Változik a duális képzéshez kapcsolódó elszámolás

A szakirányú oktatáshoz kapcsolódó adócsökkentő tételeket a szociális hozzájárulási adóból lehet kedvezményként érvényesíteni 2022. január 1-től.

Az adónemek számának csökkentése miatt a szakképzési hozzájárulási kötelezettség, mint önálló adónem, megszűnt. A szakképzési hozzájárulás kivezetésével a tanulókkal, hallgatókkal szakképzési munkaszerződést, illetve hallgatói munkaszerződést kötő munkáltatók számára a jogszabály a jövőben a szociális hozzájárulási adóból biztosítja a korábban a szakképzési hozzájárulási kötelezettségből érvényesíthető kedvezményeket.

A Szocho tv. az adókedvezmények tekintetében kiegészült a 2022. január 1-jén hatályba lépő új 17/A. §-sal, amely biztosítja a csökkentő tételek elszámolását:

  • a szakképző intézményben és szakiskolában (tanulói és felnőttképzési jogviszonyban) tanulókkal kötött szakképzési munkaszerződésre,
  • a felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben résztvevőt illetően, ha az nem a duális képzőhely saját munkavállalója,
  • a sikeres szakmai vizsgát követően igénybe vehető „sikerdíj”-ra,
  • a felsőoktatási duális és gyakorlatigényes alapképzésekre vonatkozóan.

A Szocho tv. 36/D. § a kifutó képzésekre kötött tanulószerződések és az együttműködési megállapodások esetén is lehetővé teszi az adókedvezmény igénybevételét.

Az elszámolható kedvezmény mértékének meghatározásához szükséges szakma-/súlyszorzókat a Szakképzési tv. végrehajtási rendelete (332/A,332/B,332/C §) tartalmazza. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy 2022-ben a munkanapok száma 255, ez befolyásolja a napi elszámolható összeget.

A fizetendő szociális hozzájárulási adót meghaladó, illetve a szociális hozzájárulási adó fizetésére törvény alapján nem köteles adóalanyok az adókedvezményt visszaigénylés keretében érvényesíthetik.

 

Kérdés esetén keressék duális képzési tanácsadóinkat.