Különleges, innovatív megoldásokkal végzik az uránbányák rekultivációját

Az állami tulajdonú Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. feladata a megszűnt bányászati tevékenység következtében fellépő környezeti és vagyoni károk felszámolása és a szénhidrogén-kezelés, a Mecseki Környezetvédelmi Bázis fióktelepé pedig az uránérc-kitermelés bányáinak és meddőhányóinak rekultivációja volt, amelyet már sikeresen megvalósítottak. Jelenleg a hosszú távú kármentesítés zajlik. A PBKIK Baranyai Környezetvédelmi Díjjal ismerte el a Bányavagyon-hasznosító Nkft. munkáját.

 

– A Nyugat-Mecsekben 42 éven át végzett mélyművelésű uránércbányászat és ércfeldolgozás jelentős környezeti károkat okozott. A bányabezárást követő munkák tervezése és végzése során figyelembe vettük a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott ALARA-elvet, miszerint az egészségi kockázatot az észszerűen elérhető legalacsonyabb szinten kell tartani, szem előtt tartva a szükséges ráfordítások összegét is. A legfőbb kihívást a volt hatásterület környezetében elhelyezkedő pellérdi és tortyogói ivóvízbázisok megóvása jelenti – mondja Németh Gábor Uránércbányászati üzletágvezető.

– Környezetvédelmi szempontból milyen különleges hozzáállást és megoldást igényelt az uránbányászat területeinek rekultivációja?

– A bányászati objektumok (meddőhányók, zagytározók) rekultivációjának elsődleges célja a meddő- vagy zagyanyagból a radioaktív elemek környezetbe jutásának hosszú ideig (többszáz évig) történő megakadályozása. További szempont volt az objektumok tájba illesztése, a megfelelő morfológia kialakításával a stabilitás, a felszíni vízelvezetés biztosítása. Az objektumokon kialakított takaróréteg feladata nemcsak a növényzet megtelepedésének biztosítása, hanem a gyakorlatilag háttérszintű radiológiai paraméterek biztosítása is. A célok elérése érdekében számos különleges, több alkalommal innovatív megoldás alkalmazására került sor.

– Mikor érnek véget a munkák és még milyen feladataik vannak?

– Folytatni kell az ún. hosszú távú környezetvédelmi tevékenységeket. A bányászati célú víztelenítés megszűnését követően feltelő bányatérségekből gravitációsan vagy vízkiemeléssel felszínre jutó, sugárvédelmi szempontból kezelést igénylő vizeket Bányavíz-kezelő üzemünkben ioncserés technológiával tisztítjuk, emellett további 4 helyszínen folytatunk egyedi kármentesítő műszaki beavatkozásokat. A zagyterek környezetéből kiemelt szennyezett vizek oldottanyag-csökkentését mésztejes kezeléssel a Kémiai vízkezelő üzemünkben végezzük. A hatásterületen folyamatos komplex környezeti monitoringtevékenység zajlik, továbbá a rekultivált létesítmények karbantartásáról is gondoskodni kell. A tevékenységet még több évtizedig szükséges végezni.

K.T.