Autópálya, Dunahíd-építés, kikötőfejlesztés: Mohács Baranya gazdaságát is előremozdítja

Két évtizedes pénzügyi vezetői szakmai pályafutása mellett sokáig képviselő volt, majd 2020-ban Mohács polgármestere lett Pávkovics Gábor. Városvezetőként a térség gazdasági fejlődését, munkahelymegőrző és -teremtő beruházások elindítását és támogatását menedzseli. A vármegye egészének előremozdulását szolgáló kikötő, a mohácsi Duna-híd, az M6-os autópálya fejlesztése és a Mohács 500 program elkötelezett motorja. Mentalitása, a gazdaságfejlesztési programok szakpolitikai képviselete a vármegye sikereinek egyik záloga. Mohács komolyan fejlődik, a térség egyik centruma. Polgármesterként Pávkovics Gábor perspektívát nyújtó, élhető, szerethető, biztonságos várost vezet, amely mintaként szolgál a vármegye és az ország más települései számára is. Az általa szervezett mohácsi nagyvállalati klub, a támogatott sport- és kulturális közösségek mind erősítik a várost és annak környezetét. Munkáját a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Zsolnay-díjjal ismerte el.

 

– Néhány évvel ezelőtt a kamara az elődömnek, Szekó József polgármesternek adományozta a Baranya Gazdaságáért Díjat, amit most én is átvehettem. Néhai polgármesterünk 20 év áldozatos munkájáért kapta az elismerést. 1998-ban együtt kezdtük a város irányítását, én akkor mint városi önkormányzati képviselő voltam jelen. Ez a két évtized alapozta meg azt a fejlődési potenciált, ami ma Mohácsot jellemzi.

– Mégis mi adja meg a lendületet a városnak, ami miatt ilyen sikeres?

– Városunk különlegessége, hogy előre gondolkodunk, és nem akkor próbálunk reagálni valamire, amikor már előttünk van. Mi a fióknak dolgozunk ki programokat, és lehet, hogy csak öt év múlva vesszük elő, akkor viszont villámgyorsan. Amikor arról beszélünk, hogy a TOP-os pályázati rendszerben Baranyát tekintve a lakosságszámhoz képest a legtöbb támogatást Mohács hozta el, az két dolognak köszönhető. Egyrészt a fiókban kidolgozott terveinknek, másrészt annak, hogy az elmúlt 20 évben olyan sajáterő-alapot, olyan likviditást teremtettünk, hogy nem jelent gondot a pályázati önerő biztosítása. Mohács másik előnye a sokszínűsége, a sokácok, a szerbek, a németek, a romák, a magyarok által képviselt kreativitás összeadódik. Ez is teszi Baranyában, a Dél-Dunántúlon, de talán az egész országban különleges helyszínné Mohácsot.

– Az ön mögött álló két évtizedes pénzügyi vezetői háttér miként van jelen a polgármesteri megbízatásában?

– Azt szokták mondani a kollégák, hogy minden számra emlékszem, és ez tényleg így van, ami sok esetben előny. Én a versenyszférából érkeztem a közigazgatásba, ahonnan jövök, teljesen más törvények uralkodnak, más a mentalitás, a munkaerő iránti elvárás, a visszamérhetőség stb. Nekem is alkalmazkodnom kellett, viszont azokat a tapasztalatokat, amiket a versenyszférában szereztem, nem tudom az egyik napról a másikra elfelejteni. Ezért mindig azt nézem meg, hogy miként lehet a rendelkezésre álló pénzt minél jobban hasznosítani. Valamelyik ismerősömtől hallottam, hogy költeni mindenki tud, gazdálkodni már kevesebben. Nos én ezt a gazdálkodási képességet hoztam a versenyszférából, amit a városházán tudok kamatoztatni.

– Azokat az erőforrásokat, ami Mohácson rendelkezésre áll, a gazdasági közösséget, a kulturális hátteret miként lehet jól mozgatni a város fejlődése érdekében?

– A kulturális együttműködés nagyon erős a városban, ebből a sokszínűségből, ami Mohácsot jellemzi, világszintű programokat tudunk létrehozni a saját magunk szórakoztatására. Említhetem a busójárást, a babfőző fesztivált, a dunai mosást, a németek halfőző fesztiválját, ez is mutatja, hogy nálunk nem kell ösztönözni a civil társadalmat, hogy tegyenek magukért. Saját maguknak szerveznek rendezvényeket, amit a városnak csak támogatni kell. Tehát ezeket nem a város találja ki, hanem a civil szféra. A gazdasági oldal működtetése azonban már sokkal tudatosabb hozzáállást feltételez a részünkről. A gazdasági szereplők, a vállalkozások igényeit akár a területi bővülési lehetőség, akár a munkaerő-potenciál megteremtése, akár az adózási szabályok kérdéskörében szem előtt kell tartanunk, hiszen ez segíti a fejlődésüket. Ma szerencsés helyzetben vagyunk, az ukrán–orosz háború miatt az előnyünkre változtak a szállítási útvonalak, zajlik az M6-os autópálya befejezése, épül Bosznia irányába is az autópálya, kezdődik a Duna-híd építése, amely a kelet–nyugati összeköttetést valósítja meg, folyik a kereskedelmi kikötő beruházása, így Mohács egy olyan logisztikai bázissá válhat, amely mindenképpen előmozdítja Baranya vármegye gazdaságát. Több száz hektáron terül el az ipari parkunk, várjuk a befektetőket. A munkaerő kérdésében mindenképpen segítségünkre lesz az új híd, amely a bácskai területekről vonzhat munkavállalókat. Mindezek a lehetőségek meg fogják sokszorozni a gazdasági erőnket.

K.T.