Heti jogász 2022. 49. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 49. héten a Magyar Közlöny 200 – 203. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/200.

Megjelent: 2022. 12. 06.

 

Új jogszabályok

 

494/2022. (XII. 6.) Korm. rendelet

az uniós szankciók életbelépése okán az üzemanyagárral kapcsolatos egyes rendelkezésekről

Hatályos: 2022. 12. 06. 23 órától.

 

495/2022. (XII. 6.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 07.

 

37/2022. (XII. 6.) AM rendelet

a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet és a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 09., 2023. 01. 01.

 

15/2022. (XII. 6.) GFM rendelet

az Innovation Europe Agrár Innovációs Magántőkealap által kibocsátott és kibocsátásra kerülő állami tulajdonú befektetési jegyek tulajdonosi joggyakorlójának kijelöléséről

Hatályos: 2022. 12. 07.

 

16/2022. (XII. 6.) GFM rendelet

az NTH Nemzeti Tőkeholding Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 07.

 

24/2022. (XII. 6.) IM rendelet

az igazságügyi szakértői igazolványról szóló 19/2006. (IV. 24.) IM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

25/2022. (XII. 6.) IM rendelet

a fizetési meghagyásos eljárásban és a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése iránti eljárásban alkalmazandó papír alapú és elektronikus űrlapokról szóló 22/2010. (V. 7.) IRM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 14.

 

26/2022. (XII. 6.) IM rendelet

a polgári és közigazgatási bírósági eljárás során meg nem fizetett illeték és állam által előlegezett költség megfizetéséről szóló 30/2017. (XII. 27.) IM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

8/2022. (XII. 6.) PM rendelet

az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyveléséről szóló 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 14.

 

29/2022. (XII. 6.) AB határozat

a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról

 

30/2022. (XII. 6.) AB határozat

a kutatás, fejlesztés és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításához szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi LXVIII. törvénnyel módosított, a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény és a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény egyes rendelkezéseivel kapcsolatos mulasztás és alkotmányos követelmény megállapításáról

 

1600/2022. (XII. 6.) Korm. határozat

egyes vízkár-elhárítási tevékenységek fedezetének biztosításáról

 

1601/2022. (XII. 6.) Korm. határozat

a Magyarság Háza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészének magyar állam javára történő megszerzéséről

 

1602/2022. (XII. 6.) Korm. határozat

a Szikszó város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

 

1603/2022. (XII. 6.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 07.

 

1604/2022. (XII. 6.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.9-17-2018-00010 azonosító számú, “Szántódpuszta Majorsági épületek fejlesztése és látogatóközpont létrehozása I. ütem” című projekt támogatásának növeléséről

 

101/2022. (XII. 6.) ME határozat

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Thaiföldi Királyság közötti Átfogó Partnerségi és Együttműködési Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

39/2022. (II. 13.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 494/2022. (XII. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 06. 23 órától.

 

57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet

a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes intézkedésekről

Módosítja: 494/2022. (XII. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 06. 23 órától.

 

84/2022. (III. 5.) Korm. rendelet

a kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról

Módosítja: 494/2022. (XII. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 06. 23 órától.

 

94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 494/2022. (XII. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 06. 23 órától.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 495/2022. (XII. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 07.

 

40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet

a növényfajták állami elismeréséről

Módosítja: 37/2022. (XII. 6.) AM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

50/2017. (X. 10.) FM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről

Módosítja: 37/2022. (XII. 6.) AM r.

Hatályos: 2022. 12. 09.

 

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 16/2022. (XII. 6.) GFM r.

Hatályos: 2022. 12. 07.

 

19/2006. (IV. 24.) IM rendelet

az igazságügyi szakértői igazolványról

Módosítja: 24/2022. (XII. 6.) IM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

22/2010. (V. 7.) IRM rendelet

a fizetési meghagyásos eljárásban és a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése iránti eljárásban alkalmazandó papír alapú és elektronikus űrlapokról

Módosítja: 25/2022. (XII. 6.) IM r.

Hatályos: 2022. 12. 14.

 

30/2017. (XII. 27.) IM rendelet

a polgári és közigazgatási bírósági eljárás során meg nem fizetett illeték és állam által előlegezett költség megfizetéséről

Módosítja: 26/2022. (XII. 6.) IM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

40/2006. (XII. 25.) PM rendelet

az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyveléséről

Módosítja: 8/2022. (XII. 6.) PM r.

Hatályos: 2022. 12. 14.

 

1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1603/2022. (XII. 6.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 12. 07

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/201.

Megjelent: 2022. 12. 07.

 

Új jogszabályok

 

496/2022. (XII. 7.) Korm. rendelet

az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 08.

 

Módosított jogszabályok

 

197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet

az extraprofit adókról

Módosítja: 496/2022. (XII. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 08.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/202.

Megjelent: 2022. 12. 08.

 

Új jogszabályok

 

497/2022. (XII. 8.) Korm. rendelet

az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

498/2022. (XII. 8.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 444/2022. (XI. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 09.

 

499/2022. (XII. 8.) Korm. rendelet

a Központi Információs Közadat-nyilvántartás részletszabályairól

Hatályos: 2022. 12. 09.

 

500/2022. (XII. 8.) Korm. rendelet

a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaság által ellátott egyes feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről

Hatályos: 2022. 12. 11.

 

501/2022. (XII. 8.) Korm. rendelet

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 09.

 

502/2022. (XII. 8.) Korm. rendelet

a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 09.

 

503/2022. (XII. 8.) Korm. rendelet

a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2022. 12. 09.

 

504/2022. (XII. 8.) Korm. rendelet

a Magyarország központi költségvetésétől eltérő rendelkezésekkel összefüggő veszélyhelyzeti eljárási szabályokról

Hatályos: 2022. 12. 09.

 

18/2022. (XII. 8.) MK rendelet

a miniszterelnök kabinetfőnöke feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 1/2015. (XII. 7.) MK rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 09.

 

27/2022. (XII. 8.) IM rendelet

a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére tartós külszolgálatra kihelyezettek részére biztosítható devizaárfolyam-kompenzáció megállapításának részletes szabályairól

Hatályos: 2022. 12. 09.

 

3/2022. (XII. 8.) OGY politikai nyilatkozat

a Magyarország érdekeivel ellentétes politikai nyomásgyakorlás elutasításáról

 

54/2022. (XII. 8.) OGY határozat

a belső piaci médiaszolgáltatások közös keretének létrehozásáról (az európai tömegtájékoztatás szabadságáról szóló jogszabály) és a 2010/13/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról

 

55/2022. (XII. 8.) OGY határozat

a Magyar Kultúra Napjáról

Hatályos: 2022. 12. 09.

 

56/2022. (XII. 8.) OGY határozat

a Paksi Atomerőmű meglévő blokkjai üzemidejének további meghosszabbításáról

Hatályos: 2022. 12. 08.

 

60/2022. (XII. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 07.

 

1605/2022. (XII. 8.) Korm. határozat

az Integritás Hatóság, valamint a Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság működésének alapfeltételeit biztosító informatikai infrastruktúra és alkalmazás szolgáltatások létesítéséhez és ezek üzemeltetéséhez szükséges központi költségvetési források biztosításáról

 

1606/2022. (XII. 8.) Korm. határozat

a 2023. évi IAAF Atlétikai Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges további intézkedésekről

 

1607/2022. (XII. 8.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében az MFB Növekedési Garanciaprogram meghirdetéséről szóló 1085/2021. (III. 1.) Korm. határozat módosításáról és az MFB Gyármentő Likviditási Garanciaprogram meghirdetéséről

 

1608/2022. (XII. 8.) Korm. határozat

egyes kormányhatározatok módosításáról

 

1609/2022. (XII. 8.) Korm. határozat

egyes helyi önkormányzatokat érintő kormányhatározatok módosításáról

 

102/2022. (XII. 8.) ME határozat

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Malajzia Kormánya közötti Partnerségi és Együttműködési Keretmegállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet

az extraprofit adókról

Módosítja: 497/2022. (XII. 8.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

444/2022. (XI. 7.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet szabályainak eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 498/2022. (XII. 8.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 09.

 

85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről

Módosítja: 501/2022. (XII. 8.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 09.

 

312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről

Módosítja: 502/2022. (XII. 8.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 09.

 

1/2015. (XII. 7.) MK rendelet

a miniszterelnök kabinetfőnöke feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Módosítja: 18/2022. (XII. 8.) MK r.

Hatályos: 2022. 12. 09.

 

11/2022. (V. 2.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról

Módosítja: 60/2022. (XII. 8.) OGY h.

Hatályos: 2022. 12. 07.

 

1085/2021. (III. 1.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében az MFB Növekedési Garanciaprogram meghirdetéséről

Módosítja: 1607/2022. (XII. 8.) Korm. h.

 

1821/2020. (XI. 18.) Korm. határozat

Szikszó és térsége fejlesztésének érdekében szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1608/2022. (XII. 8.) Korm. h.

 

1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra-fejlesztéseiről

Módosítja: 1608/2022. (XII. 8.) Korm. h.

 

1384/2021. (VI. 15.) Korm. határozat

az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő vízgazdálkodási és víziközmű infrastruktúra-fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1608/2022. (XII. 8.) Korm. h.

 

1558/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat

a Tatabánya-Oroszlány-Tata és térsége víziközmű-hálózatának komplex előkészítése, fejlesztése, hatékonyságának növelése és rekonstrukciója megvalósításához szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1608/2022. (XII. 8.) Korm. h.

 

1259/2022. (V. 19.) Korm. határozat

Bük város gazdaságfejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésekről

Módosítja: 1608/2022. (XII. 8.) Korm. h.

 

1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat

a Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról

Módosítja: 1608/2022. (XII. 8.) Korm. h.

 

1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről, valamint kormányhatározat módosításáról

Módosítja: 1608/2022. (XII. 8.) Korm. h.

 

1571/2022. (XI. 28.) Korm. határozat

a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapításával és működésének megkezdésével kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja: 1608/2022. (XII. 8.) Korm. h.

 

1625/2021. (IX. 3.) Korm. határozat

a települési önkormányzatok gazdaság újraindítását célzó beruházásainak támogatásáról és egyes önkormányzatokat érintő Korm. határozatok módosításáról

Módosítja: 1609/2022. (XII. 8.) Korm. h.

 

1104/2022. (III. 2.) Korm. határozat

Ózd Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatásáról

Módosítja: 1609/2022. (XII. 8.) Korm. h.

 

1914/2021. (XII. 15.) Korm. határozat

helyi önkormányzatok támogatásáról, helyi önkormányzatokat érintő egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1609/2022. (XII. 8.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/203.

Megjelent: 2022. 12. 09.

 

Új jogszabályok

 

505/2022. (XII. 9.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel, az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és juttatásaival kapcsolatos egyes szabályokról, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

41/2022. (XII. 9.) BM rendelet

egyes védelmi és biztonsági tevékenységekkel kapcsolatos belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

9/2022. (XII. 9.) PM rendelet

az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 10., 2023. 01. 01.

 

2/2022. (XII. 9.) TFM rendelet

a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról

 

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról

 

62/2022. (XII. 9.) OGY határozat

a 2026-ig szóló 5. Nemzeti Környezetvédelmi Programról.

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

1610/2022. (XII. 9.) Korm. határozat

a Kormány ügyrendjéről szóló 1352/2022. (VII. 21.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

1611/2022. (XII. 9.) Korm. határozat

a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés 7. számú módosításának jóváhagyásáról

 

Módosított jogszabályok

 

106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel, az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és juttatásaival kapcsolatos egyes szabályokról, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 505/2022. (XII. 9.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet

az árvíz- és a belvízvédekezésről

Módosítja: 41/2022. (XII. 9.) BM r.

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

50/2011. (XII. 20.) BM rendelet

a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól

Módosítja: 41/2022. (XII. 9.) BM r.

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet

a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

Módosítja: 41/2022. (XII. 9.) BM r.

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

16/2013. (V. 9.) BM rendelet

a belügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

Módosítja: 41/2022. (XII. 9.) BM r.

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

55/2013. (X. 2.) BM rendelet

az egyes építményszerkezetek tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségének a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 13. § (4) bekezdés e) pontja szerinti igazolásának eseteiről és módjáról

Módosítja: 41/2022. (XII. 9.) BM r.

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet

az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja: 41/2022. (XII. 9.) BM r.

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

1/2016. (I. 13.) EMMI rendelet

az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól

Módosítja: 41/2022. (XII. 9.) BM r.

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

49/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

Módosítja: 41/2022. (XII. 9.) BM r.

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról

Módosítja: 9/2022. (XII. 9.) PM r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet

a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről

Módosítja: 2/2022. (XII. 9.) TFM r.

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

1352/2022. (VII. 21.) Korm. határozat

a Kormány ügyrendjéről

Módosítja: 1610/2022. (XII. 9.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

27/2015. (VI. 17.) OGY határozat

a 2015-2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

Hatályon kívül helyezi: 62/2022. (XII. 9.) OGY h.

Hatályos: 2022. 12. 10.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.