Összefogás a KKV Innovációs Központ létrehozásáért

Magyarország európai viszonylatban a mérsékelt innovátorok közé tartozik, ugyanakkor a GDP arányos K+F+I ráfordítás évről évre növekszik. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Baranya megyét az országos szint alatti ráfordítás jellemzi. A megyében sok innovatív vállalkozás van ugyan, de többen rejtve, elszigetelve dolgoznak. A helyi vállalkozásokban rejlő lehetőségek bemutatására jelenleg nincs egy olyan fizikai tér, amely virtuális, modern eszközökkel felszerelve a potenciális befektetők és partnerek számára megmutatná mindazt a tudást, amivel rendelkeznek. A fenti problémák megoldására szükséges egy hiánypótló innovációs központ létrehozása, melynek létrejöttére a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, a Baranya Megyei Önkormányzat, a Pécsi Tudományegyetem (PTE), valamint a Pécs-Baranyai Gazdaságfejlesztő és Szolgáltató Nonprofit Kft. együttműködési megállapodást köt.

Az együttműködés célja a helyi, Baranya megyei innovatív vállalkozások és a PTE termékeinek és szolgáltatásainak egy közös fizikai térben történő, egységes megjelenítése; rendszeres fejlesztési fórumok szervezése és koordinálása; a helyi gazdaság és a tudásközpontok valós együttműködésének generálása; a tudás- és technológia-transzfer koordinálása, dinamizálása; pályaorientációs tevékenység szervezése az általános iskolától az egyetemig; a helyi innovációk regionális és országos láthatóságának megteremtése; innovatív cégek kooperációjának támogatása; valamint a megye befektető-vonzási képességének fejlesztése.

Az együttműködés keretében a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara vállalja, hogy népszerűsíti a központot a baranyai vállalkozások körében saját kommunikációs felületein és támogatja annak szakmai tevékenységét. Tanácsadást ad a központ szolgáltatásait igénybe vevő vállalkozásoknak, emellett szakértőket biztosít a KKV-k innovációs eredményeinek értékeléséhez. A kamara vállalja, hogy a vállalati fejlesztések és az egyetemi kapacitások, illetve projektek közötti hatékony, kompetencia alapú együttműködéseket szervezi valamint a 2022-2027-es programozási időszakban a további fejlesztést biztosító forrást és/vagy annak lehetőségét megtervezi és megteremti a hazai és nemzetközi pályázati rendszerben. Herbály István és Lengvárszky Szabolcs, mint ötletgazdák kamarai tisztségüknél és szakértelmüknél fogva biztosítják a központ tevékenységének szakmai koordinálását, támogatják a jelen megállapodásban vállalt feladatok megvalósítását.

Dr. Őri László, a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke elmondta, ezek az innovatív kisvállalkozások a megye gazdaságának motorjai, melyek hozzájárulhatnak Baranya gazdaság fejlesztéséhez. Közös célunk. ezeknek a vállalkozásoknak az összefogása, segítése, tette hozzá a megyei elnök. A Baranya Megyei Önkormányzat vállalja, hogy finanszírozza a központ elindításához szükséges eszközök és immateriális javak beszerzését. Támogatja a központ kommunikációs tevékenységét és szakértőket biztosít a központba jelentkező KKV-k innovációs eredményeinek értékeléséhez. A közeljövőben kiírásra kerülő TOP+ (2021-2027) programokban lehetőség szerint a központ további fejlesztését biztosító forrást és/vagy annak lehetőségét megtervezi, megteremti.

A Pécsi Tudományegyetem, mint a megye legjelentősebb innovációs szereplője rendelkezik a szükséges szakmai kompetenciákkal, hogy a térség vállalkozásainak innováció iránti igényét minél inkább felkeltse, KFI tevékenységeiket támogassa és megismerhetővé, elérhetővé tegye a KKV szektor számára is. Ezen túlmenően helyzetéből és lehetőségeiből adódóan a Pécsi Tudományegyetem ipartelepítő tényezőként is fontos szerepet játszik a térség fejlődésében. Mindezek fényében a PTE vállalja, hogy finanszírozza a központ elindításához szükséges eszközök és immateriális javak beszerzését. Támogatja a központ kommunikációs tevékenységét saját kommunikációs felületein; szakértőket biztosít a KKV-k innovációs eredményeinek értékeléséhez; a fejlesztési fórumokon, szakmai eseményeken a szakterületnek megfelelően biztosítja az egyetemi kutatók és szakemberek részvételét; bemutatja az egyetem aktuális és releváns innovációit, a vállalkozások számára a fejlesztéseik megvalósítását támogató core facility-(ke)t; bemutatja a tervezett, a helyi gazdaság által kapcsolódási lehetőséget biztosító fejlesztéseit; bemutatja a tudományterületek legújabb trendjeit; a 2022-2027-es programozási időszakban a központ további fejlesztését biztosító forrást és/vagy annak lehetőségét megtervezi, a PTE által elérhető forrásrendszerekben.

A Pécs-Baranyai Gazdaságfejlesztő és Szolgáltató Nonprofit Kft. vállalja, hogy egy éven keresztül finanszírozza a központ számára az irodahelyiséget valamint az adminisztrációt és támogatja a központ kommunikációs tevékenységét saját kommunikációs felületein.