Inspiráló változások, jövőképek – nemzetközi tudományos konferencia lesz a kamara közreműködésével Pécsett

A regionális tudományos és gazdasági gondolkodók olvasztótégelyeként funkcionál és a jövőbe mutató lehetőségekkel is foglalkozik a Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia, amelyet 2024. június 7-8-án immár 4. alkalommal rendez meg a PTE KTK Vezetés- és Szervezéstudományi Intézete. A kiváló közgazdász professzor tudományos munkásságának emléket állító tanácskozás elősorban gazdálkodástani, közgazdaságtudományi kérdéskörökkel foglalkozik, ez évi egyik fontos szlogenje az „Inspiráló változások, jövőképek”, amely az előttünk álló kihívások és lehetőségek kapcsán egy tudományos és gazdasági szakemberekből álló nemzetközi közösség gondolkodásmódját tükrözi. A konferencia kulcstémakörei között szerepel a kkv-k menedzsmentje, különös tekintettel a családi vállalkozások generációváltására; a menedzsment makroökonómiai szempontjai; menedzsment a civil szektorban; regionális és turisztikai menedzsment; menedzsment- és vezetésoktatás, coaching; a jövőbeli irányok, különös tekintettel a mesterséges intelligenciára. Talán az egyik legérdekesebb jövőképfejtegetés lehet, hogy miként fogja megváltoztatni a mindennapi munkaszervezést, a menedzserek munkáját és a vezető fejlesztési irányokat a mesterséges intelligencia térnyerése.

 

– Dr. Farkas Ferenc egyetemi tanár a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának egyik meghatározó egyénisége volt, 44 éven keresztül oktatott, kutatott, vett részt közéleti feladatok ellátásában. Oktatási tevékenysége kiterjedt a vezetés, a szervezeti viselkedés, a változások vezetése és az emberierőforrás-menedzsment területeire. Részt vett e tudásterületek hazai tananyagainak kidolgozásában, az azokat hasznosító szakok, szakirányok kialakításában, fejlesztésében. Kiválóan teremtett az egyetemi karrierje során és a szervezetek gyakorlatában szerzett tapasztalatai között szinergiát – emlékezik meg a konferencia névadójáról dr. Benke Mariann, szervező, a PTE KTK VSZI adjunktusa.

– Az idei tanácskozás része lesz egy kerekasztal-beszélgetés, amelynek résztvevői gyakorló vállalkozásvezetők.

– Ez az elem újdonság lesz a konferencia programjában. A kerekasztal-beszélgetést Rabb Szabolcs, a kamara főtitkára vezeti Vállalkozások és egyetem felelőssége, szerepe a térségi gazdasági fejlődésben címmel és Egymást dinamizáló szereplők, impulzusok, kihívások alcímmel. A meghívottak között a régió vezető vállalkozásait irányító cégvezetők, mint pl. Zalay Buda (Körber Hungaria Kft.), Gódi Attila (Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.), valamint Merza Péter (PTE KTK oktató) lesznek, és a beszélgetésen várakozásaink szerint hasznos eszmefuttatások, okfejtések bontakoznak ki, amelyek minden résztvevőnk számára érdekesnek bizonyulnak.

– Milyen többletértéket képvisel a konferencia nemzetközi jellege?

– Fontosnak tartjuk, hogy intézetünk tudományos és gazdasági szakmai értelemben vett láthatósága a nemzetközi színtereken is megmutatkozzon. Ennek különös relevanciája lehet azon ok kapcsán is, mivel karunk újabb nemzetközi akkreditációs eredménye elérését tervezi. Évtizedes hagyományai vannak szakmai munkánk határokon átívelő vetületének és ez a jelen helyzetben kimagasló jelentőségű. A konferencián két nemzetközi plenáris előadónk is lesz Jeff Zimmermann (Northern Kentucky University, USA) és Jakubik Mária (Research Scholar of The Ronin Institute, USA) személyében. Természetesen angol nyelvű szekciókkal is készülünk, konferenciánk angol és magyar nyelvű nemzetközi tudományos rendezvény.

– A gazdasági szereplők miként profitálhatnak a tudományos konferencián bemutatott tanulmányokból?

– A tudományos élet szereplői nem hagyhatják figyelmen kívül a gazdasági élet szereplőinek munkásságát és ez fordítva sincs másképp. A konferencia remek lehetőséget ad egy közös szakmai aktivitásra és ötletek, együttes kutatások elindítására. Intézetünk mindig is fontosnak tartotta, hogy szoros kapcsolatokat ápoljon a gazdasági élet szereplőivel, ez a rendezvény ennek egy jelentős mérföldköve. Meg kell jegyezni, hogy ezen elv mentén a konferencia szervezése során a gazdasági élet szereplői egy Intézeti Tanácsadói Testület formájában is segítségünkre vannak, ennek tagjai között szerepelnek gazdasági/üzleti szakemberek. Valamint az idei év során kaptunk szponzorációval, támogatásokkal kapcsolatos felajánlásokat is. Ezek is jól mutatják, hogy hogyan tud egy jó cél érdekében az üzleti és tudományos közösség hatékonyan együttműködni. Ezúton is hálásan köszönjük mindenkinek az önzetlen segítő, támogató munkáját.

Bővebb információ a konferenciáról:

https://ktk.pte.hu/hu/tudomany/tudomanyos-rendezvenyek/farkas-ferenc-nemzetkozi-tudomanyos-konferencia