Heti jogász 2022. 40 – 42. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 40. héten a Magyar Közlöny 160 – 162, a 41. héten a 163 – 166 és a 42. héten a 167 – 170. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/160.

Megjelent: 2022. 10. 03.

 

Új jogszabályok

 

45/2022. (X. 3.) MNB rendelet

a “Mudi” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2022. 10. 04.

 

13/2022. (X. 3.) MK rendelet

az Aktív Magyarországért díj adományozásának rendjéről szóló 7/2021. (X. 19.) MK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2022. 10. 04.

 

14/2022. (X. 3.) MvM rendelet

a Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről szóló 15/2015. (III. 11.) MvM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 04.

 

15/2022. (X. 3.) MvM rendelet

a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 06.

 

1/2022. (X. 3.) TFM rendelet

a területfejlesztési célú fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Hatályos: 2022. 10. 04.

 

Módosított jogszabályok

 

15/2015. (III. 11.) MvM rendelet

a Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről

Módosítja: 14/2022. (X. 3.) MvM r.

Hatályos: 2022. 10. 04.

 

5/2012. (II. 16.) KIM rendelet

a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja: 15/2022. (X. 3.) MvM r.

Hatályos: 2022. 10. 06.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

7/2021. (X. 19.) MK rendelet

az Aktív Magyarországért díj adományozásának rendjéről

Hatályon kívül helyezi: 13/2022. (X. 3.) MK r.

Hatályos: 2022. 10. 04.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/161.

Megjelent: 2022. 10. 05.

 

Új jogszabályok

 

375/2022. (X. 5.) Korm. rendelet

a nyugellátások és egyes más ellátások 2022. november havi kiegészítő emeléséről

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

376/2022. (X. 5.) Korm. rendelet

a 2022. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról

Hatályos: 2022. 10. 06.

 

377/2022. (X. 5.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 06.

 

378/2022. (X. 5.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 06., 2022. 10. 13., 2022. 11. 04.

 

379/2022. (X. 5.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 06., 2022. 10. 20.

 

380/2022. (X. 5.) Korm. rendelet

az egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról szóló 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 06.

 

10/2022. (X. 5.) GFM rendelet

egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 06.

 

47/2022. (X. 5.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 04.

 

1471/2022. (X. 5.) Korm. határozat

címrendi módosításról és kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat- átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

 

1472/2022. (X. 5.) Korm. határozat

az Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése kiadási előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

 

1473/2022. (X. 5.) Korm. határozat

az önkormányzatokkal folytatandó tárgyalások eljárásrendjéről

 

1474/2022. (X. 5.) Korm. határozat

az Országos Mentőszolgálat mentőjármű ellátásának és a mentőautók hazai gyártásának megvalósításáról szóló 1120/2017. (III. 17.) Korm. határozatban foglaltak teljesítését elősegítő forrásigényről

 

1475/2022. (X. 5.) Korm. határozat

a Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC) budapesti Globális Szolgáltató Központjának bővítéséről

 

1476/2022. (X. 5.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti katonai keretmegállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

84/2022. (X. 5.) ME határozat

monitoring bizottságok elnökeinek felmentéséről és monitoring bizottságok elnökeinek kinevezéséről

 

Módosított jogszabályok

 

83/1987. (XII. 27.) MT rendelet

a rokkantsági járadékról

Módosítja: 375/2022. (X. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet

az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 375/2022. (X. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet

a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről

Módosítja: 375/2022. (X. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 375/2022. (X. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 377/2022. (X. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 10. 06.

 

374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet

egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról

Módosítja: 378/2022. (X. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 10. 13.

 

475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet

a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével összefüggő egyes kérdésekről

Módosítja: 378/2022. (X. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 10. 06.

 

726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet

az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról

Módosítja: 378/2022. (X. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 04.

 

104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről

Módosítja: 379/2022. (X. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 10. 06.

 

354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet

egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról

Módosítja: 380/2022. (X. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 10. 06.

 

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 10/2022. (X. 5.) GFM r.

Hatályos: 2022. 10. 06.

 

11/2022. (V. 2.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról

Módosítja: 47/2022. (X. 5.) OGY h.

Hatályos: 2022. 10. 04.

 

1041/2020. (II. 17.) Korm. határozat

a fővárosi egészségügyi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő megvalósításával kapcsolatos egyes feladatokról

Módosítja: 1471/2022. (X. 5.) Korm. h.

 

1439/2021. (VII. 6.) Korm. határozat

a fővárosi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő megvalósításával kapcsolatos 2021. évi feladatokról

Módosítja: 1471/2022. (X. 5.) Korm. h.

 

1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat módosításáról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről

Módosítja: 1471/2022. (X. 5.) Korm. h.

 

21/2015. (III. 12.) ME határozat

a 2014-2020 programozási időszak egyes operatív programjai monitoring bizottsági elnökeinek kinevezéséről

Módosítja: 84/2022. (X. 5.) ME h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

568/2021. (X. 6.) Korm. rendelet

a 2021. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról

Hatályon kívül helyezi: 376/2022. (X. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 10. 06.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/162.

Megjelent: 2022. 10. 06.

 

Új jogszabályok

 

381/2022. (X. 6.) Korm. rendelet

a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzeti szabályairól

Hatályos: 2022. 10. 07., 2022. 10. 22.

 

1477/2022. (X. 6.) Korm. határozat

az energiaintenzív vállalatok támogatásáról

 

1478/2022. (X. 6.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Program konstrukcióival kapcsolatos intézkedésekről

 

Módosított jogszabályok

 

1368/2021. (VI. 10.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a Széchenyi Kártya Újraindítási Program bevezetéséről

Módosítja: 1478/2022. (X. 6.) Korm. h.

 

1483/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

a Széchenyi Mikrohitel Konstrukcióról

Módosítja: 1478/2022. (X. 6.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/163.

Megjelent: 2022. 10. 10.

 

Új jogszabályok

 

 1. évi XXVII. törvény

az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről

Hatályos: 2022. 10. 11., 2022. 11. 30., 2023. 03. 31.

 

 1. évi XXVIII. törvény

az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 13., 2022. 12. 31.

 

 1. évi XXIX. törvény

az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, valamint az Európai Csalásellenes Hivatal ellenőrzéseit érintő törvények módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 13., 2022. 10. 26.

 

 1. évi XXX. törvény

az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény és a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 26.

 

382/2022. (X. 10.) Korm. rendelet

a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 13.

 

383/2022. (X. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2022. 12. 31.

 

12/2022. (X. 10.) KKM rendelet

a kihelyező szervnél működő foglalkozás-egészségügyi szolgálat által végzett, a kihelyezett és a külképviselet által foglalkoztatott házastárs alkalmassági vizsgálatának és a kihelyezett hozzátartozójának alkalmassági vizsgálatának, valamint a felülvizsgálat rendjének részletes szabályairól

Hatályos: 2022. 10. 11.

 

Módosított jogszabályok

 

 1. évi XLIII. törvény

a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Módosítja: 2022. évi XXVII. tv.

Hatályos: 2022. 10. 11.

 

 1. évi CXCV. törvény

az államháztartásról

Módosítja: 2022. évi XXVII. tv.

Hatályos: 2022. 10. 11.

 

 1. évi XXXVI. törvény

az Országgyűlésről

Módosítja: 2022. évi XXVII. tv.

Hatályos: 2022. 10. 11.

 

 1. évi CXLIII. törvény

a közbeszerzésekről

Módosítja: 2022. évi XXVII. tv.

Hatályos: 2022. 10. 11., 2022. 11. 30. – kivétellel.

 

 1. évi I. törvény

a közigazgatási perrendtartásról

Módosítja: 2022. évi XXVII. tv.

Hatályos: 2022. 10. 11.

 

 1. évi CVII. törvény

a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról

Módosítja: 2022. évi XXVII. tv.

Hatályos: 2022. 10. 11.

 

 1. évi CXII. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Módosítja: 2022. évi XXVIII. tv.

Hatályos: 2022. 10. 13.

 

 1. évi CXXV. törvény

a kormányzati igazgatásról

Módosítja: 2022. évi XXVIII. tv.

Hatályos: 2022. 10. 13.

 

 1. évi CXXX. törvény

a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről

Módosítja: 2022. évi XXVIII. tv.

Hatályos: 2022. 12. 31.

 

 1. évi XXIX. törvény

az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról

Módosítja: 2022. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2022. 10. 26.

 

 1. évi CXXII. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

Módosítja: 2022. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2022. 10. 26.

 

 1. évi CLXXXIX. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól

Módosítja: 2022. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2022. 10. 13.

 

 1. évi CXCIX. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről

Módosítja: 2022. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2022. 10. 13.

 

 1. évi XXXVI. törvény

az Országgyűlésről

Módosítja: 2022. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2022. 10. 13.

 

 1. évi CXLIII. törvény

a közbeszerzésekről

Módosítja: 2022. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2022. 10. 13.

 

 1. évi CXXV. törvény

a kormányzati igazgatásról

Módosítja: 2022. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2022. 10. 13.

 

 1. évi CVII. törvény

a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról

Módosítja: 2022. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2022. 10. 13.

 

 1. évi IX. törvény

a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról

Módosítja: 2022. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2022. 10. 13.

 

 1. évi CXXX. törvény

a jogalkotásról

Módosítja: 2022. évi XXX. tv.

Hatályos: 2022. 10. 26.

 

 1. évi CXXXI. törvény

a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről

Módosítja: 2022. évi XXX. tv.

Hatályos: 2022. 10. 26.

 

301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet

a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről

Módosítja: 382/2022. (X. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 10. 13.

 

7/2016. (X. 19.) KKM rendelet

a tartós külszolgálat időtartama alatt az állomáshelyen való egészségügyi ellátás igénybevételének részletes szabályairól

Módosítja: 12/2022. (X. 10.) KKM r.

Hatályos: 2022. 10. 11.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről

Hatályon kívül helyezi: 383/2022. (X. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 31.

 

12/2020. (VII. 30.) KKM rendelet

a kihelyező szervnél működő foglalkozás-egészségügyi szolgálat által végzett, a kihelyezett és a külképviselet által foglalkoztatott házastárs alkalmassági és pszichológiai alkalmassági vizsgálatának és a kihelyezett hozzátartozójának alkalmassági vizsgálatának, valamint a felülvizsgálat rendjének részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 12/2022. (X. 10.) KKM r.

Hatályos: 2022. 10. 11.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/164.

Megjelent: 2022. 10. 11.

 

Új jogszabályok

 

384/2022. (X. 11.) Korm. rendelet

az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 11. 23 órától.

 

19/2022. (X. 11.) AB határozat

a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 104. § (1) bekezdés a) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról

 

1479/2022. (X. 11.) Korm. határozat

a Digitális Élelmiszeripari Stratégiáról

 

Módosított jogszabályok

 

110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet

az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről

Módosítja: 384/2022. (X. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 10. 11. 23 órától.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/165.

Megjelent: 2022. 10. 13.

 

Új jogszabályok

 

385/2022. (X. 13.) Korm. rendelet

a honvédelmi adatkezelésekről szóló törvény végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

386/2022. (X. 13.) Korm. rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 26.

 

35/2022. (X. 13.) BM rendelet

az “A magyar-szlovák államhatáron 2016-2021. években végrehajtott 10. határfelmérési és megjelölési munkákról” című zárójegyzőkönyv, valamint a “Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti határvonal részletes leírásának kiegészítője a III., IV., V., VIII., IX., XV., XVII. és XVIII. határszakaszról – 2022” című határokmány jóváhagyásáról

Hatályos: 2022. 10. 21.

 

20/2022. (X. 13.) AB határozat

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdéséből fakadó alkotmányos követelmény megállapításáról

 

21/2022. (X. 13.) AB végzés

a 16/2022. (VII. 14.) AB határozat kijavításáról

 

Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.III.60.011/2022/15. jogegységi határozata

a genetikai, teratológiai ártalom következtében egészségkárosodottan született gyermek esetében az egészségügyi szolgáltató kártérítési felelősségének fennállása miatt kártérítésként fizetendő felnevelési költségről

 

1480/2022. (X. 13.) Korm. határozat

Magyarország 2021. évi árvízkockázat-kezelési tervéről

 

1481/2022. (X. 13.) Korm. határozat

egyes helyi önkormányzatokat érintő kormányhatározatok módosításáról

 

1482/2022. (X. 13.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 14.

 

1483/2022. (X. 13.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1300/2021. (V. 21.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 14.

 

1484/2022. (X. 13.) Korm. határozat

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Mesterséges Intelligencia Munkacsoportról szóló 1080/2022. (II. 23.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 14.

 

1485/2022. (X. 13.) Korm. határozat

az Alstom Transport Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a Bombardier Transportation Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

 

Módosított jogszabályok

 

71/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet

a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról

Módosítja: 385/2022. (X. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

117/2021. (III. 10.) Korm. rendelet

a honvédelmi foglalkoztatók tekintetében a különös hatáskörű foglalkoztatás-felügyeleti hatóság kijelöléséről és a hatóság eljárására vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 385/2022. (X. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről

Módosítja: 386/2022. (X. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 10. 26.

 

1043/2022. (II. 4.) Korm. határozat

a Nyíregyházi Ipari Park bővítésének támogatásáról

Módosítja: 1481/2022. (X. 13.) Korm. h.

 

1380/2022. (VIII. 1.) Korm. határozat

a ferencvárosi lakótömb rehabilitációjának támogatásához szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1481/2022. (X. 13.) Korm. h.

 

1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1482/2022. (X. 13.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 10. 14.

 

1300/2021. (V. 21.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1483/2022. (X. 13.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 10. 14.

 

1080/2022. (II. 23.) Korm. határozat

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Mesterséges Intelligencia Munkacsoportról

Módosítja: 1484/2022. (X. 13.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 10. 14.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1146/2016. (III. 25.) Korm. határozat

Magyarország Árvízi Országos Kockázatkezelési Tervéről

Visszavonta: 1480/2022. (X. 13.) Korm. határozat.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/166.

Megjelent: 2022. 10. 14.

 

Új jogszabályok

 

387/2022. (X. 14.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel egyes rendelkezések alkalmazásának a Rezsivédelmi Alap növelése érdekében történő felfüggesztéséről

Hatályos: 2022. 10. 15., 2022. 10. 29.

 

388/2022. (X. 14.) Korm. rendelet

veszélyhelyzeti átmeneti földgázellátás biztosításáról

Hatályos: 2022. 10. 15., 2022. 10. 29.

 

389/2022. (X. 14.) Korm. rendelet

az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 15.

 

390/2022. (X. 14.) Korm. rendelet

a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 15.

 

391/2022. (X. 14.) Korm. rendelet

az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 15.

 

9/2022. (X. 14.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének a rendelet kiadásában való helyettesítéséről

Hatályos: 2022. 10. 15.

 

33/2022. (X. 14.) AM rendelet

a 2022. évi egységes területalapú támogatás, valamint az egyéb közvetlen támogatások összegeinek megállapításáról

Hatályos: 2022. 10. 15.

1486/2022. (X. 14.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.9-17-2018-00009 azonosító számú, “Fenékpusztai Majorság fejlesztése I. ütem” című projekt támogatásának növeléséről

 

Módosított jogszabályok

 

259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet

egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról

Módosítja: 389/2022. (X. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 10. 15.

 

782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet

a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 390/2022. (X. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 10. 15.

 

210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet

az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról

Módosítja: 391/2022. (X. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 10. 15.

 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 391/2022. (X. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 10. 15.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

2/2019. (III. 27.) MEKH rendelete

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének a rendelet kiadásában való helyettesítéséről

Hatályon kívül helyezi: 9/2022. (X. 14.) MEKH r.

Hatályos: 2022. 10. 15.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/167.

Megjelent: 2022. 10. 18.

 

Új jogszabályok

 

392/2022. (X. 18.) Korm. rendelet

a koncesszor, a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozók indokolt költségeinek meghatározásával, díjjavaslat elkészítésével kapcsolatos rendeletalkotás, valamint módszertani útmutató közzétételére a veszélyhelyzet időszakában alkalmazandó szabályokról

Hatályos: 2022. 10. 18. 23 órától.

 

16/2022. (X. 18.) MvM rendelet

a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok informatikai működésére vonatkozó szakmai követelményekről

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

17/2022. (X. 18.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet címrendi kiegészítéssel, valamint egyéb jogszabályváltozásokkal összefüggő módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 19.

 

14/2022. (X. 18.) HM rendelet

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 19.

 

Módosított jogszabályok

 

388/2022. (X. 14.) Korm. rendelet

veszélyhelyzeti átmeneti földgázellátás biztosításáról

Módosítja: 392/2022. (X. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 10. 18. 23 órától.

 

8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 17/2022. (X. 18.) MvM r.

Hatályos: 2022. 10. 19.

 

8/2018. (VI. 22.) HM rendelet

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól

Módosítja: 14/2022. (X. 18.) HM r.

Hatályos: 2022. 10. 19.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

38/2016. (XII. 29.) MvM rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai működésére vonatkozó szakmai követelményekről

Hatályon kívül helyezi: 16/2022. (X. 18.) MvM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/168.

Megjelent: 2022. 10. 19.

 

Új jogszabályok

 

393/2022. (X. 19.) Korm. rendelet

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2022. 10. 20.

 

394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet

egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 03., 2022. 12. 03., 2023. 01. 01., 2025. 01. 01.

 

395/2022. (X. 19.) Korm. rendelet

a kormányzati igazgatási szervek, valamint meghatározott gazdasági társaságok egyes szerződései megszűnésének megállapításáról

Hatályos: 2022. 10. 20., 2022. 12. 31.

 

36/2022. (X. 19.) BM rendelet

a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet, valamint az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 42/2021. (IX. 28.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 20.

 

22/2022. (X. 19.) AB határozat

a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 15. § (1) bekezdés b) pontja alaptörvény- ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 

23/2022. (X. 19.) AB határozat

a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló 449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről és az azzal összefüggő átmeneti rendelkezésekről szóló 22/2019. (II. 25.) Korm. rendelet 2. §-a alaptörvény-ellenességének megállapításáról, megsemmisítéséről, valamint alkalmazási tilalmának elrendeléséről

 

1487/2022. (X. 19.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2022. júliusi-augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 

1488/2022. (X. 19.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló, valamint a 100%-nál kisebb önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2022. júliusi-augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 

1489/2022. (X. 19.) Korm. határozat

a diákhitelezés intézményrendszerének továbbfejlesztéséről

 

1490/2022. (X. 19.) Korm. határozat

a 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat módosításáról

 

1491/2022. (X. 19.) Korm. határozat

a Honvédelmi Minisztérium hatáskörébe tartozó sportlétesítmény-fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről

 

1492/2022. (X. 19.) Korm. határozat

egyes kivitelezés alatt álló beruházások megvalósításához szükséges többletforrások biztosításáról

 

1493/2022. (X. 19.) Korm. határozat

az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő vízgazdálkodási és víziközmű infrastruktúra fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1384/2021. (VI. 15.) Korm. határozat módosításáról

 

1494/2022. (X. 19.) Korm. határozat

a Károli Gáspár Református Egyetem elhelyezésével kapcsolatos egyes kérdésekről

 

1495/2022. (X. 19.) Korm. határozat

a Tatabánya-Oroszlány-Tata és térsége víziközmű-hálózatának komplex előkészítése, fejlesztése, hatékonyságának növelése és rekonstrukciója megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1558/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat, valamint a Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról szóló 1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat módosításáról

 

1496/2022. (X. 19.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.9-17-2018-00016 azonosító számú, “Balaton madártávlatból” Kilátók és kilátópontok hálózatba kapcsolása című projekt támogatásának növeléséről

 

1497/2022. (X. 19.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.6-16-2017-00005 azonosító számú, “Tokaj-Hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi helyszíneinek fejlesztése” és a GINOP-7.1.9-17-2018-00028 azonosító számú, “Zempléni és Abaúji várak fejlesztése” című projektek támogatásának növeléséről

 

1498/2022. (X. 19.) Korm. határozat

a KEHOP-2.1.2-15-2016-00002 azonosító számú, “Délkelet-Magyarországi ivóvízminőség-javító program 1. (DKMO 1)” című projekt költségnövekményéhez szükséges forrás biztosításáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 20.

 

1499/2022. (X. 19.) Korm. határozat

a KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azonosító számú, “Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közi régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című projekt költségnövekményéhez szükséges forrás biztosításáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 20.

 

1500/2022. (X. 19.) Korm. határozat

a Dunakeszi vasúti rakodó terminál létrehozását célzó beruházás előkészítési feladatainak megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1521/2021. (VII. 30.) Korm. határozat módosításáról

 

1501/2022. (X. 19.) Korm. határozat

egyes ipari parki, iparterületi beruházások megvalósításával összefüggő feladatokról

 

1502/2022. (X. 19.) Korm. határozat

az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő közúti és vasúti infrastruktúra- fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről

 

1503/2022. (X. 19.) Korm. határozat

a közúti infrastruktúra-fejlesztésekhez szükséges kötelezettségvállalásokról

 

1504/2022. (X. 19.) Korm. határozat

a vasúti infrastruktúra-fejlesztésekhez szükséges kötelezettségvállalásokról

 

Módosított jogszabályok

 

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

Módosítja: 394/2022. (X. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 03.

 

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

Módosítja: 394/2022. (X. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 03.

 

176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet

a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról

Módosítja: 394/2022. (X. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 03., 2023. 01. 01., 2025. 01. 01.

 

15/2015. (IV. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Módosítja: 36/2022. (X. 19.) BM r.

Hatályos: 2022. 10. 20.

 

42/2021. (IX. 28.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Módosítja: 36/2022. (X. 19.) BM r.

Hatályos: 2022. 10. 20.

 

 1. évi LIII. törvény

a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 22/2022. (X. 19.) AB h.

Hatályos: 2023. 03. 31.

 

22/2019. (II. 25.) Korm. rendelet

a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló 449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről és az azzal összefüggő átmeneti rendelkezésekről

Módosítja: 22/2022. (X. 19.) AB h.

Hatályos: 2022. 10. 20.

 

1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

a 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletről

Módosítja: 1490/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1527/2016. (IX. 29.) Korm. határozat

a Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítésének érdekében szükséges források biztosításáról

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1710/2017. (IX. 25.) Korm. határozat

a Kecskemét Megyei Jogú Város és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése keretében a Kecskeméti Szakképzési Centrum Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziuma fejlesztésével és átköltöztetésével járó feladatok támogatásáról

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1130/2018. (III. 19.) Korm. határozat

a berettyóújfalui strand, uszoda és gyógyvizes fürdő fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1541/2019. (IX. 25.) Korm. határozat

a Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséhez szükséges beruházás megvalósításáról

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1578/2019. (X. 15.) Korm. határozat

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló Biatorbágyi Általános Iskola beruházáshoz szükséges forrás biztosításáról

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1770/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

a Szigetváron megvalósuló Honvédelmi Sportközpont építéséről

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1341/2020. (VI. 23.) Korm. határozat

a rétsági tanuszoda építéséről

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1372/2020. (VII. 9.) Korm. határozat

a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika műtéti épületének rekonstrukciójáról

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1496/2020. (VIII. 11.) Korm. határozat

az Óbudai Árpád Gimnázium tornaterem építéséről

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1633/2020. (X. 5.) Korm. határozat

a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet fejlesztéséről

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1637/2020. (X. 5.) Korm. határozat

a Budapest XVIII. kerület Gulner Gyula Általános Iskola tanterem építéséről

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1667/2020. (X. 15.) Korm. határozat

a felcsúti Endresz György Általános Iskola építéséről

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1727/2020. (X. 30.) Korm. határozat

az új Nemzeti Atlétikai Központ megvalósításához szükséges források biztosításáról

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1769/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a mosonmagyaróvári tanuszoda építéséről

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1807/2020. (XI. 17.) Korm. határozat

a balassagyarmati kézilabda munkacsarnok építéséről

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1832/2020. (XI. 20.) Korm. határozat

a kisvárdai multifunkciós sportcsarnok építéséről

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1910/2020. (XII. 15.) Korm. határozat

a pilisvörösvári tanuszoda építéséről

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1953/2020. (XII. 21.) Korm. határozat

az Országos Széchényi Könyvtár archívumainak elhelyezését szolgáló archivális raktár fejlesztéséről

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1809/2020. (XI. 17.) Korm. határozat

a budakeszi tanuszoda építéséről

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1979/2020. (XII. 22.) Korm. határozat

a pásztói tanuszoda építéséről

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1089/2021. (III. 3.) Korm. határozat

a nyíregyházi stadion beruházás megvalósításáról

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1095/2021. (III. 4.) Korm. határozat

az Országos Sportegészségügyi Intézet infrastrukturális fejlesztésének I. üteméről

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1210/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

Biatorbágy településen technikum előkészítésének folytatásáról és megvalósításáról

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1225/2021. (V. 3.) Korm. határozat

a Miskolci Egyetem Tudományos Adatelemző Módszertani Központ és Levéltári Nyílt Kutatási Adatforrástár megvalósításáról

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1234/2021. (V. 5.) Korm. határozat

a szigetszentmiklósi új iskola építéséről

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1235/2021. (V. 5.) Korm. határozat

a maglódi új iskolaépület építéséről

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1236/2021. (V. 5.) Korm. határozat

a csornai tanuszoda építéséről

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1237/2021. (V. 5.) Korm. határozat

a kisbéri tanuszoda építéséről

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1239/2021. (V. 5.) Korm. határozat

a Sárbogárdi Rendőrkapitányság új épületének kivitelezéséről

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1324/2021. (V. 31.) Korm. határozat

a Budapesti Gazdasági Egyetem Központi Könyvtár és Hallgatói Központ fejlesztéséről

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1328/2021. (V. 31.) Korm. határozat

a debreceni Német Általános Iskola és Gimnázium épületének felújításáról

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1329/2021. (V. 31.) Korm. határozat

a geszti Tisza-kastély rekonstrukciójának megvalósulásáról

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1340/2021. (VI. 1.) Korm. határozat

a Magyar Államkincstár központi székháza földszinti pénztártermének helyreállításáról

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1437/2021. (VII. 2.) Korm. határozat

a vecsési tanuszoda építéséről

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1471/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

a hévízi kézilabda munkacsarnok építéséről

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1472/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

a komlói kézilabda munkacsarnok építéséről

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1474/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

a vecsési kézilabda munkacsarnok építéséről

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1522/2021. (VII. 30.) Korm. határozat

a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság fóti telephelye fejlesztésének további előkészítéséről és megvalósításáról

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1547/2021. (VIII. 4.) Korm. határozat

szekszárdi új interaktív könyvtár és levéltár megvalósításáról

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1628/2021. (IX. 6.) Korm. határozat

a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház fejlesztésének előkészítéséről és megvalósításáról

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1684/2021. (IX. 29.) Korm. határozat

a Márton Áron Szakkollégium további felújításáról és a kollégiumi infrastruktúra javításáról

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1724/2021. (X. 12.) Korm. határozat

a demecseri kézilabda munkacsarnok építéséről

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1725/2021. (X. 12.) Korm. határozat

a makói kézilabda munkacsarnok építéséről

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1727/2021. (X. 12.) Korm. határozat

a Szent Imre Kórház konyhaépületének felújításáról

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1742/2021. (X. 20.) Korm. határozat

a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet infrastruktúra-fejlesztése I. ütemének megvalósításáról

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1796/2021. (XI. 15.) Korm. határozat

a Szent István Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola épületének felújításáról és bővítéséről

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1805/2021. (XI. 16.) Korm. határozat

a kőszegi volt MÁV Gyermekotthonban Új tudásközpont “Campus” kialakításáról

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1923/2021. (XII. 20.) Korm. határozat

a Budapesti Honvéd Sportegyesület létesítményfejlesztési programjával (“Honvéd Város Fejlesztési Program”) kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1027/2022. (I. 27.) Korm. határozat

a győri új mentőállomás építéséről

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1047/2022. (II. 8.) Korm. határozat

Dunakeszin gimnázium, technikum és szakképző iskola, valamint uszoda kialakításáról

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1082/2022. (II. 23.) Korm. határozat

a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola tanteremfejlesztéséről

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1083/2022. (II. 23.) Korm. határozat

a Miskolci Szakképzési Centrum Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium komplex fejlesztéséről

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1127/2022. (III. 8.) Korm. határozat

a Győri Szakképzési Centrum Pattantyús-Ábrahám Géza Technikum komplex fejlesztéséről

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1172/2022. (III. 22.) Korm. határozat

a Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központjának megvalósításáról

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1178/2022. (III. 23.) Korm. határozat

egyes köznevelési és sportcélú beruházások megvalósításához szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1191/2022. (III. 28.) Korm. határozat

a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház “A” és “B” épületek homlokzati korlát és árnyékoló rendszerének kialakításáról

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1200/2022. (III. 28.) Korm. határozat

a Miskolci Szakképzési Centrum Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Szakképző Iskola komplex fejlesztéséről

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1218/2022. (IV. 5.) Korm. határozat

a Ferencvárosi Szabadidő- és Sportpark részeként szabadtéri atlétikai edzőpályák és kapcsolódó létesítményei megvalósításáról

Módosítja: 1492/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1384/2021. (VI. 15.) Korm. határozat

az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő vízgazdálkodási és víziközmű infrastruktúra-fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1493/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1558/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat

a Tatabánya-Oroszlány-Tata és térsége víziközmű-hálózatának komplex előkészítése, fejlesztése, hatékonyságának növelése és rekonstrukciója megvalósításához szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1495/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat

a Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról

Módosítja: 1495/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1498/2022. (X. 19.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 10. 20.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1499/2022. (X. 19.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 10. 20.

 

1521/2021. (VII. 30.) Korm. határozat

a Dunakeszi vasúti rakodó terminál létrehozását célzó beruházás előkészítési feladatainak megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Módosítja: 1500/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

1381/2021. (VI. 15.) Korm. határozat

az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő közúti és vasúti infrastruktúra-fejlesztések előkészítéséhez és megvalósításához szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1502/2022. (X. 19.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

2076/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

Budapest IX. kerület, belterület 36971 helyrajzi számú műemlék ingatlan Magyarországi Református Egyház részére történő tulajdonába adásáról, valamint az átfogó felújításához kapcsolódó feladatok meghatározásáról

Visszavonta: 1494/2022. (X. 19.) Korm. határozat.

 

1017/2020. (I. 31.) Korm. határozat

a Budapest IX. kerület, belterület 36971 helyrajzi számú műemlék ingatlan átfogó felújításához kapcsolódó előkészítési feladatok meghatározásáról és a szükséges forrás biztosításáról

Visszavonta: 1494/2022. (X. 19.) Korm. határozat.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/169.

Megjelent: 2022. 10. 20.

 

Új jogszabályok

 

396/2022. (X. 20.) Korm. rendelet

a különleges földgázkészlet létrehozásáról szóló 260/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 21.

 

397/2022. (X. 20.) Korm. rendelet

a tiszta közúti járművek beszerzésének az alacsony kibocsátású mobilitás támogatása érdekében történő előmozdításáról

Hatályos: 2022. 10. 23.

 

398/2022. (X. 20.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 21.

 

1505/2022. (X. 20.) Korm. határozat

az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való kormányzati részvétel összehangolásáról és az Európai Koordinációs tárcaközi Bizottságról

Hatályos: 2022. 10. 21.

 

1506/2022. (X. 20.) Korm. határozat

a különleges földgázkészlet létrehozásához szükséges földgáz beszerzését szolgáló hitelhez kapcsolódó egyedi állami kezesség vállalásáról szóló 1365/2022. (VII. 21.) Korm. határozat módosításáról

 

1507/2022. (X. 20.) Korm. határozat

a tiszta közúti járművek beszerzésének az alacsony kibocsátású mobilitás támogatása érdekében történő előmozdításához kapcsolódó feladatokról

 

Módosított jogszabályok

 

260/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet

a különleges földgázkészlet létrehozásáról

Módosítja: 396/2022. (X. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 10. 21.

 

250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet

a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról

Módosítja: 397/2022. (X. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 10. 23.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 398/2022. (X. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 10. 21.

 

1365/2022. (VII. 21.) Korm. határozat

a különleges földgázkészlet létrehozásához szükséges földgáz beszerzését szolgáló hitelhez kapcsolódó egyedi állami kezesség vállalásáról

Módosítja: 1506/2022. (X. 20.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet

a környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról

Hatályon kívül helyezi: 397/2022. (X. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 10. 23.

 

1741/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való kormányzati részvétel összehangolásáról és az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottságról

Hatályon kívül helyezi: 1505/2022. (X. 20.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 10. 21.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/170.

Megjelent: 2022. 10. 21.

 

Új jogszabályok

 

399/2022. (X. 21.) Korm. rendelet

a NATO Válságreagálási Rendszerével összefüggő döntéshozatal és feladatellátás, valamint a Nemzeti Intézkedési Rendszer alkalmazásával összefüggő szabályokról

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

400/2022. (X. 21.) Korm. rendelet

a védelmi és biztonsági célú tervezés szabályairól

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

401/2022. (X. 21.) Korm. rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2022. 10. 22.

 

1508/2022. (X. 21.) Korm. határozat

a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről

Hatályos: 2022. 10. 22.

 

1509/2022. (X. 21.) Korm. határozat

a geotermikus energiahasznosítással kapcsolatos intézkedésekről

 

1510/2022. (X. 21.) Korm. határozat

a 2022. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

278/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet

a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer rendeltetéséről, feladatairól, eljárási rendjéről, a közreműködők kötelezettségeiről

Hatályon kívül helyezi: 399/2022. (X. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

1370/2021. (VI. 10.) Korm. határozat

a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről

Hatályon kívül helyezi: 1508/2022. (X. 21.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 10. 22.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.