Heti jogász 2022. 34 – 35. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 34. héten a Magyar Közlöny 138 – 139. számai, a 35. héten 140 – 142. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/138.

Megjelent: 2022. 08. 23.

 

Új jogszabályok

 

324/2022. (VIII. 23.) Korm. rendelet

az egyetemes földgázszolgáltatással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 24.

 

325/2022. (VIII. 23.) Korm. rendelet

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2022. 08. 24.

 

326/2022. (VIII. 23.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 24.

 

1418/2022. (VIII. 23.) Korm. határozat

fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1419/2022. (VIII. 23.) Korm. határozat

a Nyíregyháza megyei jogú város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

 

Módosított jogszabályok

 

217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról

Módosítja: 324/2022. (VIII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 24.

 

259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet

egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról

Módosítja: 324/2022. (VIII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 24.

 

281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelettel kapcsolatos egyes rendelkezésekről

Módosítja: 324/2022. (VIII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 24.

 

290/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet

a nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről szóló kormányrendelet eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 324/2022. (VIII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 24.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 326/2022. (VIII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 24.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/139.

Megjelent: 2022. 08. 25.

 

Új jogszabályok

 

6/2022. (VIII. 25.) NMHH rendelet

az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet, valamint az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 28.

 

28/2022. (VIII. 25.) BM rendelet

a szakorvosképzés átalakításához kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01., 2024. 09. 01.

 

16/2022. (VIII. 25.) TIM rendelet

a különleges földgázkészletről, valamint a létrehozásához szükséges feltételekről szóló 10/2022. (VIII. 4.) TIM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 25. 23 órától.

 

17/2022. (VIII. 25.) TIM rendelet

az országos közlekedésszervező kijelöléséről

Hatályos: 2022. 08. 26.

 

Módosított jogszabályok

 

19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet

az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról

Módosítja: 6/2022. (VIII. 25.) NMHH r.

Hatályos: 2022. 08. 28.

 

20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról

Módosítja: 6/2022. (VIII. 25.) NMHH r.

Hatályos: 2022. 08. 28.

 

47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet

az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről

Módosítja: 28/2022. (VIII. 25.) BM r.

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól

Módosítja: 28/2022. (VIII. 25.) BM r.

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről

Módosítja: 28/2022. (VIII. 25.) BM r.

Hatályos: 2022. 09. 01., 2024. 09. 01.

 

10/2022. (VIII. 4.) TIM rendelet

a különleges földgázkészletről, valamint a létrehozásához szükséges feltételekről

Módosítja: 16/2022. (VIII. 25.) TIM r.

Hatályos: 2022. 08. 25. 23 órától.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/140.

Megjelent: 2022. 08. 30.

 

Új jogszabályok

 

31/2022. (VIII. 30.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

A jegybanki alapkamat mértéke 11,75%

Hatályos: 2022. 08. 31.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/141.

Megjelent: 2022. 08. 31.

 

Új jogszabályok

 

11/2022. (VIII. 31.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet kormányzati infokommunikációs feladatokkal összefüggő módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

12/2022. (VIII. 31.) MvM rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

13/2022. (VIII. 31.) MvM rendelet

az anyakönyvi szakvizsgáról szóló 23/2017. (VIII. 7.) MvM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01., 2023. 01. 01.

 

25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet

az orosz-ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

26/2022. (VIII. 31.) AM rendelet

az orosz-ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelethez kapcsolódó egyes agrártámogatási rendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

27/2022. (VIII. 31.) AM rendelet

a szőlő-bor ágazattal összefüggő, valamint egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 03.

 

8/2022. (VIII. 31.) GFM rendelet

a Digitális Magyarország Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölése, valamint az Egy a Természettel Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának változása érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

12/2022. (VIII. 31.) HM rendelet

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

Módosított jogszabályok

 

2/2018. (XII. 28.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 11/2022. (VIII. 31.) MK r.

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

25/2015. (IV. 30.) MvM rendelet

a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

Módosítja: 12/2022. (VIII. 31.) MvM r.

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

38/2016. (XII. 29.) MvM rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai működésére vonatkozó szakmai követelményekről

Módosítja: 12/2022. (VIII. 31.) MvM r.

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

7/2022. (IV. 21.) MvM rendelet

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyekkel kapcsolatos jelentések, valamint tájékoztatások részletszabályairól

Módosítja: 12/2022. (VIII. 31.) MvM r.

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

23/2017. (VIII. 7.) MvM rendelet

az anyakönyvi szakvizsgáról

Módosítja: 13/2022. (VIII. 31.) MvM r.

Hatályos: 2022. 09. 01., 2023. 01. 01.

 

39/2011. (V. 18.) VM rendelet

az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról

Módosítja: 26/2022. (VIII. 31.) AM r.

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

94/2013. (X. 10.) VM rendelet

a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról

Módosítja: 26/2022. (VIII. 31.) AM r.

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet

az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

Módosítja: 26/2022. (VIII. 31.) AM r.

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

48/2015. (VIII. 12.) FM rendelet

az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

Módosítja: 26/2022. (VIII. 31.) AM r.

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet

az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

Módosítja: 26/2022. (VIII. 31.) AM r.

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

77/2015. (XII. 1.) FM rendelet

a kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja: 26/2022. (VIII. 31.) AM r.

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

74/2016. (XI. 29.) FM rendelet

a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról

Módosítja: 26/2022. (VIII. 31.) AM r.

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

39/2018. (XII. 13.) AM rendelet

a sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről

Módosítja: 26/2022. (VIII. 31.) AM r.

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet

a tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról

Módosítja: 26/2022. (VIII. 31.) AM r.

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

42/2015. (VII. 22.) FM rendelet

a termelői csoportok elismeréséről

Módosítja: 27/2022. (VIII. 31.) AM r.

Hatályos: 2022. 09. 03.

 

24/2020. (VI. 22.) AM rendelet

a termelői integrációs szervezetekről

Módosítja: 27/2022. (VIII. 31.) AM r.

Hatályos: 2022. 09. 03.

 

53/2020. (X. 27.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatásról

Módosítja: 27/2022. (VIII. 31.) AM r.

Hatályos: 2022. 09. 03.

 

57/2020. (XI. 13.) AM rendelet

a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról

Módosítja: 27/2022. (VIII. 31.) AM r.

Hatályos: 2022. 09. 03.

 

26/2021. (VII. 29.) AM rendelet

a szőlő- és bortermelés részletes szabályairól

Módosítja: 27/2022. (VIII. 31.) AM r.

Hatályos: 2022. 09. 03.

 

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 8/2022. (VIII. 31.) GFM r.

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

7/2015. (VI. 22.) HM rendelet

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól

Módosítja: 12/2022. (VIII. 31.) HM r.

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

12/2019. (VIII. 14.) MvM rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivataloknál foglalkoztatott kormánytisztviselők kiemelt ügyintézői osztályba sorolásáról

Hatályon kívül helyezi: 12/2022. (VIII. 31.) MvM r.

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/142.

Megjelent: 2022. 09. 01.

 

Új jogszabályok

 

327/2022. (IX. 1.) Korm. rendelet

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 09.

 

328/2022. (IX. 1.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 02.

 

1/2022. (IX. 1.) KIM rendelet

egyes kormányalakítással összefüggő, a kultúráért és innovációért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 02.

 

1421/2022. (IX. 1.) Korm. határozat

az Ukrajna részére történő COVID-19 vakcina adományozásáról

 

1422/2022. (IX. 1.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap egyes előirányzatai közötti, a nagyértékű gyógyszerfinanszírozással összefüggő átcsoportosításokról

 

1423/2022. (IX. 1.) Korm. határozat

a központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos bérleti díjak kiadási előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

 

67/2022. (IX. 1.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között létrehozandó Övezet és Út Kormányközi Együttműködési Bizottság létrehozásáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről

Módosítja: 327/2022. (IX. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 09. 09.

 

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja: 328/2022. (IX. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 09. 02.

 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Módosítja: 1/2022. (IX. 1.) KIM r.

Hatályos: 2022. 09. 02.

 

11/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet

a muzeális intézményekben foglalkoztatottak szakmai munkaköreinek betöltéséhez szükséges képesítési feltételekről

Módosítja: 1/2022. (IX. 1.) KIM r.

Hatályos: 2022. 09. 02.

 

20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet

a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról

Módosítja: 1/2022. (IX. 1.) KIM r.

Hatályos: 2022. 09. 02.

 

29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet

a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról

Módosítja: 1/2022. (IX. 1.) KIM r.

Hatályos: 2022. 09. 02.

 

58/2004. (VI. 18.) ESzCsM-BM együttes rendelet

az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról

Módosítja: 1/2022. (IX. 1.) KIM r.

Hatályos: 2022. 09. 02.

 

17/2005. (III. 26.) GKM rendelet

a Magyar Formatervezési Díjról

Módosítja: 1/2022. (IX. 1.) KIM r.

Hatályos: 2022. 09. 02.

 

8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet

a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről

Módosítja: 1/2022. (IX. 1.) KIM r.

Hatályos: 2022. 09. 02.

 

12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet

a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről

Módosítja: 1/2022. (IX. 1.) KIM r.

Hatályos: 2022. 09. 02.

 

20/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet

a bölcsődei dajka, a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről

Módosítja: 1/2022. (IX. 1.) KIM r.

Hatályos: 2022. 09. 02.

 

39/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet

a kulturális szakemberek szakmai továbbképzési programjának nyilvántartásba vételével, valamint a népművészeti és népi iparművészeti alkotások minősítési eljárásával összefüggő igazgatási szolgáltatási díjról

Módosítja: 1/2022. (IX. 1.) KIM r.

Hatályos: 2022. 09. 02.

 

45/2021. (IX. 8.) ITM rendelet

a szakképzési tankönyvvé nyilvánítással összefüggésben fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

Módosítja: 1/2022. (IX. 1.) KIM r.

Hatályos: 2022. 09. 02.

 

65/2021. (XII. 29.) ITM rendelet

a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képzések létesítéséről

Módosítja: 1/2022. (IX. 1.) KIM r.

Hatályos: 2022. 09. 02.

 

7/2022. (III. 11.) ITM rendelet

a programkövetelménnyé nyilvánítással összefüggésben fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

Módosítja: 1/2022. (IX. 1.) KIM r.

Hatályos: 2022. 09. 02.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.