Egyetemi kutatóbázis és vállalkozások együttműködésének sikere

A Szentágothai János Kutatóközpont (SzKK) elnökeként prof. dr. Helyes Zsuzsanna aktívan támogatja a cégek és a Pécsi Tudományegyetem közötti együttműködéseket. Kiemelt feladata a tudományos kutatómunka és a piaci igények, valamint a regionális gazdasági szereplők igényei és az SzKK által felkínált lehetőségek közötti kapcsolatok kialakítása. Prof. dr. Helyes Zsuzsanna munkáját címzetes kamarai tanácsos címmel ismerte el a PBKIK.

– Az SzKK legfontosabb küldetése a kiváló tudományos tevékenység az orvosbiológiai és az ahhoz kapcsolódó élettelen természettudományos területeken a PTE karaival és a Klinikai Központtal szoros együttműködésben. A kutatóközpont működésének 10 évében hazai és nemzetközi viszonylatban is elismert szakmai műhellyé vált. Nagyon fontosnak tartom a felfedező és alkalmazott kutatások területein nyert tapasztalatainkat, eredményeinket a kutatásfejlesztés és az innováció irányába is alkalmazni, a megszerzett tudásbázist és felépített kiváló infrastruktúráinkat az egészségügyi, társadalmi és gazdasági igényeknek, kihívásoknak megfelelően kamatoztatni. Mindez csak ipari partnerekkel, vállalkozásokkal együtt tud eredményesen és hatékonyan megvalósulni, mivel az egyetemi kutatók és vállalkozások céljai, igényei, kompetenciái és lehetőségei egymást kiegészítik – mondja dr. Helyes Zsuzsanna. – Az SzKK innovációs ökosziszémájának és vállalati kapcsolati hálózatának bővítését, fejlesztését ezért kiemelt célként jelöltük meg a 2021–2026-os periódusra vonatkozó stratégiai anyagunkban. Az SzKK pozícionálása a különböző területi lefedettségű innovációs ökoszisztéma-rendszerekben folyamatos tevékenység eredménye, ideértve a nemzetközi és az országos kapcsolatok mellett a regionális partnerekkel való együttműködést. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy évről évre egyre több helyi vállalkozás találja meg nálunk a fejlesztésekhez nélkülözhetetlen kutatási, tudományos hátteret.

– Az eddigi kapcsolódásoknak milyen látható eredményei vannak?

– Regionális, de országos és nemzetközi szinten is számos eredményes gyakorlatot, modellt tudunk felmutatni az SzKK vállalati együttműködéseire. Sikernek tekinthető a pécsi székhelyű Soft Flow Kft. SzKK kutatóival közösen létrehozott Élelmiszer Biotechnológiai Kutatócsoport, vagy az SzKK Genomika és Bioinformatika Core Facility szoros szakmai kapcsolata a pécsi iBioScience Kft.-vel, amelynek keretében közös genetikai szolgáltatási portfóliót hoztak létre és számos közös pályázatot nyertek el. Az idei év egyik eredménye például a kollaborációs robotok laboratóriumi alkalmazásának lehetőségeit vizsgáló együttműködés a Hess & Partners Kft.-vel.

– Milyen potenciál van még az együttműködésben?

– Az együttműködésekben rejlő potenciál óriási a mostanra jól definiált számos modellnek megfelelően, melyek lefedik a közös kutatócsoport és „core facility” létesítést, stratégiai partnerséget, kutatási szolgáltatásokat, közös pályázati aktivitást, inkubációs tevékenységeket, közös kutatás-fejlesztési és innovációs projekteket, valamint termékfejlesztést. Az elmúlt néhány év során fejlesztettük ki országosan egyedülálló core facility rendszerünket, amely teljeskörű szolgáltatás nyújtására képes egyaránt akadémiai és ipari felhasználók számára. Jobban kell motiválnunk a fiatal kutatókat és a vállalkozásokat az ipari PhD programokra való jelentkezésre, valamint az egyetemi kutatókat segítenünk kell spin off vállalkozások létrehozásában, működtetésében. Folyamatban van a kutatóközpont ISO minőségirányítási rendszerének kidolgozása és bevezetése, azt gondolom, ez jelentősen előremozdíthatja a vállalati partnerekkel való színvonalas és hosszantartó együttműködéseket.

K.T.