Heti EU jogász 2023. 48. hét

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályokat a Wolters Kluwer Kft. tájékoztatása alapján közöljük. A 48. héten a Hivatalos Lap következő számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023. (XI. 27.)

Megjelent: 2023. 11. 27.

 

Új jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. november 22-i (EU) 2023/2663 RENDELETE

az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló 978/2012/EU rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 27.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 19-i (EU) 2023/2639 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2021/1153 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kiválasztott, határokon átnyúló megújulóenergia-projektek listájának létrehozásával történő kiegészítéséről szóló (EU) 2022/2202 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 17.

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 24-i (EU) 2023/2620 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a kénből égetés útján előállított kén-dioxid 4. terméktípusba tartozó biocid termékek hatóanyagaként történő felhasználásának az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról

Hatályos: 2023. 12. 17.

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 21-i (EU) 2023/2656 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

Hatályos: 2023. 12. 17.

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 24-i (EU) 2023/2619 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a sósav 2. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználására vonatkozó jóváhagyás érvényességi idejének az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő meghosszabbításáról

Hatályos: 2023. 12. 17.

 

Módosított jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012. október 25-i 978/2012/EU RENDELETE

az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról és a 732/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. november 22-i (EU) 2023/2663 RENDELETE

Hatályos: 2023. 11. 27.

 

A BIZOTTSÁG 2022. augusztus 29-i (EU) 2022/2202 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2021/1153 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kiválasztott, határokon átnyúló megújulóenergia-projektek listájának létrehozásával történő kiegészítéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 19-i (EU) 2023/2639 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2023. 12. 17.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023. (XI. 28.)

Megjelent: 2023. 11. 28.

 

Új jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. november 22-i (EU) 2023/2673 IRÁNYELVE

a 2011/83/EU irányelvnek a távollevők között kötött pénzügyi szolgáltatási szerződések tekintetében történő módosításáról és a 2002/65/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 12. 18.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. november 22-i (EU) 2023/2671 HATÁROZATA

az 1313/2013/EU határozatnak a rescEU átmeneti időszakának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 18.

 

A TANÁCS 2023. november 27-i (EU) 2023/2694 RENDELETE

a korlátozó intézkedésekről szóló egyes tanácsi rendeletek humanitárius célú mentességre vonatkozó rendelkezések beillesztése érdekében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 29.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 15-i (EU) 2023/2652 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2022/2292 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a méz, a hús, a nagymértékben finomított termékek, a zselatinkapszulák és a halászati termékek Unióba történő beléptetésére, valamint a magántanúsítványra vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról és helyesbítéséről, továbbá az (EU) 2021/630 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések alól mentesített összetett élelmiszer-készítményekre vonatkozó magántanúsítási követelmények tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 18.

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 27-i (EU) 2023/2628 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a guanidino-ecetsavnak és egy guanidino-ecetsav-készítménynek tenyészcsirkék és tojójércék esetében takarmányban és ivóvízben, valamint brojlercsirkék esetében ivóvízben való, takarmány-adalékanyagként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Alzchem Trostberg GmbH) és az (EU) 2016/1768 végrehajtási rendelet helyesbítéséről és módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 18.

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 27-i (EU) 2023/2632 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Corynebacterium stationis KCCM 80235 fermentációjával előállított dinátrium-5&# 039-inozinát valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

Hatályos: 2023. 12. 18.

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 27-i (EU) 2023/2643 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a hangyasav 2., 3., 4. és 5. terméktípusba tartozó biocid termékekben az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint felhasználható hatóanyagként történő jóváhagyásáról

Hatályos: 2023. 12. 18.

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 27-i (EU) 2023/2653 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Kínai Népköztársaságból származó melamin behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkének (4) bekezdése szerinti új exportőrre vonatkozó felülvizsgálatot követő kivetéséről szóló (EU) 2023/1776 végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 29.

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 21-i (EU) 2023/2654 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (“Vit färsksaltad Östgötagurka” [OFJ])

Hatályos: 2023. 12. 18.

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 21-i (EU) 2023/2658 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (“Cebola da Madeira” [OEM])

Hatályos: 2023. 12. 18.

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 27-i (EU) 2023/2659 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Kínai Népköztársaságból származó egyes polietilén-tereftalátok behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről

Hatályos: 2023. 11. 29.

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 24-i (EU) 2023/2688 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. mellékletének a baromfit, baromfi-szaporítóanyagokat, valamint baromfi és szárnyas vadak friss húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére engedéllyel rendelkező harmadik országok jegyzékében a Kanadára, az Egyesült Királyságra és az Egyesült Államokra vonatkozóan szereplő bejegyzések tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 29.

 

A TANÁCS 2023. november 27-i (KKBP) 2023/2680 HATÁROZATA

a szomáliai nemzeti hadsereg halálos erő célba juttatására tervezett katonai felszerelésekkel való támogatása céljából az Európai Békekeret keretében megvalósuló támogatási intézkedésről

Hatályos: 2023. 11. 27.

 

A TANÁCS 2023. november 27-i (KKBP) 2023/2682 HATÁROZATA

a Guineai-öbölben zajló tengeri védelmi műveletekben részt vevő parti államok katonai szereplőinek és haditengerészetének támogatása céljából az Európai Békekeret keretében megvalósuló támogatási intézkedésről

Hatályos: 2023. 11. 27.

 

A TANÁCS 2023. november 27-i (KKBP) 2023/2686 HATÁROZATA

korlátozó intézkedésekről szóló egyes tanácsi határozatoknak a humanitárius kivételekre vonatkozó rendelkezések beillesztése érdekében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 29.

 

A TANÁCS 2023. november 27-i (KKBP) 2023/2687 HATÁROZATA

az Afrikai Uniót célzó általános támogatási program formájában, az Európai Békekeret keretében megvalósuló, a 2022 és 2024 közötti időszakra szóló támogatási intézkedésről szóló (KKBP) 2022/667 határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 29.

 

A TANÁCS 2023. november 27-i (EU) 2023/2689 HATÁROZATA

az Európai Unió Ukrajnát támogató katonai segítségnyújtási missziója által kiképzett ukrán fegyveres erők halálos erő célba juttatására tervezett katonai felszerelésekkel, valamint platformokkal való támogatása céljából az Európai Békekeret keretében megvalósuló támogatási intézkedésről szóló (KKBP) 2022/2245 határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 27.

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 24-i (EU) 2023/2622 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az ezüst-cink-zeolit 4. terméktípusba tartozó biocid termékekben az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint felhasználható létező hatóanyagként történő jóváhagyásának megtagadásáról

Hatályos: 2023. 12. 18.

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 24-i (EU) 2023/2626 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az (EU) 2021/260 végrehajtási határozat I. és II. mellékletének a bakteriális vesebetegséggel (BKD) és a fertőző hasnyálmirigy-elhalással (IPN) kapcsolatban Dániában alkalmazandó nemzeti intézkedések tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 24-i (EU) 2023/2695 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatban alkalmazandó vészhelyzeti intézkedésekről szóló (EU) 2023/2447 végrehajtási határozat mellékletének módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 28.

 

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2023. november 21-i (EU) 2023/2684 HATÁROZATA

a 2024-ben történő érmekibocsátás mennyiségének engedélyezéséről (EKB/2023/28)

Hatályos: 2023. 11. 28.

 

Módosított jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011. október 25-i 2011/83/EU IRÁNYELVE

a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. november 22-i (EU) 2023/2673 IRÁNYELVE

Hatályos: 2023. 12. 18.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013. december 17-i 1313/2013/EU HATÁROZATA

az uniós polgári védelmi mechanizmusról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. november 22-i (EU) 2023/2671 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 12. 18.

 

A TANÁCS 2004. február 19-i 314/2004/EK RENDELETE

a zimbabwei helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2023. november 27-i (EU) 2023/2694 RENDELETE

Hatályos: 2023. 11. 29.

 

A TANÁCS 2009. december 22-i 1284/2009/EU RENDELETE

a guineai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2023. november 27-i (EU) 2023/2694 RENDELETE

Hatályos: 2023. 11. 29.

 

A TANÁCS 2011. február 4-i 101/2011/EU RENDELETE

a tunéziai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2023. november 27-i (EU) 2023/2694 RENDELETE

Hatályos: 2023. 11. 29.

 

A TANÁCS 2013. május 2-i 401/2013/EU RENDELETE

a mianmari/burmai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről és a 194/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A TANÁCS 2023. november 27-i (EU) 2023/2694 RENDELETE

Hatályos: 2023. 11. 29.

 

A TANÁCS 2015. október 1-i (EU) 2015/1755 RENDELETE

a burundi helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2023. november 27-i (EU) 2023/2694 RENDELETE

Hatályos: 2023. 11. 29.

 

A TANÁCS 2017. november 13-i (EU) 2017/2063 RENDELETE

a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2023. november 27-i (EU) 2023/2694 RENDELETE

Hatályos: 2023. 11. 29.

 

A TANÁCS 2019. május 17-i (EU) 2019/796 RENDELETE

az Uniót vagy annak tagállamait fenyegető kibertámadások elleni korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2023. november 27-i (EU) 2023/2694 RENDELETE

Hatályos: 2023. 11. 29.

 

A TANÁCS 2019. október 14-i (EU) 2019/1716 RENDELETE

a nicaraguai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2023. november 27-i (EU) 2023/2694 RENDELETE

Hatályos: 2023. 11. 29.

 

A TANÁCS 2021. július 30-i (EU) 2021/1275 RENDELETE

a libanoni helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2023. november 27-i (EU) 2023/2694 RENDELETE

Hatályos: 2023. 11. 29.

 

A BIZOTTSÁG 2022. szeptember 6-i (EU) 2022/2292 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2017/625 európai parlamenti és a tanácsi rendeletnek az élelmiszer-termelő állatok és egyes, emberi fogyasztásra szánt áruk szállítmányainak az Unióba történő beléptetésére vonatkozó követelmények tekintetében történő kiegészítéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 15-i (EU) 2023/2652 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2023. 12. 18.

 

A BIZOTTSÁG 2021. február 16-i (EU) 2021/630 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések alól mentesített egyes árukategóriák tekintetében történő kiegészítéséről és a 2007/275/EK bizottsági határozat módosításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 15-i (EU) 2023/2652 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2023. 12. 18.

 

A BIZOTTSÁG 2016. október 4-i (EU) 2016/1768 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a guanidino-ecetsav brojlercsirkék, elválasztott malacok és hízósertések takarmányadalékanyagaként történő felhasználásának engedélyezéséről, valamint a 904/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. november 27-i (EU) 2023/2628 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 12. 18.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 14-i (EU) 2023/1776 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Kínai Népköztársaságból származó melamin behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. november 27-i (EU) 2023/2653 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 11. 29.

 

A BIZOTTSÁG 2021. március 24-i (EU) 2021/404 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeinek a megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. november 24-i (EU) 2023/2688 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 11. 29.

 

A TANÁCS 2010. október 25-i 2010/638/KKBP HATÁROZATA

a guineai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2023. november 27-i (KKBP) 2023/2686 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 11. 29.

 

A TANÁCS 2011. január 31-i 2011/72/KKBP HATÁROZATA

a tunéziai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2023. november 27-i (KKBP) 2023/2686 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 11. 29.

 

A TANÁCS 2011. február 15-i 2011/101/KKBP HATÁROZATA

a zimbabwei helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2023. november 27-i (KKBP) 2023/2686 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 11. 29.

 

A TANÁCS 2011. március 21-i 2011/173/KKBP HATÁROZATA

a bosznia-hercegovinai helyzetre vonatkozó korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2023. november 27-i (KKBP) 2023/2686 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 11. 29.

 

A TANÁCS 2012. október 15-i 2012/642/KKBP HATÁROZATA

a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2023. november 27-i (KKBP) 2023/2686 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 11. 29.

 

A TANÁCS 2013. április 22-i 2013/184/KKBP HATÁROZATA

a mianmari/burmai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2023. november 27-i (KKBP) 2023/2686 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 11. 29.

 

A TANÁCS 2014. március 17-i 2014/145/KKBP HATÁROZATA

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatt korlátozó intézkedések bevezetéséről

Módosítja: A TANÁCS 2023. november 27-i (KKBP) 2023/2686 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 11. 29.

 

A TANÁCS 2015. október 1-i (KKBP) 2015/1763 HATÁROZATA

a burundi helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2023. november 27-i (KKBP) 2023/2686 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 11. 29.

 

A TANÁCS 2017. november 13-i (KKBP) 2017/2074 HATÁROZATA

a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2023. november 27-i (KKBP) 2023/2686 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 11. 29.

 

A TANÁCS 2019. május 17-i (KKBP) 2019/797 HATÁROZATA

az Uniót vagy annak tagállamait fenyegető kibertámadások elleni korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2023. november 27-i (KKBP) 2023/2686 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 11. 29.

 

A TANÁCS 2019. október 14-i (KKBP) 2019/1720 HATÁROZATA

a nicaraguai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2023. november 27-i (KKBP) 2023/2686 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 11. 29.

 

A TANÁCS 2021. július 30-i (KKBP) 2021/1277 HATÁROZATA

a libanoni helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2023. november 27-i (KKBP) 2023/2686 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 11. 29.

 

A TANÁCS 2023. április 28-i (KKBP) 2023/891 HATÁROZATA

a Moldovai Köztársaságot destabilizáló tevékenységekre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2023. november 27-i (KKBP) 2023/2686 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 11. 29.

 

A TANÁCS 2023. július 20-i (KKBP) 2023/1532 HATÁROZATA

az Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborújához Irán által nyújtott katonai támogatásra tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2023. november 27-i (KKBP) 2023/2686 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 11. 29.

 

A TANÁCS 2022. április 21-i (KKBP) 2022/667 HATÁROZATA

az Afrikai Uniót célzó általános támogatási program formájában, az Európai Békekeret keretében megvalósuló, a 2022 és 2024 közötti időszakra szóló támogatási intézkedésről

Módosítja: A TANÁCS 2023. november 27-i (KKBP) 2023/2687 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 11. 29.

 

A TANÁCS 2022. november 14-i (KKBP) 2022/2245 HATÁROZATA

az Európai Unió Ukrajnát támogató katonai segítségnyújtási missziója által kiképzett ukrán fegyveres erők halálos erő célba juttatására tervezett katonai felszerelésekkel, valamint platformokkal való támogatása céljából az Európai Békekeret keretében megvalósuló támogatási intézkedésről

Módosítja: A TANÁCS 2023. november 27-i (EU) 2023/2689 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 11. 27.

 

A BIZOTTSÁG 2021. február 11-i (EU) 2021/260 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a víziállatokat érintő egyes betegségek hatásának enyhítését célzó nemzeti intézkedéseknek az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet 226. cikke (3) bekezdésével összhangban történő engedélyezéséről és a 2010/221/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. november 24-i (EU) 2023/2626 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 12. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 24-i (EU) 2023/2447 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatban alkalmazandó vészhelyzeti intézkedésekről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. november 24-i (EU) 2023/2695 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 11. 28.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002. szeptember 23-i 2002/65/EK IRÁNYELVE

a fogyasztói pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazásáról, valamint a 90/619/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK irányelv és a 98/27/EK irányelv módosításáról

Hatályon kívül helyezi: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. november 22-i (EU) 2023/2673 IRÁNYELVE

Hatályos: 2026. 06. 19.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023. (XI. 29.)

Megjelent: 2023. 11. 29.

 

Új jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. november 22-i (EU) 2023/2674 RENDELETE

az 1217/2009/EK tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági számviteli információs hálózatnak mezőgazdasági fenntarthatósági információs hálózattá való átalakítása tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 19.

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 28-i (EU) 2023/2644 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Weizmannia koagulans DSM 32789 által termelt tejsavnak a víziállatok és a kifejlett bendővel nem rendelkező kérődzők kivételével valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

Hatályos: 2023. 12. 19.

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 28-i (EU) 2023/2645 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Paenibacillus lentus DSM 33618 által termelt endo-1,4-béta-mannanázt tartalmazó készítmény valamennyi hízó-, tojó- vagy tenyészbaromfifaj, elválasztott malacok, kevésbé jelentős sertésfélékhez tartozó elválasztott malacok, hízósertések és kevésbé jelentős hízósertések takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Elanco GmbH)

Hatályos: 2023. 12. 19.

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 28-i (EU) 2023/2646 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Lentilactobacillus buchneri DSM 32650 készítmény valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

Hatályos: 2023. 12. 19.

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 28-i (EU) 2023/2647 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Bacillus subtilist (DSM 5750) és Bacillus paralicheniformist (DSM 5749) tartalmazó készítmény hízóborjak, tenyészbárányok és hízóbárányok, valamint tenyésztésre szánt és hízlalás céljából tartott, kevésbé jelentős kérődző fajok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről, továbbá az (EU) 2017/2308 végrehajtási rendeletnek az említett készítmény szopós malacokra vonatkozó engedélyezési feltételei tekintetében történő módosításáról (az engedély jogosultja: Chr. Hansen A/S)

Hatályos: 2023. 12. 19.

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 28-i (EU) 2023/2649 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a “Hokoex” egyedi biocid termék 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós engedélyezéséről

Hatályos: 2023. 12. 19.

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 28-i (EU) 2023/2660 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a glifozát hatóanyagnak az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 02.

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 22-i (EU) 2023/2665 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről

Hatályos: 2023. 12. 19.

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 22-i (EU) 2023/2666 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (“Irish Grass Fed Beef” [OFJ])

Hatályos: 2023. 12. 19.

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 22-i (EU) 2023/2681 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (“Achill Island Sea Salt” (OEM))

Hatályos: 2023. 12. 19.

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 28-i (EU) 2023/2708 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az afrikai sertéspestisre vonatkozó különleges járványvédelmi intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2023/594 végrehajtási rendelet I. és II. mellékletének módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 30.

 

A TANÁCS 2023. november 27-i (KKBP) 2023/2677 HATÁROZATA

az Európai Unió Ukrajnát támogató katonai segítségnyújtási missziója által kiképzett ukrán fegyveres erők támogatása céljából az Európai Békekeret keretében megvalósuló támogatási intézkedésről szóló (KKBP) 2023/231 határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 27.

 

A TANÁCS 2023. november 27-i (EU) 2023/2678 HATÁROZATA

a Régiók Bizottsága a Németországi Szövetségi Köztársaság által javasolt egy tagjának kinevezéséről

Hatályos: 2023. 11. 27.

 

A TANÁCS 2023. november 27-i (EU) 2023/2679 HATÁROZATA

a Régiók Bizottsága az Észt Köztársaság által javasolt egy tagjának és egy póttagjának kinevezéséről

Hatályos: 2023. 11. 27.

 

A TANÁCS 2023. november 9-i (EU) 2023/2692 HATÁROZATA

az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodás alapján létrehozott, a közúti közlekedéssel foglalkozó szakbizottságban a 2. típusú intelligens menetíró készülékre vonatkozó műszaki előírások kiigazítása tekintetében az Európai Unió által képviselendő álláspontról

Hatályos: 2023. 11. 09.

 

A TANÁCS 2023. november 23-i (EU) 2023/2702 HATÁROZATA

az Amerikai Egyesült Államokkal kötendő, a Galileo-műholdaknak az Amerikai Egyesült Államok területéről történő indítására vonatkozó biztonsági eljárások meghatározásáról szóló megállapodásra irányuló tárgyalásoknak az Európai Unió nevében történő megkezdésére való felhatalmazásról

Hatályos: 2023. 11. 29.

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 27-i (EU) 2023/2630 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a Procalx termék engedélyezésének feltételeivel kapcsolatos, az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megoldatlan kifogásokról

Hatályos: 2023. 11. 29.

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 27-i (EU) 2023/2634 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a Biobor JF biocid termék forgalmazásának és felhasználásának engedélyezésével kapcsolatban Lengyelország gyógyszerek, orvostechnikai eszközök és biocid termékek nyilvántartásba vételéért felelős hivatala által az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban hozott intézkedés meghosszabbításáról

Hatályos: 2023. 11. 29.

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 27-i (EU) 2023/2648 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az ezüst-zeolit 4. terméktípusba tartozó biocid termékekben az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint felhasználható létező hatóanyagként történő jóváhagyásának megtagadásáról

Hatályos: 2023. 12. 19.

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 27-i (EU) 2023/2672 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az “INTEROX Biocidal Product Family 2” biocid termékcsalád engedélyezésének feltételeivel kapcsolatos, az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 36. cikke szerinti megoldatlan kifogásokról

Hatályos: 2023. 11. 29.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 2019. december 19-i (EU) 2020/262 tanácsi irányelvhez

 

Módosított jogszabályok

 

A TANÁCS 2009. november 30-i 1217/2009/EK RENDELETE

az Európai Unióban működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. november 22-i (EU) 2023/2674 RENDELETE

Hatályos: 2023. 12. 19.

 

A BIZOTTSÁG 2017. december 13-i (EU) 2017/2308 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy Bacillus subtilist (DSM 5750) és Bacillus licheniformist (DSM 5749) tartalmazó készítmény szopós malacoknak szánt takarmány-adalékanyagként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Chr. Hansen A/S)

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. november 28-i (EU) 2023/2647 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 12. 19.

 

A BIZOTTSÁG 2011. május 25-i 540/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. november 28-i (EU) 2023/2660 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 12. 02.

 

A BIZOTTSÁG 2023. március 16-i (EU) 2023/594 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az afrikai sertéspestisre vonatkozó különleges járványvédelmi intézkedések megállapításáról és az (EU) 2021/605 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. november 28-i (EU) 2023/2708 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 11. 30.

 

A TANÁCS 2023. február 2-i (KKBP) 2023/231 HATÁROZATA

az Európai Unió Ukrajnát támogató katonai segítségnyújtási missziója által kiképzett ukrán fegyveres erők támogatása céljából az Európai Békekeret keretében megvalósuló támogatási intézkedésről

Módosítja: A TANÁCS 2023. november 27-i (KKBP) 2023/2677 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 11. 27.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023. (XI. 30.)

Megjelent: 2023. 11. 30.

 

Új jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. november 22-i (EU) 2023/2631 RENDELETE

az európai zöldkötvényekről és a környezeti szempontból fenntarthatóként forgalmazott kötvényekre és a fenntarthatósághoz kapcsolódó kötvényekre vonatkozó opcionális közzétételekről

Hatályos: 2023. 12. 20.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. november 22-i (EU) 2023/2661 IRÁNYELVE

az intelligens közlekedési rendszereknek a közúti közlekedés területén történő kiépítésére, valamint a más közlekedési módokhoz való kapcsolódására vonatkozó keretről szóló 2010/40/EU irányelv módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 20.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. november 22-i (EU) 2023/2668 IRÁNYELVE

a munkájuk során azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2009/148/EK irányelv módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 20.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT (EU, Euratom) 2023/2516 KÖZLEMÉNYE

az Európai Unió 2023. évi pénzügyi évre vonatkozó 3. számú költségvetés-módosításának végleges elfogadásáról

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 29-i (EU) 2023/2662 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2017/447 végrehajtási rendeletnek a Bacillus subtilist (DSM 5750) és Bacillus licheniformist (DSM 5749) tartalmazó, hízópulykáknak szánt készítmény engedélyezési feltételei tekintetében történő módosításáról (az engedély jogosultja: Chr. Hansen A/S)

Hatályos: 2023. 12. 20.

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 29-i (EU) 2023/2691 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a 474/2006/EK rendeletnek az Unióban működési tilalom vagy működési korlátozás alá tartozó légi fuvarozók listája tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 28-i (EU) 2023/2704 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a “GHC Chlor” egyedi biocid termék uniós engedélyezéséről

Hatályos: 2023. 12. 20.

 

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2023. november 28-i (KKBP) 2023/2690 HATÁROZATA

az Európai Uniónak a földközi-tengeri térségben folytatott katonai művelete (EUNAVFOR MED IRINI) engedélyének megerősítéséről (EUNAVFOR MED IRINI/4/2023)

Hatályos: 2023. 11. 28.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. június 13-i 144/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/2541]

Hatályos: 2023. 06. 14.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. június 13-i 145/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/2542]

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. június 13-i 146/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/2543]

Hatályos: 2023. 06. 14.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. június 13-i 147/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/2544]

Hatályos: 2023. 06. 14.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. június 13-i 148/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/2545]

Hatályos: 2023. 06. 14.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. június 13-i 149/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/2546]

Hatályos: 2023. 06. 14.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. június 13-i 150/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/2547]

Hatályos: 2023. 06. 14.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. június 13-i 151/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/2548]

Hatályos: 2023. 06. 14.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. június 13-i 152/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/2549]

Hatályos: 2023. 06. 14.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. június 13-i 153/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/2550]

Hatályos: 2023. 06. 14.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. június 13-i 154/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) és IV. mellékletének (Energia) módosításáról [2023/2551]

Hatályos: 2023. 06. 14.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. június 13-i 155/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) és IV. mellékletének (Energia) módosításáról [2023/2552]

Hatályos: 2023. 06. 14.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. június 13-i 156/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2023/2553]

Hatályos: 2023. 06. 14.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. június 13-i 157/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2023/2554]

Hatályos: 2023. 06. 14.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. június 13-i 158/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2023/2555]

Hatályos: 2023. 06. 14.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. június 13-i 159/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2023/2556]

Hatályos: 2023. 06. 14.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. június 13-i 160/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2023/2557]

Hatályos: 2023. 06. 14.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. június 13-i 161/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XI. mellékletének (Elektronikus hírközlés, audiovizuális szolgáltatások és információs társadalom) módosításáról [2023/2558]

Hatályos: 2023. 06. 14.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. június 13-i 162/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2023/2559]

Hatályos: 2023. 06. 14.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. június 13-i 163/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2023/2560]

Hatályos: 2023. 06. 14.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. június 13-i 164/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XV. mellékletének (Állami támogatás) módosításáról [2023/2561]

Hatályos: 2023. 06. 14.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. június 13-i 165/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XVIII. mellékletének (Munkahelyi egészségvédelem és biztonság, munkajog, valamint nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód) módosításáról [2023/2562]

Hatályos: 2023. 06. 14.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. június 13-i 166/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2023/2563]

Hatályos: 2023. 06. 14.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. június 13-i 167/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2023/2564]

Hatályos: 2023. 06. 14.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. június 13-i 168/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2023/2565]

Hatályos: 2023. 06. 14.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. június 13-i 170/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról [2023/2567]

Hatályos: 2023. 06. 14.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. június 13-i 171/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról [2023/2568]

Hatályos: 2023. 06. 14.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. június 13-i 172/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról [2023/2569]

Hatályos: 2023. 06. 14.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. június 13-i 174/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról [2023/2570]

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. június 13-i 175/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásnak a borkereskedelem technikai akadályainak felszámolásáról szóló 47. jegyzőkönyve módosításáról [2023/2571]

Hatályos: 2023. 06. 14.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. június 13-i 176/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásnak a borkereskedelem technikai akadályainak felszámolásáról szóló 47. jegyzőkönyve módosításáról [2023/2572]

Hatályos: 2023. 06. 14.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. június 13-i 173/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról [2023/2617]

Hatályos: 2023. 06. 14.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. június 13-i 169/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2023/2566]

Hatályos: 2023. 06. 14.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló (EU) 2017/892 végrehajtási rendelet és a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a szőlőből készült termékek kategóriái, a borászati eljárások és az azokhoz kapcsolódó korlátozások tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 606/2009/EK rendelet módosításáról szóló, 2018. június 7-i (EU) 2018/1146 bizottsági végrehajtási rendelethez

 

Módosított jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2010. július 7-i 2010/40/EU IRÁNYELVE

az intelligens közlekedési rendszereknek a közúti közlekedés területén történő kiépítésére, valamint a más közlekedési módokhoz való kapcsolódására vonatkozó keretről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. november 22-i (EU) 2023/2661 IRÁNYELVE

Hatályos: 2023. 12. 20.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009. november 30-i 2009/148/EK IRÁNYELVE

a munkájuk során azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. november 22-i (EU) 2023/2668 IRÁNYELVE

Hatályos: 2023. 12. 20.

 

A BIZOTTSÁG 2017. március 14-i (EU) 2017/447 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Bacillus subtilist (DSM 5750) és Bacillus licheniformist (DSM 5749) tartalmazó készítmény kocák, elválasztott malacok, hízósertések, tenyészborjak és hízópulykák takarmány-adalékanyagaként való engedélyezéséről, valamint az 1453/2004/EK, a 2148/2004/EK és a 600/2005/EK rendelet módosításáról (az engedély jogosultja: Chr. Hansen A/S)

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. november 29-i (EU) 2023/2662 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 12. 20.

 

A BIZOTTSÁG 2006. március 22-i 474/2006/EK RENDELETE

a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozóknak a 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. fejezetében említett közösségi listájának létrehozásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. november 29-i (EU) 2023/2691 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 12. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023. (XII. 01.)

Megjelent: 2023. 12. 01.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 30-i (EU) 2023/2693 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Új-Zéland és egyes tagállamok illetékes hatóságai által aláírt megállapodás alapján automatikusan kicserélendő információknak a 2011/16/EU tanácsi irányelv egyes rendelkezéseiben meghatározott információkkal való egyenértékűsége megállapításáról

Hatályos: 2023. 12. 21.

 

A TANÁCS 2023. november 30-i (KKBP) 2023/2705 HATÁROZATA

a tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközeik elterjedésének megakadályozásáról szóló 1540 (2004) sz. ENSZ BT-határozat végrehajtásával összhangban a biológiai biztonság és védelem Ukrajnában való megerősítésének támogatásáról szóló (KKBP) 2019/1296 határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 30.

 

A TANÁCS 2023. november 27-i (EU) 2023/2716 HATÁROZATA

a Régiók Bizottsága a Spanyol Királyság által javasolt két tagjának és négy póttagjának kinevezéséről

Hatályos: 2023. 11. 27.

 

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2023. november 30-i (KKBP) 2023/2730 HATÁROZATA

az Indiai-óceán nyugati térségében és a Vörös-tengeren a tengeri védelemhez való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez (EUNAVFOR ATALANTA) az EU-erők parancsnokának kinevezéséről és a (KKBP) 2023/1457 határozat hatályon kívül helyezéséről (EUNAVFOR ATALANTA/4/2023)

Hatályos: 2023. 12. 02.

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 27-i (EU) 2023/2669 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az (EU) 2022/2191 végrehajtási határozatnak a fül közelében vagy az emberi test közvetlen közelében használt, vezeték nélküli kommunikációs eszközökre vonatkozó harmonizált szabványok tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 30-i (EU) 2023/2683 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az (EU) 2019/904 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az egyszer használatos műanyag italpalackok újrafeldolgozottműanyag-tartalmával kapcsolatos adatok kiszámítása, ellenőrzése és bejelentése tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

Hatályos: 2023. 12. 04.

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 27-i (EU) 2023/2699 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az “Északi-tengeri – mediterrán” törzshálózati folyosón található (az EuroCap-Rail projekt részét képező), Brüsszel és Luxembourg közötti, határokon átnyúló TEN-T vasúti összeköttetésről

Hatályos: 2023. 12. 01.

 

Módosított jogszabályok

 

A TANÁCS 2019. július 31-i (KKBP) 2019/1296 HATÁROZATA

a tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközeik elterjedésének megakadályozásáról szóló 1540 (2004) sz. ENSZ BT-határozat végrehajtásával összhangban a biológiai biztonság és védelem Ukrajnában való megerősítésének támogatásáról

Módosítja: A TANÁCS 2023. november 30-i (KKBP) 2023/2705 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 11. 30.

 

A BIZOTTSÁG 2022. november 8-i (EU) 2022/2191 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a rádióberendezésekre vonatkozóan a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv támogatása céljából kidolgozott harmonizált szabványokról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. november 27-i (EU) 2023/2669 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 12. 01.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2023. július 13-i (KKBP) 2023/1457 HATÁROZATA

az Indiai-óceán nyugati térségében és a Vörös-tengeren a tengeri védelemhez való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez (EUNAVFOR ATALANTA) az EU-erők parancsnokának kinevezéséről és a (KKBP) 2023/311 határozat hatályon kívül helyezéséről (EUNAVFOR ATALANTA/2/2023)

Hatályon kívül helyezi: A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2023. november 30-i (KKBP) 2023/2730 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 12. 02.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett EU hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. hírleveleire a  https://lrhungary.wolterskluwer.com/hirlevel-leiratkozas-feliratkozas oldalon iratkozhat fel.

Az Európai Unió hivatalos portáljához tartozó weboldal, melyen a fenti jogszabályok magyar nyelven is elérhetők, a következő címen található https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.