Pályázati felhívás – Mestervizsga bizottsági tagok részére

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara pályázatot hirdet Mestervizsga Vizsgabizottsági Tagok névjegyzékébe való felvételre.

Mestervizsga vizsgabizottsági tag az lehet, aki

  • elsősorban az adott szakmában mester cím használatára jogosult, másodsorban a szakmához kapcsolódó szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik és szakmájában elismert szakember,
  • az adott szakmát (több szakma esetében mesterszakmánként értendő) legalább 5 éven keresztül gyakorolja, amelyből a pályázatának benyújtását megelőző legalább egy évben folyamatosan, illetve a tagi megbízatás idején is magas színvonalon aktívan, tevőlegesen végzi,
  • büntetlen előéletű,
  • rendelkezik tanulóképzési, oktatási vagy vizsgáztatási gyakorlattal, továbbá
  • magára nézve kötelezően vállalja, hogy legalább 3 évenként részt vesz az MKIK által szervezett mesterelnöki tevékenységhez kapcsolódó ismeretmegújító továbbképzéseken, tréningeken,
  • az általa képviselt vagy az őt alkalmazó vállalkozás a területi kamara önkéntes tagja, vagy saját személyében pártoló tag, valamint eleget tesz a kamarával szembeni tagdíjfizetési kötelezettségének

Érvényes mesterelnöki kinevezéssel rendelkezők számára elegendő az 5. számú mellékletben található kérvény kitöltése a névjegyzékbe való bekerüléshez. Ebben az esetben a pályázó addig szerepelhet a tagi névjegyzéken, ameddig az MKIK-nál vezetett mesterelnöki névjegyzékben is szerepel.

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatokat elektronikusan kérjük megküldeni az e-mail címre.

A pályázatok benyújtása folyamatos. A pozitív elbírálást követően a tagi kinevezés 4 évig érvényes.

A pályázatokat a 3. sz. mellékletben található képesítések esetében várjuk.

Mellékletek:

1. számú melléklet – pályázati kiírás

2. számú melléklet – nyilatkozatok

3. számú melléklet – képesítések listája

4. számú melléklet – adatkezelési tájékoztató

5. számú melléklet – kérelem elnöki megbízottak számára