Heti EU jogász 2024. 16 – 17. hét

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályokat a Wolters Kluwer Kft. tájékoztatása alapján közöljük. A 16 – 17. héten a Hivatalos Lap következő számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (IV. 15.)

Megjelent: 2024. 04. 15.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 25-i (EU) 2024/1072 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a kötelező érvényű vámérték-megállapítási felvilágosításra és a kötelező érvényű származási felvilágosításra vonatkozó határozatok tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 05.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 12-i (EU) 2024/1068 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy rozmaringkivonatot tartalmazó készítmény macskák és kutyák takarmány-adalékanyagaként történő felhasználásának engedélyezéséről

Hatályos: 2024. 05. 05.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 12-i (EU) 2024/1070 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy, a Saccharomyces cerevisiae CBS 146008 által termelt 25-hidroxikolekalciferolt tartalmazó készítmény brojlercsirkék, hízópulykák, egyéb baromfik és sertések takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezésének megújításáról, az említett készítmény kérődzők esetében való engedélyezéséről és a 887/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 05. 05.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 12-i (EU) 2024/1071 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendeletnek a kötelező érvényű vámérték-megállapítási felvilágosításra vonatkozó határozatok, valamint a kötelező érvényű származási felvilágosításra és vámérték-megállapítási információkra vonatkozó elektronikus rendszer bevezetése tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 05.

 

A TANÁCS 2024. április 12-i (EU) 2024/1144 HATÁROZATA

az Egyiptomi Arab Köztársaságnak nyújtandó rövid távú makroszintű pénzügyi támogatásról

Hatályos: 2024. 04. 16.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a komlóágazatban alkalmazandó forgalmazási előírások tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az 1850/2006/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2023. december 14-i (EU) 2023/2897 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2015. július 28-i (EU) 2015/2446 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. január 25-i (EU) 2024/1072 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 05.

 

A BIZOTTSÁG 2015. november 24-i (EU) 2015/2447 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 12-i (EU) 2024/1071 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 05.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2009. szeptember 25-i 887/2009/EK RENDELETE

a 25-hidroxi-kolekalciferol stabilizált formájának brojlercsirkék, hízópulykák, egyéb baromfi és sertések takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2024. április 12-i (EU) 2024/1070 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 05.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (IV. 16.)

Megjelent: 2024. 04. 16.

 

Új jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 11-i (EU) 2024/1069 IRÁNYELVE

a közéletben részt vevő személyeknek a nyilvánvalóan megalapozatlan keresetekkel vagy visszaélésszerű bírósági eljárásokkal (“közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel”) szembeni védelméről

Hatályos: 2024. 05. 06.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 15-i (EU) 2024/1076 RENDELETE

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és V. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található biszpiribak, metoszulam, orizalin, oxaszulfuron és triazoxid megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 06.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 15-i (EU) 2024/1077 RENDELETE

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található 2,4-DB, jódszulforon-metil, mezotrion és piraflufen-etil megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 06.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 15-i (EU) 2024/1078 RENDELETE

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és IV. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található azoxistrobin, flonikamid, izofetamid, mefentriflukonazol, metazaklór, pirimetanil és kvarchomok megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 06.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 8-i (EU) 2024/1127 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2019/1242 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a használatban lévő nehézgépjárművek szén-dioxid-kibocsátási és tüzelőanyag-fogyasztási értékének ellenőrzésére (használat közbeni ellenőrzés) szolgáló eljárásokra irányadó elvek és kritériumok meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről

Hatályos: 2024. 05. 06.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 12-i (EU) 2024/1067 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az (EU) 2023/588 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az uniós biztonságos konnektivitási program földi infrastruktúrájához tartozó irányítóközpontok helyszíne tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

Hatályos: 2024. 04. 17.

 

Módosított jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005. február 23-i 396/2005/EK RENDELETE

a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 15-i (EU) 2024/1076 RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 06.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005. február 23-i 396/2005/EK RENDELETE

a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 15-i (EU) 2024/1077 RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 06.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005. február 23-i 396/2005/EK RENDELETE

a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 15-i (EU) 2024/1078 RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 06.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (IV. 17.)

Megjelent: 2024. 04. 17.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 16-i (EU) 2024/1171 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az afrikai sertéspestisre vonatkozó különleges járványvédelmi intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2023/594 végrehajtási rendelet I. és II. mellékletének módosításáról és az (EU) 2024/1039 végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 04. 18.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 11-i (EU) 2024/1083 RENDELETE

a belső piaci médiaszolgáltatások közös keretének létrehozásáról és a 2010/13/EU irányelv módosításáról (a tömegtájékoztatás szabadságáról szóló európai rendelet)

Hatályos: 2024. 05. 07.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 11-i (EU) 2024/1106 RENDELETE

az 1227/2011/EU és az (EU) 2019/942 rendeletnek a nagykereskedelmi energiapiacon az Unió piaci manipulációval szembeni védelmének javítása tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 07.

 

A TANÁCS 2024. április 12-i (EU) 2024/1156 HATÁROZATA

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás megkötéséről

Hatályos: 2024. 04. 12.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 10-i (EU) 2024/1105 RENDELETE

az Európai Unió valamely tagállamának lobogója alatt közlekedő hajók által a NAFO 3LNO körzetben, az “egyéb” kvóta keretében folytatott, a sárgafarkú lepényhalra irányuló halászat tilalmáról

Hatályos: 2024. 04. 18.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az (EU) 2019/331 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a kibocsátási egységek harmonizált ingyenes kiosztására vonatkozó uniós szintű átmeneti szabályok tekintetében történő módosításáról szóló, 2024. január 30-i (EU) 2024/873 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az elemekről, illetve akkumulátorokról és a hulladékelemekről, illetve -akkumulátorokról, a 2008/98/EK irányelv és az (EU) 2019/1020 rendelet módosításáról, valamint a 2006/66/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2023. július 12-i (EU) 2023/1542 európai parlamenti és tanácsi rendelethez

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. március 16-i (EU) 2023/594 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az afrikai sertéspestisre vonatkozó különleges járványvédelmi intézkedések megállapításáról és az (EU) 2021/605 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 16-i (EU) 2024/1171 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 18.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2010. március 10-i 2010/13/EU IRÁNYELVE

a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról (Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv)

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 11-i (EU) 2024/1083 RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 07.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011. október 25-i 1227/2011/EU RENDELETE

a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 11-i (EU) 2024/1106 RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 07.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2019. június 5-i (EU) 2019/942 RENDELETE

az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynökségének létrehozásáról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 11-i (EU) 2024/1106 RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 07.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 2-i (EU) 2024/1039 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az afrikai sertéspestis bulgáriai előfordulásával összefüggő egyes ideiglenes vészhelyzeti intézkedésekről

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2024. április 16-i (EU) 2024/1171 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 18.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (IV. 18.)

Megjelent: 2024. 04. 18.

 

Új jogszabályok

 

A TANÁCS 2024. április 12-i (EU) 2024/1169 HATÁROZATA

az Európai Unió és az Albán Köztársaság közötti, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által az Albán Köztársaság területén végzett műveleti tevékenységekről szóló megállapodás megkötéséről

Hatályos: 2024. 04. 12.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 17-i (EU) 2024/1104 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy, Lactiplantibacillus plantarum DSM 11520-at tartalmazó készítmény lovak, kutyák, macskák és nyulak takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

Hatályos: 2024. 05. 08.

 

A TANÁCS 2024. április 12-i (EU) 2024/1168 HATÁROZATA

a Számvevőszék egy tagjának kinevezéséről

Hatályos: 2024. 04. 12.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 17-i (EU) 2024/1184 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatban alkalmazandó vészhelyzeti intézkedésekről szóló (EU) 2023/2447 végrehajtási határozat mellékletének módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 18.

 

AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG 2023. május 31-i 81/23/COL HATÁROZATA

az állami támogatások eljárásjogi és anyagi jogi szabályainak az állami támogatási szabályok nemzeti bíróságok általi végrehajtásáról szóló felülvizsgált iránymutatás bevezetése révén történő módosításáról [2024/1181]

Hatályos: 2023. 06. 01.

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 24-i (EU) 2023/2447 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatban alkalmazandó vészhelyzeti intézkedésekről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 17-i (EU) 2024/1184 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 04. 18.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (IV. 19.)

Megjelent: 2024. 04. 19.

 

Új jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 11-i (EU) 2024/1167 HATÁROZATA

az (EU) 2017/1324 határozatnak a Horizont Európa keretében a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerségben (PRIMA) való uniós részvétel folytatása tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 09.

 

A TANÁCS 2024. április 19-i (EU) 2024/1172 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2020/1998 rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 04. 19.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 18-i (EU) 2024/1103 RENDELETE

a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az egyedi helyiségfűtő berendezések és különálló szabályozóik környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról, valamint az (EU) 2015/1188 bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 05. 09.

 

A BIZOTTSÁG 2023. december 14-i (EU) 2024/1141 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének egyes, a húsokra, halászati termékekre, tejtermékekre és tojásokra vonatkozó különleges higiéniai követelmények tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 09.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 7-i (EU) 2024/1159 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2019/6 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állattartó által élelmiszer-termelő állatoknak adott, szájon át történő alkalmazásra engedélyezett és felírt, nem gyógyszeres takarmányokban adagolt állatgyógyászati készítmények hatékony és ártalmatlan alkalmazásának biztosítását célzó megfelelő intézkedésekre vonatkozó szabályok megállapítása révén történő kiegészítéséről

Hatályos: 2024. 05. 09.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 14-i (EU) 2024/1180 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2015/758 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az e-segélyhíváshoz kapcsolódóan rendelkezésre álló szabványok tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 09.

 

A TANÁCS 2024. április 19-i (KKBP) 2024/1175 HATÁROZATA

a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2020/1999 határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 19.

 

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2024. április 16-i (KKBP) 2024/1191 HATÁROZATA

a harmadik államoknak az Európai Unió bosznia-hercegovinai katonai műveletéhez történő hozzájárulása elfogadásáról (BiH/36/2024)

Hatályos: 2024. 04. 16.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 10-i (EU) 2024/1158 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a “My Voice, My Choice: A biztonságos és hozzáférhető abortuszért” elnevezésű európai polgári kezdeményezésnek az (EU) 2019/788 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nyilvántartásba vétele iránti kérelemről

Hatályos: 2024. 04. 19.

 

A KÖZÖSSÉG-SVÁJC SZÁRAZFÖLDI SZÁLLÍTÁSI BIZOTTSÁG 2023. december 14-i 1/2023 HATÁROZATA

az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a vasúti és közúti áru- és személyszállításról szóló megállapodás 1. mellékletének és a 2/2019 vegyes bizottsági határozatnak a módosításáról [2024/1182]

Hatályos: 2023. 12. 14.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a fenntarthatósági beszámolási standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2023. július 31-i (EU) 2023/2772 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez

 

Módosított jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2017. július 4-i (EU) 2017/1324 HATÁROZATA

az Uniónak a több tagállam által együttesen indított, a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási- és innovációs partnerségben (PRIMA) való részvételéről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 11-i (EU) 2024/1167 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 05. 09.

 

A TANÁCS 2020. december 7-i (EU) 2020/1998 RENDELETE

a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. április 19-i (EU) 2024/1172 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 19

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004. április 29-i 853/2004/EK RENDELETE

az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. december 14-i (EU) 2024/1141 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 09.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2015. április 29-i (EU) 2015/758 RENDELETE

a 112-es egységes európai segélyhívó szolgáltatáson alapuló fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítésével összefüggő típus-jóváhagyási követelményekről és a 2007/46/EK irányelv módosításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. február 14-i (EU) 2024/1180 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 09.

 

A TANÁCS 2020. december 7-i (KKBP) 2020/1999 HATÁROZATA

a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. április 19-i (KKBP) 2024/1175 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 04. 19.

 

A KÖZÖSSÉG-SVÁJC SZÁRAZFÖLDI SZÁLLÍTÁSI BIZOTTSÁG 2019. december 13-i 2/2019 HATÁROZATA

a Svájc és az Európai Unió közötti zökkenőmentes vasúti közlekedés fenntartására irányuló átmeneti intézkedésekről [2020/40]

Módosítja: A KÖZÖSSÉG-SVÁJC SZÁRAZFÖLDI SZÁLLÍTÁSI BIZOTTSÁG 2023. december 14-i 1/2023 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 12. 14.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2015. április 28-i (EU) 2015/1188 RENDELETE

a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az egyedi helyiségfűtő berendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2024. április 18-i (EU) 2024/1103 RENDELETE

Hatályos: 2025. 07. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (IV. 22.)

Megjelent: 2024. 04. 22.

 

Új jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 11-i (EU) 2024/1174 IRÁNYELVE

a 2014/59/EU irányelvnek és a 806/2014/EU rendeletnek a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelmény egyes vonatkozásai tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 12.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 18-i (EU) 2024/1199 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a mangán(II)-betain komplex valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

Hatályos: 2024. 05. 12.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 18-i (EU) 2024/1200 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Ligilactobacillus salivarius DSM 16351 és Enterococcus faecium DSM 21913 készítmény brojlercsirkék, tojóbaromfinak nevelt csirkék, kevésbé jelentős hízóbaromfifajok és tojó- vagy tenyészbaromfinak nevelt kevésbé jelentős baromfifajok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezésének megújításáról, e készítmény tenyészbaromfinak nevelt csirkék, hízópulykák és tenyészbaromfinak nevelt pulykák takarmányban és ivóvízben használt takarmány-adalékanyagaként történő felhasználásának engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Biomin GmbH), valamint az 544/2013/EU és az (EU) 2015/1105 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 05. 12.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 18-i (EU) 2024/1113 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az (EU) 2023/2895 végrehajtási határozatnak a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 12. cikkének (3-d) bekezdésében említett szigetek és kikötők jegyzéke tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 25.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 18-i (EU) 2024/1112 AJÁNLÁSA

az orvosi radiológiai tevékenységeknek a 2013/59/Euratom tanácsi irányelv alapján végzett klinikai auditjáról

 

Módosított jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. május 15-i 2014/59/EU IRÁNYELVE

a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 11-i (EU) 2024/1174 IRÁNYELVE

Hatályos: 2024. 05. 12.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. július 15-i 806/2014/EU RENDELETE

a hitelintézeteknek és bizonyos befektetési vállalkozásoknak az Egységes Szanálási Mechanizmus keretében történő szanálására vonatkozó egységes szabályok és egységes eljárás kialakításáról, valamint az Egységes Szanálási Alap létrehozásáról és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 11-i (EU) 2024/1174 IRÁNYELVE

Hatályos: 2024. 05. 12.

 

A BIZOTTSÁG 2023. december 19-i (EU) 2023/2895 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 12. cikkének (3-d) bekezdésében említett szigetek és kikötők jegyzékének, valamint az említett irányelv 12. cikkének (3-c) bekezdésében említett transznacionális közszolgáltatási szerződések vagy transznacionális közszolgáltatási kötelezettségek jegyzékének megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 18-i (EU) 2024/1113 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 04. 25.

 

Hatályon kívül helyeztt jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2013. június 14-i 544/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284-et, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351-et és Enterococcus faecium DSM 21913-at tartalmazó készítmény brojlercsirkéknek szánt takarmány-adalékanyagként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Biomin GmbH)

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2024. április 18-i (EU) 2024/1200 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 12.

 

A BIZOTTSÁG 2015. július 8-i (EU) 2015/1105 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284-et, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351-et és Enterococcus faecium DSM 21913-at tartalmazó készítmény tojójércéknek és a tojóbaromfiktól eltérő kisebb baromfifajoknak szánt takarmány-adalékanyagként történő engedélyezéséről, e takarmány-adalékanyag brojlercsirkék ivóvízében való használata céljából történő engedélyezéséről, valamint az 544/2013/EU rendeletnek e takarmány-adalékanyag teljes értékű takarmányban engedélyezett maximális tartalma és kokcidiosztatikumokkal való kompatibilitása tekintetében történő módosításáról (az engedély jogosultja: Biomin GmbH)

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2024. április 18-i (EU) 2024/1200 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 12.

 

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (IV. 23.)

Megjelent: 2024. 04. 23.

 

Új jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 11-i (EU) 2024/1143 RENDELETE

a borokra, a szeszes italokra és a mezőgazdasági termékekre vonatkozó földrajzi árujelzőkről, valamint a hagyományos különleges termékekről és a mezőgazdasági termékek minőségére utaló választható kifejezésekről, az 1308/2013/EU, az (EU) 2019/787 és az (EU) 2019/1753 rendelet módosításáról, továbbá az 1151/2012/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 05. 13.

 

A BIZOTTSÁG ÉRTESÍTÉSE

az Európai Unió és az Örmény Köztársaság közötti, az Európai Unió örményországi missziójának (EUMA) jogállásáról szóló megállapodás hatálybalépésének időpontjáról

 

A TANÁCS 2024. április 22-i (EU) 2024/1205 RENDELETE

a mali helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2017/1770 rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 24.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 23-i (EU) 2024/369 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2020/2184 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kiindulási anyagok, anyagösszetételek és összetevők európai pozitív listáira való felvételére vagy az onnan való törlésére vonatkozó eljárás megállapítása tekintetében történő kiegészítéséről

Hatályos: 2024. 05. 13.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 23-i (EU) 2024/370 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2020/2184 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi fogyasztásra szánt vízzel érintkezésbe kerülő termékekre vonatkozó megfelelőségértékelési eljárások és az ezen eljárásokban részt vevő megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésére vonatkozó szabályok megállapítása révén történő kiegészítéséről

Hatályos: 2024. 05. 13.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 23-i (EU) 2024/371 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2020/2184 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi fogyasztásra szánt vízzel érintkezésbe kerülő termékek jelölésére vonatkozó harmonizált előírások megállapítása révén történő kiegészítéséről

Hatályos: 2024. 05. 13.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 22-i (EU) 2024/1161 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Enterococcus lactis NCIMB 10415 készítmény bizonyos állatfajok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezésének megújításáról, e készítmény bizonyos más állatfajok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: DSM Nutritional Products Ltd), az 1061/2013/EU végrehajtási rendelet módosításáról, valamint a 361/2011/EU, az (EU) 2015/518 és az (EU) 2019/11 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 05. 13.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 22-i (EU) 2024/1162 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2018/2019 végrehajtási rendeletnek a Malus domestica és a Berberis thunbergii egyes Törökországból származó, ültetésre szánt növényei, valamint az (EU) 2020/1213 végrehajtási rendeletnek a Malus domestica ültetésre szánt növényei Unióba való behozatalára vonatkozó növényegészségügyi intézkedések tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 13.

 

A TANÁCS 2024. április 22-i (KKBP) 2024/1204 HATÁROZATA

a mali helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2017/1775 határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 24.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 23-i (EU) 2024/365 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az (EU) 2020/2184 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az európai pozitív listákra felveendő kiindulási anyagok, anyagösszetételek és összetevők vizsgálatára és elfogadására szolgáló módszertanok tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

Hatályos: 2024. 05. 13.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 23-i (EU) 2024/367 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az (EU) 2020/2184 európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazására irányuló szabályoknak az emberi fogyasztásra szánt vízzel érintkezésbe kerülő anyagok vagy termékek gyártásában való felhasználásra engedélyezett kiindulási anyagok, anyagösszetételek és összetevők európai pozitív listáinak létrehozása révén történő megállapításáról

Hatályos: 2024. 05. 13.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 23-i (EU) 2024/368 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az (EU) 2020/2184 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi fogyasztásra szánt vízzel érintkezésbe kerülő termékekben felhasznált végleges anyagok vizsgálatára és elfogadására szolgáló eljárások és módszerek tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

Hatályos: 2024. 05. 13.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 19-i (EU) 2024/1198 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az (EU) 2023/2723 végrehajtási határozatnak a villamos szerelési anyagok dobozaira és burkolataira, a földbe fektetett védőcsőrendszerekre, valamint a kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezésekre vonatkozó harmonizált szabványok tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 24.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az Európai Gyógyszerügynökség részére fizetendő szolgáltatási és ügyintézési díjakról, az (EU) 2017/745 és az (EU) 2022/123 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 658/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 297/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2024. február 7-i (EU) 2024/568 európai parlamenti és tanácsi rendelethez

 

Módosított jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013. december 17-i 1308/2013/EU RENDELETE

a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 11-i (EU) 2024/1143 RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 13.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2019. április 17-i (EU) 2019/787 RENDELETE

a szeszes italok meghatározásáról, leírásáról, megjelenítéséről, jelöléséről, a szeszes italok elnevezésének használatáról az egyéb élelmiszerek megjelenítése és jelölése során, a szeszes italok földrajzi jelzéseinek oltalmáról, a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol és desztillátumok használatáról az alkoholtartalmú italokban, valamint a 110/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 11-i (EU) 2024/1143 RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 13.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2019. október 23-i (EU) 2019/1753 RENDELETE

az Uniónak a Lisszaboni Megállapodás eredetmegjelölésekről és földrajzi jelzésekről szóló genfi szövegéhez történő csatlakozását követő fellépéséről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 11-i (EU) 2024/1143 RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 13.

 

A TANÁCS 2017. szeptember 28-i (EU) 2017/1770 RENDELETE

a mali helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. április 22-i (EU) 2024/1205 RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 24.

 

A BIZOTTSÁG 2013. október 29-i 1061/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Enterococcus faecium NCIMB 10415 készítmény borjak, kecskegidák, macskák és kutyák takarmány-adalékanyagaként történő felhasználásának engedélyezéséről és az 1288/2004/EK rendelet módosításáról (az engedély jogosultja a DSM Nutritional Products Sp. Z o.o. által képviselt DSM Nutritional Products Ltd.)

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 22-i (EU) 2024/1161 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 13.

 

A BIZOTTSÁG 2018. december 18-i (EU) 2018/2019 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2016/2031 rendelet 42. cikke értelmében magas növényegészségügyi kockázatot jelentő növények, növényi termékek és egyéb anyagok ideiglenes jegyzékének és az Unióba való behozatal tekintetében az említett rendelet 73. cikkében előírt növényegészségügyi bizonyítvány követelménye alól mentesülő növények jegyzékének létrehozásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 22-i (EU) 2024/1162 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 13.

 

A BIZOTTSÁG 2020. augusztus 21-i (EU) 2020/1213 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2018/2019 végrehajtási rendelet mellékletéből törölt egyes növények, növényi termékek és egyéb áruk Unióba történő behozatalára vonatkozó növényegészségügyi intézkedésekről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 22-i (EU) 2024/1162 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 13.

 

A TANÁCS 2017. szeptember 28-i (KKBP) 2017/1775 HATÁROZATA

a mali helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. április 22-i (KKBP) 2024/1204 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 04. 24.

 

A BIZOTTSÁG 2023. december 6-i (EU) 2023/2723 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az elektromos berendezésekre vonatkozóan a 2014/35/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv támogatása céljából kidolgozott harmonizált szabványokról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 19-i (EU) 2024/1198 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 04. 24.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012. november 21-i 1151/2012/EU RENDELETE

a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről

Hatályon kívül helyezi: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 11-i (EU) 2024/1143 RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 13.

 

A BIZOTTSÁG 2011. április 13-i 361/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Enterococcus faecium NCIMB 10415 brojlercsirkék takarmány-adalékanyagaként való engedélyezéséről (az engedély jogosultjának neve: DSM Nutritional Products Ltd., melyet a DSM Nutritional Products Sp. z o.o képvisel) és a 943/2005/EK rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2024. április 22-i (EU) 2024/1161 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 13.

 

A BIZOTTSÁG 2015. március 26-i (EU) 2015/518 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Enterococcus faecium NCIMB 10415 készítmény tojójércék, kisebb hízó-baromfifajok és kisebb tojó-baromfifajok takarmány-adalékanyagaként történő felhasználásának engedélyezéséről és a 361/2011/EU végrehajtási rendeletnek a kokcidiosztatikumokkal való kompatibilitás tekintetében való módosításáról (az engedély jogosultja a DSM Nutritional Products Sp. Z o.o által képviselt DSM Nutritional Products Ltd.)

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2024. április 22-i (EU) 2024/1161 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 13.

 

A BIZOTTSÁG 2019. január 3-i (EU) 2019/11 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Az Enterococcus faecium NCIMB 10415 készítmény kocák, szopós malacok, elválasztott malacok és hízósertések takarmány-adalékanyagaként történő felhasználásának engedélyezéséről, valamint a 252/2006/EK, a 943/2005/EK és az 1200/2005/EK rendelet módosításáról (az engedély jogosultja a DSM Nutritional Products Sp. z o.o. által képviselt DSM Nutritional products Ltd.)

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2024. április 22-i (EU) 2024/1161 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 13.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (IV. 24.)

Megjelent: 2024. 04. 24.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. december 1-i (EU) 2024/856 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a felügyeleti sokkforgatókönyveket, a közös modellezési és parametrikus feltételezéseket, valamint a nagy mértékű csökkenés fogalmát meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

Hatályos: 2024. 05. 14.

 

A BIZOTTSÁG 2023. december 1-i (EU) 2024/857 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az intézmények nem kereskedési könyvi tevékenységeiben a tőke gazdasági értékére és a nettó kamatbevételre egyaránt kiható esetleges kamatlábváltozásokból származó kockázatok értékelésére vonatkozó szabványosított módszert és egyszerűsített szabványosított módszert meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

Hatályos: 2024. 05. 14.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 13-i (EU) 2024/1173 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek az Európai Unió és Új-Zéland közötti szabadkereskedelmi megállapodással összefüggő egyes rendelkezések tekintetében, valamint a tejporra vonatkozó kiviteli vámkontingenshez kapcsolódó elavult rendelkezések törlése céljából történő módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 15-i (EU) 2024/855 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2021/451 végrehajtási rendeletben meghatározott végrehajtás-technikai standardoknak a banki könyvi kamatlábkockázat felügyeleti adatszolgáltatására vonatkozó szabályok tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 14.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 19-i (EU) 2024/1160 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a 288/2014/EU végrehajtási rendeletnek a “Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzés operatív programjaira vonatkozó modell, valamint az európai területi együttműködési célkitűzés együttműködési programjaira vonatkozó modell tekintetében a stratégiai Technológiák Európai Platformja (STEP) összefüggésben történő módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 25.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 23-i (EU) 2024/1178 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2020/761 és az (EU) 2020/1988 végrehajtási rendeletnek az Európai Unió és Új-Zéland között létrejött szabadkereskedelmi megállapodást követően egyes vámkontingensek létrehozása, módosítása és kezelése tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 23-i (EU) 2024/1179 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Lactiplantibacillus plantarum DSM 3676-ot, Lactiplantibacillus plantarum DSM 3677-et és Lentilactobacillus buchneri DSM 13573-at tartalmazó készítmények valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezésének megújításáról és az 1119/2012/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 05. 14.

 

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2024. április 23-i (KKBP) 2024/1202 HATÁROZATA

az Európai Unió moldovai partnerségi missziója (EUPM Moldova) misszióvezetője megbízatásának meghosszabbításáról (EUPM Moldova/1/2024)

Hatályos: 2024. 04. 23.

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2019. december 17-i (EU) 2020/760 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az engedélyhez kötött behozatali és kiviteli vámkontingensek kezelésére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a vámkontingensek kezelésével összefüggésben letétbe helyezett biztosítékok tekintetében történő kiegészítéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. március 13-i (EU) 2024/1173 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2020. december 17-i (EU) 2021/451 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az intézmények felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról és a 680/2014/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. március 15-i (EU) 2024/855 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 14.

 

A BIZOTTSÁG 2014. február 25-i 288/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, a “Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzés operatív programjaira vonatkozó modell tekintetében alkalmazandó szabályokról és az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, az európai területi együttműködési célkitűzés együttműködési programjaira vonatkozó modell tekintetében alkalmazandó szabályokról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 19-i (EU) 2024/1160 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 25.

 

A BIZOTTSÁG 2019. december 17-i (EU) 2020/761 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 1306/2013/EU, az 1308/2013/EU és az 510/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az engedélyhez kötött vámkontingensek kezelési rendszere tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 23-i (EU) 2024/1178 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2020. november 11-i (EU) 2020/1988 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 1308/2013/EU és az 510/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a behozatali vámkontingensek “érkezési sorrend” elve szerinti kezelése tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 23-i (EU) 2024/1178 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 01.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2012. november 29-i 1119/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M DSM 11673-at, a Pediococcus pentosaceus DSM 23376-ot, NCIMB 12455-öt és NCIMB 30168-at, a Lactobacillus plantarum DSM 3676-ot és DSM 3677-et és a Lactobacillus buchneri DSM 13573-at tartalmazó készítmények bármely állatfaj takarmányadalékaként való engedélyezéséről

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2024. április 23-i (EU) 2024/1179 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 14.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (IV. 25.)

Megjelent: 2024. 04. 25.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 24-i (EU) 2024/1185 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az ortofoszforsav valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezésének megújításáról és az 1055/2013/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 05. 15.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 24-i (EU) 2024/1186 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Cinnamomum verum J. Presl-ből nyert fahéjfakéreg illóolaj és fahéjfalevél illóolaj bizonyos állatfajok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

Hatályos: 2024. 05. 15.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 24-i (EU) 2024/1187 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Enterococcus lactis DSM 7134 és a Lacticaseibacillus rhamnosus DSM 7133 baktériumot tartalmazó készítmény tenyészborjak takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezésének megújításáról (az engedély jogosultja: Lactosan GmbH & Co.KG) és az 1101/2013/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 05. 15.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 24-i (EU) 2024/1189 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Lactiplantibacillus plantarum LMG P-21295-öt tartalmazó készítmény valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezésének megújításáról és az 1065/2012/EU végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 15.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 24-i (EU) 2024/1190 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Enterococcus lactis DSM 7134 baktériumot tartalmazó készítmény tojástermelésre nevelt csirkék, kevésbé jelentős hízóbaromfifajok, valamint tojó- és tenyészbaromfinak nevelt kevésbé jelentős baromfifajok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezésének megújításáról (az engedély jogosultja: Lactosan GmbH & Co.KG) és a 775/2013/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 05. 15.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 24-i (EU) 2024/1193 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a nátrium-hidroxid macskák, kutyák és díszhalak takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezésének megújításáról és a 161/2013/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 05. 15.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 24-i (EU) 2024/1194 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a nikotinsav és a niacinamid valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezésének megújításáról és a 642/2013/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 05. 15.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 24-i (EU) 2024/1195 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Cinnamomum aromaticum Nees-ből előállított kasszia-illóolaj bizonyos állatfajok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

Hatályos: 2024. 05. 15.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 23-i (EU) 2024/1219 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. mellékletének a baromfit és baromfi-szaporítóanyagokat, valamint baromfi és szárnyas vadak friss húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére engedéllyel rendelkező harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeiben a Kanadára és az Egyesült Államokra vonatkozóan szereplő bejegyzések tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 26.

 

A TANÁCS 2024. április 22-i (EU) 2024/1220 HATÁROZATA

az Európai Unió 2024. évi pénzügyi évre vonatkozó 3. sz. költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspont elfogadásáról

Hatályos: 2024. 04. 22.

 

A TANÁCS 2024. április 12-i (EU) 2024/1231 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a Gambia tekintetében megemelt vízumdíj alkalmazásáról szóló (EU) 2022/2459 végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 04. 25.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 23-i (EU) 2024/1177 HATÁROZATA

egy “EU-bélyegző” megjelöléssel ellátott polgári légiközlekedés-védelmi berendezés jóváhagyásának felfüggesztéséről

Hatályos: 2024. 04. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 23-i (EU) 2024/1197 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az (EU) 2022/1954 végrehajtási határozatnak a kishajók vonatkozásában a villamos rendszerekre – váltakozó áramú és egyenáramú berendezések – és a fenékvízszivattyú-rendszerekre vonatkozó harmonizált szabványok tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 25.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i 202/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/921]

Hatályos: 2023. 09. 23.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i 201/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/922]

Hatályos: 2023. 09. 23.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i 206/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/923]

Hatályos: 2023. 09. 23.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i 203/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról[2024/924]

Hatályos: 2023. 09. 23.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i 207/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/925]

Hatályos: 2023. 09. 23.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i 211/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/926]

Hatályos: 2023. 09. 23.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i 210/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/928]

Hatályos: 2023. 09. 23.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i 212/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/929]

Hatályos: 2023. 09. 23.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i 213/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/930]

Hatályos: 2023. 09. 23.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i 214/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/931]

Hatályos: 2023. 09. 23.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i 190/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/932]

Hatályos: 2023. 09. 23.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i 192/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/933]

Hatályos: 2023. 09. 23.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i 191/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/934]

Hatályos: 2023. 09. 23.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i 194/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/935]

Hatályos: 2023. 09. 23.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i 196/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/936]

Hatályos: 2023. 09. 23.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i 195/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/937]

Hatályos: 2023. 09. 23.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i 193/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/938]

Hatályos: 2023. 09. 23.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i 197/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/939]

Hatályos: 2023. 09. 23.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i 199/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/940]

Hatályos: 2023. 09. 23.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i 198/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/941]

Hatályos: 2023. 09. 23.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i 200/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/942]

Hatályos: 2023. 09. 23.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i 204/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/943]

Hatályos: 2023. 09. 23.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i 224/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/944]

Hatályos: 2023. 09. 23.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i 226/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/945]

Hatályos: 2023. 09. 23.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i 205/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/957]

Hatályos: 2023. 09. 23.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i 222/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/958]

Hatályos: 2023. 09. 23.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i 219/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/959]

Hatályos: 2023. 09. 23.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i 223/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/960]

Hatályos: 2023. 09. 23.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i 220/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/961]

Hatályos: 2023. 09. 23.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i 221/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/962]

Hatályos: 2023. 09. 23.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i 217/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/969]

Hatályos: 2023. 09. 23.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i 227/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/970]

Hatályos: 2023. 09. 23.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i 216/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/971]

Hatályos: 2023. 09. 23.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i 225/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/972]

Hatályos: 2023. 09. 23.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i 229/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/973]

Hatályos: 2023. 09. 23.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i 245/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/974]

Hatályos: 2023. 09. 23.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i 215/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/975]

Hatályos: 2023. 09. 23.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i 228/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/976]

Hatályos: 2023. 09. 23.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i 218/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/977]

Hatályos: 2023. 09. 23.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i 233/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/978]

Hatályos: 2023. 09. 23.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i 243/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról [2024/979]

Hatályos: 2023. 09. 23.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 246/2023 HATÁROZATA

(visszavonva)

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i 241/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2024/983]

Hatályos: 2023. 09. 23.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i 244/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról [2024/984]

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i 232/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/985]

Hatályos: 2023. 09. 23.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i 230/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/986]

Hatályos: 2023. 09. 23.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i 234/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/987]

Hatályos: 2023. 09. 23.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i 242/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról [2024/991]

Hatályos: 2023. 09. 23.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i 240/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XI. mellékletének (Elektronikus hírközlés, audiovizuális szolgáltatások és információs társadalom) módosításáról [2024/992]

Hatályos: 2023. 09. 23.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i 239/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/993]

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i 238/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1006]

Hatályos: 2023. 09. 23.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i 236/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1007]

Hatályos: 2023. 09. 23.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i 237/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1008]

Hatályos: 2023. 09. 23.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i 235/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1009]

Hatályos: 2023. 09. 23.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i 231/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1010]

Hatályos: 2023. 09. 23.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i 208/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1079]

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i 209/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1080]

Hatályos: 2023. 09. 23.

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2012. november 13-i 1065/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Lactobacillus plantarumot (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 és ATCC 55944) tartalmazó készítmények bármely állatfaj takarmányadalékaként való engedélyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 24-i (EU) 2024/1189 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 15.

 

A BIZOTTSÁG 2021. március 24-i (EU) 2021/404 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeinek a megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 23-i (EU) 2024/1219 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2022. október 12-i (EU) 2022/1954 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a 2013/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv támogatása céljából a kedvtelési célú vízi járművekre és motoros vízi sporteszközökre vonatkozóan kidolgozott harmonizált szabványokról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 23-i (EU) 2024/1197 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 04. 25.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2013. október 25-i 1055/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az ortofoszforsavból álló készítmény valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő felhasználásának engedélyezéséről

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2024. április 24-i (EU) 2024/1185 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 15.

 

A BIZOTTSÁG 2013. november 6-i 1101/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Enterococcus faecium DSM 7134 és a Lactobacillus rhamnosus DSM 7133 baktériumot tartalmazó készítmény tenyészborjak takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Lactosan GmbH &CoKG) és az 1288/2004/EK rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2024. április 24-i (EU) 2024/1187 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 15.

 

A BIZOTTSÁG 2013. augusztus 12-i 775/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Enterococcus faecium DSM 7134 a tojástermelésre nevelt csirkék és a nem tojástermelésre nevelt kisebb baromfifajok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Lactosan GmbH & Co KG)

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2024. április 24-i (EU) 2024/1190 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 15.

 

A BIZOTTSÁG 2013. február 21-i 161/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a nátrium-hidroxidból álló készítmény macskák, kutyák és díszhalak takarmány-adalékanyagaként történő felhasználásának engedélyezéséről

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2024. április 24-i (EU) 2024/1193 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 15.

 

A BIZOTTSÁG 2013. július 4-i 642/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a niacin és a niacinamid valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2024. április 24-i (EU) 2024/1194 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 15.

 

A TANÁCS 2022. december 8-i (EU) 2022/2459 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a Gambia tekintetében megemelt vízumdíj alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: A TANÁCS 2024. április 12-i (EU) 2024/1231 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 04. 25.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (IV. 26.)

Megjelent: 2024. 04. 26.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 12-i (EU) 2024/1235 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendeletet kiegészítő (EU) 2022/126 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra (GAEC) vonatkozó 1. sz. előírásra irányadó szabályok tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 27.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 27-i (EU) 2024/1044 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2021/403 végrehajtási rendeletnek a szárazföldi állatok és szaporítóanyagaik bizonyos kategóriáit tartalmazó szállítmányok tagállamok közötti mozgatására vonatkozó állategészségügyi és állategészségügyi/hatósági bizonyítványminták tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 16.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 19-i (EU) 2024/1130 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, a kutyák, macskák és görények nem kereskedelmi célú mozgásához szükséges azonosító okmányok mintájáról, területek és harmadik országok jegyzékének, valamint bizonyos feltételeknek való megfelelést igazoló nyilatkozatok formátumának, külső megjelenésének és nyelvének megállapításáról szóló 577/2013/EU végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 16.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 25-i (EU) 2024/1196 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Lentilactobacillus buchneri DSM 19455-öt tartalmazó készítmény valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezésének megújításáról és a 774/2013/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 05. 16.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 24-i (EU) 2024/1236 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak meghatározása tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 24-i (EU) 2024/1188 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a 66/402/EGK tanácsi irányelv minősített vetőmagra vonatkozó forgalmazási feltételeitől Hollandia számára biztosított ideiglenes eltérésről

Hatályos: 2024. 04. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 24-i (EU) 2024/1192 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a 2002/57/EK tanácsi irányelv minősített lenvetőmagra vonatkozó forgalmazási feltételeitől Belgium, Franciaország és Hollandia számára biztosított ideiglenes eltérésről

Hatályos: 2024. 04. 26.

 

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2024. február 8-i (EU) 2024/1166 HATÁROZATA

az átmeneti pandémiás vészhelyzeti vásárlási programról szóló (EU) 2020/440 határozat (EKB/2020/17) módosításáról (EKB/2024/7)

Hatályos: 2024. 05. 06.

 

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2024. február 8-i (EU) 2024/1163 IRÁNYMUTATÁSA

az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról szóló (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) módosításáról (EKB/2024/4)

Hatályos: 2024. 02. 13.

 

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2024. február 8-i (EU) 2024/1164 IRÁNYMUTATÁSA

az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtása során alkalmazott haircutokról szóló (EU) 2016/65 iránymutatás (EKB/2015/35) módosításáról (EKB/2024/5)

Hatályos: 2024. 02. 13.

 

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2024. február 8-i (EU) 2024/1165 IRÁNYMUTATÁSA

az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2014/31 iránymutatás módosításáról (EKB/2024/6)

Hatályos: 2024. 02. 13.

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2021. december 7-i (EU) 2022/126 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tagállamok 2023-2027-es, az említett rendelet szerinti KAP stratégiai tervében kidolgozandó egyes beavatkozástípusokra vonatkozó kiegészítő követelményekkel, valamint a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra (GAEC) vonatkozó 1. szabványra irányadó szabályokkal történő kiegészítéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. március 12-i (EU) 2024/1235 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 27.

 

A BIZOTTSÁG 2021. március 24-i (EU) 2021/403 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2016/429 és az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szárazföldi állatok és szaporítóanyagaik bizonyos kategóriáit tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére és tagállamok közötti mozgatására vonatkozó állategészségügyi és állategészségügyi/hatósági bizonyítványminták tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról és az ilyen bizonyítványok hatósági kiállításáról, valamint a 2010/470/EU határozat hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. március 27-i (EU) 2024/1044 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 16.

 

A BIZOTTSÁG 2013. június 28-i 577/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, a kutyák, macskák és görények nem kereskedelmi célú mozgásához szükséges azonosító okmányok mintájáról, területek és harmadik országok jegyzékének, valamint bizonyos feltételeknek való megfelelést igazoló nyilatkozatok formátumának, külső megjelenésének és nyelvének megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 19-i (EU) 2024/1130 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 16.

 

A BIZOTTSÁG 1995. június 28-i 1484/95/EK RENDELETE

a kiegészítőimportvám-rendszer végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályoknak és az irányadó áraknak a baromfihús- és tojáságazat, valamint a tojásalbumin tekintetében történő megállapításáról, valamint a 163/67/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 24-i (EU) 2024/1236 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 26.

 

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2020. március 24-i (EU) 2020/440 HATÁROZATA

az átmeneti pandémiás vészhelyzeti vásárlási programról (EKB/2020/17)

Módosítja: AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2024. február 8-i (EU) 2024/1166 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 05. 06.

 

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2014. december 19-i (EU) 2015/510 IRÁNYMUTATÁSA

az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról (Az általános dokumentációra vonatkozó iránymutatás) (EKB/2014/60)

Módosítja: AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2024. február 8-i (EU) 2024/1163 IRÁNYMUTATÁSA

Hatályos: 2024. 02. 13.

 

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2015. november 18-i (EU) 2016/65 IRÁNYMUTATÁSA

az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtása során alkalmazott haircutokról (EKB/2015/35)

Módosítja: AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2024. február 8-i (EU) 2024/1164 IRÁNYMUTATÁSA

Hatályos: 2024. 02. 13.

 

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2014. július 9-i EKB/2014/31 IRÁNYMUTATÁSA

az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről és az EKB/2007/9 iránymutatás módosításáról

Módosítja: AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2024. február 8-i (EU) 2024/1165 IRÁNYMUTATÁSA

Hatályos: 2024. 02. 13.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2013. augusztus 12-i 774/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Lactobacillus kefiri DSM 19455 készítmény valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2024. április 25-i (EU) 2024/1196 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 16.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett EU hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. hírleveleire a  https://lrhungary.wolterskluwer.com/hirlevel-leiratkozas-feliratkozas oldalon iratkozhat fel.

Az Európai Unió hivatalos portáljához tartozó weboldal, melyen a fenti jogszabályok magyar nyelven is elérhetők, a következő címen található https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.