Heti jogász 2022. 30 – 31. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 30. héten a Magyar Közlöny 124 – 129., a 31. héten a 130 – 132. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/124.

Megjelent: 2022. 07. 25.

 

Új jogszabályok

 

Magyarország Alaptörvénye

egységes szerkezetben

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/125.

Megjelent: 2022. 07. 25.

 

Új jogszabályok

 

 1. évi XXI. törvény

a honvédelmi adatkezelésekről

Hatályos: 2022. 11. 01., 2022. 11. 02., 2026. 01. 01.

 

 1. évi XXII. törvény

a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 26., 2022. 08. 01., 2022. 08. 25., 2022. 10. 01., 2023. 01. 01., 2023. 02. 01., 2023. 07. 01.

 

 1. évi XXIII. törvény

egyes választási tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 26., 2022. 10. 01.

 

Módosított jogszabályok

 

 1. évi LV. törvény

a magyar állampolgárságról

Módosítja: 2022. évi XXI. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi XXVI. törvény

a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

Módosítja: 2022. évi XXI. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi LXXXIV. törvény

a családok támogatásáról

Módosítja: 2022. évi XXI. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi CXII. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Módosítja: 2022. évi XXI. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi CXCI. törvény

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2022. évi XXI. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi XXXVI. törvény

a választási eljárásról

Módosítja: 2022. évi XXI. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi CLXXV. törvény

a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról

Módosítja: 2022. évi XXI. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi XLII. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

Módosítja: 2022. évi XXI. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi CXXII. törvény

a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről

Módosítja: 2022. évi XXI. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi CXXX. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról

Módosítja: 2022. évi XXI. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi XCVII. törvény

a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról

Módosítja: 2022. évi XXI. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi I. törvény

a közúti közlekedésről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01., 2023. 02. 01.

 

 1. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi C. törvény

a helyi adókról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi IV. törvény

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2022. 08. 01., 2023. 01. 01.

 

 1. évi XI. törvény

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XVI. törvény

a koncesszióról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XX. törvény

a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XXXIII. törvény

egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XXXIV. törvény

a szerencsejáték szervezéséről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XLI. törvény

a közjegyzőkről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XXXIII. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXVI. törvény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXXXIV. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi III. törvény

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XLVIII. törvény

a bányászatról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LV. törvény

a magyar állampolgárságról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXXVIII. törvény

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XCIII. törvény

a munkavédelemről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XXXIV. törvény

a Rendőrségről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LIII. törvény

a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LIII. törvény

a környezet védelmének általános szabályairól

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LVII. törvény

a vízgazdálkodásról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXVI. törvény

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXXV. törvény

a nemzetbiztonsági szolgálatokról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2022. 07. 26., 2023. 01. 01.

 

 1. évi XX. törvény

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XXI. törvény

a területfejlesztésről és a területrendezésről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XXV. törvény

a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XXXI. törvény

a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XXXVIII. törvény

a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LIII. törvény

a természet védelméről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LVIII. törvény

a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXXXI. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXXXV. törvény

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXVI. törvény

az atomenergiáról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXXVI. törvény

a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XXXI. törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XLVI. törvény

az Országos Magyar Vadászkamaráról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XLVII. törvény

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXVIII. törvény

az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2022. 07. 26.

 

 1. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXXXII. törvény

a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXXXIII. törvény

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXXXII. törvény

a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXL. törvény

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXLI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CLIV. törvény

az egészségügyről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CLV. törvény

a fogyasztóvédelemről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2022. 07. 26., 2023. 01. 01.

 

 1. évi CLIX. törvény

a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XII. törvény

a külföldre utazásról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXXXIV. törvény

a családok támogatásáról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XLIII. törvény

a temetőkről és a temetkezésről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXXXIV. törvény

a közúti közlekedési nyilvántartásról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXXI. törvény

a gazdasági kamarákról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XLII. törvény

a víziközlekedésről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXXXIV. törvény

a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXXVIII. törvény

a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XX. törvény

a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXIV. törvény

a kulturális örökség védelméről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LII. törvény

a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi C. törvény

az elektronikus hírközlésről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi I. törvény

a sportról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XVIII. törvény

a távhőszolgáltatásról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXXXIII. törvény

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXXXV. törvény

a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CLXIV. törvény

a kereskedelemről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2022. 08. 25., 2023. 01. 01.

 

 1. évi CLXXXIII. törvény

a vasúti közlekedésről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi V. törvény

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LIII. törvény

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi I. törvény

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi II. törvény

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XVII. törvény

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXXIV. törvény

a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXXX. törvény

a menedékjogról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXXXVI. törvény

a villamos energiáról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXXXIX. törvény

az államhatárról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXXIII. törvény

a kisajátításról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXXIX. törvény

a termőföld védelméről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CLXXXI. törvény

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XL. törvény

a földgázellátásról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XLVI. törvény

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XLVII. törvény

a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XCIX. törvény

az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XXXVII. törvény

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXII. törvény

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXLIV. törvény

a vízitársulatokról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi I. törvény

az anyakönyvi eljárásról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XXXVIII. törvény

a hagyatéki eljárásról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi L. törvény

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXXXVII. törvény

a Nemzeti Földalapról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXXII. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXXX. törvény

a jogalkotásról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CLXXXIV. törvény

a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CLXXXV. törvény

a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XXXIV. törvény

a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXVI. törvény

az Állami Számvevőszékről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXXV. törvény

a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XCIII. törvény

a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CVI. törvény

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXII. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXXVIII. törvény

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CLXII. törvény

a bírák jogállásáról és javadalmazásáról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CLXIII. törvény

az ügyészségről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CLXIV. törvény

a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CLXV. törvény

a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CLXVIII. törvény

a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CLXXV. törvény

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CLXXIX. törvény

a nemzetiségek jogairól

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2022. 07. 26., 2023. 01. 01.

 

 1. évi CLXXXIX. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2022. 07. 26., 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXC. törvény

a nemzeti köznevelésről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXCV. törvény

az államháztartásról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXCVI. törvény

a nemzeti vagyonról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXCIX. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2022. 07. 26., 2023. 01. 01.

 

 1. évi CCIII. törvény

az országgyűlési képviselők választásáról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CCIV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2022. 07. 26., 2023. 01. 01.

 

 1. évi CCIX. törvény

a víziközmű-szolgáltatásról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi I. törvény

a munka törvénykönyvéről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2022. 07. 26., 2023. 01. 01.

 

 1. évi II. törvény

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi V. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XXX. törvény

a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XXXVI. törvény

az Országgyűlésről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XLI. törvény

a személyszállítási szolgáltatásokról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XLVI. törvény

a földmérési és térképészeti tevékenységről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXXXVIII. törvény

a termékek piacfelügyeletéről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi C. törvény

a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXX. törvény

az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXXVI. törvény

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXXVII. törvény

a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXXXIV. törvény

a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CLIX. törvény

a postai szolgáltatásokról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CLXXX. törvény

az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CLXXXV. törvény

a hulladékról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CCV. törvény

a honvédek jogállásáról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CCXXIII. törvény

a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi V. törvény

a Polgári Törvénykönyvről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XXII. törvény

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XXXVI. törvény

a választási eljárásról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2022. 07. 26., 2022. 10. 01., 2023. 01. 01.

 

 1. évi XXXVII. törvény

az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi L. törvény

az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXXXVIII. törvény

a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXXXV. törvény

a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CCXXXVII. törvény

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CCXXXVIII. törvény

a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CCXL. törvény

a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CCXLI. törvény

a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XLII. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CV. törvény

a természetes személyek adósságrendezéséről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXXIII. törvény

az egészségügyi alapellátásról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CCXI. törvény

a kéményseprő-ipari tevékenységről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CCXXII. törvény

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XXXIII. törvény

az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXXIV. törvény

a településkép védelméről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXXX. törvény

a polgári perrendtartásról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CL. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CLV. törvény

a hivatalos statisztikáról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CLVI. törvény

a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi I. törvény

a közigazgatási perrendtartásról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXXVIII. törvény

az ügyvédi tevékenységről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XC. törvény

a büntetőeljárásról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CL. törvény

az adózás rendjéről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CLI. törvény

az adóigazgatási rendtartásról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CLII. törvény

az uniós vámjog végrehajtásáról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXXXIX. törvény

az oktatási nyilvántartásról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXXV. törvény

a kormányzati igazgatásról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXXXIX. törvény

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXXX. törvény

a szakképzésről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CX. törvény

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXXII. törvény

a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LIX. törvény

a különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXIV. törvény

az Erzsébet-táborokról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXXX. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CLXIV. törvény

az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi IX. törvény

a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XXXII. törvény

a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXII. törvény

a szülői felelősséget érintő nemzetközi igazságügyi együttműködésről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXIV. törvény

a szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXXX. törvény

a Budapest Diákváros megvalósításáról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2022. 07. 26.

 

 1. évi XCII. törvény

a jogi személyek nyilvántartásáról és a nyilvántartási eljárásról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

 1. évi XCIII. törvény

a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi C. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

 1. évi CXXIV. törvény

a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról és egyéb jogharmonizációs célú törvénymódosításról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXXX. törvény

a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXL. törvény

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXLV. törvény

az egykori Rozmaring Mezőgazdasági Termelőszövetkezet működési területén kárpótlásra váró személyek helyzetének rendezéséről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXLVI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről, valamint egyes, az ingatlan-nyilvántartással, területrendezéssel, településrendezéssel kapcsolatos és kulturális tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

 1. évi XXI. törvény

a honvédelmi adatkezelésről

Módosítja: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

 1. évi XXXVI. törvény

a választási eljárásról

Módosítja: 2022. évi XXIII. tv.

Hatályos: 2022. 07. 26., 2022. 10. 01.

 

 1. évi CLXXIX. törvény

a nemzetiségek jogairól

Módosítja: 2022. évi XXIII. tv.

Hatályos: 2022. 07. 26.

 

 1. évi I. törvény

a munka törvénykönyvéről

Módosítja: 2022. évi XXIII. tv.

Hatályos: 2022. 07. 26.

 

 1. évi LXXXVII. törvény

az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről

Módosítja: 2022. évi XXIII. tv.

Hatályos: 2022. 07. 26.

 

 1. évi CCXXXVIII. törvény

a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról

Módosítja: 2022. évi XXIII. tv.

Hatályos: 2022. 07. 26.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

 1. évi XCVII. törvény

a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról

Hatályon kívül helyezi: 2022. évi XXI. tv.

Hatályos: 2022. 11. 02.

 

 1. évi XIV. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1996. évi költségvetéséről

Hatályon kívül helyezi: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXXVI. törvény

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról

Hatályon kívül helyezi: 2022. évi XXII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/126.

Megjelent: 2022. 07. 26.

 

Új jogszabályok

 

29/2022. (VII. 26.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Hatályos: 2022. 07. 27.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/127.

Megjelent: 2022. 07. 27.

 

Új jogszabályok

 

 1. évi XXIV. törvény

Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Hatályos: 2022. 07. 28., 2022. 08. 01., 2022. 08. 11., 2022. 08. 20., 2022. 08. 26., 2022. 08. 27., 2022. 09. 01., 2022. 10. 01., 2022. 11. 01., 2023. 01. 01., 2023. 02. 13., 2023. 07. 01., 2023. 08. 01., 2024. 01. 01.

 

 1. évi XXV. törvény

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 10. 01., 2023. 01. 01.

 

 1. évi XXVI. törvény

a közérdekű nyugdíjas szövetkezet és a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete tagjai védelméről

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

262/2022. (VII. 27.) Korm. rendelet

a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2022. 07. 28., 2022. 08. 11.

 

263/2022. (VII. 27.) Korm. rendelet

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szabályainak a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2022. 07. 28., 2022. 08. 11.

 

264/2022. (VII. 27.) Korm. rendelet

a történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 28.

 

265/2022. (VII. 27.) Korm. rendelet

a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról szóló 178/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 28.

 

266/2022. (VII. 27.) Korm. rendelet

a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 12.

 

5/2022. (VII. 27.) GFM rendelet

a Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése, valamint egy gazdasági társaság cégneve változásának átvezetése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 28., 2022. 08. 11.

 

6/2022. (VII. 27.) TIM rendelet

a légiforgalmi tájékoztatás rendjéről és a légiforgalmi tájékoztató szolgálat ellátásáról

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

7/2022. (VII. 27.) TIM rendelet

a légiközlekedéssel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

8/2022. (VII. 27.) TIM rendelet

a földgáz biztonsági készlet mértékéről szóló 59/2021. (XII. 15.) ITM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 28.

 

1368/2022. (VII. 27.) Korm. határozat

a 2021-2027 közötti időszakban az európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló Interreg Duna Régió Program kereteinek elfogadásáról

 

1369/2022. (VII. 27.) Korm. határozat

a Szeged-Szabadka vasútvonalon a határforgalom ellenőrzés végrehajtása érdekében létrehozott ideiglenes infrastruktúra üzemeltetéséhez szükséges forrás 2022. évi biztosításáról

 

1370/2022. (VII. 27.) Korm. határozat

a VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 azonosító jelű, “Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” című felhívás keretében megvalósuló, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról

 

1371/2022. (VII. 27.) Korm. határozat

a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatási kérelmének a GINOP Plusz-3.2.1-21 – “A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül” tárgyú pályázati felhívásra történő benyújtásához való hozzájárulásról

 

1372/2022. (VII. 27.) Korm. határozat

a Kisalföldi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatási kérelmének a GINOP Plusz 3.2.1-21 azonosító számú, “A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül” című képzési támogatás pályázati felhívásában való részvételéhez szükséges hozzájárulásról

 

1373/2022. (VII. 27.) Korm. határozat

a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 2022. évi biztosításához szükséges fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

 

Módosított jogszabályok

 

 1. évi XXXIII. törvény

a pártok működéséről és gazdálkodásáról

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28.

 

 1. évi C. törvény

a helyi adókról

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28.

 

 1. évi IV. törvény

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28., 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXXXII. törvény

a gépjárműadóról

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXVI. törvény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28.

 

 1. évi XLII. törvény

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 08. 11.

 

 1. évi LXVI. törvény

a Bérgarancia Alapról

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XXXIII. törvény

a találmányok szabadalmi oltalmáról

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28.

 

 1. évi LIII. törvény

a környezet védelmének általános szabályairól

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28.

 

 1. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28., 2022. 08. 20., 2022. 08. 26., 2022. 09. 01., 2022. 10. 01.

 

 1. évi CXXV. törvény

a nemzetbiztonsági szolgálatokról

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28.

 

 1. évi XXI. törvény

a területfejlesztésről és a területrendezésről

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28.

 

 1. évi LXXXI. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28., 2022. 08. 26.

 

 1. évi LXXXI. törvény

a társadalombiztosítási nyugellátásról

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

 1. évi CXXI. törvény

a gazdasági kamarákról

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28.

 

 1. évi XLII. törvény

a víziközlekedésről

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28.

 

 1. évi XX. törvény

a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28., 2022. 08. 11.

 

 1. évi I. törvény

a sportról

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28.

 

 1. évi XXIV. törvény

a lőfegyverekről és lőszerekről

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28.

 

 1. évi CLXXXIII. törvény

a vasúti közlekedésről

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28., 2023. 01. 01.

 

 1. évi LIII. törvény

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28.

 

 1. évi XCVIII. törvény

a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28., 2022. 08. 26.

 

 1. évi CVI. törvény

az állami vagyonról

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28.

 

 1. évi CXXVII. törvény

az általános forgalmi adóról

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28.

 

 1. évi XLVI. törvény

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28.

 

 1. évi LXVII. törvény

a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28.

 

 1. évi CXXII. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28., 2022. 08. 01.

 

 1. évi CXIII. törvény

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28.

 

 1. évi CLXIV. törvény

a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28.

 

 1. évi CLXVII. törvény

a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28.

 

 1. évi CLXXV. törvény

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

 1. évi CLXXIX. törvény

a nemzetiségek jogairól

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28.

 

 1. évi CXCIV. törvény

Magyarország gazdasági stabilitásáról

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28.

 

 1. évi CXCV. törvény

az államháztartásról

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28., 2022. 11. 01., 2023. 01. 01.

 

 1. évi XLI. törvény

a személyszállítási szolgáltatásokról

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28., 2023. 01. 01.

 

 1. évi C. törvény

a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28.

 

 1. évi CXXVI. törvény

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28., 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXLVII. törvény

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28., 2022. 08. 26.

 

 1. évi CLXXXV. törvény

a hulladékról

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28., 2023. 07. 01., 2024. 01. 01.

 

 1. évi CCXIX. törvény

a hegyközségekről

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28.

 

 1. évi XXXVI. törvény

a választási eljárásról

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28.

 

 1. évi LXXXVII. törvény

az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28.

 

 1. évi CXXXVIII. törvény

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28.

 

 1. évi CLXXVII. törvény

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28.

 

 1. évi CCXII. törvény

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28.

 

 1. évi CCLII. törvény

egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28.

 

 1. évi LXXVI. törvény

a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 08. 26.

 

 1. évi LXVIII. törvény

a jövedéki adóról

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 08. 01., 2023. 02. 13., 2023. 08. 01.

 

 1. évi LXXIII. törvény

a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28.

 

 1. évi CXXX. törvény

a polgári perrendtartásról

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

 1. évi CLV. törvény

a hivatalos statisztikáról

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28.

 

 1. évi LXXVIII. törvény

az ügyvédi tevékenységről

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28.

 

 1. évi CL. törvény

az adózás rendjéről

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 08. 27.

 

 1. évi CLI. törvény

az adóigazgatási rendtartásról

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28., 2022. 08. 11.

 

 1. évi CLII. törvény

az uniós vámjog végrehajtásáról

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28.

 

 1. évi CLIII. törvény

az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28.

 

 1. évi LII. törvény

a szociális hozzájárulási adóról

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28., 2022. 08. 26.

 

 1. évi CXXV. törvény

a kormányzati igazgatásról

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28., 2022. 08. 01.

 

 1. évi CXXXVIII. törvény

az állami magasépítési beruházások megvalósításáról

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28.

 

 1. évi CVII. törvény

a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28.

 

 1. évi CXXII. törvény

a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28., 2022. 08. 26.

 

 1. évi CVI. törvény

egyes vagyonkezelő alapítványokról és az azoknak történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28.

 

 1. évi CXXIII. törvény

a családi gazdaságokról

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28.

 

 1. évi CXXX. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

 1. évi CXXXV. törvény

a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CLXIII. törvény

a szőlészetről és borászatról

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28.

 

 1. évi II. törvény

egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

 1. évi IX. törvény

a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28.

 

 1. évi LX. törvény

egyes agrártárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28.

 

 1. évi LXVIII. törvény

egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXIX. törvény

egyes adótörvények módosításáról

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28.

 

 1. évi XCIX. törvény

a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28.

 

 1. évi XCIII. törvény

a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi CXXIV. törvény

a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról és egyéb jogharmonizációs célú törvénymódosításról

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

 1. évi CXXXIII. törvény

egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28.

 

 1. évi CXLV. törvény

az egykori Rozmaring Mezőgazdasági Termelőszövetkezet működési területén kárpótlásra váró személyek helyzetének rendezéséről

Módosítja: 2022. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 28.

 

 1. évi XLIX. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Módosítja: 2022. évi XXVI. tv.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

 1. évi X. törvény

a szövetkezetekről

Módosítja: 2022. évi XXVI. tv.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

 1. évi LXIV. törvény

a szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Módosítja: 2022. évi XXVI. tv.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a történelmi emlékhelyekről

Módosítja: 264/2022. (VII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 28.

 

178/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet

a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról

Módosítja: 265/2022. (VII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 28.

 

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet

a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

Módosítja: 266/2022. (VII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 12.

 

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 5/2022. (VII. 27.) GFM r.

Hatályos: 2022. 07. 28., 2022. 08. 11.

 

26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet

a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről

Módosítja: 7/2022. (VII. 27.) TIM r.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

68/2011. (XI. 30.) NFM rendelet

a léginavigációs és a légiközlekedés biztonságát szolgáló egyéb földi berendezések engedélyezési eljárásáról és hatósági felügyeletéről

Módosítja: 7/2022. (VII. 27.) TIM r.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

56/2016. (XII. 22.) NFM rendelet

a Magyarország légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól

Módosítja: 7/2022. (VII. 27.) TIM r.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet

a légiforgalmi szolgálatok ellátásának és eljárásainak szabályairól

Módosítja: 7/2022. (VII. 27.) TIM r.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet

egyes légiközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja: 7/2022. (VII. 27.) TIM r.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

59/2021. (XII. 15.) ITM rendelet

a földgáz biztonsági készlet mértékéről

Módosítja: 8/2022. (VII. 27.) TIM r.

Hatályos: 2022. 07. 28.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

21/2019. (VIII. 2.) ITM rendelet

a légiforgalmi tájékoztatás rendjéről és a légiforgalmi tájékoztató szolgálat ellátásáról

Hatályon kívül helyezi: 6/2022. (VII. 27.) TIM r.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/128.

Megjelent: 2022. 07. 29.

 

Új jogszabályok

 

267/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet

az új építésű lakóingatlanokra vonatkozó kedvezményes általános forgalmi adó mérték alkalmazásáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet

az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól

Hatályos: 2022. 07. 30., 2022. 08. 13.

 

269/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet

az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet alkalmazása alóli kivételekről

Hatályos: 2022. 07. 30., 2022. 08. 13.

 

270/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet

a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 30.

 

271/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek a veszélyhelyzet során történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2022. 07. 30., 2022. 08. 13.

 

272/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes külszolgálattal kapcsolatos eltérő rendelkezésekről

Hatályos: 2022. 07. 30., 2022. 08. 13.

 

273/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet

a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2022. 07. 30., 2022. 08. 13.

 

274/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet

a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 30., 2022. 10. 31.

 

275/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet

a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2022. 07. 30., 2022. 08. 13.

 

276/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendeletnek a hallgatói átsorolást érintő módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 30., 2022. 09. 01.

 

277/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet

a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. kezességvállalásaihoz kapcsolódó állami viszontgarancia részletszabályairól szóló 505/2021. (VIII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 30.

 

8/2022. (VII. 29.) MEKH rendelet

az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint egyetemes szolgáltatás keretében vételezett villamos energia lakossági piaci árának meghatározásáról szóló 7/2022. (VII. 21.) MEKH rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

33/2022. (VII. 29.) SZTFH rendelet

egyes, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága feladatkörét érintő rendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 01., 2022. 08. 29., 2022. 09. 01.

 

19/2022. (VII. 29.) AM rendelet

a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról, a vadászvizsgáról, valamint a vadászíjjal, ragadozó madárral, magyar agárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsgákról

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

20/2022. (VII. 29.) AM rendelet

a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről szóló 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet, valamint a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

21/2022. (VII. 29.) AM rendelet

a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 30.

 

22/2022. (VII. 29.) AM rendelet

a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 30., 2023. 01. 01.

 

22/2022. (VII. 29.) BM rendelet

a 2022/2023. tanév rendjéről

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

23/2022. (VII. 29.) BM rendelet

a szerződéses határvadászok képzéséről és vizsgáztatásáról

Hatályos: 2022. 08. 01., 2022. 09. 01., 2024. 01. 01.

 

24/2022. (VII. 29.) BM rendelet

egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 31.

 

11/2022. (VII. 29.) HM rendelet

a honvédelmi alkalmazottak árvái kiegészítő támogatása megállapításának és folyósításának szabályairól

Hatályos: 2022. 07. 30.

 

1374/2022. (VII. 29.) Korm. határozat

a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat alkalmazásának eltérő szabályairól

Hatályos: 2022. 07. 30.

 

1375/2022. (VII. 29.) Korm. határozat

a katona egyéni felszerelésének beszerzéséhez szükséges források biztosításáról

 

1376/2022. (VII. 29.) Korm. határozat

az állami fenntartású egyetemekhez kapcsolódó szakkollégiumok fejlesztéséről

 

1377/2022. (VII. 29.) Korm. határozat

a Szeged-Hódmezővásárhely közötti vasút-villamos rendszer egyes kérdéseiről

 

1378/2022. (VII. 29.) Korm. határozat

címrendi módosításról és kiegészítésről, előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározatok módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 30.

 

Módosított jogszabályok

 

814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól

Módosítja: 270/2022. (VII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 30.

 

285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet

a kötvényről

Módosítja: 274/2022. (VII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 30.

 

82/2010. (III. 25.) Korm. rendelet

a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről

Módosítja: 274/2022. (VII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 30.

 

83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet

a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről

Módosítja: 274/2022. (VII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 10. 31.

 

78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól

Módosítja: 274/2022. (VII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 30.

 

79/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

az ÁÉKBV-alapkezelőre vonatkozó szervezeti, összeférhetetlenségi, üzletviteli és kockázatkezelési követelményekről

Módosítja: 274/2022. (VII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 30.

 

330/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet

a pénzügyi ágazathoz tartozó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

Módosítja: 274/2022. (VII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 30.

 

87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 276/2022. (VII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 30., 2022. 09. 01.

 

505/2021. (VIII. 19.) Korm. rendelet

a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. kezességvállalásaihoz kapcsolódó állami viszontgarancia részletszabályairól

Módosítja: 277/2022. (VII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 30.

 

7/2022. (VII. 21.) MEKH rendelet

az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint egyetemes szolgáltatás keretében vételezett villamos energia lakossági piaci árának meghatározásáról

Módosítja: 8/2022. (VII. 29.) MEKH r.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

15/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

a felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól

Módosítja: 33/2022. (VII. 29.) SZTFH r.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

9/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet

a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól

Módosítja: 33/2022. (VII. 29.) SZTFH r.

Hatályos: 2022. 08. 29.

 

20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól

Módosítja: 33/2022. (VII. 29.) SZTFH r.

Hatályos: 2022. 08. 01., 2022. 09. 01.

 

34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet

a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről

Módosítja: 20/2022. (VII. 29.) AM r.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

13/2001. (V. 9.) KöM rendelet

a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről

Módosítja: 20/2022. (VII. 29.) AM r.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet

a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról

Módosítja: 21/2022. (VII. 29.) AM r.

Hatályos: 2022. 07. 30.

 

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet

a növényvédelmi tevékenységről

Módosítja: 22/2022. (VII. 29.) AM r.

Hatályos: 2022. 07. 30., 2023. 01. 01.

 

30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

Módosítja: 23/2022. (VII. 29.) BM r.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

19/2022. (VII. 15.) BM rendelet

a szerződéses határvadászokról

Módosítja: 23/2022. (VII. 29.) BM r.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

20/2022. (VII. 15.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya vonatkozásában a hivatásos pótlék értékének meghatározásáról

Módosítja: 23/2022. (VII. 29.) BM r.

Hatályos: 2022. 09. 01., 2024. 01. 01.

 

44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról

Módosítja: 24/2022. (VII. 29.) BM r.

Hatályos: 2022. 07. 31.

 

44/2005. (X. 19.) EüM rendelet

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeiről

Módosítja: 24/2022. (VII. 29.) BM r.

Hatályos: 2022. 07. 31.

 

52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról

Módosítja: 24/2022. (VII. 29.) BM r.

Hatályos: 2022. 07. 31.

 

41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet

a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről

Módosítja: 24/2022. (VII. 29.) BM r.

Hatályos: 2022. 07. 31.

 

1/2009. (I. 30.) EüM rendelet

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról

Módosítja: 24/2022. (VII. 29.) BM r.

Hatályos: 2022. 07. 31.

 

3/2009. (II. 25.) EüM rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 24/2022. (VII. 29.) BM r.

Hatályos: 2022. 07. 31.

 

2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat

a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről

Módosítja: 1378/2022. (VII. 29.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 07. 30.

 

1318/2022. (VII. 1.) Korm. határozat

az ukrajnai infrastrukturális újjáépítéshez, valamint a belső menekültek megsegítéséhez szükséges pénzügyi forrás biztosításáról

Módosítja: 1378/2022. (VII. 29.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 07. 30.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

126/2013. (XII. 17.) VM rendelet

a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról

Hatályon kívül helyezi: 19/2022. (VII. 29.) AM r.

Hatályos: 2022. 08. 01

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/129.

Megjelent: 2022. 07. 30.

 

Új jogszabályok

 

278/2022. (VII. 30.) Korm. rendelet

a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 30. 12 órától.

 

279/2022. (VII. 30.) Korm. rendelet

a Rezsivédelmi Alap növeléséhez szükséges intézkedésekről

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

280/2022. (VII. 30.) Korm. rendelet

a biztonsági kőolajtermék készletek veszélyhelyzeti felhasználásáról

Hatályos: 2022. 07. 31., 2022. 08. 14.

 

Módosított jogszabályok

 

94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 278/2022. (VII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 30. 12 órától.

 

84/2022. (III. 5.) Korm. rendelet

a kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról

Módosítja: 278/2022. (VII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 30. 12 órától.

 

197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet

az extraprofit adókról

Módosítja: 279/2022. (VII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/130.

Megjelent: 2022. 08. 01.

 

Új jogszabályok

 

281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelettel kapcsolatos egyes rendelkezésekről

Hatályos: 2022. 08. 02., 2022. 08. 16.

 

282/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet

egyes államháztartási szabályoknak a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról és a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 02., 2022. 08. 16.

 

283/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet

a rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről szóló 16/1999. (II. 5.) Korm. rendelet, valamint a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet szakképzési tárgyú módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 16.

 

284/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet

a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról szóló 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 06.

 

285/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet

a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátus Dialógus Központ, Lelkiségi, Kulturális és Tudományos Akadémiája épületének felújításával, átalakításával és újjáépítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról szóló 462/2020. (X. 21.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 02.

 

286/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 02.

 

10/2022. (VIII. 1.) MvM rendelet

a védettségi igazolvány kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj részletes szabályairól

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

11/2022. (VIII. 1.) MvM rendelet

a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet

a közlekedési hatósági jogalkalmazással összefüggő egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 06., 2022. 09. 01., 2022. 10. 15., 2022. 11. 01., 2022. 12. 19., 2023. 01. 01.

 

17/2022. (VIII. 1.) AB határozat

a Kúria Mfv.II.10.065/2021/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 

18/2022. (VIII. 1.) AB határozat

a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény szerinti halvédelmi hatósági eljárás és a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 246. §-ában foglalt orvhalászat miatt folytatható büntetőeljárás szabályozásával kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

 

1379/2022. (VIII. 1.) Korm. határozat

a hit- és erkölcstanoktatás, hittanoktatás és tankönyvtámogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

 

1380/2022. (VIII. 1.) Korm. határozat

a ferencvárosi lakótömb rehabilitációjának támogatásához szükséges intézkedésekről

 

1381/2022. (VIII. 1.) Korm. határozat

az Indonéz Köztársaság közúthálózata útdíjfizetési rendszerének létrehozása és fejlesztése tekintetében Magyarország által biztosított szakmai támogatásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1279/2022. (V. 27.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 02.

 

63/2022. (VIII. 1.) ME határozat

az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok, valamint a tartományi szintű vegyes bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről

Hatályos: 2022. 08. 02.

 

Módosított jogszabályok

 

814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól

Módosítja: 282/2022. (VIII. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 02.

 

16/1999. (II. 5.) Korm. rendelet

a rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről

Módosítja: 283/2022. (VIII. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 16.

 

253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a fegyverekről és lőszerekről

Módosítja: 283/2022. (VIII. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 16.

 

180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet

a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról

Módosítja: 284/2022. (VIII. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 06.

 

462/2020. (X. 21.) Korm. rendelet

a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátus Dialógus Központ, Lelkiségi, Kulturális és Tudományos Akadémiája épületének felújításával, átalakításával és újjáépítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról

Módosítja: 285/2022. (VIII. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 02.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 286/2022. (VIII. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 02.

 

5/2012. (II. 16.) KIM rendelet

a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja: 11/2022. (VIII. 1.) MvM r.

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet

a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről

Módosítja: 9/2022. (VIII. 1.) TIM r.

Hatályos: 2022. 08. 06.

 

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

Módosítja: 9/2022. (VIII. 1.) TIM r.

Hatályos: 2022. 08. 06.

 

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

Módosítja: 9/2022. (VIII. 1.) TIM r.

Hatályos: 2022. 08. 06.

 

28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet

a hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről

Módosítja: 9/2022. (VIII. 1.) TIM r.

Hatályos: 2022. 08. 06.

 

15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet

a hajózási képesítésekről

Módosítja: 9/2022. (VIII. 1.) TIM r.

Hatályos: 2022. 08. 06.

 

7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet

a földi kiszolgálás feltételeiről és engedélyezésének rendjéről

Módosítja: 9/2022. (VIII. 1.) TIM r.

Hatályos: 2022. 08. 06., 2022. 10. 15.

 

8/2002. (I. 30.) KöViM rendelet

a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának szabályairól és díjairól

Módosítja: 9/2022. (VIII. 1.) TIM r.

Hatályos: 2022. 08. 06.

 

41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet

a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról

Módosítja: 9/2022. (VIII. 1.) TIM r.

Hatályos: 2022. 08. 06., 2022. 09. 01.

 

29/2004. (VI. 16.) BM rendelet

a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól

Módosítja: 9/2022. (VIII. 1.) TIM r.

Hatályos: 2022. 08. 06., 2023. 01. 01.

 

91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet

a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról

Módosítja: 9/2022. (VIII. 1.) TIM r.

Hatályos: 2022. 08. 06.

 

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

Módosítja: 9/2022. (VIII. 1.) TIM r.

Hatályos: 2022. 08. 06., 2022. 11. 01., 2022. 12. 19., 2023. 01. 01.

 

45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet

a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről

Módosítja: 9/2022. (VIII. 1.) TIM r.

Hatályos: 2022. 08. 06.

 

26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet

a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről

Módosítja: 9/2022. (VIII. 1.) TIM r.

Hatályos: 2022. 08. 06.

 

17/2008. (IV. 30.) GKM rendelet

a léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati engedélyéről és képzéséről

Módosítja: 9/2022. (VIII. 1.) TIM r.

Hatályos: 2022. 08. 06.

 

61/2011. (XI. 25.) NFM rendelet

a kereskedelmi repülőtér légijármű által történő igénybevételéért fizetendő díj megállapításának elveiről és módszereiről

Módosítja: 9/2022. (VIII. 1.) TIM r.

Hatályos: 2022. 08. 06.

 

68/2011. (XI. 30.) NFM rendelet

a léginavigációs és a légiközlekedés biztonságát szolgáló egyéb földi berendezések engedélyezési eljárásáról és hatósági felügyeletéről

Módosítja: 9/2022. (VIII. 1.) TIM r.

Hatályos: 2022. 08. 06.

 

13/2012. (III. 6.) NFM rendelet

a légijárművek és légijármű komponensek karbantartásának személyi jogosításairól és képzési követelményeiről

Módosítja: 9/2022. (VIII. 1.) TIM r.

Hatályos: 2022. 08. 06.

 

53/2016. (XII. 16.) NFM rendelet

a légijármű és a repülőeszköz személyzet, valamint a repülésüzemi tiszt képzéséről, vizsgáztatásáról, engedélyeiről és a képzésükben részt vevő képző szervezetek engedélyezéséről

Módosítja: 9/2022. (VIII. 1.) TIM r.

Hatályos: 2022. 08. 06.

 

43/2020. (XI. 19.) ITM rendelet

az Európai Unió Vasúti Ügynökségének engedélyezési eljárásába bevont vasúti közlekedési hatóság nemzeti óradíjának megállapításáról

Módosítja: 9/2022. (VIII. 1.) TIM r.

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

6/2021. (II. 5.) ITM rendelet

a távoli pilóták képzését és vizsgáztatását végző szervezetek kijelöléséről, a távoli pilóták képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól, valamint a vizsgán való részvétel díjáról

Módosítja: 9/2022. (VIII. 1.) TIM r.

Hatályos: 2022. 08. 06.

 

39/2021. (VII. 30.) ITM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás (ADR) “A” és “B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Módosítja: 9/2022. (VIII. 1.) TIM r.

Hatályos: 2022. 08. 06.

 

54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet

a közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról

Módosítja: 9/2022. (VIII. 1.) TIM r.

Hatályos: 2022. 08. 06.

 

1279/2022. (V. 27.) Korm. határozat

az Indonéz Köztársaság közúthálózata útdíjfizetési rendszerének létrehozása és fejlesztése tekintetében Magyarország által biztosított szakmai támogatásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Módosítja: 1381/2022. (VIII. 1.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 08. 02.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet

a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 9/2022. (VIII. 1.) TIM r.

Hatályos: 2022. 08. 06.

 

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 9/2022. (VIII. 1.) TIM r.

Hatályos: 2022. 12. 19.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/131.

Megjelent: 2022. 08. 04.

 

Új jogszabályok

 

287/2022. (VIII. 4.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a tűzifaigények biztosításához szükséges eltérő szabályok alkalmazásáról

Hatályos: 2022. 08. 05., 2022. 08. 19.

 

34/2022. (VIII. 4.) SZTFH rendelet

a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezés és ellenőrzés egyes szabályairól szóló 18/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 07.

 

25/2022. (VIII. 4.) BM rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 07.

 

18/2022. (VIII. 4.) IM rendelet

a dohánytermékek nyilvántartásba vételére és vizsgálatára, valamint a cigaretta kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-kibocsátásának mérésére vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 29/2017. (VII. 25.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 05.

 

10/2022. (VIII. 4.) TIM rendelet

a különleges földgázkészletről, valamint a létrehozásához szükséges feltételekről

Hatályos: 2022. 08. 05.

 

11/2022. (VIII. 4.) TIM rendelet

a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 19.

 

Módosított jogszabályok

 

18/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezés és ellenőrzés egyes szabályairól

Módosítja: 34/2022. (VIII. 4.) SZTFH r.

Hatályos: 2022. 08. 07.

 

55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról

Módosítja: 25/2022. (VIII. 4.) BM r.

Hatályos: 2022. 08. 07.

 

29/2017. (VII. 25.) NFM rendelet

a dohánytermékek nyilvántartásba vételére és vizsgálatára, valamint a cigaretta kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-kibocsátásának mérésére vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjakról

Módosítja: 18/2022. (VIII. 4.) IM r.

Hatályos: 2022. 08. 05.

 

51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet

a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról

Módosítja: 11/2022. (VIII. 4.) TIM r.

Hatályos: 2022. 08. 19.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/132.

Megjelent: 2022. 08. 05.

 

Új jogszabályok

 

288/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet

az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló törvény eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2022. 08. 06., 2022. 08. 20.

 

289/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról

Hatályos: 2022. 08. 06., 2022. 08. 20.

 

290/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet

a nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről szóló kormányrendelet eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2022. 08. 06., 2022. 08. 20.

 

1382/2022. (VIII. 5.) Korm. határozat

a 2023-ban Budapesten megrendezendő atlétikai világbajnokság megrendezésével kapcsolatos összkormányzati feladatok koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályos: 2022. 08. 06.

 

1383/2022. (VIII. 5.) Korm. határozat

a 2023. évi Atlétikai Világbajnokság Szervezését és Lebonyolítását Irányító Testület létrehozásáról

Hatályos: 2022. 08. 06.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.