet

a Budapest XI. kerület Kopaszi-gát környezetében megvalósuló ingatlanfejlesztési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

131/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet

a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének megvalósítását szolgáló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a Magyar Művészeti Akadémia Székháza kialakítását szolgáló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 319/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

198/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet

a Vasas Sport Club létesítményfejlesztési programjának megvalósítását szolgáló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

a Budavári Palota területén, valamint a De la Motte-palotát érintően a Nemzeti Hauszmann-terv keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

308/2016. (X. 13.) Korm. rendelet

a Budapest X. kerületben megvalósuló ingatlanfejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

309/2016. (X. 13.) Korm. rendelet

a Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a beruházások megvalósításával összefüggő beépítési szabályok megállapításáról

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

356/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet

a Budafoki Munkás Testedző Egyesület sporttelepének felújításával-fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

470/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Budapest IX. kerületében megvalósuló, Magyar Telekom Nyrt. székház megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

68/2017. (III. 23.) Korm. rendelet

a Belváros-Lipótvárosi Sportközpont kialakítására, valamint a Budapest V. kerület, József nádor tér felszínrendezésére irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

92/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet

a zalaegerszegi járműipari tesztpálya megvalósításához kapcsolódó közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

131/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet

a Szegedi Olimpiai Központ fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

151/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet

a Budapesten létesítendő Roma Oktatási és Kulturális Központ megvalósítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

266/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet

az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

318/2017. (XI. 7.) Korm. rendelet

a Budapest XIII. kerületében megvalósuló, az OTP Bankcsoport új irodaházának megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

14/2018. (II. 12.) Korm. rendelet

az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti környezete világörökségi helyszín világörökségi kezelési tervéről

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet

a kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

25/2018. (II. 26.) Korm. rendelet

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

42/2018. (III. 13.) Korm. rendelet

a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet

a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

225/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet

a Pénzügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet

a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

az állami magasépítési beruházásokról

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

64/2019. (III. 27.) Korm. rendelet

a 2022. évi férfi kézilabda Európa-bajnokság Budapesten való megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés kiemelt budapesti fejlesztéssé, valamint a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, továbbá a beruházással kapcsolatos sajátos szabályok megállapításáról

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

150/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet

a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

175/2019. (VII. 16.) Korm. rendelet

a budapesti fejlesztések előkészítésével, megvalósításával és a kiemelt nemzetközi sportesemények rendezési jogának megszerzésével kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

224/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet

a Dunakeszin alap- és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ létrejöttét célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

149/2020. (IV. 23.) Korm. rendelet

a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége székházának felújítására és egy szolgáltató ház felépítésére irányuló beruházással kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

183/2020. (V. 6.) Korm. rendelet

a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új helyszínének megvalósítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

206/2020. (V. 15.) Korm. rendelet

a Szegedi Szerb Oktatási Központ épületének bővítésével és homlokzatának felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

239/2020. (V. 26.) Korm. rendelet

az Állatorvostudományi Egyetem kampuszának komplex infrastrukturális fejlesztése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

339/2020. (VII. 10.) Korm. rendelet

a Citadella erőd és környezete megújításához és értékőrző fenntartásához szükséges beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

352/2020. (VII. 16.) Korm. rendelet

a balatonfüredi kézilabda-csarnok megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

370/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet

a Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási központjának kivitelezési munkálataival kapcsolatos kiemelten közérdekű beruházásról és az azzal összefüggő nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekről

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

448/2020. (X. 1.) Korm. rendelet

az “Újjászülető Millenáris” fejlesztési koncepció keretében megvalósuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

458/2020. (X. 20.) Korm. rendelet

a Hableány sétahajó-baleset áldozatainak emlékére felállításra kerülő emlékmű és környezete kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

462/2020. (X. 21.) Korm. rendelet

a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátus Dialógus Központ, Lelkiségi, Kulturális és Tudományos Akadémiája épületének felújításával, átalakításával és újjáépítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

655/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

az egyes hatósági eljárásokat érintő egyszerűsítések érdekében szükséges kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 420/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Módosítja: 421/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet

a praxisközösségekről

Módosítja: 422/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 18.

 

112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet

az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról

Módosítja: 423/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 14.

 

118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet

a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről

Módosítja: 423/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 14.

 

190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet

az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről

Módosítja: 423/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 14.

 

246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet

a nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetéről

Módosítja: 423/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 14.

 

155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet

a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről

Módosítja: 423/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 14.

487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről

Módosítja: 423/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 14.

 

429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet

a turisztikai térségek meghatározásáról

Módosítja: 424/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 425/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 426/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 427/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 17.

 

301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről

Módosítja: 428/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

20/2021. (VI. 23.) MNB rendelet

a hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról

Módosítja: 21/2021. (VII. 15.) MNB r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

8/2019. (VII. 12.) MEKH rendelet

a rendszer-összekötési pontokra vonatkozó szabályok harmadik országok tekintetében történő alkalmazhatóságáról

Módosítja: 8/2021. (VII. 15.) MEKH r.

Hatályos: 2021. 07. 18.

 

9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 13/2021. (VII. 15.) HM r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet

az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról

Módosítja: 13/2021. (VII. 15.) HM r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

19/2013. (IX. 6.) HM rendelet

az egyes költségtérítésekről

Módosítja: 13/2021. (VII. 15.) HM r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

7/2015. (VI. 22.) HM rendelet

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól

Módosítja: 13/2021. (VII. 15.) HM r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

10/2015. (VII. 30.) HM rendelet

a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról

Módosítja: 13/2021. (VII. 15.) HM r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

8/2018. (VI. 22.) HM rendelet

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól

Módosítja: 13/2021. (VII. 15.) HM r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

21/2018. (XII. 28.) HM rendelet

a honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről

Módosítja: 13/2021. (VII. 15.) HM r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

1578/2020. (IX. 10.) Korm. határozat

a Külgazdasági és Külügyminisztérium egyes szervezeti egységeinek elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja: 1466/2021. (VII. 15.) Korm. h.

 

1744/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a közúti felújításokra vonatkozó kiemelt társadalmi igények megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1467/2021. (VII. 15.) Korm. h.

 

1716/2020. (X. 30.) Korm. határozat

a Mélykúti Kulturális és Sportközpont kialakításának előkészítésével kapcsolatos feladatok finanszírozásáról

Módosítja: 1469/2021. (VII. 15.) Korm. h.

 

1766/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a kisújszállási sportcsarnok beruházás előkészítésének támogatásáról

Módosítja: 1469/2021. (VII. 15.) Korm. h.

 

1771/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a lajosmizsei sportcsarnok beruházás előkészítésének támogatásáról

Módosítja: 1469/2021. (VII. 15.) Korm. h.

 

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1476/2021. (VII. 15.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1477/2021. (VII. 15.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1479/2021. (VII. 15.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1480/2021. (VII. 15.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 07. 16.

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet

a területek biológiai aktivitásértékének számításáról

Hatályon kívül helyezi: 419/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 16.

 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Hatályon kívül helyezi: 419/2021. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2027. 07. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/135.

Megjelent: 2021. 07. 16.

 

Új jogszabályok

 

429/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel egyes általános forgalmi adóval összefüggő eltérő szabályok megállapításáról

Hatályos: 2021. 07. 17., 2021. 07. 31.

 

430/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 17.

 

431/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2021. 07. 17., 2021. 07. 31.

 

432/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 17.

 

433/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet

a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak meghatározásáról, valamint a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 17.

 

434/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet

az egyes továbbadott támogatások kihelyezésének részletes szabályairól szóló 187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 17.

 

435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet

a szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági eljárásokról és teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Hatályos: 2021. 08. 01., 2022. 01. 29., 2023. 08. 01.

 

436/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 17.

 

437/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet

a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 17.

 

14/2021. (VII. 16.) HM rendelet

a NATO országok által használt nemzeti menetparancs alkalmazásával kapcsolatos szabályokról

Hatályos: 2021. 07. 24.

 

1481/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

egészségügyi eszközök Mongólia számára történő biztosításáról

 

1482/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitációs kapacitásainak fejlesztését célzó beruházás előkészítéséről

 

1483/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

a Széchenyi Mikrohitel Konstrukcióról

 

1484/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

a Termőföld Magántőkealap létrehozásáról

 

1485/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

a Külpiaci Növekedési Támogatási Program létrehozásáról

 

1486/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

a Gazdaság Újraindítási Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint a közepes piaci tőkeértékű vállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által módosításra kerülő hitelkonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről

 

1487/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

a Nemzeti Ingatlanberuházás Helyszínkereső térinformatikai rendszer alkalmazása kiterjesztése, integrálása érdekében szükséges együttműködési megállapodás megkötéséről

 

1488/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

az uniós forrásból megvalósuló közbeszerzések ellenőrzésének egyszerűsítését szolgáló egyes intézkedésekről

 

1489/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok felhasználásának engedélyezéséről, valamint kormányhatározatok módosításáról

 

1490/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

az Úszónemzet Program részeként megvalósuló, “Minden gyermek tanuljon meg úszni!” alprogram bevezetéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1661/2020. (X. 15.) Korm. határozat módosításáról

 

1491/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a “Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat módosításáról

 

1492/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a végzettséget és tudományos fokozatokat tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről

Módosítja: 430/2021. (VII. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 17.

 

85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről

Módosítja: 432/2021. (VII. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 17.

 

163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet

a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak meghatározásáról, valamint a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 433/2021. (VII. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 17.

 

187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet

egyes továbbadott támogatások kihelyezésének részletes szabályairól

Módosítja: 434/2021. (VII. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 17.

 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 435/2021. (VII. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 01.

 

158/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földügyi Központ feladatairól

Módosítja: 435/2021. (VII. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 01.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 436/2021. (VII. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 17.

 

350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről

Módosítja: 437/2021. (VII. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 17.

 

1276/2017. (V. 31.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1489/2021. (VII. 16.) Korm. h.

 

1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1489/2021. (VII. 16.) Korm. h.

 

1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1489/2021. (VII. 16.) Korm. h.

 

1815/2019. (XII. 30.) Korm. határozat

a Makovecz Imre-életmű gondozásának folytatásával összefüggő további intézkedésekről

Módosítja: 1489/2021. (VII. 16.) Korm. h.

 

1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a migrációs nyomás és a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1489/2021. (VII. 16.) Korm. h.

 

1661/2020. (X. 15.) Korm. határozat

az Úszónemzet Program részeként megvalósuló, “Minden gyermek tanuljon meg úszni!” alprogram bevezetéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Módosítja: 1490/2021. (VII. 16.) Korm. h.

 

1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat

az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a “Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről

Módosítja: 1491/2021. (VII. 16.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet

a borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről

Hatályon kívül helyezi: 435/2021. (VII. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 01.

 

32/2007. (VIII. 15.) HM rendelet

a NATO menetparancs alkalmazásával kapcsolatos szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 14/2021. (VII. 16.) HM r.

Hatályos: 2021. 07. 24.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/136.

Megjelent: 2021. 07. 19.

 

Új jogszabályok

 

6/2021. (VII. 19.) CSTNM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek a bölcsődei ellátással összefüggő módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

28/2021. (VII. 19.) KKM rendelet

a védettségi igazolások egyoldalú elismeréséről szóló 17/2021. (V. 22.) KKM rendelet Svájci Államszövetséggel összefüggő módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 20.

 

Módosított jogszabályok

 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Módosítja: 6/2021. (VII. 19.) CSTNM r.

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

17/2021. (V. 22.) KKM rendelet

a védettségi igazolások egyoldalú elismeréséről

Módosítja: 28/2021. (VII. 19.) KKM r.

Hatályos: 2021. 07. 20.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/137.

Megjelent: 2021. 07. 21.

 

Új jogszabályok

 

438/2021. (VII. 21.) Korm. rendelet

országos népszavazás megrendezhetőségéről

Hatályos: 2021. 07. 21. 8 órától, 2021. 08. 05.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/138.

Megjelent: 2021. 07. 21.

 

Új jogszabályok

 

11/2021. (VII. 21.) NVTNM rendelet

az URBS PRO PATIENTE Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 22.

 

24/2021. (VII. 21.) AB határozat

a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 187. § (1) bekezdés b) pontjával kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

 

2/2021. Büntető jogegységi határozat

az emberi magatartás felróhatóságának megítéléséről

 

7/2021. Polgári jogegységi határozat

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerződésátruházási szabályainak érvényesüléséről

 

1493/2021. (VII. 21.) Korm. határozat

a Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja tornacsarnokának megépítéséhez és a kapcsolódó beruházásokhoz szükséges támogatásról

 

Módosított jogszabályok

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 11/2021. (VII. 21.) NVTNM r.

Hatályos: 2021. 07. 22.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/139.

Megjelent: 2021. 07. 23.

 

Új jogszabályok

 

439/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet

a járvány elleni védekezést elősegítő egyes intézkedésekről

Hatályos: 2021. 07. 24., 2021. 08. 07.

 

440/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet

a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiája 2019-2030 végrehajtásával összefüggő feladatok ellátásáért felelős szervezetek kijelöléséről

Hatályos: 2021. 08. 07.

 

441/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet

a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 24., 2021. 08. 07.

 

442/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet

a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 24.

 

443/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet

a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 08.

 

444/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet

a rozsdaövezeti akcióterületen létesített lakóingatlanban kialakított lakások vásárlásához kapcsolódó adó-visszatérítési támogatásról

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

1494/2021. (VII. 23.) Korm. határozat

a hazánknak járó európai uniós forrásokkal kapcsolatos kérdésekről

 

1495/2021. (VII. 23.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv végrehajtása érdekében Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó intézkedési lista jóváhagyásáról

 

1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint kormányhatározatok módosításáról és visszavonásáról

 

1497/2021. (VII. 23.) Korm. határozat

az állattenyésztési ágazatban a COVID-19 és a kiemelkedően magas takarmányárak okozta rendkívüli piaci helyzet kezeléséhez szükséges többletforrások biztosításáról

 

1498/2021. (VII. 23.) Korm. határozat

COVID-19 vakcina Portugália részére adásvétellel történő értékesítéséről

 

1499/2021. (VII. 23.) Korm. határozat

az építésgazdasági intézkedések összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1459/2021. (VII. 14.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 24.

 

1500/2021. (VII. 23.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.5-16-2016-00005 azonosító számú (“A Bükk Keleti Kapuja – A Szeleta Park Látogatóközpont kialakítása” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 24.

 

40/2021. (VII. 23.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

 

Módosított jogszabályok

 

402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről

Módosítja: 441/2021. (VII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 24., 2021. 08. 07.

 

402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről

Módosítja: 442/2021. (VII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 24.

 

156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet

a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól

Módosítja: 443/2021. (VII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 08.

 

1166/2020. (IV. 21.) Korm. határozat

a Budapesti Honvéd Sportegyesület 2020-2023. évi sportcélú létesítményfejlesztési programja előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Módosítja: 1496/2021. (VII. 23.) Korm. h.

 

2035/2020. (XII. 29.) Korm. határozat

a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem infrastrukturális fejlesztésével kapcsolatos kérdésekről

Módosítja: 1496/2021. (VII. 23.) Korm. h.

 

1145/2021. (III. 31.) Korm. határozat

a Magyar-Indonéz Tőkealap létrehozásáról

Módosítja: 1496/2021. (VII. 23.) Korm. h.

 

1486/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

a Gazdaság Újraindítási Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint a közepes piaci tőkeértékű vállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által módosításra kerülő hitelkonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja: 1496/2021. (VII. 23.) Korm. h.

 

1459/2021. (VII. 14.) Korm. határozat

az építésgazdasági intézkedések összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Módosítja: 1499/2021. (VII. 23.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 07. 24.

 

1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1500/2021. (VII. 23.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 07. 24.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1817/2019. (XII. 30.) Korm. határozat

az Állatorvostudományi Egyetem kampuszának komplex infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

Visszavonta: 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat.

 

1063/2021. (II. 19.) Korm. határozat

a Magyar Nemzeti Levéltár digitális adatvagyona Kormányzati Adattrezorban történő tárolása pénzügyi forrásának biztosításáról

Visszavonta: 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/140.

Megjelent: 2021. 07. 23.

 

Új jogszabályok

 

29/2021. (VII. 23.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Üzbég Köztársasággal összefüggő módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 24., 2021. 08. 01.

 

Módosított jogszabályok

 

7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet

védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról

Módosítja: 29/2021. (VII. 23.) KKM r.

Hatályos: 2021. 07. 24., 2021. 08. 01.

 

27/2021. (VII. 12.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet San Marino Köztársasággal összefüggő módosításáról

Módosítja: 29/2021. (VII. 23.) KKM r.

Hatályos: 2021. 08. 01.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.