Heti EU jogász 2023. 22. hét

 Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályokat a Wolters Kluwer Kft. tájékoztatása alapján közöljük. A 22. héten a Hivatalos Lap 140 – 143. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023/140.

Megjelent: 2023. 05. 30.

 

Új jogszabályok

 

A TANÁCS 2023. május 15-i (EU) 2023/1040 HATÁROZATA

az Európai Unió és Montenegró közötti, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által Montenegró területén végzett műveleti tevékenységekről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról és az ideiglenes alkalmazásáról

Hatályos: 2023. 05. 15.

 

A BIZOTTSÁG 2023. május 24-i (EU) 2023/1041 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a “TWP 094” biocid termék 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós engedélyezéséről

Hatályos: 2023. 06. 19.

 

A BIZOTTSÁG 2023. május 26-i (EU) 2023/1042 RENDELETE

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található folpet megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 19.

 

A TANÁCS 2023. május 22-i (EU) 2023/1043 HATÁROZATA

a polgári légi járművek kereskedelmével foglalkozó bizottságban Brazíliának a polgári légi járművek kereskedelméről szóló megállapodáshoz való csatlakozásával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspont meghatározásáról

Hatályos: 2023. 05. 22.

 

AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK – EURÓPAI UNIÓ KÖZÖTTI GYÓGYSZERIPARI HELYES GYÁRTÁSI GYAKORLATRA (GMP) VONATKOZÓ MÓDOSÍTOTT ÁGAZATI MELLÉKLET (A TOVÁBBIAKBAN: MELLÉKLET) 14. CIKKE SZERINT LÉTREHOZOTT ÁGAZATI VEGYES BIZOTTSÁG 2023. május 11-i 2536/2023. HATÁROZATA

állatgyógyászati termékeknek a mellékletben szereplő termékkörbe történő felvételéről [2023/1044]

 

Módosított jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005. február 23-i 396/2005/EK RENDELETE

a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. május 26-i (EU) 2023/1042 RENDELETE

Hatályos: 2023. 06. 19.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023/140/I.

Megjelent: 2023. 05. 30.

 

Új jogszabályok

 

A TANÁCS 2023. május 30-i (EU) 2023/1045 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Moldovai Köztársaságot destabilizáló tevékenységekre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2023/888 rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 30.

 

A TANÁCS 2023. május 30-i (EU) 2023/1046 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 30.

 

A TANÁCS 2023. május 30-i (KKBP) 2023/1047 HATÁROZATA

a Moldovai Köztársaságot destabilizáló tevékenységekre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2023/891 határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 30.

 

A TANÁCS 2023. május 30-i (KKBP) 2023/1048 HATÁROZATA

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 30.

 

Módosított jogszabályok

 

A TANÁCS 2023. április 28-i (EU) 2023/888 RENDELETE

a Moldovai Köztársaságot destabilizáló tevékenységekre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2023. május 30-i (EU) 2023/1045 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

 

Tovább a joganyagra >>

A TANÁCS 2014. március 17-i 269/2014/EU RENDELETE

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2023. május 30-i (EU) 2023/1046 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 05. 30.

 

A TANÁCS 2023. április 28-i (KKBP) 2023/891 HATÁROZATA

a Moldovai Köztársaságot destabilizáló tevékenységekre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2023. május 30-i (KKBP) 2023/1047 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 05. 30.

 

A TANÁCS 2014. március 17-i 2014/145/KKBP HATÁROZATA

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatt korlátozó intézkedések bevezetéséről

Módosítja: A TANÁCS 2023. május 30-i (KKBP) 2023/1048 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 05. 30.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023/141.

Megjelent: 2023. 05. 31.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. május 30-i (EU) 2023/1049 RENDELETE

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és IV. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található halolaj, pendimetalin, birkafaggyú és spirotetramat megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 20.

 

A BIZOTTSÁG 2023. május 30-i (EU) 2023/1050 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Belarusz Köztársasából származó betonacélrúd behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről

Hatályos: 2023. 06. 01.

 

A TANÁCS 2023. május 22-i (EU) 2023/1051 HATÁROZATA

az Európai Uniónak a Lisszaboni Megállapodás eredetmegjelölésekről és földrajzi jelzésekről szóló genfi szövegéhez történő csatlakozásáról szóló (EU) 2019/1754 határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 01.

 

A TANÁCS 2023. május 22-i (EU) 2023/1052 HATÁROZATA

az Európai Unió és Japán közötti, a polgári légi közlekedés biztonságáról szóló megállapodással létrehozott vegyes bizottságban a vegyes bizottság eljárási szabályzatának elfogadására tekintettel az Európai Unió által képviselendő álláspontról

Hatályos: 2023. 05. 22.

 

A BIZOTTSÁG 2023. május 30-i (EU) 2023/1053 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az (EU) 2023/588 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az uniós biztonságos konnektivitási program és szolgáltatásportfóliója keretében nyújtott kormányzati szolgáltatásokhoz kapcsolódó operatív követelmények alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

Hatályos: 2023. 06. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2023. május 30-i (EU) 2023/1054 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az (EU) 2021/696 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állami műholdas kommunikációnak az Európai Unió űrprogramja keretében létrehozott rendszer által kínált szolgáltatásportfóliója tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

Hatályos: 2023. 06. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2023. május 30-i (EU) 2023/1055 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az (EU) 2021/696 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikkének (2) bekezdésében említett funkció ellátása érdekében a műholdas kommunikációs kapacitások, a szolgáltatások és a felhasználói berendezések megosztására és az elsőbbség meghatározására vonatkozó szabályok megállapításáról

Hatályos: 2023. 06. 01.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) igazgatósága 16 tagjának kinevezéséről szóló, 2023. május 16-i (EU) 2023/992 tanácsi határozathoz

 

Módosított jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005. február 23-i 396/2005/EK RENDELETE

a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. május 30-i (EU) 2023/1049 RENDELETE

Hatályos: 2023. 06. 20.

 

A TANÁCS 2019. október 7-i (EU) 2019/1754 HATÁROZATA

az Európai Uniónak a Lisszaboni Megállapodás eredetmegjelölésekről és földrajzi jelzésekről szóló genfi szövegéhez történő csatlakozásáról

Módosítja: A TANÁCS 2023. május 22-i (EU) 2023/1051 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 06. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023/142.

Megjelent: 2023. 06. 01.

 

Új jogszabályok

 

A TANÁCS 2023. május 25-i (EU) 2023/1056 HATÁROZATA

az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság közötti, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXVIII. cikke alapján az EU CLXXV. engedményes listájában szereplő valamennyi vámkontingensre vonatkozó engedményeknek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése következtében szükséges módosításáról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről

Hatályos: 2023. 05. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2023. május 26-i (EU) 2023/1057 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

Hatályos: 2023. 06. 21.

 

A BIZOTTSÁG 2023. május 30-i (EU) 2023/1058 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. mellékletének a baromfit, baromfi-szaporítóanyagokat, valamint baromfi és szárnyas vadak friss húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére engedéllyel rendelkező harmadik országok jegyzékében a Kanadára, az Egyesült Királyságra és az Egyesült Államokra vonatkozóan szereplő bejegyzések tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 02.

 

A TANÁCS 2023. május 25-i (EU) 2023/1059 HATÁROZATA

az Európai Unió által az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodással létrehozott, a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó szakbizottságban a késedelmi kamatláb és a pénznemek átváltási árfolyamának meghatározásához referenciaként szolgáló pénzügyi intézmény kijelölésével, valamint a pénznemek átváltási arányának meghatározásához figyelembe veendő dátummal kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

Hatályos: 2023. 05. 25.

 

A BIZOTTSÁG 2023. május 30-i (EU) 2023/1060 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az (EU) 2019/904 európai parlamenti és tanácsi irányelv támogatása céljából, a műanyag kupakok és zárófedelek italtárolón való maradásának igazolását szolgáló vizsgálati módszerekre és követelményekre vonatkozóan kidolgozott harmonizált szabványról

Hatályos: 2023. 06. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2023. május 31-i (EU) 2023/1061 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az Oroszországi Föderációnak az Oroszországi Föderáció által megszállt, Ukrajnában lévő régiókban vagy területeken, vagy a nem a grúz kormány ellenőrzése alatt álló, Grúziában lévő szakadár területeken kiállított, vagy az említett régiókban vagy területeken lakos személyek számára kiállított, a vízumkiadás vagy a külső határok átlépése céljából érvényes úti okmányként el nem fogadott úti okmányai listájának összeállításáról

Hatályos: 2023. 06. 02.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a Pénzügyi Felügyeleti Bizottság felügyelete alá tartozó, határidős ügyletekkel foglalkozó elszámolóházak tekintetében a Tajvanon működő központi szerződő felekre vonatkozó szabályozási keretnek a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel való egyenértékűségéről szóló, 2022. szeptember 28-i (EU) 2022/1684 bizottsági végrehajtási határozathoz

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról szóló, 2023. január 30-ig (KKBP) 2023/193 tanácsi határozathoz

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról szóló, 2023. január 30-i (EU) 2023/192 tanácsi végrehajtási rendelethez

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2021. március 24-i (EU) 2021/404 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeinek a megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. május 30-i (EU) 2023/1058 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 06. 02.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023/143.

Megjelent: 2023. 06. 02.

 

Új jogszabályok

 

A TANÁCS 2023. június 1-i (EU) 2023/1062 RENDELETE

bizonyos halállományok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós halászhajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2023. évre történő meghatározásáról, valamint egyes mélytengeri halállományok tekintetében az ilyen halászati lehetőségeknek a 2023. és 2024. évre történő meghatározásáról szóló (EU) 2023/194 rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 02.

 

A BIZOTTSÁG 2023. május 26-i (EU) 2023/1063 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Suruç Nari (OEM)]

Hatályos: 2023. 06. 22.

 

A BIZOTTSÁG 2023. május 26-i (EU) 2023/1064 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Haricot de Soissons (OFJ)]

Hatályos: 2023. 06. 22.

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 1-i (EU) 2023/1065 RENDELETE

az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az élelmiszerekhez hozzáadott nikotinamid-ribozid-klorid tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 22.

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 1-i (EU) 2023/1066 RENDELETE

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (3) bekezdésének a kutatás-fejlesztési megállapodások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 1-i (EU) 2023/1067 RENDELETE

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (3) bekezdésének a szakosítási megállapodások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 1-i (EU) 2023/1068 RENDELETE

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található ciántraniliprol megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 22.

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 1-i (EU) 2023/1069 RENDELETE

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található bixafen, ciprodinil, fenhexamid, fenpikoxamid, fenpiroximát, flutianil, izoxaflutol, mandipropamid, metoxifenozid és spinetoram megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 22.

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 1-i (EU) 2023/1070 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő információcserére és az érintett információk tárolására szolgáló elektronikus rendszerek kifejlesztésének, fenntartásának és alkalmazásának technikai szabályairól

Hatályos: 2023. 06. 22.

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 1-i (EU) 2023/1071 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2021/620 végrehajtási rendelet egyes mellékleteinek egyes tagállamok vagy azok körzetei vagy kompartmentjei “betegségtől mentes” státuszának bizonyos, jegyzékbe foglalt betegségek tekintetében történő jóváhagyása vagy visszavonása, valamint bizonyos jegyzékbe foglalt betegségekre vonatkozó mentesítési programok jóváhagyása tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 05.

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 1-i (EU) 2023/1072 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a közvetlen kifizetésekre alkalmazandó kiigazítási aránynak a 2023. naptári év vonatkozásában történő meghatározásáról

Hatályos: 2023. 06. 09.

 

A BIZOTTSÁG 2023. június 1-i (EU) 2023/1073 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a “Spray On wipes” egyedi biocid termék 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós engedélyezéséről

Hatályos: 2023. 06. 22.

 

A TANÁCS 2023. május 25-i (EU) 2023/1074 HATÁROZATA

az Európai Unió és a Kazah Köztársaság közötti, az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság közötti megerősített partnerségi és együttműködési megállapodást a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek, borok és szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalma tekintetében módosító jegyzőkönyv megkötésére irányuló tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

A TANÁCS 2023. január 30-i (EU) 2023/194 RENDELETE

bizonyos halállományok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós halászhajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2023. évre történő meghatározásáról, valamint egyes mélytengeri halállományok tekintetében az ilyen halászati lehetőségeknek a 2023. és 2024. évre történő meghatározásáról

Módosítja: A TANÁCS 2023. június 1-i (EU) 2023/1062 RENDELETE

Hatályos: 2023. 06. 02.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. december 20-i 1925/2006/EK RENDELETE

a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. június 1-i (EU) 2023/1065 RENDELETE

Hatályos: 2023. 06. 22.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005. február 23-i 396/2005/EK RENDELETE

a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. június 1-i (EU) 2023/1068 RENDELETE

Hatályos: 2023. 06. 22.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005. február 23-i 396/2005/EK RENDELETE

a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. június 1-i (EU) 2023/1069 RENDELETE

Hatályos: 2023. 06. 22.

 

A BIZOTTSÁG 2021. április 15-i (EU) 2021/620 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes tagállamok és azok körzetei vagy kompartmentjei “betegségtől mentes” és “nem vakcinázó” státuszának bizonyos jegyzékbe foglalt betegségek tekintetében történő jóváhagyása, valamint az említett betegségekre vonatkozó mentesítési programok jóváhagyása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. június 1-i (EU) 2023/1071 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 06. 05.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2021. március 8-i (EU) 2021/414 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő információcserére és az érintett információk tárolására szolgáló elektronikus rendszerek kifejlesztésének, fenntartásának és alkalmazásának technikai szabályairól

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2023. június 1-i (EU) 2023/1070 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 06. 22.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023/143/I.

Megjelent: 2023. 06. 02.

 

Új jogszabályok

 

A TANÁCS 2023. június 1-i (EU) 2023/1075 HATÁROZATA

az Európa Tanácsnak a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló egyezményének az Unió intézményei és közigazgatása tekintetében az Európai Unió nevében történő megkötéséről

Hatályos: 2023. 06. 22.

 

A TANÁCS 2023. június 1-i (EU) 2023/1076 HATÁROZATA

az Európa Tanácsnak a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló egyezményének a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel, a menekültüggyel és a visszaküldés tilalmával kapcsolatos kérdések tekintetében az Európai Unió nevében történő megkötéséről

Hatályos: 2023. 06. 22.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett EU hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. hírleveleire a  https://lrhungary.wolterskluwer.com/hirlevel-leiratkozas-feliratkozas oldalon iratkozhat fel.

Az Európai Unió hivatalos portáljához tartozó weboldal, melyen a fenti jogszabályok magyar nyelven is elérhetők, a következő címen található https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.