Heti jogász 2022. 13 – 14. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 13. héten a Magyar Közlöny 58 – 60. számai, a 14. héten a 61 – 65. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/58.

Megjelent: 2022. 03. 28.

 

Új jogszabályok

 

120/2022. (III. 28.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 29.

 

121/2022. (III. 28.) Korm. rendelet

az Ukrajnából menekült egészségügyi dolgozók magyarországi foglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól

Hatályos: 2022. 03. 29., 2022. 04. 12.

 

122/2022. (III. 28.) Korm. rendelet

tulajdonszerzési korlátozás alóli felmentésről

Hatályos: 2022. 03. 29.

 

123/2022. (III. 28.) Korm. rendelet

az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 29., 2022. 07. 01.

 

124/2022. (III. 28.) Korm. rendelet

az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet, továbbá a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 05.

 

125/2022. (III. 28.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 29.

 

126/2022. (III. 28.) Korm. rendelet

az Európai Unió brexit miatti kiigazításokra képzett Brexit Alkalmazkodási Tartalékból a magyar vállalkozások részére nyújtott támogatások igénylésének és a források felhasználásának részletes szabályairól szóló 733/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 29.

 

5/2022. (III. 28.) MvM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, továbbá a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 29.

 

2/2022. (III. 28.) PM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek új fejezeti kezelésű előirányzat és uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályok miatti módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 29.

 

Knk.II.39.058/2022/8. számú végzés

a Nemzeti Választási Bizottság 16/2021. számú határozatának megváltoztatásáról

 

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

 

1183/2022. (III. 28.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya között a Magyar Népköztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás, valamint e megállapodásnak a Man-szigetre, a Guernsey-i és Jersey-i Bailiwick-ekre, Gibraltárra, a Turks- és Caicos- szigetekre, valamint Bermudára történő kiterjesztéséről szóló, Budapesten, 1991. október 25-én és november 7-én a Magyar Köztársaság Kormánya és a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya között létrejött jegyzékváltás megszűnéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

1184/2022. (III. 28.) Korm. határozat

a Határigazgatási és Vízumpolitikai Eszköz Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról

Hatályos: 2022. 03. 29.

 

1185/2022. (III. 28.) Korm. határozat

a 2021-2027 közötti időszakban az európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló Interreg VI-A NEXT Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna 2021-2027 Program elfogadásáról

 

1186/2022. (III. 28.) Korm. határozat

a Stipendium Hungaricum program keretében a “Students at Risk” alprogram bevezetéséről és az ehhez szükséges finanszírozás biztosításáról

 

1187/2022. (III. 28.) Korm. határozat

a Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál számlavezetéssel érintett önkormányzatok átmeneti helyzetének rendezéséről

 

1188/2022. (III. 28.) Korm. határozat

a Nemzeti Fegyvergyártási Oktatási Központ projekt megvalósításának jóváhagyásáról

 

1189/2022. (III. 28.) Korm. határozat

fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

 

1190/2022. (III. 28.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program céljaival összhangban a Mikepércsi Református Egyházközség Élő Forrás Kútja Idősek Otthona felújításának és fejlesztésének II. üteme érdekében szükséges forrás biztosításáról

 

1191/2022. (III. 28.) Korm. határozat

a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház “A” és “B” épületek homlokzati korlát és árnyékoló rendszerének kialakításáról

 

1192/2022. (III. 28.) Korm. határozat

egyes állami tulajdonú vagyonelemek ingyenes átadásáról

 

1193/2022. (III. 28.) Korm. határozat

egyes állami tulajdonban álló vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról, valamint az egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1357/2013. (VI. 24.) Korm. határozatban meghatározott hasznosítási cél módosításáról

 

1194/2022. (III. 28.) Korm. határozat

a csornai sportcsarnok beruházás megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

 

1195/2022. (III. 28.) Korm. határozat

a ráckevei Nagyboldogasszony szerb ortodox templom felújításával kapcsolatos intézkedésekről

 

1196/2022. (III. 28.) Korm. határozat

egyes helyi önkormányzatok támogatásáról

 

1197/2022. (III. 28.) Korm. határozat

egyes községi önkormányzatok beruházásainak támogatásáról

 

1198/2022. (III. 28.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében megvalósuló Veszprém belterületi közúthálózat fejlesztési céljainak és kapcsolódó tereinek megvalósítása elnevezésű projekthez kapcsolódó szakmai tartalom módosításáról

 

1199/2022. (III. 28.) Korm. határozat

a Kulcsi Fekete István Általános Iskola fejlesztéséről

 

1200/2022. (III. 28.) Korm. határozat

a Miskolci Szakképzési Centrum Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Szakképző Iskola komplex fejlesztéséről

 

1201/2022. (III. 28.) Korm. határozat

a nyírbátori Báthori István Múzeum felújításáról

 

1202/2022. (III. 28.) Korm. határozat

az ÓAM ÓZDI ACÉLMÜVEK Korlátolt Felelősségű Társaság barnamezős területeinek kiemelt társadalmi igényeken alapuló és munkahelyteremtést támogató beruházás keretében történő hasznosításáról szóló 1217/2021. (IV. 29.) Korm. határozat módosításáról

 

1203/2022. (III. 28.) Korm. határozat

Sé község önkormányzati beruházásának támogatásáról

 

1204/2022. (III. 28.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16-2017-00060 azonosító számú (“Szociális lakhatási lehetőségek javítása Kunágota településen” című) projekt támogatásának növeléséről

 

1205/2022. (III. 28.) Korm. határozat

egyes EFOP 4.1.2-17 uniós projektekben megvalósuló beruházások befejezéséhez szükséges pótmunkáinak támogatásáról

 

1206/2022. (III. 28.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 azonosító számú (“Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről

 

1207/2022. (III. 28.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről

 

Módosított jogszabályok

 

60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásáról

Módosítja: 120/2022. (III. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 03. 29.

 

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól

Módosítja: 123/2022. (III. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 03. 29., 2022. 07. 01.

 

110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet

az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 124/2022. (III. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 05.

 

413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről

Módosítja: 124/2022. (III. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 05.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 125/2022. (III. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 03. 29.

 

733/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

az Európai Unió brexit miatti kiigazításokra képzett Brexit Alkalmazkodási Tartalékból a magyar vállalkozások részére nyújtott támogatások igénylésének és a források felhasználásának részletes szabályairól

Módosítja: 126/2022. (III. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 03. 29.

 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Módosítja: 5/2022. (III. 28.) MvM r.

Hatályos: 2022. 03. 29.

 

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet

a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról

Módosítja: 5/2022. (III. 28.) MvM r.

Hatályos: 2022. 03. 29.

 

9/2018. (X. 19.) PM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 2/2022. (III. 28.) PM r.

Hatályos: 2022. 03. 29.

 

1793/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram stratégiai összefüggéseiről

Módosítja: 1186/2022. (III. 28.) Korm. h.

 

1217/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

az ÓAM ÓZDI ACÉLMÜVEK Korlátolt Felelősségű Társaság barnamezős területeinek kiemelt társadalmi igényeken alapuló és munkahelyteremtést támogató beruházás keretében történő hasznosításáról

Módosítja: 1202/2022. (III. 28.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1591/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

orvostechnikai eszközök, valamint egyéni védőeszközök Hargita megye, Kovászna megye és Maros megye számára történő adományozásáról

Visszavonta: 1193/2022. (III. 28.) Korm. határozat.

 

1787/2021. (XI. 8.) Korm. határozat

a Gambiai Köztársaság részére történő COVID-19 vakcina adományozásáról

Visszavonta: 1193/2022. (III. 28.) Korm. határozat.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/59.

Megjelent: 2022. 03. 30.

 

Új jogszabályok

 

127/2022. (III. 30.) Korm. rendelet

az iskolaszövetkezetek, a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek és a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetei számára fizetendő minimális szolgáltatási díjról

Hatályos: 2022. 04. 02.

 

3/2022. (III. 30.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet és a víziközmű-szolgáltatók és ellátásért felelősök adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 13/2019. (X. 4.) MEKH rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 01.

 

6/2022. (III. 30.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok tőkeemelésével kapcsolatos módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 31.

 

13/2022. (III. 30.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2022. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról

Hatályos: 2022. 04. 04.

 

14/2022. (III. 30.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 02., 2022. 09. 15.

 

15/2022. (III. 30.) AM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 14/2021. (III. 25.) AM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 31.

 

6/2022. (III. 30.) HM rendelet

az állami célú légiközlekedés repülőhajózó, ejtőernyős és földi gyakorló berendezés oktató szakszemélyzet szakszolgálati engedélyeinek és képzéseinek szabályairól

Hatályos: 2022. 04. 29.

 

3/2022. (III. 30.) PM rendelet

a pénzügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 10/2020. (X. 21.) PM rendelet, valamint a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 21/2021. (XII. 29.) PM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 31., 2022. 04. 14.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5044/2021/4. határozata

Az önkormányzati rendelet más jogszabályba történő ütközésének vizsgálatára irányuló eljárásnak nem tárgya az adózás alá vont ingatlanra vonatkozó forgalmi érték változás okainak megállapítása, illetve az adóévben bekövetkező gazdasági változások hatásának és következményeinek vizsgálata. A Kúria Önkormányzati Tanácsa az erre irányuló indítvány alapján azt vizsgálja, hogy az önkormányzati rendeletben szabályozott adómérték, az ingatlan megállapított forgalmi értékéhez viszonyítva nem minősül-e elkobzó jellegűnek.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5047/2021/3. határozata

Az önkormányzatok a közútfenntartást közfeladatként látják el, aminek kereteit magasabb szintű jogforrások jelölik ki. Törvénysértő ezért az önkormányzati rendelet, ha annak ellenére állapít meg díjfizetési kötelezettséget, hogy törvény jelöli ki a díjszedésre jogosultakat, és ezek között az önkormányzat nem szerepel.

 

1208/2022. (III. 30.) Korm. határozat

fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

 

1209/2022. (III. 30.) Korm. határozat

a Kelenföldi Duna-parti Sétány megvalósítását célzó kormányzati intézkedésekről

 

1210/2022. (III. 30.) Korm. határozat

a ceglédi Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet járóbeteg-szakellátásának fejlesztése keretében új szakrendelői épület kialakításának megvalósításáról

 

Módosított jogszabályok

 

11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről

Módosítja: 3/2022. (III. 30.) MEKH r.

Hatályos: 2022. 04. 01.

 

13/2019. (X. 4.) MEKH rendelet

a víziközmű-szolgáltatók és ellátásért felelősök adatszolgáltatási kötelezettségéről

Módosítja: 3/2022. (III. 30.) MEKH r.

Hatályos: 2022. 04. 01.

 

8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 6/2022. (III. 30.) MvM r.

Hatályos: 2022. 03. 31.

 

39/2011. (V. 18.) VM rendelet

az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról

Módosítja: 14/2022. (III. 30.) AM r.

Hatályos: 2022. 04. 02.

 

4/2014. (I. 27.) VM rendelet

a méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról

Módosítja: 14/2022. (III. 30.) AM r.

Hatályos: 2022. 04. 02.

 

5/2015. (II. 19.) FM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja: 14/2022. (III. 30.) AM r.

Hatályos: 2022. 04. 02.

 

9/2015. (III. 13.) FM rendelet

a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

Módosítja: 14/2022. (III. 30.) AM r.

Hatályos: 2022. 04. 02.

 

10/2015. (III. 13.) FM rendelet

az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről

Módosítja: 14/2022. (III. 30.) AM r.

Hatályos: 2022. 04. 02.

 

22/2016. (IV. 5.) FM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról

Módosítja: 14/2022. (III. 30.) AM r.

Hatályos: 2022. 04. 02.

 

37/2019. (VII. 26.) AM rendelet

a komlóültetvény létesítéséhez igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról

Módosítja: 14/2022. (III. 30.) AM r.

Hatályos: 2022. 04. 02.

 

55/2019. (XII. 10.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes támogatások számviteli nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról

Módosítja: 14/2022. (III. 30.) AM r.

Hatályos: 2022. 04. 02.

 

53/2020. (X. 27.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatásról

Módosítja: 14/2022. (III. 30.) AM r.

Hatályos: 2022. 04. 02.

 

19/2021. (V. 5.) AM rendelet

az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról

Módosítja: 14/2022. (III. 30.) AM r.

Hatályos: 2022. 04. 02., 2022. 09. 15.

 

14/2021. (III. 25.) AM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

Módosítja: 15/2022. (III. 30.) AM r.

Hatályos: 2022. 03. 31.

 

5/2003. (II. 1.) HM rendelet

az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének képzéséről

Módosítja: 6/2022. (III. 30.) HM r.

Hatályos: 2022. 04. 29.

 

16/1998. (X. 28.) HM-EüM együttes rendelet

az állami célú légi közlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről

Módosítja: 6/2022. (III. 30.) HM r.

Hatályos: 2022. 04. 29.

 

10/2020. (X. 21.) PM rendelet

a pénzügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

Módosítja: 3/2022. (III. 30.) PM r.

Hatályos: 2022. 04. 14.

 

21/2021. (XII. 29.) PM rendelet

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 3/2022. (III. 30.) PM r.

Hatályos: 2022. 03. 31.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

274/2017. (IX. 21.) Korm. rendelet

az iskolaszövetkezetek és a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek számára fizetendő minimális szolgáltatási díjról

Hatályon kívül helyezi: 127/2022. (III. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 02.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/60.

Megjelent: 2022. 03. 31.

 

Új jogszabályok

 

5/2022. (III. 31.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek rendvédelmi tisztjelöltjeiről és a rendvédelmi tisztjelölti szolgálati jogviszonyról

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

10/2022. (III. 31.) EMMI rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 01.

 

10/2022. (III. 31.) ITM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet és a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól szóló 70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 01.

 

11/2022. (III. 31.) ITM rendelet

a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 01.

 

Módosított jogszabályok

 

23/1997. (III. 19.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről

Módosítja: 5/2022. (III. 31.) BM r.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

11/2006. (III. 14.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról

Módosítja: 5/2022. (III. 31.) BM r.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

14/2012. (III. 30.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről

Módosítja: 5/2022. (III. 31.) BM r.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről

Módosítja: 10/2022. (III. 31.) EMMI r.

Hatályos: 2022. 04. 01.

 

67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről

Módosítja: 10/2022. (III. 31.) ITM r.

Hatályos: 2022. 04. 01.

 

70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól

Módosítja: 10/2022. (III. 31.) ITM r.

Hatályos: 2022. 04. 01.

 

12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet

a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről

Módosítja: 11/2022. (III. 31.) ITM r.

Hatályos: 2022. 04. 01.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

20/2016. (VI. 9.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeiről és a tisztjelölti szolgálati jogviszonyról

Hatályon kívül helyezi: 5/2022. (III. 31.) BM r.

Hatályos: 2022. 08. 01

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/61.

Megjelent: 2022. 04. 04.

 

Új jogszabályok

 

128/2022. (IV. 4.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 07.

 

6/2022. (IV. 4.) IM rendelet

egyes cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 01., 2022. 09. 01.

 

7/2022. (IV. 4.) IM rendelet

a szerkezetátalakítási szakértő bírósági kirendelése és kirendelése megszüntetésének részletes szabályairól

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

8/2022. (IV. 4.) IM rendelet

a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 12., 2022. 07. 01.

 

9/2022. (IV. 4.) IM rendelet

a természetes személyek adósságrendezési eljárása kezdeményezéséhez benyújtandó kérelemről és az ahhoz csatolandó űrlapokról, dokumentumokról és nyilatkozatokról szóló 15/2015. (VIII. 28.) IM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

2/2022. PJe határozat

a bérleti jogviszonynak a bérbeadó vagyonkezelő által felmondással történt megszűnését követően a felmondás érvényességének, jogellenességének tárgyában

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.049/2021/4. határozata

Törvénysértő az önkormányzati rendelet, ha úgy állapít meg díjfizetési kötelezettséget, hogy a törvény által kijelölt díjszedésre jogosultak között az önkormányzat nem szerepel.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.050/2021/4. határozata

A behajtási tilalom vagy korlátozás szabályai megszegése esetére a helyi önkormányzat rendeletben nem jogosult szankciót meghatározni.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.051/2021/4. határozata

Az önkormányzatok a közútfenntartást közfeladatként látják el, aminek kereteit magasabb szintű jogforrások jelölik ki. Törvénysértő ezért az önkormányzati rendelet, ha annak ellenére állapít meg díjfizetési kötelezettséget, hogy törvény jelöli ki a díjszedésre jogosultakat, és ezek között az önkormányzat nem szerepel.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5052/2021/3. határozata

Az önkormányzati jogalkotó a vállalkozó adóalanyt az üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze után fizetendő építményadó vonatkozásában a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 13. és 13/A. §-ában biztosított adómentességen kívül nem részesítheti további adókedvezményben.

 

1/2022. (IV. 4.) NVTNM határozat

az egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról szóló 2021. évi CXXXIII. törvény 15. §-a, valamint 2. melléklete hatálybalépése napjának megállapításáról

 

Módosított jogszabályok

 

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 128/2022. (IV. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 07.

 

21/2006. (V. 18.) IM rendelet

a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

Módosítja: 6/2022. (IV. 4.) IM r.

Hatályos: 2022. 08. 01., 2022. 09. 01.

 

1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet

a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről

Módosítja: 6/2022. (IV. 4.) IM r.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet

a bírósági ügyvitel szabályairól

Módosítja: 8/2022. (IV. 4.) IM r.

Hatályos: 2022. 04. 12., 2022. 07. 01.

 

15/2015. (VIII. 28.) IM rendelet

a természetes személyek adósságrendezési eljárása kezdeményezéséhez benyújtandó kérelemről és az ahhoz csatolandó űrlapokról, dokumentumokról és nyilatkozatokról

Módosítja: 9/2022. (IV. 4.) IM r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/62.

Megjelent: 2022. 04. 05.

 

Új jogszabályok

 

129/2022. (IV. 5.) Korm. rendelet

a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

130/2022. (IV. 5.) Korm. rendelet

az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 06.

 

131/2022. (IV. 5.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 06.

 

132/2022. (IV. 5.) Korm. rendelet

az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet és az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 06.

 

1211/2022. (IV. 5.) Korm. határozat

egyes családpolitikai tárgyú kormányhatározatok módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 06.

 

1212/2022. (IV. 5.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante) közötti megállapodás megkötéséről és az azzal összefüggő feladatokról szóló 1666/2019. (XI. 28.) Korm. határozattal közzétett Megállapodás módosításával kapcsolatos feladatokról

 

1213/2022. (IV. 5.) Korm. határozat

a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás engedélyezési eljárása során felmerült települési igények megvalósításához szükséges többletforrások biztosításáról

 

1214/2022. (IV. 5.) Korm. határozat

fejezeti előirányzat címének módosításáról

 

1215/2022. (IV. 5.) Korm. határozat

a Külügyi és Külgazdasági Intézet és a Magyar Diplomáciai Akadémia épülete felújításának megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről

 

1216/2022. (IV. 5.) Korm. határozat

a Központi Közigazgatási Irattár többletköltségeinek finanszírozásáról

 

1217/2022. (IV. 5.) Korm. határozat

a Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó ingóságok beszerzéséről

 

1218/2022. (IV. 5.) Korm. határozat

a Ferencvárosi Szabadidő- és Sportpark részeként szabadtéri atlétikai edzőpályák és kapcsolódó létesítményei megvalósításáról

 

1219/2022. (IV. 5.) Korm. határozat

a Hajdúnánás város külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1536/2021. (VIII. 3.) Korm. határozat módosításáról

 

1220/2022. (IV. 5.) Korm. határozat

a Sajópetri község külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

 

1221/2022. (IV. 5.) Korm. határozat

az URBS PRO PATIENTE Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működésével kapcsolatos intézkedésekről

 

1222/2022. (IV. 5.) Korm. határozat

a KEHOP-1.4.0 felhívás keretében nevesített, “Árvízi biztonság növelése a Dél-Duna területén” című projekt indikatív támogatási keretösszegének módosításáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 06.

 

Módosított jogszabályok

 

423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a felsőoktatási felvételi eljárásról

Módosítja: 129/2022. (IV. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet

az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról

Módosítja: 130/2022. (IV. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 06.

 

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 131/2022. (IV. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 06.

 

323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet

egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 132/2022. (IV. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 06.

 

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 132/2022. (IV. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 06.

 

1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozat

a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsról

Módosítja: 1211/2022. (IV. 5.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 04. 06.

 

1292/2012. (VIII. 13.) Korm. határozat

a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsáról

Módosítja: 1211/2022. (IV. 5.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 04. 06.

 

1712/2014. (XII. 5.) Korm. határozat

az Idősek Tanácsáról

Módosítja: 1211/2022. (IV. 5.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 04. 06.

 

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1211/2022. (IV. 5.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 04. 06.

 

1503/2016. (IX. 21.) Korm. határozat

a Nemzeti Önkéntes Tanácsról

Módosítja: 1211/2022. (IV. 5.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 04. 06.

 

1882/2017. (XI. 30.) Korm. határozat

a Roma Szakkollégiumi Tanács létrehozásáról és működéséről

Módosítja: 1211/2022. (IV. 5.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 04. 06.

 

1098/2018. (III. 19.) Korm. határozat

a családbarát kormányzati intézkedésekről

Módosítja: 1211/2022. (IV. 5.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 04. 06.

 

1368/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a fiatalok pénzügyi tudatosságát növelő oktatási kompetenciák támogatásáról

Módosítja: 1211/2022. (IV. 5.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 04. 06.

 

1701/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

a magyarországi cserkészet támogatásáról

Módosítja: 1211/2022. (IV. 5.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 04. 06.

 

1110/2019. (III. 12.) Korm. határozat

a családvédelmi akcióterv részét képező kormányzati intézkedésekről

Módosítja: 1211/2022. (IV. 5.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 04. 06.

 

1685/2020. (X. 22.) Korm. határozat

az Európai Unió számára készített, “A nők szerepének erősítése a családban és a társadalomban” (2021-2030) akcióterv elfogadásáról, valamint a végrehajtásának a 2021-2022. évekre szóló Intézkedési Tervéről

Módosítja: 1211/2022. (IV. 5.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 04. 06.

 

1894/2020. (XII. 9.) Korm. határozat

a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2021-2022. évi cselekvési programjáról

Módosítja: 1211/2022. (IV. 5.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 04. 06.

 

1273/2021. (V. 17.) Korm. határozat

a Stipendium Peregrinum ösztöndíjprogram megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja: 1211/2022. (IV. 5.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 04. 06.

 

1463/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

az Erzsébet-táborok kapacitásbővítésének előkészítéséhez szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1211/2022. (IV. 5.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 04. 06.

 

1053/2008. (VIII. 4.) Korm. határozat

a “Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

Módosítja: 1211/2022. (IV. 5.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 04. 06.

 

1199/2010. (IX. 29.) Korm. határozat

a Társadalmi Felzárkózási és Cigányügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról

Módosítja: 1211/2022. (IV. 5.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 04. 06.

 

1039/2012. (II. 22.) Korm. határozat

az Emberi Jogi Munkacsoportról

Módosítja: 1211/2022. (IV. 5.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 04. 06.

 

1712/2014. (XII. 5.) Korm. határozat

az Idősek Tanácsáról

Módosítja: 1211/2022. (IV. 5.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 04. 06.

 

1369/2020. (VII. 6.) Korm. határozat

a rozsdaövezetekben megvalósuló “Városi Otthonteremtés Program” elindításához szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1211/2022. (IV. 5.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 04. 06.

 

1685/2020. (X. 22.) Korm. határozat

az Európai Unió számára készített, “A nők szerepének erősítése a családban és a társadalomban” (2021-2030) akcióterv elfogadásáról, valamint a végrehajtásának a 2021-2022. évekre szóló Intézkedési Tervéről

Módosítja: 1211/2022. (IV. 5.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 04. 06.

 

1668/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

a térségi közúti beruházásokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról

Módosítja: 1213/2022. (IV. 5.) Korm. h.

 

1727/2020. (X. 30.) Korm. határozat

az új Nemzeti Atlétikai Központ megvalósításához szükséges források biztosításáról

Módosítja: 1218/2022. (IV. 5.) Korm. h.

 

1536/2021. (VIII. 3.) Korm. határozat

a Hajdúnánás város külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Módosítja: 1219/2022. (IV. 5.) Korm. h.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1222/2022. (IV. 5.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 04. 06.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/63.

Megjelent: 2022. 04. 06.

 

Új jogszabályok

 

1/2022. (IV. 6.) NMHH rendelet

a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 21., 2022. 07. 01.

 

Módosított jogszabályok

 

7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet

a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól

Módosítja: 1/2022. (IV. 6.) NMHH r.

Hatályos: 2022. 04. 21., 2022. 07. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/64.

Megjelent: 2022. 04. 07.

 

Új jogszabályok

 

133/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet

a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről

Hatályos: 2022. 06. 06.

 

134/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet

a vasút-villamos üzemeltetéséhez kapcsolódó egyes személyszállítási szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 12.

 

135/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos jogharmonizációs célú módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 08., 2022. 05. 26.

 

136/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet

a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

137/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 10.

 

138/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet és a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer rendeltetéséről, feladatairól, eljárási rendjéről, a közreműködők kötelezettségeiről szóló 278/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 08.

 

139/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet

az E.ON Áramszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%-os üzletrészének az MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megvásárlása nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Hatályos: 2022. 04. 08.

 

140/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 08.

 

141/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 08.

 

142/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 08.

 

143/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 08.

 

144/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet és az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 09.

 

145/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 09.

 

10/2022. (IV. 7.) IM rendelet

a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 10., 2022. 05. 01.

 

1223/2022. (IV. 7.) Korm. határozat

egyes kutatás-fejlesztési és innovációs célú programok és projektek támogatásáról

 

1224/2022. (IV. 7.) Korm. határozat

egy állami tulajdonban álló vagyontárgy ingyenes tulajdonba adásáról

 

1225/2022. (IV. 7.) Korm. határozat

a Nemzeti Egészséginformatikai Stratégiáról szóló 1455/2021. (VII. 13.) Korm. határozat módosításáról

 

1226/2022. (IV. 7.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv végrehajtása érdekében Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó intézkedési lista jóváhagyásáról szóló 1495/2021. (VII. 23.) Korm. határozat módosításáról

 

1227/2022. (IV. 7.) Korm. határozat

a felcsúti Endresz György Általános Iskola építéséről szóló 1667/2020. (X. 15.) Korm. határozat módosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet

a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

Módosítja: 134/2022. (IV. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 12.

 

271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet

az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről

Módosítja: 134/2022. (IV. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 12.

 

39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet

a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről

Módosítja: 134/2022. (IV. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 12.

 

121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet

a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól

Módosítja: 134/2022. (IV. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 12.

 

168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet

a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről

Módosítja: 135/2022. (IV. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 05. 26.

 

235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól

Módosítja: 135/2022. (IV. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 05. 26.

 

16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet

a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól

Módosítja: 135/2022. (IV. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 05. 26.

 

374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet

egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról

Módosítja: 135/2022. (IV. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 05. 26.

 

6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet

a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól

Módosítja: 135/2022. (IV. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 05. 26.

 

197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet

az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Módosítja: 135/2022. (IV. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 05. 26.

 

28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet

az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről

Módosítja: 135/2022. (IV. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 08.

 

451/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának, valamint a támogatás megváltoztatásának szabályairól

Módosítja: 135/2022. (IV. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 05. 26.

 

348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 136/2022. (IV. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

Módosítja: 137/2022. (IV. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 10.

 

234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 138/2022. (IV. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 08.

 

278/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet

a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer rendeltetéséről, feladatairól, eljárási rendjéről, a közreműködők kötelezettségeiről

Módosítja: 138/2022. (IV. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 08.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 140/2022. (IV. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 08.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 141/2022. (IV. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 08.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 142/2022. (IV. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 08.

 

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 143/2022. (IV. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 08.

 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja: 144/2022. (IV. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 09.

 

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 144/2022. (IV. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 09.

 

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 145/2022. (IV. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 04. 09.

 

61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet

a jogszabályszerkesztésről

Módosítja: 10/2022. (IV. 7.) IM r.

Hatályos: 2022. 05. 01.

 

5/2019. (III. 13.) IM rendelet

a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről

Módosítja: 10/2022. (IV. 7.) IM r.

Hatályos: 2022. 04. 10., 2022. 05. 01.

 

1455/2021. (VII. 13.) Korm. határozat

a Nemzeti Egészséginformatikai Stratégiáról

Módosítja: 1225/2022. (IV. 7.) Korm. h.

 

1495/2021. (VII. 23.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv végrehajtása érdekében Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó intézkedési lista jóváhagyásáról

Módosítja: 1226/2022. (IV. 7.) Korm. h.

 

1667/2020. (X. 15.) Korm. határozat

a felcsúti Endresz György Általános Iskola építéséről

Módosítja: 1227/2022. (IV. 7.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről

Hatályon kívül helyezi: 133/2022. (IV. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 06.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/65.

Megjelent: 2022. 04. 08.

 

Új jogszabályok

 

9/2022. (IV. 8.) MNB rendelet

a “Nemes Nagy Ágnes” ezüst emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2022. 04. 11.

 

10/2022. (IV. 8.) MNB rendelet

a “Nemes Nagy Ágnes” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2022. 04. 11.

 

5/2022. (IV. 8.) KKM rendelet

a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 09.

 

Módosított jogszabályok

 

3/2017. (II. 28.) KKM rendelet

a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól

Módosítja: 5/2022. (IV. 8.) KKM r.
Hatályos: 2022. 04. 09.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.