Heti jogász 2023. 8 – 9. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 8. héten a Magyar Közlöny 25 – 28. számai, a 9. héten a 29 – 32. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/25.

Megjelent: 2023. 02. 20.

 

Új jogszabályok

 

40/2023. (II. 20.) Korm. rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 8/2023. (I. 17.) Korm. rendelet és az ahhoz kapcsolódó további kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 21.

 

41/2023. (II. 20.) Korm. rendelet

az intézmények villamosenergia-beszerzéseivel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról

Hatályos: 2023. 02. 21.

 

42/2023. (II. 20.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 23.

 

43/2023. (II. 20.) Korm. rendelet

az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 28.

 

44/2023. (II. 20.) Korm. rendelet

a komáromi ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 344/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 21.

 

45/2023. (II. 20.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 21.

 

1/2023. (II. 20.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a 2023. évi felhasználási szabályok megállapítására irányuló módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 21.

 

2/2023. (II. 20.) ÉKM rendelet

egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeleteknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 21.

 

3/2023. (II. 20.) HM rendelet

a honvédelmi szolgálati juttatással kapcsolatos eljárásrendről

Hatályos: 2023. 02. 21.

 

1036/2023. (II. 20.) Korm. határozat

a helyközi ország- és vármegyebérletek bevezetéséről

 

1037/2023. (II. 20.) Korm. határozat

a helyközi ország- és vármegyebérletek bevezetésével kapcsolatos forrásbiztosításról

 

1038/2023. (II. 20.) Korm. határozat

a távhőkassza pozitív egyenlege megőrzéséhez szükséges intézkedésekről

 

1039/2023. (II. 20.) Korm. határozat

a diaszpóra magyarsággal történő kapcsolattartást támogató intézmények fejlesztéséről

 

1040/2023. (II. 20.) Korm. határozat

állami tulajdonú vagyonelemek ingyenes átadásáról

 

Módosított jogszabályok

 

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 40/2023. (II. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 02. 21.

 

462/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet

a honvédelemmel összefüggő köznevelési ösztöndíjakról

Módosítja: 40/2023. (II. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 02. 21.

 

463/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet

a honvédelemmel összefüggő felsőoktatási ösztöndíjakról

Módosítja: 40/2023. (II. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 02. 21.

 

712/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

a fegyveres és a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálat elismerése céljából megállapított szolgálati juttatásról

Módosítja: 40/2023. (II. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 02. 21.

 

8/2023. (I. 17.) Korm. rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről

Módosítja: 40/2023. (II. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 02. 21.

 

75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 42/2023. (II. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 02. 23.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 42/2023. (II. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 02. 23.

 

323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet

egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 42/2023. (II. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 02. 23.

 

359/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet

az Iváncsa község külterületén megvalósuló ipari park fejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 42/2023. (II. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 02. 23.

 

374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet

egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról

Módosítja: 43/2023. (II. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 02. 28.

 

344/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet

a komáromi ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 44/2023. (II. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 02. 21.

 

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 45/2023. (II. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 02. 21.

 

8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 1/2023. (II. 20.) MvM r.

Hatályos: 2023. 02. 21.

 

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

Módosítja: 2/2023. (II. 20.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 02. 21.

 

26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet

az útügyi hatósági eljárások díjairól

Módosítja: 2/2023. (II. 20.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 02. 21.

 

6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet

az országos közutak kezelésének szabályozásáról

Módosítja: 2/2023. (II. 20.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 02. 21.

 

33/2003. (V. 20.) GKM rendelet

a gazdasági és közlekedési ágazat katasztrófavédelmi feladatairól

Módosítja: 2/2023. (II. 20.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 02. 21.

 

101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet

a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről

Módosítja: 2/2023. (II. 20.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 02. 21.

 

103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet

a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról

Módosítja: 2/2023. (II. 20.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 02. 21.

 

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

Módosítja: 2/2023. (II. 20.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 02. 21.

 

59/2005. (VII. 18.) GKM rendelet

a gazdasági és közlekedési főügyeleti rendszer létrehozásáról, működéséről, valamint egyes bejelentési kötelezettségekről

Módosítja: 2/2023. (II. 20.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 02. 21.

 

15/2010. (III. 5.) KHEM rendelet

a személyszállítási közszolgáltatási menetrendek egységes egyeztetési eljárásáról

Módosítja: 2/2023. (II. 20.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 02. 21.

 

42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet

az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről

Módosítja: 2/2023. (II. 20.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 02. 21.

 

25/2016. (VII. 22.) NFM rendelet

az egyes jóváhagyásra kötelezett közúti járművekkel, alkatrészekkel, tartozékokkal kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról

Módosítja: 2/2023. (II. 20.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 02. 21.

 

53/2016. (XII. 16.) NFM rendelet

a légijármű és a repülőeszköz személyzet, valamint a repülésüzemi tiszt képzéséről, vizsgáztatásáról, engedélyeiről és a képzésükben részt vevő képző szervezetek engedélyezéséről

Módosítja: 2/2023. (II. 20.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 02. 21.

 

45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet

a használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról

Módosítja: 2/2023. (II. 20.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 02. 21.

 

26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet

az útügyi igazgatásról

Módosítja: 2/2023. (II. 20.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 02. 21.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/26.

Megjelent: 2023. 02. 21.

 

Új jogszabályok

 

46/2023. (II. 21.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 06.

 

47/2023. (II. 21.) Korm. rendelet

egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 01.

 

48/2023. (II. 21.) Korm. rendelet

az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 01.

 

6/2023. (II. 21.) BM rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes büntetés-végrehajtási szabályok eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2023. 02. 22.

 

1042/2023. (II. 21.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről

 

Módosított jogszabályok

 

41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról

Módosítja: 46/2023. (II. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 06.

 

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 47/2023. (II. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 01.

 

413/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról

Módosítja: 47/2023. (II. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 01.

 

268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet

az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól

Módosítja: 48/2023. (II. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/27.

Megjelent: 2023. 02. 22.

 

Új jogszabályok

 

49/2023. (II. 22.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 23.

 

50/2023. (II. 22.) Korm. rendelet

a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 23.

 

1043/2023. (II. 22.) Korm. határozat

az EFOP-1.8.24-22-2022-00002 azonosító számú, “NASZLADY AttILA egészségfejlesztési program – humánerőforrás fejlesztés komponens” című kiemelt projekt és az EFOP-2.2.24-22-2022-00002 azonosító számú, “NASZLADY AttILA egészségfejlesztési program – beruházási komponens” című kiemelt projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 23.

 

1044/2023. (II. 22.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú, “Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése” című kiemelt projekt összköltségének növeléséről, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról, valamint fejlesztéspolitikai tárgyú kormányhatározatok egyes pontjainak visszavonásáról

Hatályos: 2023. 02. 23.

 

1045/2023. (II. 22.) Korm. határozat

az EFOP-3.7.1-17-2017-00001 azonosító számú, “Aktívan a tudásért” című projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 23.

 

1046/2023. (II. 22.) Korm. határozat

az EFOP-4.2.1-16-2017-00014 azonosító számú, “A Szegedi tudományegyetem oktatási-képzési hátterének infrastrukturális fejlesztése, egészségügyi skill laborok kialakítása, technológiai korszerűsítése” című projekt összköltségének további növeléséről

Hatályos: 2023. 02. 23.

 

1047/2023. (II. 22.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.9-17-2018-00023 azonosító számú, “Veszprém kulturális turisztikai kínálatának fejlesztése” című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 23.

 

1048/2023. (II. 22.) Korm. határozat

a Rászoruló Személyeket támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 23.

 

Módosított jogszabályok

 

254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról

Módosítja: 49/2023. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 02. 23.

 

210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet

a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról

Módosítja: 50/2023. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 02. 23.

 

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1043/2023. (II. 22.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 02. 23.

 

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1044/2023. (II. 22.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 02. 23.

 

1481/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat

az éves fejlesztési keretek módosításainak pénzügyi hatásairól

Módosítja: 1044/2023. (II. 22.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 02. 23.

 

1536/2022. (XI. 9.) Korm. határozat

a 2014-2020 programozási időszakban rendelkezésre álló európai uniós források maradéktalan felhasználása érdekében szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1044/2023. (II. 22.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 02. 23.

 

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1045/2023. (II. 22.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 02. 23.

 

1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1047/2023. (II. 22.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 02. 23.

 

1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat

a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1048/2023. (II. 22.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 02. 23.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/28.

Megjelent: 2023. 02. 23.

 

Új jogszabályok

 

51/2023. (II. 23.) Korm. rendelet

a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 26.

 

52/2023. (II. 23.) Korm. rendelet

az országos vasúti mellékvonalak felsorolásáról szóló 194/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 24.

 

53/2023. (II. 23.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 435/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

9/2023. (II. 23.) AM rendelet

a földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről és a díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 30/2015. (VI. 5.) FM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 24.

 

3/2023. (II. 23.) ÉKM rendelet

a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól szóló 55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 10.

 

4/2023. (II. 23.) ÉKM rendelet

a Magyarország szomszédságában zajló orosz-ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek listájáról, valamint az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet szerinti szakvélemény kiadásának részletes szabályairól

Hatályos: 2023. 02. 24.

 

2/2023. (II. 23.) AB határozat

a tartósan vagy véglegesen fennálló, önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére szoruló kommunikációs fogyatékossággal élő személyek fogyatékossági támogatására való jogosultság szabályozásával kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

 

Köf.5023/2022/11. határozata

Az Önkormányzat azzal, hogy a telekadó mértékének megállapításakor nem vette figyelembe az illetékességi területén fekvő telkek (közpark, közút) közösségi funkcióját, nem teljesítette a Htv. által a helyi sajátosságok figyelembevételére vonatkozó differenciálási kötelezettségét.

 

1049/2023. (II. 23.) Korm. határozat

a helyközi autóbusz-közlekedés közszolgáltatásának pályáztatásához szükséges intézkedésekről

 

1050/2023. (II. 23.) Korm. határozat

címrendi módosításról és kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból történő, fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat módosításáról

 

1051/2023. (II. 23.) Korm. határozat

a Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzat terhére történő előirányzat-átcsoportosításról

 

1052/2023. (II. 23.) Korm. határozat

az Északkelet-Magyarországon megvalósuló nagyberuházásokhoz szükséges villamosenergia-hálózatfejlesztéshez köthető forrásbiztosításról

 

1053/2023. (II. 23.) Korm. határozat

az “51 db CAF villamos beszerzése Budapest részére” megnevezésű projekt támogatásáról és ezzel összefüggésben az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 24.

 

1054/2023. (II. 23.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.9-17-2017-00003 azonosító számú, “Hévíz Gyógyhely fejlesztése” című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 24.

 

Módosított jogszabályok

 

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

Módosítja: 51/2023. (II. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 26.

 

194/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet

az országos vasúti mellékvonalak felsorolásáról

Módosítja: 52/2023. (II. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 02. 24.

 

435/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 53/2023. (II. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

30/2015. (VI. 5.) FM rendelet

a földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről és a díj megfizetésének részletes szabályairól

Módosítja: 9/2023. (II. 23.) AM r.

Hatályos: 2023. 02. 24.

 

55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet

a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól

Módosítja: 3/2023. (II. 23.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 03. 10.

 

1067/2017. (II. 9.) Korm. határozat

az Arany János-emlékév programjainak megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Módosítja: 1050/2023. (II. 23.) Korm. h.

 

1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint kormányhatározatok módosításáról és visszavonásáról

Módosítja: 1050/2023. (II. 23.) Korm. h.

 

1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat

a Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról

Módosítja: 1052/2023. (II. 23.) Korm. h.

 

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1053/2023. (II. 23.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 02. 24.

 

1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1054/2023. (II. 23.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 02. 24.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1949/2020. (XII. 18.) Korm. határozat

a helyközi autóbusz-közlekedés közszolgáltatásának pályáztatásához szükséges intézkedésekről

Visszavonta: 1049/2023. (II. 23.) Korm. határozat.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/29.

Megjelent: 2023. 02. 27.

 

Új jogszabályok

 

54/2023. (II. 27.) Korm. rendelet

közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 28. – kivétellel.

 

55/2023. (II. 27.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási hatóság által vezetett koncesszori alvállalkozói nyilvántartás tartalmával és vezetésével kapcsolatos részletes szabályokról

Hatályos: 2023. 03. 14., 2024. 01. 01.

 

56/2023. (II. 27.) Korm. rendelet

az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 02.

 

57/2023. (II. 27.) Korm. rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 405/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 28.

 

2/2023. (II. 27.) NMHH rendelet

a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok felmérésének részletes szabályairól szóló 9/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 07.

 

1055/2023. (II. 27.) Korm. határozat

a Magyar Államkincstár és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatvagyonának optimalizálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1266/2022. (V. 27.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 02.

 

1056/2023. (II. 27.) Korm. határozat

az adózói adminisztrációs kötelezettségeket egyszerűsítő eseményalapú adatszolgáltatási megoldások fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

 

1057/2023. (II. 27.) Korm. határozat

az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020, az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 és az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 igénybevételi lehetőségének módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 28.

 

Módosított jogszabályok

 

52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet

az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről

Módosítja: 54/2023. (II. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 02. 28.

 

310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet

a tervpályázati eljárásokról

Módosítja: 54/2023. (II. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 02. 28.

 

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról

Módosítja: 54/2023. (II. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 02. 28. – kivétellel.

 

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

Módosítja: 54/2023. (II. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 02. 28.

 

492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről

Módosítja: 54/2023. (II. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 02. 28.

 

424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól

Módosítja: 54/2023. (II. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 02. 28.

 

63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet

az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről

Módosítja: 54/2023. (II. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 02. 28.

 

474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet

az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról

Módosítja: 56/2023. (II. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 02.

 

405/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 57/2023. (II. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 02. 28.

 

9/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet

a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok felmérésének részletes szabályairól

Módosítja: 2/2023. (II. 27.) NMHH r.

Hatályos: 2023. 03. 07.

 

1266/2022. (V. 27.) Korm. határozat

a Magyar Államkincstár és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatvagyonának optimalizálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Módosítja: 1055/2023. (II. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 03. 02.

 

1749/2014. (XII. 15.) Korm. határozat

az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 bevezetéséről

Módosítja: 1057/2023. (II. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 02. 28.

 

1750/2014. (XII. 15.) Korm. határozat

az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 bevezetéséről

Módosítja: 1057/2023. (II. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 02. 28.

 

1751/2014. (XII. 15.) Korm. határozat

az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 bevezetéséről

Módosítja: 1057/2023. (II. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 02. 28.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/30.

Megjelent: 2023. 02. 28.

 

Új jogszabályok

 

58/2023. (II. 28.) Korm. rendelet

az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 01.

 

59/2023. (II. 28.) Korm. rendelet

a Magyar Export-Import Bankot érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról

Hatályos: 2023. 03. 01.

 

60/2023. (II. 28.) Korm. rendelet

a területi közigazgatás működésével összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 01.

 

61/2023. (II. 28.) Korm. rendelet

a geotermikus energia kutatásához, kinyeréséhez és hasznosításához kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 01.

 

62/2023. (II. 28.) Korm. rendelet

az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 01.

 

63/2023. (II. 28.) Korm. rendelet

a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 01.

 

5/2023. (II. 28.) SZTFH rendelet

a világörökségi területen az ásványi nyersanyag kitermelésének és a bányászati tevékenységre vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyásának részletes feltételeiről

Hatályos: 2023. 03. 15.

 

6/2023. (II. 28.) SZTFH rendelet

egyes bányászati tárgyú rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 01.

 

1/2023. (II. 28.) KIM rendelet

a programkövetelmény nyilvántartásba vételének tartalmi szabályairól

Hatályos: 2023. 03. 01.

 

1/2023. (II. 28.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 27.

 

1058/2023. (II. 28.) Korm. határozat

a 2023-ban államtudományi és közigazgatási, rendészeti, katonai, nemzetbiztonsági, valamint nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges hallgatói létszámkeretről

 

1059/2023. (II. 28.) Korm. határozat

a Baross Gábor Tőkeprogramról

 

1060/2023. (II. 28.) Korm. határozat

a Hajdú-Bihar megye közigazgatási területén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1838/2021. (XI. 30.) Korm. határozat módosításáról

 

1061/2023. (II. 28.) Korm. határozat

a debreceni Déli Gazdasági Övezetben ipari telephely megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről

 

1062/2023. (II. 28.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében megvalósuló TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO2-2022-00001 azonosító számú projektben az ingatlanvásárlás költségtípusra történő átcsoportosításról

 

Módosított jogszabályok

 

86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet

az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 58/2023. (II. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 01.

 

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 60/2023. (II. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 01.

 

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

Módosítja: 60/2023. (II. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 01.

 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

Módosítja: 60/2023. (II. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 01.

 

27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet

a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről

Módosítja: 60/2023. (II. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 01.

 

114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 60/2023. (II. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 01.

 

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról

Módosítja: 60/2023. (II. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 01.

 

194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet

az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről

Módosítja: 60/2023. (II. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 01.

 

76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet

a területrendezési hatósági eljárásokról

Módosítja: 60/2023. (II. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 01.

 

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

Módosítja: 60/2023. (II. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 01.

 

218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet

a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól

Módosítja: 60/2023. (II. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 01.

 

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

Módosítja: 60/2023. (II. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 01.

 

338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Nemzeti Jogszabálytárról

Módosítja: 60/2023. (II. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 01.

 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Módosítja: 60/2023. (II. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 01.

 

191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet

a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól

Módosítja: 60/2023. (II. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 01.

 

67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről

Módosítja: 60/2023. (II. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 01.

 

78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról

Módosítja: 60/2023. (II. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 01.

 

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 60/2023. (II. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 01.

 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 60/2023. (II. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 01.

 

386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

az egészségbiztosítási szervekről

Módosítja: 60/2023. (II. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 01.

 

181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

a vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól

Módosítja: 60/2023. (II. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 01.

 

499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól

Módosítja: 60/2023. (II. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 01.

 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja: 60/2023. (II. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 01.

 

100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról

Módosítja: 60/2023. (II. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 01.

 

124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről

Módosítja: 60/2023. (II. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 01.

 

419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Módosítja: 60/2023. (II. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 01.

 

672/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet

az adatváltozás-kezelési szolgáltatás részletszabályairól

Módosítja: 60/2023. (II. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 01.

 

785/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet

a kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól

Módosítja: 60/2023. (II. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 01.

 

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

Módosítja: 61/2023. (II. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 01.

 

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet

a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról

Módosítja: 61/2023. (II. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 01.

 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja: 61/2023. (II. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 01.

 

197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet

az extraprofit adókról

Módosítja: 62/2023. (II. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 01.

 

75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 63/2023. (II. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 01.

 

20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól

Módosítja: 5/2023. (II. 28.) SZTFH r.

Hatályos: 2023. 03. 15.

 

12/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól

Módosítja: 6/2023. (II. 28.) SZTFH r.

Hatályos: 2023. 03. 01.

 

20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól

Módosítja: 6/2023. (II. 28.) SZTFH r.

Hatályos: 2023. 03. 01.

 

11/2022. (V. 2.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról

Módosítja: 1/2023. (II. 28.) OGY. h.

Hatályos: 2023. 02. 27.

 

1838/2021. (XI. 30.) Korm. határozat

Hajdú-Bihar megye közigazgatási területén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Módosítja: 1060/2023. (II. 28.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/31.

Megjelent: 2023. 03. 01.

 

Új jogszabályok

 

2023. évi I. törvény

az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 02.

 

64/2023. (III. 1.) Korm. rendelet

a többségi befolyás alatt álló gazdálkodó szervezetek felszámolásának veszélyhelyzeti szabályairól

Hatályos: 2023. 03. 02., 2023. 03. 16.

 

5/2023. (III. 1.) ÉKM rendelet

egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről, illetve védettségének módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 09.

 

1063/2023. (III. 1.) Korm. határozat

a tiszavasvári volt Alkaloida gyógyszergyár veszélyeshulladék-lerakójának kármentesítéséhez szükséges többletforrások biztosításáról

 

1064/2023. (III. 1.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.1-15-2017-00030 azonosító számú, “A várpalotai Zichy-kastély – Trianon Múzeum turisztikai célú fejlesztése” című projekt támogatásának növeléséről

 

Módosított jogszabályok

 

2006. évi XCVII. törvény

az egészségügyben működő szakmai kamarákról

Módosítja: 2023. évi I. tv.

Hatályos: 2023. 03. 02.

 

1997. évi CLIV. törvény

az egészségügyről

Módosítja: 2023. évi I. tv.

Hatályos: 2023. 03. 02.

 

15/2000. (IX. 15.) NKÖM rendelet

egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről

Módosítja: 5/2023. (III. 1.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 03. 09.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1060/2022. (II. 15.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.1-15-2017-00030 azonosító számú (“A várpalotai Zichy-kastély – Trianon Múzeum turisztikai célú fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről

Visszavonta: 1064/2023. (III. 1.) Korm. határozat.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/32.

Megjelent: 2023. 03. 02.

 

Új jogszabályok

 

65/2023. (III. 2.) Korm. rendelet

a honvédelmi térképészeti hatósági feladatokért felelős szerv kijelöléséről, hatósági feladatairól és hatásköréről

Hatályos: 2023. 03. 02. 23 órától.

 

4/2023. (III. 2.) MK rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok katonai nyomozó hatóságáról és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról

Hatályos: 2023. 03. 10.

 

5/2023. (III. 2.) MK rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok rendvédelmi igazgatási alkalmazottai teljesítményértékeléséről

Hatályos: 2023. 03. 03.

 

2/2023. Jogegységi határozat (Jpe.IV.60.036/2022/11.)

a Földforgalmi törvényben rögzített “közvetlen megelőző” minősítés megítéléséről

 

Módosított jogszabályok

 

399/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet

a légi távérzékelés engedélyezésének és a távérzékelési adatok használatának rendjéről

Módosítja: 65/2023. (III. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 02. 23 órától.

 

129/2015. (V. 27.) Korm. rendelet

a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvényben meghatározott bírságok kiszabásának részletes szabályairól

Módosítja: 65/2023. (III. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 02. 23 órától.

 

11/2018. (V. 30.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek parancsnoki nyomozásának különös szabályairól

Módosítja: 4/2023. (III. 2.) MK r.

Hatályos: 2023. 03. 10.

 

4/2019. (III. 11.) BM rendelet

a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyával összefüggő egyes szabályokról

Módosítja: 5/2023. (III. 2.) MK r.

Hatályos: 2023. 03. 03.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

501/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szerv kijelöléséről, hatósági hatásköréről és eljárásának egyes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 65/2023. (III. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 03. 02. 23 órától.

 

41/2017. (XII. 29.) MvM rendelet

az Információs Hivatal katonai nyomozó hatóságáról és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról

Hatályon kívül helyezi: 4/2023. (III. 2.) MK r.

Hatályos: 2023. 03. 10.

 

5/2019. (VIII. 30.) KKM rendelet

az Információs Hivatal rendvédelmi igazgatási alkalmazottainak teljesítményértékelési rendszeréről

Hatályon kívül helyezi: 5/2023. (III. 2.) MK r.

Hatályos: 2023. 03. 03.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.