Tanuló, ha beteg

Betegszabadság, táppénz és a képzés után járó adókedvezmény számításának szabályai a képzőhelyeken.

A tanuló a szakképzési munkaszerződés időtartama alatt a társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultság szempontjából

  • munkaviszonyban foglalkoztatott biztosítottnak minősül
  • a munkaviszony időtartama nyugellátásra jogosító szolgálati időnek,
  • a munkabére nyugdíjalapot képező jövedelemnek számít.

A szakmát tanulókat betegség miatti keresőképtelenségük első 15 napjára (néhány tp. kód kivételével) az Mt. szerinti betegszabadság illeti meg, és csak a betegszabadság lejártát követően jogosultak táppénzre. A szakképzési munkaszerződéssel rendelkezők keresőképtelenségüket minden esetben orvos által kiállított keresőképtelenségről szóló dokumentummal tudják igazolni. Ez vonatkozik a szakképző intézményi oktatási napokon fennálló keresőképtelenség igazolására is.

A duális képzés adókedvezménye a tanuló betegsége idején:

A képzőhely az adócsökkentő tételt kizárólag azokra a napokra veheti igénybe, amelyek nem minősülnek a szakképző intézményben teljesítendő oktatási napoknak és a tanuló munkabérre jogosult. A betegszabadság idejére járó távolléti díj munkabérnek számít.

A keresőképtelenség azon időtartamára, melyre a tanuló, képzésben résztvevő személy táppénzre jogosult, az adócsökkentő tételt érvényesíteni nem lehet. A táppénz az egészségbiztosítás pénzbeli ellátása, így nem minősül munkabérnek.

Ha például a tanuló szakirányú oktatása alatt a páratlan héten a szakképző intézményben kell hogy oktatási napjait töltse, páros heteken pedig a duális képzőhelyen vesz részt szakirányú oktatáson, és két hét keresőképtelenséget igazol, melyre (10 munkanap) betegszabadságra jogosult, az adókedvezmény igénybevételére csak a képzőhelyi páros hétre eső keresőképtelenség napjai jogosítanak, függetlenül attól, hogy a szakképző intézmény oktatási napjaira is betegszabadságot kell számára elszámolni.

 

Számítási példa:

Egy 10. évfolyamra járó szakács tanuló 2021. szeptember 1-vel kezdte meg tanulmányait a képzőhelyen. Szakképzési munkaszerződése alapján bére br. 100.440,-Ft/hó.

A tanuló 2022. január 31-től február 22-ig keresőképtelen állományba kerül. Kérdések:

  • A tanuló után milyen mértékű adókedvezményre jogosult a képzőhely?
  • Mennyi a tanuló februári munkabére?

A szakirányú oktatás egy napra jutó arányosított önköltsége: 12.472,- Ft

A tanulói bér egy napra: br. 100.440,-Ft/20 munkanap=5.022,-Ft

A tanuló februári beosztása az alábbiak szerint alakult:

2022.febr. H K Sze Cs P Szo V Adókedv. napok száma Tanulói bér
iskola (31.) Bsz 1. Bsz 2. Bsz 3. Bsz 4. Bsz 5. 6. 0 4*(5.022*0,7)
képzőhely 7. Bsz 8. Bsz 9. Bsz 10. Bsz 11. Bsz 12. 13. 5 5*(5.022*0,7)
iskola 14. Bsz 15. Bsz 16. Bsz 17. Bsz 18. Bsz 19. 20. 0 5*(5.022*0,7)
képzőhely 21. Tp 22. Tp 23. 24. 25. 26. 27. 3 3*5.022
iskola 28. 0 5.022
Elszámolható adókedvezmény 8*12.472=99.776,-Ft

Össz.bér:
69.304,-Ft
(+ 2 nap táppénz)

  1. Az első és a harmadik hét napjait nem vehetjük az adókedvezménynél számításba, miután azok iskolai napok, csak keresőképtelenség miatt nem tudott azokon részt venni a tanuló. A keresőképtelen napjára a tanuló betegszabadságra jogosult, ami az egy napi távolléti díjának a 70%-a.
  2. A második heti betegszabadságos napokra (7-11-ig), öt napra igénybe vehető a kedvezmény, miután a betegszabadságra kifizetett távolléti díj munkabérnek minősül, és az a képzőhelyen töltendő napjaira illeti meg a tanulót.
  3. Miután a keresőképtelenség a negyedik héten, 21-22-én is fennáll, de a 15 nap betegszabadság elfogyott, a tanulót már táppénz illeti meg. A csökkentő tétel a táppénz napjaira nem, csak az azt követő három napra, 23-25-ig érvényesíthető.